Τρίτη 13 Απριλίου 2021

«Ένωσης Τουριστικών και Συναφών Δραστηριοτήτων του Δήμου Πρεσπών»

Φίλες και φίλοι,

Μετά από διαβουλεύσεις ομάδας επιχειρηματιών, που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Πρεσπών, διαπιστώθηκε ότι είναι απόλυτη ανάγκη να ιδρυθεί άμεσα ένας ενιαίος φορέας των τουριστικών και των πάσης φύσεως συναφών δραστηριοτήτων στο Δήμο Πρεσπών, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα ισχυρό βήμα από το οποίο θα προωθούνται τα μεγάλα και ποικίλα προβλήματά τους, καθώς και δράσεις που θα βελτιώσουν τις οικονομικές δραστηριότητες στην περιοχή.

Η ιδρυτική ομάδα πρωτοβουλίας αποφάσισε τα εξής:

Να αναθέσει στην Δικηγόρο Φλώρινας, κ. Α. Τουτουντζή, τη σύνταξη σχετικού καταστατικού, σύμφωνα με το υφιστάμενη νομοθεσία το οποίο είναι διαθέσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο. Οι σκοποί της Ένωσης περιγράφονται στο Καταστατικό. Παραθέτουμε ενδεικτικά τους παρακάτω:

Την προώθηση και Προβολή των Τουριστικών και Συναφών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Πρεσπών.

Την ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας των μελών, για την αποτελεσματικότερη προάσπιση και προαγωγή των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων τους.

Την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών, καθώς και τη  συστηματική μελέτη των προβλημάτων του κλάδου, για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών.

Την εκπροσώπηση, των Επαγγελματιών του Δήμου σε Εθνικούς ή Διεθνείς Οργανισμούς, καθώς και η Προώθηση των πάσης φύσεως διακρατικών συνεργασιών.

Την καλλιέργεια, εξύψωση και υπεράσπιση των πανανθρώπινων της Κοινωνικής Δικαιοσύνης, της Συναδέλφωσης και της Ειρήνης.

Να απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους επαγγελματίες της Πρέσπας, χωρίς κανέναν αποκλεισμό, να συμμετάσχουν στην ίδρυση της «Ένωσης Τουριστικών και Συναφών Δραστηριοτήτων του Δήμου Πρεσπών».

Η ιδρυτική συνάντηση της Ένωσης να γίνει στις 18/04/2021, ώρα 11:00π.μ. στον προαύλιο χώρο του Παλαιού Δημαρχείου στον Λαιμό Πρεσπών, τηρώντας αυστηρά όλα τα πρωτόκολλα προστασίας από τον COVID19.

Παρακαλούμε όσοι επαγγελματίες δραστηριοποιούνται στον Δήμο Πρεσπών και ενδιαφέρονται να εγγραφούν στην Ένωση να επικοινωνήσουν έως και το Σάββατο 17 Απριλίου 2021.

Αντίγραφο του Καταστατικού και των αιτήσεων για συμμετοχή στην Ένωση, μπορείτε να ζητήσετε αποστέλλοντας email στο unionofprespatour@gmail.com ή επικοινωνώντας με κάποιο από   Μέλη της ομάδας πρωτοβουλίας:

Στράτος Βασιλόπουλος, κιν. 6932 311208, mail: stratosprespa@gmail.com

Κυριακή Κοσμανίδου, κιν. 6942 503863, mail: kosmanidou.k@gmail.com 

Μάνος Δημητρόπουλος , κιν. 6980 561366, mail: dimitropoulos09@gmail.com

Νίκος Μαρμαρίδης, κιν. 6944 305386, mail: wildlifeandculture@outlook.com

Κυριάκος Πουκαμισάς, κιν. 6944 396260, mail: melitreliarkouda@gmail.com

Αν σας άρεσε μπορείτε να το μοιραστείτε στα social media κάνοντας «κλικ» σε ένα από τα εικονίδια (κοινή χρήση) της επιλογής σας.