Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018

Υπό την προεδρία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Πέτρου Σερίδη, πραγματοποιήθηκε, την Τρίτη 24 Απριλίου 2018, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με δέκα θέματα στην ημερήσια διάταξη και τέσσερα εκτός αυτής.
Τα εκτός ημερησίας διάταξης θέματα είναι:
-        «Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθ. 18/2018 μελέτης με τίτλο  ‘χρωματισμοί σχολικών Δήμου Φλώρινας’», με εισηγητή τον κ. Νικόλαο Δούμτση, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.
-        «Έγκριση μελετών και Ορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων», με εισηγητή τον κ. Νικόλαο Δούμτση, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία καθώς το καταψήφισαν ο κ. Κωνσταντινίδης και ο κ. Κασκαμανίδης.
-        «Συνδιοργάνωση με την Ελληνική Αστυνομία, φιλικού αγώνα ποδοσφαίρου με παλαίμαχους ποδοσφαιριστές της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της εκδήλωσης κατά των ναρκωτικών, στις 7 Μαΐου 2018», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
-        «Συνδιοργάνωση με τη Στέγη Φιλοτέχνων Φλώρινας, εκδήλωσης Μνήμης του εκτοπισμού των μελών της Ισραηλιτικής Φλώρινας Κοινότητας 30 Απριλίου 2018», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
 Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:
-        «Έγκριση της υπ. αριθμ. 39/2018 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σχετικά με την B΄ Τροποποίηση προϋπολογισμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ οικονομικού έτους  2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια κ. Παναγιώτα Γαϊγάνη-Τίτα, Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. Ελένη Γκορτσίλα, Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία καθώς το καταψήφισαν οι κ.κ. Κωνσταντινίδης, Κασκαμανίδης και Τορλαχίδης.
-        «Επίσπευση από τον Δήμο Φλώρινας των πράξεων τακτοποίησης αναλογισμού και αποζημίωσης επί του Σακουλέβα από την Πλατεία Ηρώων έως την γέφυρα της Γεωργικής Σχολής, κατά τμήματα», με εισηγητή τον κ. Νικόλαο Δούμτση, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κ. Δημήτριου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
-        «Παραχώρηση μίας (1) αίθουσας του Νηπιαγωγείου Τριποτάμου στον ΑΜΣ Τριποτάμου ¨Ο ΑΡΗΣ¨, για ένα έτος», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κ. Αντώνιου Σίπκα, Αντιδημάρχου Φλώρινας και Πρόεδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας.
-        «Μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 15/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας), με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας και Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
-        «Μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 16/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας), με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας και Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
-        «Συνδιοργάνωση με τη Σχολή Καλών Τεχνών και το Σύλλογο ¨ΑΡΗΣ¨ Ατραπού για την πραγματοποίηση εικαστικών-πολιτιστικών εκδηλώσεων, στις 13 Μαΐου 2018», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
-        «Επιχορήγηση του Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου Λόφων «ΑΡΗΣ ΛΟΦΩΝ», για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, στις 21 Μαΐου 2018», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
-        «Σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
-        «Έκθεση ως προς τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου χρήσης 2018 Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία καθώς τα καταψήφισαν οι κ.κ. Κωνσταντινίδης, Κασκαμανίδης και Τορλαχίδης.
-        «Έγκριση δαπανών συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων καθώς και έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016», με εισηγητή τον κ. Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία καθώς το καταψήφισαν οι κ.κ. Κωνσταντινίδης και Κασκαμανίδης.

Δημοτικό συμβούλιο Φλώρινας

Υπό την προεδρία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Πέτρου Σερίδη, πραγματοποιήθηκε, την Τρίτη 24 Απριλίου 2018, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με δέκα θέματα στην ημερήσια διάταξη και τέσσερα εκτός αυτής.
Τα εκτός ημερησίας διάταξης θέματα είναι:
-        «Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθ. 18/2018 μελέτης με τίτλο  ‘χρωματισμοί σχολικών Δήμου Φλώρινας’», με εισηγητή τον κ. Νικόλαο Δούμτση, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.
-        «Έγκριση μελετών και Ορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων», με εισηγητή τον κ. Νικόλαο Δούμτση, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία καθώς το καταψήφισαν ο κ. Κωνσταντινίδης και ο κ. Κασκαμανίδης.
-        «Συνδιοργάνωση με την Ελληνική Αστυνομία, φιλικού αγώνα ποδοσφαίρου με παλαίμαχους ποδοσφαιριστές της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της εκδήλωσης κατά των ναρκωτικών, στις 7 Μαΐου 2018», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
-        «Συνδιοργάνωση με τη Στέγη Φιλοτέχνων Φλώρινας, εκδήλωσης Μνήμης του εκτοπισμού των μελών της Ισραηλιτικής Φλώρινας Κοινότητας 30 Απριλίου 2018», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
 Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:
-        «Έγκριση της υπ. αριθμ. 39/2018 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σχετικά με την B΄ Τροποποίηση προϋπολογισμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ οικονομικού έτους  2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια κ. Παναγιώτα Γαϊγάνη-Τίτα, Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. Ελένη Γκορτσίλα, Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία καθώς το καταψήφισαν οι κ.κ. Κωνσταντινίδης, Κασκαμανίδης και Τορλαχίδης.
-        «Επίσπευση από τον Δήμο Φλώρινας των πράξεων τακτοποίησης αναλογισμού και αποζημίωσης επί του Σακουλέβα από την Πλατεία Ηρώων έως την γέφυρα της Γεωργικής Σχολής, κατά τμήματα», με εισηγητή τον κ. Νικόλαο Δούμτση, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κ. Δημήτριου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
-        «Παραχώρηση μίας (1) αίθουσας του Νηπιαγωγείου Τριποτάμου στον ΑΜΣ Τριποτάμου ¨Ο ΑΡΗΣ¨, για ένα έτος», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κ. Αντώνιου Σίπκα, Αντιδημάρχου Φλώρινας και Πρόεδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας.
-        «Μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 15/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας), με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας και Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
-        «Μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 16/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας), με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας και Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
-        «Συνδιοργάνωση με τη Σχολή Καλών Τεχνών και το Σύλλογο ¨ΑΡΗΣ¨ Ατραπού για την πραγματοποίηση εικαστικών-πολιτιστικών εκδηλώσεων, στις 13 Μαΐου 2018», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
-        «Επιχορήγηση του Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου Λόφων «ΑΡΗΣ ΛΟΦΩΝ», για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, στις 21 Μαΐου 2018», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
-        «Σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
-        «Έκθεση ως προς τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου χρήσης 2018 Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία καθώς τα καταψήφισαν οι κ.κ. Κωνσταντινίδης, Κασκαμανίδης και Τορλαχίδης.
-        «Έγκριση δαπανών συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων καθώς και έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016», με εισηγητή τον κ. Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία καθώς το καταψήφισαν οι κ.κ. Κωνσταντινίδης και Κασκαμανίδης.

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 26 Απριλίου 2018 και την Παρασκευή 27 Απριλίου 2018, τις ώρες 09:00π.μ. με 13:00μ.μ, η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας σε συνεργασία με Δήμο Φλώρινας και την Ιερά Μητρόπολη Φλώρινας  θα προβεί στη διανομή ποσοτήτων νωπού κρέατος, από το νέο χώρο διανομής που βρίσκεται στο χώρο των ψυγείων της Μεταφορικής Εταιρίας Μορφιαδάκης , στην διεύθυνση τέρμα Μοναστηρίου δεξιά (δρόμος Γιάτσοβο), 53100 Φλώρινα.
Η διαδικασία εκτελείται από την «Κοινωνική Σύμπραξη της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας» που έχει συσταθεί για τις ανάγκες του ΤΕΒΑ-ΚΕΑ, με την παραλαβή των προϊόντων να γίνεται από την Π.Ε. Φλώρινας, ως επικεφαλής εταίρο και την διανομή τους από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας, τον Δήμο Φλώρινας και την Ιερά Μητρόπολη Φλώρινας.
Οι ωφελούμενοι του προγράμματος ΤΕΒΑ-ΚΕΑ θα πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο της αστυνομικής ταυτότητας τους ή  εξουσιοδότηση από τον δικαιούχο για την παραλαβή των προϊόντων.

Διανομή τροφίμων από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας και την Ιερά Μητρόπολη Φλώρινας για τους δικαιούχους ΤΕΒΑ-ΚΕΑ

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 26 Απριλίου 2018 και την Παρασκευή 27 Απριλίου 2018, τις ώρες 09:00π.μ. με 13:00μ.μ, η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας σε συνεργασία με Δήμο Φλώρινας και την Ιερά Μητρόπολη Φλώρινας  θα προβεί στη διανομή ποσοτήτων νωπού κρέατος, από το νέο χώρο διανομής που βρίσκεται στο χώρο των ψυγείων της Μεταφορικής Εταιρίας Μορφιαδάκης , στην διεύθυνση τέρμα Μοναστηρίου δεξιά (δρόμος Γιάτσοβο), 53100 Φλώρινα.
Η διαδικασία εκτελείται από την «Κοινωνική Σύμπραξη της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας» που έχει συσταθεί για τις ανάγκες του ΤΕΒΑ-ΚΕΑ, με την παραλαβή των προϊόντων να γίνεται από την Π.Ε. Φλώρινας, ως επικεφαλής εταίρο και την διανομή τους από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας, τον Δήμο Φλώρινας και την Ιερά Μητρόπολη Φλώρινας.
Οι ωφελούμενοι του προγράμματος ΤΕΒΑ-ΚΕΑ θα πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο της αστυνομικής ταυτότητας τους ή  εξουσιοδότηση από τον δικαιούχο για την παραλαβή των προϊόντων.

 Συνελήφθησαν -3- ημεδαποί και κατασχέθηκαν -2- ηλεκτρονικοί υπολογιστές και χρηματικό ποσό -970- ευρώ
Ο αιφνιδιαστικός έλεγχος των αστυνομικών της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος Ασφάλειας Κοζάνης που πραγματοποιήθηκε χθες (24-04-2018) απογευματινές ώρες σε κατάστημα στην Κοζάνη, είχε ως αποτέλεσμα να συλληφθούν τρεις (3) ημεδαποί (41, 45 και 48 ετών), για παράνομα τυχερά παίγνια.
Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια ελέγχου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδιοκτησίας του 48χρονου, διαπιστώθηκε ότι σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο διεξαγόταν από τον 45χρονο πελάτη - «παίκτη», μέσω υπολογιστή παράνομα τυχερά παίγνια «στοίχημα», ενώ στη κατοχή του 41χρονου, προσωρινά υπευθύνου του καταστήματος, βρέθηκε το χρηματικό ποσό των -970- ευρώ.
Κατασχέθηκαν συνολικά -2- ηλεκτρονικοί υπολογιστές και το χρηματικό ποσό των -970- ευρώ.
Οι συλληφθέντες, με την κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.


Εντοπίστηκε κατάστημα στην Κοζάνη που διενεργούνταν παράνομα τυχερά παίγνια

 Συνελήφθησαν -3- ημεδαποί και κατασχέθηκαν -2- ηλεκτρονικοί υπολογιστές και χρηματικό ποσό -970- ευρώ
Ο αιφνιδιαστικός έλεγχος των αστυνομικών της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος Ασφάλειας Κοζάνης που πραγματοποιήθηκε χθες (24-04-2018) απογευματινές ώρες σε κατάστημα στην Κοζάνη, είχε ως αποτέλεσμα να συλληφθούν τρεις (3) ημεδαποί (41, 45 και 48 ετών), για παράνομα τυχερά παίγνια.
Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια ελέγχου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδιοκτησίας του 48χρονου, διαπιστώθηκε ότι σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο διεξαγόταν από τον 45χρονο πελάτη - «παίκτη», μέσω υπολογιστή παράνομα τυχερά παίγνια «στοίχημα», ενώ στη κατοχή του 41χρονου, προσωρινά υπευθύνου του καταστήματος, βρέθηκε το χρηματικό ποσό των -970- ευρώ.
Κατασχέθηκαν συνολικά -2- ηλεκτρονικοί υπολογιστές και το χρηματικό ποσό των -970- ευρώ.
Οι συλληφθέντες, με την κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.


Η γιορτή του Νάρκισσου διοργανώνεται και φέτος από το Δήμο Πρεσπών σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πρεσπιωτών και άλλους φορείς της περιοχής την ερχόμενη Τρίτη 1η Μαΐου στις 11:30 πμ απέναντι από το Λιβάδι με τους Νάρκισσους στην Οξυά Πρεσπών.
Η γιορτή, που συμπίπτει με την εντυπωσιακή ανθοφορία των φυσικών σχηματισμών του Νάρκισσου των Ποιητών που αφθονούν στην περιοχή, περιλαμβάνει πλούσιο πρόγραμμα με φαγητό και μουσική καθώς και δραστηριότητες για τα παιδιά στην ύπαιθρο της Πρέσπας.
Τα λιβάδια των Νάρκισσων είναι από τις κύριες φυσικές αξίες που συνθέτουν την ταυτότητα και το τοπίο των Πρεσπών. Ο Νάρκισσος (Narcissus Poeticus ssp. Radiiflorus) είναι ένα από τα είδη αυτοφυούς χλωρίδας που προστατεύονται στη χώρα μας από το προεδρικό διάταγμα 61/1981 ενώ ειδικά το λιβάδι των νάρκισσων στην Οξυά των Πρεσπών, απομεινάρι των πολύ πιο εκτεταμένων παλιότερων εκτάσεων, προστατεύεται ως φυσικός σχηματισμός (Σ3) του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών.
Προσοχή: Στη διάρκεια της γιορτής, χαιρόμαστε τη μουσική και την φύση της Πρέσπας αλλά δεν πατάμε και φυσικά δεν κόβουμε τους Νάρκισσους. Σημειωτέο ότι ο Νάρκισσος είναι εξαιρετικά όμορφο και εύοσμο λουλούδι αλλά ταυτόχρονα είναι ένα πολύ τοξικό φυτό.

Πρωτομαγιά στις Πρέσπες με τους Νάρκισσους

Η γιορτή του Νάρκισσου διοργανώνεται και φέτος από το Δήμο Πρεσπών σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πρεσπιωτών και άλλους φορείς της περιοχής την ερχόμενη Τρίτη 1η Μαΐου στις 11:30 πμ απέναντι από το Λιβάδι με τους Νάρκισσους στην Οξυά Πρεσπών.
Η γιορτή, που συμπίπτει με την εντυπωσιακή ανθοφορία των φυσικών σχηματισμών του Νάρκισσου των Ποιητών που αφθονούν στην περιοχή, περιλαμβάνει πλούσιο πρόγραμμα με φαγητό και μουσική καθώς και δραστηριότητες για τα παιδιά στην ύπαιθρο της Πρέσπας.
Τα λιβάδια των Νάρκισσων είναι από τις κύριες φυσικές αξίες που συνθέτουν την ταυτότητα και το τοπίο των Πρεσπών. Ο Νάρκισσος (Narcissus Poeticus ssp. Radiiflorus) είναι ένα από τα είδη αυτοφυούς χλωρίδας που προστατεύονται στη χώρα μας από το προεδρικό διάταγμα 61/1981 ενώ ειδικά το λιβάδι των νάρκισσων στην Οξυά των Πρεσπών, απομεινάρι των πολύ πιο εκτεταμένων παλιότερων εκτάσεων, προστατεύεται ως φυσικός σχηματισμός (Σ3) του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών.
Προσοχή: Στη διάρκεια της γιορτής, χαιρόμαστε τη μουσική και την φύση της Πρέσπας αλλά δεν πατάμε και φυσικά δεν κόβουμε τους Νάρκισσους. Σημειωτέο ότι ο Νάρκισσος είναι εξαιρετικά όμορφο και εύοσμο λουλούδι αλλά ταυτόχρονα είναι ένα πολύ τοξικό φυτό.

Για δεύτερη συνεχή χρονιά το Μουσικό Σχολείο Αμυνταίου συμμετέχει στο Φεστιβάλ "Ξάνθη Πόλις Ονείρων Μουσικών Σχολείων 2018" από 26 έως 28 Απριλίου, με θέματα από την μουσική παράδοση των λαών της Μεσογείου. Το σχολείο μας
παρουσιάζει παραδοσιακά τραγούδια από την Κάτω Ιταλία, την Ισπανία την Καταλονία, Σεφαραδίτικο, Μικράς Ασίας και Κύπρου, με υπεύθυνους καθηγητές τον κ. Παπακρασά Γιάννη, τον κ. Κοπαρανίδη Χριστόδουλο, την κ. Ήλκου Θωμαή και την κ. Κούγια Σταυρούλα.

Το Μουσικό Σχολείο Αμυνταίου συμμετέχει στο Φεστιβάλ "Ξάνθη Πόλις Ονείρων Μουσικών Σχολείων 2018"

Για δεύτερη συνεχή χρονιά το Μουσικό Σχολείο Αμυνταίου συμμετέχει στο Φεστιβάλ "Ξάνθη Πόλις Ονείρων Μουσικών Σχολείων 2018" από 26 έως 28 Απριλίου, με θέματα από την μουσική παράδοση των λαών της Μεσογείου. Το σχολείο μας
παρουσιάζει παραδοσιακά τραγούδια από την Κάτω Ιταλία, την Ισπανία την Καταλονία, Σεφαραδίτικο, Μικράς Ασίας και Κύπρου, με υπεύθυνους καθηγητές τον κ. Παπακρασά Γιάννη, τον κ. Κοπαρανίδη Χριστόδουλο, την κ. Ήλκου Θωμαή και την κ. Κούγια Σταυρούλα.

Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018

Με 151 ψήφους (συμπεριλαμβανομένης αυτής του ανεξάρτητου βουλευτή Χάρη Θεοχάρη) πέρασε η πώληση του 40% των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ - «Πιρουέτα» από τους... διαφωνούντες Παπαηλιού, Σέλτσα, Μουμουλίδη, Θεοφύλακτο, Δημητριάδη και Ντζιμάνη, που εκλέγονται στις «ενεργειακές» περιφέρειες Αρκαδίας, Φλώρινας και Κοζάνης.
«Πιρουέτα» επιφύλασσαν για το τέλος οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παπαηλιού, Κώστας Σέλτσας, Θέμις Μουμουλίδης, Γιάννης Θεοφύλακτος, Δημήτρης Δημητριάδης και Γιώργος Ντζιμάνης, που εκλέγονται στις «ενεργειακές» περιφέρειες Αρκαδίας, Φλώρινας και Κοζάνης, αλλά και ο κ. Γιώργος Δημαράς, καθώς παραμέρισαν τις αρχικές τους ενστάσεις και ψήφισαν «ναι σε όλα» για το νομοσχέδιο, που προβλέπει την πώληση του 40% των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ.
Υπέρ του νομοσχεδίου ψήφισε και ο ανεξάρτητος βουλευτής Χάρης Θεοχάρης, ενισχύοντας την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Συνολικά, το νομοσχέδιο έλαβε 151 "ναι", καθώς απο την διαδικασία έλειπαν οι Μάρκος Μπόλαρης, Δημήτρης Μπαξεβανέκης, Γεωργία Σαλτάρη και Κώστας Ζουράρις.
Σύμφωνα με τις προωθούμενες διατάξεις, δύο μονάδες που λειτουργούν στην Μεγαλόπολη, μία στην Φλώρινα και ακόμα μία άδεια λειτουργίας στην Μελίτη βγαίνουν στο «σφυρί», προκαλώντας σφοδρή αντίδραση των τοπικών κοινωνιών και των εργαζομένων. Παράλληλα, οι έξι κυβερνητικοί βουλευτές των συγκεκριμένων περιοχών είχαν εκφράσει ισχυρές ενστάσεις για το κυβερνητικό πλάνο αποεπένδυσης και είχαν ζητήσει την διασφάλιση των θέσεων εργασίας.
Χαρακτηριστικά, ο κ. Παπαηλιού (εκλέγεται στην Αρκαδία), μιλώντας στην Ολομέλεια για το νομοσχέδιο, είπε: «Προσπαθώ να θέσω το ζητήματα με νηφαλιότητα. Υπάρχει και συναισθηματική φόρτιση. Για το νομό μας η πώληση της ΔΕΗ αποτελεί πλήγμα και χωρίς την λήψη άλλων επιλογών και ισοδύναμων μέτρων τα πράγματα θα γίνουν δυσκολότερα. Επιβάλλεται η θέσπιση ισοδύναμων για Αρκαδία».

ΠΗΓΗ: https://www.protothema.gr/politics/article/781945/vouli-kolotoumba-apo-tous-diafonoudes-tou-suriza-kai-nai-se-ola-sto-nomoshedio-gia-tin-dei/


Βουλή: «Kolotoumba» από τους διαφωνούντες του ΣΥΡΙΖΑ και «ναι σε όλα» στο νομοσχέδιο για την ΔΕΗ

Με 151 ψήφους (συμπεριλαμβανομένης αυτής του ανεξάρτητου βουλευτή Χάρη Θεοχάρη) πέρασε η πώληση του 40% των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ - «Πιρουέτα» από τους... διαφωνούντες Παπαηλιού, Σέλτσα, Μουμουλίδη, Θεοφύλακτο, Δημητριάδη και Ντζιμάνη, που εκλέγονται στις «ενεργειακές» περιφέρειες Αρκαδίας, Φλώρινας και Κοζάνης.
«Πιρουέτα» επιφύλασσαν για το τέλος οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παπαηλιού, Κώστας Σέλτσας, Θέμις Μουμουλίδης, Γιάννης Θεοφύλακτος, Δημήτρης Δημητριάδης και Γιώργος Ντζιμάνης, που εκλέγονται στις «ενεργειακές» περιφέρειες Αρκαδίας, Φλώρινας και Κοζάνης, αλλά και ο κ. Γιώργος Δημαράς, καθώς παραμέρισαν τις αρχικές τους ενστάσεις και ψήφισαν «ναι σε όλα» για το νομοσχέδιο, που προβλέπει την πώληση του 40% των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ.
Υπέρ του νομοσχεδίου ψήφισε και ο ανεξάρτητος βουλευτής Χάρης Θεοχάρης, ενισχύοντας την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Συνολικά, το νομοσχέδιο έλαβε 151 "ναι", καθώς απο την διαδικασία έλειπαν οι Μάρκος Μπόλαρης, Δημήτρης Μπαξεβανέκης, Γεωργία Σαλτάρη και Κώστας Ζουράρις.
Σύμφωνα με τις προωθούμενες διατάξεις, δύο μονάδες που λειτουργούν στην Μεγαλόπολη, μία στην Φλώρινα και ακόμα μία άδεια λειτουργίας στην Μελίτη βγαίνουν στο «σφυρί», προκαλώντας σφοδρή αντίδραση των τοπικών κοινωνιών και των εργαζομένων. Παράλληλα, οι έξι κυβερνητικοί βουλευτές των συγκεκριμένων περιοχών είχαν εκφράσει ισχυρές ενστάσεις για το κυβερνητικό πλάνο αποεπένδυσης και είχαν ζητήσει την διασφάλιση των θέσεων εργασίας.
Χαρακτηριστικά, ο κ. Παπαηλιού (εκλέγεται στην Αρκαδία), μιλώντας στην Ολομέλεια για το νομοσχέδιο, είπε: «Προσπαθώ να θέσω το ζητήματα με νηφαλιότητα. Υπάρχει και συναισθηματική φόρτιση. Για το νομό μας η πώληση της ΔΕΗ αποτελεί πλήγμα και χωρίς την λήψη άλλων επιλογών και ισοδύναμων μέτρων τα πράγματα θα γίνουν δυσκολότερα. Επιβάλλεται η θέσπιση ισοδύναμων για Αρκαδία».

ΠΗΓΗ: https://www.protothema.gr/politics/article/781945/vouli-kolotoumba-apo-tous-diafonoudes-tou-suriza-kai-nai-se-ola-sto-nomoshedio-gia-tin-dei/


Συνελήφθησαν χθες (24-04-2018) το απόγευμα στην  Κοζάνη, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε) του Τμήματος Ασφάλειας Κοζάνης, τέσσερις (4) ημεδαποί, ηλικίας 20 έως 22 ετών, για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.
Συγκεκριμένα, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στους ανωτέρω καθώς και σε έρευνες στις οικίες τους στην Κοζάνη, βρέθηκαν συνολικά -17,4- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και πέντε (5) τρίφτες κάνναβης, τα οποία και κατασχέθηκαν.
Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.


Συνελήφθησαν -4- ημεδαποί για κατοχή ναρκωτικών στην Κοζάνη

Συνελήφθησαν χθες (24-04-2018) το απόγευμα στην  Κοζάνη, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε) του Τμήματος Ασφάλειας Κοζάνης, τέσσερις (4) ημεδαποί, ηλικίας 20 έως 22 ετών, για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.
Συγκεκριμένα, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στους ανωτέρω καθώς και σε έρευνες στις οικίες τους στην Κοζάνη, βρέθηκαν συνολικά -17,4- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και πέντε (5) τρίφτες κάνναβης, τα οποία και κατασχέθηκαν.
Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.


Η Δυτική Μακεδονία καταδικάζεται για μία ακόμη φορά στη μιζέρια και τη δυστυχία, με το νομοσχέδιο που αφορά την πώληση μονάδων και ορυχείων της ΔΕΗ στη Φλώρινα και τη Μεγαλόπολη.
Ως ενεργειακή καρδιά της χώρας μας έδωσε πολλά και έλαβε ελάχιστα.
Με το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου μπαίνει ταφόπλακα στην περιοχή μας. Κανείς δεν μπορεί να μείνει αμέτοχος στις τραγικές αυτές εξελίξεις. Ο καθένας αναλαμβάνει τη δική του ευθύνη έναντι των πολιτών και των μελλοντικών γενεών.
Στο νομοσχέδιο για την πώληση της ΔΕΗ ξεπούλημα κατά ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ -,δεν υπάρχει πρόβλεψη : για την επαναπόδοση των εδαφών στην τοπική κοινωνία,
την αποκατάσταση του περιβάλλοντος από την εξορυκτική δραστηριότητα,
την καθολική προστασία των εργαζομένων και
τη χρηματοδότηση για τη μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή μέσα από ένα συγκεκριμένο αναπτυξιακό σχέδιο.
Οι τρεις πυλώνες αειφορίας: περιβαλλοντικός, οικονομικός και κοινωνικός αντιμετωπίζονται εχθρικά και μας οδηγούν στην καταστροφή.
Η συγκυβέρνηση Τσίπρα - Καμμένου δεν λαμβάνει την παραμικρή μέριμνα για τη στήριξη της περιοχής μας στη μετά ΔΕΗ εποχή, εγκαταλείποντας την στο έλεός της και οδηγώντας την σε καθολική απαξίωση.
Επειδή το θέμα είναι ζωτικής σημασίας για την κοινωνία μας,
Επειδή δεν μπορούμε να μένουμε απαθείς στο έγκλημα που πάει να συντελεστεί σε βάρος του τόπου μας,
Επειδή δεν θέλουμε να γίνουμε συνένοχοι στην περαιτέρω εκτίναξη της ανεργίας και κυρίως 
Επειδή η αξιοπιστία είναι το μείζον στη πολιτική ζωή,
για να μην καταγραφεί το πολιτικό προσωπικό της περιοχής μας ως
« δειλό, μοιραίο κι άβουλο αντάμα, προσμένοντας ίσως κάποιο θάμα », είναι επιβεβλημένη η παραίτηση του Περιφερειάρχη κ.Θόδωρου Καρυπίδη,
ως πράξη ευθύνης και αξιοπιστίας λόγων και έργων, καθώς
και η καταψήφιση του νομοσχεδίου από τους Boυλευτές της Δυτικής Μακεδονίας.

Γιώργος Δακής: Να αποτρέψουμε την καταστροφή

Η Δυτική Μακεδονία καταδικάζεται για μία ακόμη φορά στη μιζέρια και τη δυστυχία, με το νομοσχέδιο που αφορά την πώληση μονάδων και ορυχείων της ΔΕΗ στη Φλώρινα και τη Μεγαλόπολη.
Ως ενεργειακή καρδιά της χώρας μας έδωσε πολλά και έλαβε ελάχιστα.
Με το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου μπαίνει ταφόπλακα στην περιοχή μας. Κανείς δεν μπορεί να μείνει αμέτοχος στις τραγικές αυτές εξελίξεις. Ο καθένας αναλαμβάνει τη δική του ευθύνη έναντι των πολιτών και των μελλοντικών γενεών.
Στο νομοσχέδιο για την πώληση της ΔΕΗ ξεπούλημα κατά ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ -,δεν υπάρχει πρόβλεψη : για την επαναπόδοση των εδαφών στην τοπική κοινωνία,
την αποκατάσταση του περιβάλλοντος από την εξορυκτική δραστηριότητα,
την καθολική προστασία των εργαζομένων και
τη χρηματοδότηση για τη μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή μέσα από ένα συγκεκριμένο αναπτυξιακό σχέδιο.
Οι τρεις πυλώνες αειφορίας: περιβαλλοντικός, οικονομικός και κοινωνικός αντιμετωπίζονται εχθρικά και μας οδηγούν στην καταστροφή.
Η συγκυβέρνηση Τσίπρα - Καμμένου δεν λαμβάνει την παραμικρή μέριμνα για τη στήριξη της περιοχής μας στη μετά ΔΕΗ εποχή, εγκαταλείποντας την στο έλεός της και οδηγώντας την σε καθολική απαξίωση.
Επειδή το θέμα είναι ζωτικής σημασίας για την κοινωνία μας,
Επειδή δεν μπορούμε να μένουμε απαθείς στο έγκλημα που πάει να συντελεστεί σε βάρος του τόπου μας,
Επειδή δεν θέλουμε να γίνουμε συνένοχοι στην περαιτέρω εκτίναξη της ανεργίας και κυρίως 
Επειδή η αξιοπιστία είναι το μείζον στη πολιτική ζωή,
για να μην καταγραφεί το πολιτικό προσωπικό της περιοχής μας ως
« δειλό, μοιραίο κι άβουλο αντάμα, προσμένοντας ίσως κάποιο θάμα », είναι επιβεβλημένη η παραίτηση του Περιφερειάρχη κ.Θόδωρου Καρυπίδη,
ως πράξη ευθύνης και αξιοπιστίας λόγων και έργων, καθώς
και η καταψήφιση του νομοσχεδίου από τους Boυλευτές της Δυτικής Μακεδονίας.

 Την 22-4-2018 στον Πρωταθληματικό αγώνα πρακτικής σκοποβολής  Level  II  που διοργάνωσε η Ελληνική Λέσχη Πρακτικής Σκοποβολής στο σκοπευτήριο του Λαγκαδά η
Σκοπευτική Αθλητική Λέσχη Φλώρινας  συμμετείχε με έντεκα αθλητές.  Ο αγώνας ήταν απαιτητικός με έξυπνα και δύσκολα στάδια.
Στην κατηγορία PRODUCTION  ο Παλιογάννης Αθ. Κατατάχθηκε στην 2η θέση, Χατζηλίας Κ. στην 11η ,  ο Κατσούτας Κ. στην 19η, Μάργαρης Κ. 31η, Συγκελάκης Γ. 38η, Τσώμης Ν. 44η, Κροκαροπούλου Α.48η και 2η στην υποκατηγορία  PRODUCTION JUNIOR, Μαυρουδής Χ. 68η και Τσολάκης Α. 69η θέση.
Στην νέα κατηγορία PRODUCTION OPTICS  ο ταχύτατος Μούλελης Ηλίας κατέλαβε την 1η θέση. Στην κατηγορία STANDARD ο Ρόζας Κωνσταντίνος κατατάχθηκε στην 23η θέση. Τέλος η ΣΑΛΦ Φλώρινα στο ομαδικό της PRODUCTION κατέκτησε την 3η  θέση.
Το Δ.Σ συγχαίρει όλους όσους συμμετείχαν στον αγώνα.-

Για το   Δ.Σ.
ΣΤΑΪΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Σκοπευτική Αθλητική Λέσχη Φλώρινας

 Την 22-4-2018 στον Πρωταθληματικό αγώνα πρακτικής σκοποβολής  Level  II  που διοργάνωσε η Ελληνική Λέσχη Πρακτικής Σκοποβολής στο σκοπευτήριο του Λαγκαδά η
Σκοπευτική Αθλητική Λέσχη Φλώρινας  συμμετείχε με έντεκα αθλητές.  Ο αγώνας ήταν απαιτητικός με έξυπνα και δύσκολα στάδια.
Στην κατηγορία PRODUCTION  ο Παλιογάννης Αθ. Κατατάχθηκε στην 2η θέση, Χατζηλίας Κ. στην 11η ,  ο Κατσούτας Κ. στην 19η, Μάργαρης Κ. 31η, Συγκελάκης Γ. 38η, Τσώμης Ν. 44η, Κροκαροπούλου Α.48η και 2η στην υποκατηγορία  PRODUCTION JUNIOR, Μαυρουδής Χ. 68η και Τσολάκης Α. 69η θέση.
Στην νέα κατηγορία PRODUCTION OPTICS  ο ταχύτατος Μούλελης Ηλίας κατέλαβε την 1η θέση. Στην κατηγορία STANDARD ο Ρόζας Κωνσταντίνος κατατάχθηκε στην 23η θέση. Τέλος η ΣΑΛΦ Φλώρινα στο ομαδικό της PRODUCTION κατέκτησε την 3η  θέση.
Το Δ.Σ συγχαίρει όλους όσους συμμετείχαν στον αγώνα.-

Για το   Δ.Σ.
ΣΤΑΪΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Την Δευτέρα 30 Απριλίου 2018 στις 6:30 μ.μ. στην μικρή αίθουσα συναυλιών του Ωδείου Φλώρινας, θα πραγματοποιηθεί συναυλία με Duos για βιολί και τσέλο με έργα των J.S.Bach, G.Telemann,
W.A.Mozart, L.v.Beethoven, E.Elgar, που θα ερμηνεύσουν ο Σπύρος Τάκας (βιολί) και o  Μιλτιάδης Γιαννός (βιολοντσέλο).

Με τιμή
Ο Διευθυντής
Βασίλειος Κίτσος

Η είσοδος είναι ελεύθερη

Σπύρος Τάκας – βιολί
Ο Σπύρος Τάκας γεννήθηκε στην Κατερίνη το 1969. Σε ηλικία 8 ετών ξεκίνησε τις σπουδές του στο βιολί (τάξη Μίκη Μιχαηλίδη), ολοκλήρωσε τον κύκλο σπουδών του (πτυχίο βιολιού) με την Ρούμενα Γκεοργκίεβα και με τον Αλκέτα Τζιαφέρη το δίπλωμα βιολιού. Συνέχισε τις μουσικές του αναζητήσεις στο βιολί, στη βιόλα και στα μουσικοπαιδαγωγικά στο Μουσικό Πανεπιστήμιο του Γκράτς Αυστρίας δίπλα στον Χρήστο Πολυζωίδη και στον Helfried Fister, καθώς και στο πανεπιστήμιο Μακεδονίας (τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης) στην ειδίκευση βιολιού κοντά στον Δημήτρη Χανδράκη.
Από την εφηβική του ηλικία οι συμμετοχές του στο κόσμο της ορχήστρας είναι πολυπληθείς: Ορχήστρα Νέων Βορείου Ελλάδος της “Τέχνης’’, Κλιμάκιο Νέων Βορείου Ελλάδος, Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων, Μουσικό σύνολο “Fermata”, Ορχήστρα Μουσικού Πανεπιστημίου Γκράτς Αυστρίας, Pannonische Philarmonie, Ορχήστρα Haydn, Ορχήστρα “AIMS”, Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Καλαμαριάς, Ορχήστρα Δωματίου Νέων Θεσσαλονίκης, Συμφωνική Ορχήστρα Λάρισας, Συμφωνική Ορχήστρα Βόλου κ.α. Αλλά και με σχήματα Μουσικής Δωματίου τόσο στο εσωτερικό της Ελλάδας (Κατερίνη, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Καβάλα, Ξάνθη, Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, Σύρο, Ιωάννινα κ.α) όσο και στο εξωτερικό (Αυστρία, Ουγγαρία, Ιταλία, Κροατία, Γερμανία) αριθμεί πολλές εμφανίσεις.
Έλαβε ως ενεργό μέλος σε σεμινάρια βιολιού, βιόλας και Μουσικής Δωματίου με τους: Τάτση Αποστολίδη (βιολί), Χρήστο Πολυζωΐδη (βιολί), Δημήτρη Πολυζωΐδη (βιολί, βιόλα, Μουσική Δωματίου), D. Radionov (βιολί), G. Hamman (βιόλα), Noel Cabriata Dos Santos (βιολί), Martin Tuksa (βιολί), Judit Kiss-Domonkos (Μουσική Δωματίου).
Έχει εργασθεί ως καθηγητής βιολιού σε αρκετές πόλεις (Σέρβια, Κομοτηνή, Πτολεμαΐδα, Φλώρινα, Αμύνταιο, Κατερίνη) και τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται στο Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης και στο Δημοτικό Ωδείο Σιάτιστας.

Μιλτιάδης Γιαννός - Βιολοντσέλο
Ξεκίνησε μαθήματα βιολοντσέλου σε ηλικία 9 ετών στο ωδείο του Κωνσταντίνου Ματσίγκου με καθηγητή τον Φιλήμονα Καλοτεράκη υπό τον οποίο και πήρε το πτυχίο του βιολοντσέλου με άριστα.
Το 2006 έλαβε πτυχίο Ειδικού Αρμονίας, το 2008 το πτυχίο Αντίστιξης με άριστα όπως κ το 2010 πτυχιο Φούγκας με άριστα με καθηγητή τον Ιωάννη Γράμψα.
Το 2006 πέρασε με πανελλήνιες στο τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας όπου και φοίτητε στην κατεύθυνση ειδίκευσης βιολοντσέλου από το πρώτο έτος των σπουδών του με καθηγητή τον Δημήτρη Πάτρα.     
Έχει παρακολουθήσει επίσης σειρά σεμιναρίων - μαθημάτων με τον αείμνηστο αμερικανό καθηγητή Martin Hornstein πρώην μέλος του Altenberg trio, στην Αυστρία. 
Εργάστηκε από τον Ιανουάριο του 2008 στο Αλεξάνδρειο Δημοτικό ωδείο Γιαννιτσών σαν καθηγητής βιολοντσέλου και θεωρητικών , όπως και στο δημοτικό Έδεσσας, σαν καθηγητής βιολοντσέλου και μουσικής δωματίου. Από τον σεπτέμβρη του 2012 εργάζεται στο Ωδείο Φλώρινας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, το Σύγχρονο Ωδείο Λάρισας, το Βαρβούτειο Δημοτικό Ωδείο Πτολεμαΐδας και το Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης πάντα ως καθηγητής βιολοντσέλου.
Διατηρεί συνεργασία με τη Σύγχρονη Ορχήστρα Λάρισας, τη συμφωνική ορχήστρα του Α.Π.Θ., την Ορχήστρα Δωματίου Θεσσαλονίκης και με την Ορχήστρα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.


Duos για βιολί και τσέλο στη Φλώρινα

Την Δευτέρα 30 Απριλίου 2018 στις 6:30 μ.μ. στην μικρή αίθουσα συναυλιών του Ωδείου Φλώρινας, θα πραγματοποιηθεί συναυλία με Duos για βιολί και τσέλο με έργα των J.S.Bach, G.Telemann,
W.A.Mozart, L.v.Beethoven, E.Elgar, που θα ερμηνεύσουν ο Σπύρος Τάκας (βιολί) και o  Μιλτιάδης Γιαννός (βιολοντσέλο).

Με τιμή
Ο Διευθυντής
Βασίλειος Κίτσος

Η είσοδος είναι ελεύθερη

Σπύρος Τάκας – βιολί
Ο Σπύρος Τάκας γεννήθηκε στην Κατερίνη το 1969. Σε ηλικία 8 ετών ξεκίνησε τις σπουδές του στο βιολί (τάξη Μίκη Μιχαηλίδη), ολοκλήρωσε τον κύκλο σπουδών του (πτυχίο βιολιού) με την Ρούμενα Γκεοργκίεβα και με τον Αλκέτα Τζιαφέρη το δίπλωμα βιολιού. Συνέχισε τις μουσικές του αναζητήσεις στο βιολί, στη βιόλα και στα μουσικοπαιδαγωγικά στο Μουσικό Πανεπιστήμιο του Γκράτς Αυστρίας δίπλα στον Χρήστο Πολυζωίδη και στον Helfried Fister, καθώς και στο πανεπιστήμιο Μακεδονίας (τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης) στην ειδίκευση βιολιού κοντά στον Δημήτρη Χανδράκη.
Από την εφηβική του ηλικία οι συμμετοχές του στο κόσμο της ορχήστρας είναι πολυπληθείς: Ορχήστρα Νέων Βορείου Ελλάδος της “Τέχνης’’, Κλιμάκιο Νέων Βορείου Ελλάδος, Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων, Μουσικό σύνολο “Fermata”, Ορχήστρα Μουσικού Πανεπιστημίου Γκράτς Αυστρίας, Pannonische Philarmonie, Ορχήστρα Haydn, Ορχήστρα “AIMS”, Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Καλαμαριάς, Ορχήστρα Δωματίου Νέων Θεσσαλονίκης, Συμφωνική Ορχήστρα Λάρισας, Συμφωνική Ορχήστρα Βόλου κ.α. Αλλά και με σχήματα Μουσικής Δωματίου τόσο στο εσωτερικό της Ελλάδας (Κατερίνη, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Καβάλα, Ξάνθη, Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, Σύρο, Ιωάννινα κ.α) όσο και στο εξωτερικό (Αυστρία, Ουγγαρία, Ιταλία, Κροατία, Γερμανία) αριθμεί πολλές εμφανίσεις.
Έλαβε ως ενεργό μέλος σε σεμινάρια βιολιού, βιόλας και Μουσικής Δωματίου με τους: Τάτση Αποστολίδη (βιολί), Χρήστο Πολυζωΐδη (βιολί), Δημήτρη Πολυζωΐδη (βιολί, βιόλα, Μουσική Δωματίου), D. Radionov (βιολί), G. Hamman (βιόλα), Noel Cabriata Dos Santos (βιολί), Martin Tuksa (βιολί), Judit Kiss-Domonkos (Μουσική Δωματίου).
Έχει εργασθεί ως καθηγητής βιολιού σε αρκετές πόλεις (Σέρβια, Κομοτηνή, Πτολεμαΐδα, Φλώρινα, Αμύνταιο, Κατερίνη) και τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται στο Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης και στο Δημοτικό Ωδείο Σιάτιστας.

Μιλτιάδης Γιαννός - Βιολοντσέλο
Ξεκίνησε μαθήματα βιολοντσέλου σε ηλικία 9 ετών στο ωδείο του Κωνσταντίνου Ματσίγκου με καθηγητή τον Φιλήμονα Καλοτεράκη υπό τον οποίο και πήρε το πτυχίο του βιολοντσέλου με άριστα.
Το 2006 έλαβε πτυχίο Ειδικού Αρμονίας, το 2008 το πτυχίο Αντίστιξης με άριστα όπως κ το 2010 πτυχιο Φούγκας με άριστα με καθηγητή τον Ιωάννη Γράμψα.
Το 2006 πέρασε με πανελλήνιες στο τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας όπου και φοίτητε στην κατεύθυνση ειδίκευσης βιολοντσέλου από το πρώτο έτος των σπουδών του με καθηγητή τον Δημήτρη Πάτρα.     
Έχει παρακολουθήσει επίσης σειρά σεμιναρίων - μαθημάτων με τον αείμνηστο αμερικανό καθηγητή Martin Hornstein πρώην μέλος του Altenberg trio, στην Αυστρία. 
Εργάστηκε από τον Ιανουάριο του 2008 στο Αλεξάνδρειο Δημοτικό ωδείο Γιαννιτσών σαν καθηγητής βιολοντσέλου και θεωρητικών , όπως και στο δημοτικό Έδεσσας, σαν καθηγητής βιολοντσέλου και μουσικής δωματίου. Από τον σεπτέμβρη του 2012 εργάζεται στο Ωδείο Φλώρινας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, το Σύγχρονο Ωδείο Λάρισας, το Βαρβούτειο Δημοτικό Ωδείο Πτολεμαΐδας και το Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης πάντα ως καθηγητής βιολοντσέλου.
Διατηρεί συνεργασία με τη Σύγχρονη Ορχήστρα Λάρισας, τη συμφωνική ορχήστρα του Α.Π.Θ., την Ορχήστρα Δωματίου Θεσσαλονίκης και με την Ορχήστρα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.


ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού»
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Σήμερα ολοκληρώνεται η συζήτηση του πιο καθοριστικού για το μέλλον της ενεργειακής πολιτικής της χώρας νομοσχεδίου. Με το νομοσχέδιο αυτό αλλάζει ριζικά η λιγνιτική παραγωγή της χώρας.
Αλλάζει ριζικά ο ενεργειακός χάρτης στο λεκανοπέδιο της Φλώρινας αλλά και στην περιοχή της Μεγαλόπολης. Κινούμαστε σε αχαρτογράφητα νερά και είναι εξαιρετικά δύσκολο να προβλέψουμε ποια θα είναι η αναπτυξιακή πορεία των περιοχών αυτών, οι οποίες έχουν στηρίξει την παραγωγή της ενέργειας με τεράστιο περιβαλλοντικό κόστος.
Οι περιοχές αυτές, με το πλούσιο υπέδαφός τους, έχουν προσφέρει πολλά με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Η ανταπόδοση που έχουν λάβει όμως είναι πολύ μικρή μπροστά σε αυτά που έχουν προσφέρει.
Οι περιοχές μας αξίζουν ένα μακρόπνοο σχέδιο ανάπτυξης. Μια ανάπτυξη που θα είναι βιώσιμη με σοβαρές εγγυήσεις από την πλευρά του κράτους. Θέλω για την περιοχή μου μια ανάπτυξη στηριζόμενη σε σταθερές βάσεις. Στηριζόμενη στην ορθολογική διαχείριση του λιγνίτη, στην προστασία του περιβάλλοντος, στον πρωτογενή τομέα, στην δύναμη της εκπαίδευσης, στις νέες θέσεις εργασίας.      
Με το νομοσχέδιο αυτό περνάμε, ως χώρα, σε ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας. Το ζήτημα δηλαδή δεν είναι μόνο τοπικό. Είναι πρωτίστως εθνικό. Η αποεπένδυση στον τομέα της ενέργειας αφορά τον ενεργειακό σχεδιασμό ολόκληρης της χώρας.
Πριν 3 χρόνια η κυβέρνησή μας, με την στήριξη των τοπικών κοινωνιών, ανέτρεψε το καταστροφικό σχέδιο της «Μικρής ΔΕΗ». Ένα σχέδιο που θα αφαιρούσε από την ΔΕΗ κάθε έννοια δημόσιου χαρακτήρα.
Σήμερα επιχειρείται η αποεπένδυση σε μια προσπάθεια της χώρας να συμμορφωθεί στο ευρωπαϊκό δεδικασμένο και να ολοκληρώσει την τέταρτη και τελευταία αξιολόγηση πριν την έξοδο από την επιτροπεία. Η απελευθέρωση της αγοράς της ενέργειας αλλά και η κατάργηση του μονοπωλίου της ΔΕΗ στον λιγνίτη είναι ένα σκληρό αλλά δυστυχώς αναγκαίο προαπαιτούμενο για την έξοδο της χώρας από το μνημόνιο.
Παρά τις δεσμεύσεις αυτές προτεραιότητά μας πρέπει να είναι τα εξής:
Ο ενεργειακός σχεδιασμός της χώρας δεν πρέπει να κινδυνέψει ούτε στο ελάχιστο. Πρέπει να γίνει με όρους δημόσιου συμφέροντος.
Οι εργασιακές σχέσεις και τα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων πρέπει να είναι πλήρως εξασφαλισμένα.
Η ανταποδοτικότητα προς τις τοπικές κοινωνίες πρέπει να είναι η μεγαλύτερη δυνατή. Είναι θετική η αύξηση του ειδικού τέλους από το 1,20 στο 1,40.
Η αποκατάσταση και η επαναπόδοση των εδαφών πρέπει να είναι εξασφαλισμένη.
Ειδικά για την Φλώρινα είναι θετικό το ότι υπάρχει στο τελικό κείμενο του νόμου ρητή αναφορά στην υποχρέωση της νέας εταιρείας για μεταφορά της θερμικής ενέργειας για την Τηλεθέρμανση της Φλώρινας και της Μελίτης.
Επίσης, οι νέες θέσεις εργασίας που θα προκύψουν στην περιοχή θα πρέπει να καλύπτονται από το στοιχείο της εντοπιότητας.
Η εξασφάλιση όλων αυτών είναι για μένα θέμα μείζονος πολιτικής σημασίας. Οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η ΔΕΗ προς την τοπική κοινωνία θα πρέπει να τηρηθούν στο ακέραιο και από την νέα εταιρεία. 
Το νομοσχέδιο αυτό είναι ένα επίπονο νομοσχέδιο για την Φλώρινα και την Μεγαλόπολη. Είναι επίπονο και για τη ΔΕΗ και τους εργαζομένους της.
Όπως επίπονη είναι και όλη αυτή η τεράστια οικονομική κρίση που έχει βιώσει ο λαός μας όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή η κρίση οδεύει προς το τέλος. Και με αυτό το νομοσχέδιο ολοκληρώνονται σταδιακά όλες οι μνημονιακές υποχρεώσεις. Αν δεν καταφέρουμε να βγάλουμε την χώρα από την μνημονιακή εποχή, η ιστορία δεν θα μας το συγχωρήσει. 
Εύχομαι και ελπίζω η ιστορία να μας δικαιώσει.
Οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας, οι πολίτες της Φλώρινας, που θα υποστούν ως επί το πλείστον τις συνέπειες αυτής της ενεργειακής αλλαγής, περιμένουν πολλά από αυτή την κυβέρνηση. Ας μην τους διαψεύσουμε.     


Ομιλία του βουλευτή κ. Κώστα Σέλτσα για τη ΔΕΗ (video)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού»
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Σήμερα ολοκληρώνεται η συζήτηση του πιο καθοριστικού για το μέλλον της ενεργειακής πολιτικής της χώρας νομοσχεδίου. Με το νομοσχέδιο αυτό αλλάζει ριζικά η λιγνιτική παραγωγή της χώρας.
Αλλάζει ριζικά ο ενεργειακός χάρτης στο λεκανοπέδιο της Φλώρινας αλλά και στην περιοχή της Μεγαλόπολης. Κινούμαστε σε αχαρτογράφητα νερά και είναι εξαιρετικά δύσκολο να προβλέψουμε ποια θα είναι η αναπτυξιακή πορεία των περιοχών αυτών, οι οποίες έχουν στηρίξει την παραγωγή της ενέργειας με τεράστιο περιβαλλοντικό κόστος.
Οι περιοχές αυτές, με το πλούσιο υπέδαφός τους, έχουν προσφέρει πολλά με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Η ανταπόδοση που έχουν λάβει όμως είναι πολύ μικρή μπροστά σε αυτά που έχουν προσφέρει.
Οι περιοχές μας αξίζουν ένα μακρόπνοο σχέδιο ανάπτυξης. Μια ανάπτυξη που θα είναι βιώσιμη με σοβαρές εγγυήσεις από την πλευρά του κράτους. Θέλω για την περιοχή μου μια ανάπτυξη στηριζόμενη σε σταθερές βάσεις. Στηριζόμενη στην ορθολογική διαχείριση του λιγνίτη, στην προστασία του περιβάλλοντος, στον πρωτογενή τομέα, στην δύναμη της εκπαίδευσης, στις νέες θέσεις εργασίας.      
Με το νομοσχέδιο αυτό περνάμε, ως χώρα, σε ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας. Το ζήτημα δηλαδή δεν είναι μόνο τοπικό. Είναι πρωτίστως εθνικό. Η αποεπένδυση στον τομέα της ενέργειας αφορά τον ενεργειακό σχεδιασμό ολόκληρης της χώρας.
Πριν 3 χρόνια η κυβέρνησή μας, με την στήριξη των τοπικών κοινωνιών, ανέτρεψε το καταστροφικό σχέδιο της «Μικρής ΔΕΗ». Ένα σχέδιο που θα αφαιρούσε από την ΔΕΗ κάθε έννοια δημόσιου χαρακτήρα.
Σήμερα επιχειρείται η αποεπένδυση σε μια προσπάθεια της χώρας να συμμορφωθεί στο ευρωπαϊκό δεδικασμένο και να ολοκληρώσει την τέταρτη και τελευταία αξιολόγηση πριν την έξοδο από την επιτροπεία. Η απελευθέρωση της αγοράς της ενέργειας αλλά και η κατάργηση του μονοπωλίου της ΔΕΗ στον λιγνίτη είναι ένα σκληρό αλλά δυστυχώς αναγκαίο προαπαιτούμενο για την έξοδο της χώρας από το μνημόνιο.
Παρά τις δεσμεύσεις αυτές προτεραιότητά μας πρέπει να είναι τα εξής:
Ο ενεργειακός σχεδιασμός της χώρας δεν πρέπει να κινδυνέψει ούτε στο ελάχιστο. Πρέπει να γίνει με όρους δημόσιου συμφέροντος.
Οι εργασιακές σχέσεις και τα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων πρέπει να είναι πλήρως εξασφαλισμένα.
Η ανταποδοτικότητα προς τις τοπικές κοινωνίες πρέπει να είναι η μεγαλύτερη δυνατή. Είναι θετική η αύξηση του ειδικού τέλους από το 1,20 στο 1,40.
Η αποκατάσταση και η επαναπόδοση των εδαφών πρέπει να είναι εξασφαλισμένη.
Ειδικά για την Φλώρινα είναι θετικό το ότι υπάρχει στο τελικό κείμενο του νόμου ρητή αναφορά στην υποχρέωση της νέας εταιρείας για μεταφορά της θερμικής ενέργειας για την Τηλεθέρμανση της Φλώρινας και της Μελίτης.
Επίσης, οι νέες θέσεις εργασίας που θα προκύψουν στην περιοχή θα πρέπει να καλύπτονται από το στοιχείο της εντοπιότητας.
Η εξασφάλιση όλων αυτών είναι για μένα θέμα μείζονος πολιτικής σημασίας. Οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η ΔΕΗ προς την τοπική κοινωνία θα πρέπει να τηρηθούν στο ακέραιο και από την νέα εταιρεία. 
Το νομοσχέδιο αυτό είναι ένα επίπονο νομοσχέδιο για την Φλώρινα και την Μεγαλόπολη. Είναι επίπονο και για τη ΔΕΗ και τους εργαζομένους της.
Όπως επίπονη είναι και όλη αυτή η τεράστια οικονομική κρίση που έχει βιώσει ο λαός μας όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή η κρίση οδεύει προς το τέλος. Και με αυτό το νομοσχέδιο ολοκληρώνονται σταδιακά όλες οι μνημονιακές υποχρεώσεις. Αν δεν καταφέρουμε να βγάλουμε την χώρα από την μνημονιακή εποχή, η ιστορία δεν θα μας το συγχωρήσει. 
Εύχομαι και ελπίζω η ιστορία να μας δικαιώσει.
Οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας, οι πολίτες της Φλώρινας, που θα υποστούν ως επί το πλείστον τις συνέπειες αυτής της ενεργειακής αλλαγής, περιμένουν πολλά από αυτή την κυβέρνηση. Ας μην τους διαψεύσουμε.     


Στους παρακάτω  συνδέσμους μπορείτε να δείτε την απάντηση του αρμόδιου Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Τόσκα και την  ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής Φλώρινας κ. Αντωνιάδης Γιάννης και την  οποία συνυπογράφουν η βουλευτής Καστοριάς κ. Αντωνίου Μαρία και ο βουλευτής Ιωαννίνων κ. Τασούλας Κωνσταντίνος  για το επίδομα παραμεθορίου στους υπηρετούντες στις Ένοπλές δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας στους νομούς που γειτνιάζουν με την Αλβανία.

Για την συνέχεια κάντε κλικ πάνω στον σύνδεσμος της πηγής>
Για την συνέχεια κάντε κλικ πάνω στον σύνδεσμος της πηγής>
  

AΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ κ. ΤΟΣΚΑ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ κ. ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟΥ

Στους παρακάτω  συνδέσμους μπορείτε να δείτε την απάντηση του αρμόδιου Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Τόσκα και την  ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής Φλώρινας κ. Αντωνιάδης Γιάννης και την  οποία συνυπογράφουν η βουλευτής Καστοριάς κ. Αντωνίου Μαρία και ο βουλευτής Ιωαννίνων κ. Τασούλας Κωνσταντίνος  για το επίδομα παραμεθορίου στους υπηρετούντες στις Ένοπλές δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας στους νομούς που γειτνιάζουν με την Αλβανία.

Για την συνέχεια κάντε κλικ πάνω στον σύνδεσμος της πηγής>
Για την συνέχεια κάντε κλικ πάνω στον σύνδεσμος της πηγής>
  
Για την συνέχεια κάντε κλικ πάνω στον σύνδεσμος της πηγής>


Η τοποθέτηση του Προέδρου του ΕΚΦ κ. Σιάκου Κωνσταντίνου στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τη ΔΕΗ

Για την συνέχεια κάντε κλικ πάνω στον σύνδεσμος της πηγής>


 Στην Τουριστική Έκθεση «ΤΑΞΙΔΙ 2018», η οποία πραγματοποιήθηκε από 20 έως 22 Απριλίου στους Χώρους της Κρατικής Έκθεσης στη Λευκωσία της Κύπρου, συμμετείχε για μια ακόμη χρονιά η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Πρόκειται για μία από τις πιο επιτυχημένες εκθέσεις που οργανώνονται κάθε χρόνο στην Κύπρο και που προσελκύει πάνω από 6.000 επισκέπτες.
Η Περιφέρεια έδωσε δυναμικό παρόν με περίπτερο που οργανώθηκε από την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας, στο οποίο μάλιστα φιλοξενήθηκε και αντιπροσωπεία του Δήμου Καστοριάς.
Την έκθεση εγκαινίασε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κύπρου Γιώργος Λακκοτρύπης ο οποίος επισκεπτόμενος το περίπτερο της Περιφέρειας,  ευχαρίστησε την Περιφέρεια για τη συνεχόμενη παρουσία μας στη συγκεκριμένη έκθεση.
Το περίπτερο της Εταιρείας Τουρισμού επισκέφτηκαν επίσης ο Έλληνας Πρέσβης στη Λευκωσία Ηλίας
Φωτόπουλος, καθώς και αρκετά επίσημα πρόσωπα από την Ελλάδα και την Κύπρο.
Ο κ. Κώττας, με την ευκαιρία της επίσκεψης του στην Κύπρο, συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Παραλιμνίου Θόδωρο Πυρίλλη και την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Λευκωσίας Λεώνη Ορφανίδου, συζητώντας θέματα τουριστικής πολιτιστικής και επιχειρηματικής συνεργασίας των δύο περιοχών.
Να σημειωθεί ότι την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στην Κύπρο εκπροσώπησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου και Τουρισμού Παναγιώτης Κώττας και ο Πρόεδρος της Εταιρείας Τουρισμού Θεοφύλακτος Ζυμπίδης.«ΤΑΞΙΔΙ 2018»

 Στην Τουριστική Έκθεση «ΤΑΞΙΔΙ 2018», η οποία πραγματοποιήθηκε από 20 έως 22 Απριλίου στους Χώρους της Κρατικής Έκθεσης στη Λευκωσία της Κύπρου, συμμετείχε για μια ακόμη χρονιά η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Πρόκειται για μία από τις πιο επιτυχημένες εκθέσεις που οργανώνονται κάθε χρόνο στην Κύπρο και που προσελκύει πάνω από 6.000 επισκέπτες.
Η Περιφέρεια έδωσε δυναμικό παρόν με περίπτερο που οργανώθηκε από την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας, στο οποίο μάλιστα φιλοξενήθηκε και αντιπροσωπεία του Δήμου Καστοριάς.
Την έκθεση εγκαινίασε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κύπρου Γιώργος Λακκοτρύπης ο οποίος επισκεπτόμενος το περίπτερο της Περιφέρειας,  ευχαρίστησε την Περιφέρεια για τη συνεχόμενη παρουσία μας στη συγκεκριμένη έκθεση.
Το περίπτερο της Εταιρείας Τουρισμού επισκέφτηκαν επίσης ο Έλληνας Πρέσβης στη Λευκωσία Ηλίας
Φωτόπουλος, καθώς και αρκετά επίσημα πρόσωπα από την Ελλάδα και την Κύπρο.
Ο κ. Κώττας, με την ευκαιρία της επίσκεψης του στην Κύπρο, συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Παραλιμνίου Θόδωρο Πυρίλλη και την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Λευκωσίας Λεώνη Ορφανίδου, συζητώντας θέματα τουριστικής πολιτιστικής και επιχειρηματικής συνεργασίας των δύο περιοχών.
Να σημειωθεί ότι την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στην Κύπρο εκπροσώπησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου και Τουρισμού Παναγιώτης Κώττας και ο Πρόεδρος της Εταιρείας Τουρισμού Θεοφύλακτος Ζυμπίδης. Συνελήφθησαν -6- αλλοδαποί σε περιοχή της Καστοριάς για παράβαση της δασικής νομοθεσίας, στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
Κατασχέθηκε ποσότητα αρωματικού-θεραπευτικού φυτού, βάρους -132- κιλών και -100- γραμμαρίων, την οποία οι ανωτέρω είχαν συλλέξει από περιοχή του όρους Γράμμου Καστοριάς.
Συνελήφθησαν χθες (24-04-2018) μεσημβρινές ώρες σε περιοχή της Καστοριάς, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Νεστορίου και του Αστυνομικού Τμήματος Νεστορίου Καστοριάς κατόπιν οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, έξι (6) υπήκοοι Αλβανίας, μη νόμιμοι μετανάστες, ηλικίας 24 έως 52 ετών, για παράβαση της δασικής νομοθεσίας.
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων αστυνομικών δράσεων για την πάταξη του διασυνοριακού εγκλήματος και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στη Δυτική Μακεδονία, αστυνομικοί εντόπισαν ανωτέρω έξι αλλοδαπούς σε περιοχή του όρους Γράμμου Καστοριάς και σε υψόμετρο 1.800 μέτρων, να έχουν εισέλθει παράνομα στη χώρα μας και να έχουν εκριζώσει και συλλέξει ποσότητα αρωματικού-θεραπευτικού φυτού, συνολικού βάρους εκατόν τριάντα δύο (132) κιλών και εκατό (100) γραμμαρίων, η οποία ήταν έμφορτη σε δέκα (10) ίππους.
Αναλυτικότερα, χθες πρωινές ώρες εντοπίστηκαν τρεις (3) ομάδες των δύο (2) ατόμων να έχουν συλλέξει ανωτέρω ποσότητα αρωματικού-θεραπευτικού φυτού που βρισκόταν μέσα σε συνολικά δεκατέσσερις (14) σάκους, οι οποίοι ήταν φορτωμένοι σε δέκα (10) ίππους. 
Συνολικά κατασχέθηκαν:
-132- κιλά και -100- γραμμάρια αρωματικού-θεραπευτικού φυτού και
-10- ίπποι μετά -8- σαγμάτων.
Το προανακριτικό έργο ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Νεστορίου Καστοριάς, ενώ οι συλληφθέντες, με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία, θα οδηγηθούν στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.


Συνελήφθησαν -6- αλλοδαποί σε περιοχή της Καστοριάς για παράβαση της δασικής νομοθεσίας

 Συνελήφθησαν -6- αλλοδαποί σε περιοχή της Καστοριάς για παράβαση της δασικής νομοθεσίας, στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
Κατασχέθηκε ποσότητα αρωματικού-θεραπευτικού φυτού, βάρους -132- κιλών και -100- γραμμαρίων, την οποία οι ανωτέρω είχαν συλλέξει από περιοχή του όρους Γράμμου Καστοριάς.
Συνελήφθησαν χθες (24-04-2018) μεσημβρινές ώρες σε περιοχή της Καστοριάς, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Νεστορίου και του Αστυνομικού Τμήματος Νεστορίου Καστοριάς κατόπιν οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, έξι (6) υπήκοοι Αλβανίας, μη νόμιμοι μετανάστες, ηλικίας 24 έως 52 ετών, για παράβαση της δασικής νομοθεσίας.
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων αστυνομικών δράσεων για την πάταξη του διασυνοριακού εγκλήματος και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στη Δυτική Μακεδονία, αστυνομικοί εντόπισαν ανωτέρω έξι αλλοδαπούς σε περιοχή του όρους Γράμμου Καστοριάς και σε υψόμετρο 1.800 μέτρων, να έχουν εισέλθει παράνομα στη χώρα μας και να έχουν εκριζώσει και συλλέξει ποσότητα αρωματικού-θεραπευτικού φυτού, συνολικού βάρους εκατόν τριάντα δύο (132) κιλών και εκατό (100) γραμμαρίων, η οποία ήταν έμφορτη σε δέκα (10) ίππους.
Αναλυτικότερα, χθες πρωινές ώρες εντοπίστηκαν τρεις (3) ομάδες των δύο (2) ατόμων να έχουν συλλέξει ανωτέρω ποσότητα αρωματικού-θεραπευτικού φυτού που βρισκόταν μέσα σε συνολικά δεκατέσσερις (14) σάκους, οι οποίοι ήταν φορτωμένοι σε δέκα (10) ίππους. 
Συνολικά κατασχέθηκαν:
-132- κιλά και -100- γραμμάρια αρωματικού-θεραπευτικού φυτού και
-10- ίπποι μετά -8- σαγμάτων.
Το προανακριτικό έργο ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Νεστορίου Καστοριάς, ενώ οι συλληφθέντες, με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία, θα οδηγηθούν στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.


Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να παρακολουθήσετε την ομιλία του βουλευτή Φλώρινας της ΝΔ κ. Γιάννη Αντωνιάδη στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής (23/4/2018) κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την πώληση Μονάδων της ΔΕΗ.
Ακολουθεί και το απομαγνητοφωνημένο κείμενο της ομιλίας
23/4/2018, ομιλία Γ. Αντωνιάδη σε Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, Νομοσχέδιο για την πώληση Μονάδων της ΔΕΗ
σ/ν: «Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού». 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα είμαι όσο πιο σύντομος μπορώ και θα ευχηθώ πρώτα χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες.
Θα ήθελα να δώσω μια απάντηση στον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ και κάποιους άλλους συναδέλφους. Κύριοι συνάδελφοι, μαθήματα για τα ευεργετήματα της κρατικής Δ.Ε.Η. μη μας κάνετε. Την κρατική Δ.Ε.Η. εμείς τη δημιουργήσαμε, εμείς τη στηρίξαμε επί δεκάδες χρόνια, εμείς στηρίξαμε και τους εργαζόμενους της Δ.Ε.Η., γιατί αναγνωρίζαμε ότι εργάζονται κάτω από αντίξοες συνθήκες.
 Αφήστε, λοιπόν, τα μαθήματα.
Επειδή μίλησε ο κύριος συνάδελφος για τα πλεονεκτήματα του αερίου θέλω να πω, ότι το αέριο είναι ξένο καύσιμο και εάν μας κλείσουν την κάνουλα, ρεύμα δεν παίρνουμε από πουθενά. Ό,τι ευεργετήματα και να έχει, το εθνικό μας καύσιμο είναι ο λιγνίτης.
Έρχομαι, λοιπόν, στη διαδικασία του επείγοντος, η οποία δεν μας τιμάει, γιατί μιλάμε για ένα θέμα το οποίο το 2013-2014, κυριολεκτικά είχε ταρακουνήσει τα πολιτικά πράγματα και θυμάστε όλοι τι γινόταν και βέβαια ήταν ενός από τους βασικούς πυλώνες της νίκης των ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝ.ΕΛ..
Αξίζει δε να θυμηθούμε, ότι είχε πει ο κ. Τσίπρας, ότι πρόκειται για ένα εθνικό έγκλημα που πρέπει να αποτραπεί, ότι όλος ο νομός Φλώρινας είναι προς πώληση και ο κ. Καμμένος έλεγε τότε «δωρίζουν τη δημόσια περιουσία στους χρηματοδότες τους».
Γι' αυτό σήμερα, κύριοι συνάδελφοι, το νομοσχέδιο έπρεπε να έχει έναν τίτλο «ΣΥΓΓΝΩΜΗ». Συγνώμη, απέναντι στον ελληνικό λαό τον οποίο εξαπατήσατε, συγνώμη απέναντι στο λαό της Δυτικής Μακεδονίας και συγνώμη απέναντι στο λαό της Αρκαδίας, αλλά αυτό είναι ένα συνειδησιακό πρόβλημα και αφού ο τίτλος είναι έτσι, πάω παρακάτω.
Κύριε Υπουργέ, έρχομαι στο πρώτο πολιτικό ερώτημα που περιμένουμε όλοι να ακούσουμε.
Πότε πράττατε το σωστό, τότε ή τώρα; Για να ξέρει ο ελληνικός λαός, εάν τότε ψήφισε το λάθος ή εάν τώρα στηρίζει το λάθος. Αυτό όλοι περιμένουμε να το ακούσουμε.
Άρα, λοιπόν, οι συνοπτικές διαδικασίες για ένα τέτοιο θέμα μείζονος σημασίας και μάλιστα το ωραίο είναι, ότι επιλέγετε πάντα εορτές Αγίων.
Διερωτώμαι, εάν είχατε καλές σχέσεις το κάθε νομοσχέδιο θα είχε και έναν προστάτη Άγιο, σήμερα η πώληση προστάτη τον Άγιο Γεώργιο, τον 15 Αύγουστο το Μνημόνιο.
Έρχομαι τώρα σε ένα άλλο θέμα που είναι σοβαρό.
Πουθενά μέσα δεν γράφει τη λέξη «πώληση». Διαβάζοντας, λοιπόν, τον τίτλο του νομοσχεδίου «Διαρθρωτικά μέτρα για τη πρόσβαση λιγνίτη….» αυτό μπορεί να περάσει.
Πάμε τώρα στο άρθρο 3, «Πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας για την ολοκλήρωση της αποεπένδυσης» και σας ερωτώ, κύριε Υπουργέ, πού μάθατε τα ελληνικά και εσείς και οι συντάκτες;
Συγγνώμη, «από-επένδυση» είναι όταν το ίδιο εργοστάσιο, με το ίδιο καύσιμο, παράγει ρεύμα με το λιγνίτη, όταν το χρησιμοποιεί ο ιδιώτης και είναι «επένδυση» όταν το χρησιμοποιεί η Δ.Ε.Η.; Εδώ, η μόνη διαφορά είναι η πώληση. Το ίδιο εργοστάσιο το έχει η Δ.Ε.Η., την άλλη στιγμή το παίρνει ο ιδιώτης. Τι άλλαξε; «Από-επένδυση» είναι, κύριε Υπουργέ, όταν κλείνετε τα εργοστάσια.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): (εκτός μικροφώνου) Δεν φταίω εγώ. Μας διευκολύνει η αντιπαραβολή της λέξης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Ναι, πείτε μου. Αλλά η «από-επένδυση» δεν ταιριάζει εδώ. Εδώ ταιριάζει ή μόνο πώληση ή δωρεά, αν έχετε σκοπό να τα χαρίσετε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εκτός από θέμα μείζονος πολιτικής σημασίας, υπάρχει και νομικό πρόβλημα. Ρωτήστε τους νομικούς σας. Γιατί το πουλάτε και εσείς μιλάτε για «από-επένδυση». Πουλάτε. Άλλη η έννοια της «από-επένδυσης» και άλλη η έννοια της πώλησης. Είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό το οποίο σας λέω και παρακαλώ πολύ να το διορθώσετε και σας παρακαλώ, όταν θα έρθει στην Ολομέλεια, να βάλετε τον σωστό όρο.
Συνεχίζω και θα είμαι αρκετά σύντομος. Έρχομαι μόνο σε ένα θέμα. Δεν θα σας πω γιατί δεν το ψηφίζουμε. Εγώ θα σας πω έναν από τους πολλούς λόγους, γιατί δεν υπάρχει κανένα αντισταθμιστικό για τις τοπικές κοινωνίες. Για τα δικαιώματα των εργαζομένων της Δ.Ε.Η. είπαμε όλοι πολλά, για το Εθνικό Ενεργειακό Σχέδιο είπαν όλοι πολλά, αλλά για να δούμε λίγο και αυτές τις έρημες τοπικές κοινωνίες. Τι γινόταν επί δεκάδες χρόνια; Είμαι σαφής, επί δεκάδες χρόνια. Έτσι επιμερίζω την ευθύνη. Επτακόσια πενήντα εκατομμύρια  πληρώναμε, κατ’ έτος, για την ηλεκτροδότηση των νησιών. Σωστά και δίκαια. Πληρώναμε επιδότηση για την ηλεκτροδότηση όλης της ξηράς, για να πάει το ρεύμα από τη Φλώρινα στην Αθήνα, από τρία λεπτά την κιλοβατώρα, τώρα πάει στα εννιά λεπτά. Άρα ο Αθηναίος πληρώνει όσο και ο Φλωρινιώτης παραγωγός χωρίς να έχει επιδότηση ο παραγωγός και την έχει μόνον ο Αθηναίος. Πόσα λεφτά έχουν πάρει οι Φλωρινιώτες, οι Κοζανίτες και οι Αρκάδες από το κλέψιμο του ορυκτού πλούτου που λέγεται λιγνίτης; Ούτε ένα ευρώ, διότι η Δ.Ε.Η.
έλεγε ότι είναι κρατική εταιρεία και όταν έγινε Α.Ε., πάλι δεν έδινε ούτε ένα ευρώ, ενώ αν ήταν ιδιωτική εταιρεία θα έδινε το λεγόμενο λιγνιτόσημο .
Άρα, λοιπόν, αυτές οι περιοχές, με τελευταίο το θέμα του Α.Ε.Π., εξαιτίας της Δ.Ε.Η., η οποία συμμετείχε, παλαιότερα, στο Α.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας με 30% και τώρα με 40%, φαίνονταν πλούσιες, αλλά είναι φτωχές διότι ο πλούτος διαχέεται σε όλη την Ελλάδα και εμείς χάνουμε δεκάδες εκατομμύρια από το ΕΣΠΑ. Τα προγράμματα για την καταπολέμηση της ανεργίας, σε ισοδύναμες περιφέρειες, είναι διπλάσια. Στον αναπτυξιακό νόμο η Θεσσαλονίκη έχει 40% επιδότηση, ενώ η Φλώρινα, που είναι πιο φτωχή, έχει 30%. Πώς να συναγωνιστεί το λιμάνι και το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης; Στο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» που δώσατε προηγουμένως τα λιγότερα χρήματα και γενικά στα άλλα, τα αγροτικά, τα αναπτυξιακά. Γιατί; Γιατί φαινόμαστε πλούσιοι ενώ είμαστε φτωχοί και δεν λέω ότι φταίει η σημερινή Κυβέρνηση, αλλά πρέπει αυτό να αναπληρωθεί από εθνικούς πόρους.
Γι' αυτό, λοιπόν, λέω, κύριε Υπουργέ, εάν αύριο κτιστεί, το πάρει ο νέος ιδιοκτήτης και εκτίσει και τη δεύτερη μονάδα, ποιος τον εμποδίζει να πάρει εργαζόμενους - όπως έκανε η εταιρεία από την Κίνα- και να τους βάζει να μένουν στα ΤΟΛ; Υπάρχει, μέσα στο νομοσχέδιο, κάτι που να τον υποχρεώνει να πάρει πρώτο το ντόπιο δυναμικό; Και σας το λέω αυτό, γιατί ήταν μια άλλη επιχείρηση, ένα εργοστάσιο κατασκευής παπουτσιών ή ένα σουπερμάρκετ, δεν θα μπορούσαμε να υποχρεώσουμε τον ιδιοκτήτη. Ας πάρει όποιον θέλει. Εδώ, όμως, διαχειρίζεται πλούτο, στον οποίο η τοπική κοινωνία έχει μετοχές. Διαχειρίζεται το δικό μας λιγνίτη. Άρα, δικαιούμαστε και πρέπει να έχουμε προτεραιότητα στις προσλήψεις των ανέργων. Έχουμε τονίσει κατ' επανάληψη και το ζητάμε και από σας και πρέπει να συμπεριληφθεί μέσα στο νομοσχέδιο ότι πρέπει να δοθεί άμεσα 50% έκπτωση στους αγρότες και στους επιχειρηματίες, όσο ρεύμα και να καίνε. Στα δε νοικοκυριά, δωρεάν για να αντισταθμίσουν όλα αυτά τα δεκάδες εκατομμύρια, που χάνουν.
Θέλω, λοιπόν, να πω το θέμα της πρόσληψης των ανέργων και τουλάχιστον το θέμα του δωρεάν ηλεκτρικού ρεύματος είναι εκ των ουκ άνευ, έχω και άλλα να πω, δεν θα τα πω, τα οποία πρέπει να περιλαμβάνονται μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο, οπωσδήποτε.
Και θέλω να ολοκληρώσω, θα πάω στην τελευταία πρόταση απευθείας, η πώληση των μονάδων σήμερα από την κυβέρνηση αποτελεί την μεγαλύτερη απάτη των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που άλλα υποσχέθηκαν για να υφαρπάξουν την ψήφο του ελληνικού λαού και άλλα πράττουν σήμερα.
Ερωτώ κύριε Υπουργέ, ένα ερώτημα αιωρείται στους αιθέρες τους ελληνικούς, τι άλλο πρέπει να γίνει για να υποβάλλεται την παραίτησή σας, εσείς, ο κ. Σταθάκης, ο κ.Τσίπρας και ο κ.Καμμένος;
Να είστε καλά και χρόνια πολλά.

Γιάννης Αντωνιάδης, για πώληση Μονάδων ΔΕΗ

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να παρακολουθήσετε την ομιλία του βουλευτή Φλώρινας της ΝΔ κ. Γιάννη Αντωνιάδη στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής (23/4/2018) κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την πώληση Μονάδων της ΔΕΗ.
Ακολουθεί και το απομαγνητοφωνημένο κείμενο της ομιλίας
23/4/2018, ομιλία Γ. Αντωνιάδη σε Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, Νομοσχέδιο για την πώληση Μονάδων της ΔΕΗ
σ/ν: «Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού». 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα είμαι όσο πιο σύντομος μπορώ και θα ευχηθώ πρώτα χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες.
Θα ήθελα να δώσω μια απάντηση στον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ και κάποιους άλλους συναδέλφους. Κύριοι συνάδελφοι, μαθήματα για τα ευεργετήματα της κρατικής Δ.Ε.Η. μη μας κάνετε. Την κρατική Δ.Ε.Η. εμείς τη δημιουργήσαμε, εμείς τη στηρίξαμε επί δεκάδες χρόνια, εμείς στηρίξαμε και τους εργαζόμενους της Δ.Ε.Η., γιατί αναγνωρίζαμε ότι εργάζονται κάτω από αντίξοες συνθήκες.
 Αφήστε, λοιπόν, τα μαθήματα.
Επειδή μίλησε ο κύριος συνάδελφος για τα πλεονεκτήματα του αερίου θέλω να πω, ότι το αέριο είναι ξένο καύσιμο και εάν μας κλείσουν την κάνουλα, ρεύμα δεν παίρνουμε από πουθενά. Ό,τι ευεργετήματα και να έχει, το εθνικό μας καύσιμο είναι ο λιγνίτης.
Έρχομαι, λοιπόν, στη διαδικασία του επείγοντος, η οποία δεν μας τιμάει, γιατί μιλάμε για ένα θέμα το οποίο το 2013-2014, κυριολεκτικά είχε ταρακουνήσει τα πολιτικά πράγματα και θυμάστε όλοι τι γινόταν και βέβαια ήταν ενός από τους βασικούς πυλώνες της νίκης των ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝ.ΕΛ..
Αξίζει δε να θυμηθούμε, ότι είχε πει ο κ. Τσίπρας, ότι πρόκειται για ένα εθνικό έγκλημα που πρέπει να αποτραπεί, ότι όλος ο νομός Φλώρινας είναι προς πώληση και ο κ. Καμμένος έλεγε τότε «δωρίζουν τη δημόσια περιουσία στους χρηματοδότες τους».
Γι' αυτό σήμερα, κύριοι συνάδελφοι, το νομοσχέδιο έπρεπε να έχει έναν τίτλο «ΣΥΓΓΝΩΜΗ». Συγνώμη, απέναντι στον ελληνικό λαό τον οποίο εξαπατήσατε, συγνώμη απέναντι στο λαό της Δυτικής Μακεδονίας και συγνώμη απέναντι στο λαό της Αρκαδίας, αλλά αυτό είναι ένα συνειδησιακό πρόβλημα και αφού ο τίτλος είναι έτσι, πάω παρακάτω.
Κύριε Υπουργέ, έρχομαι στο πρώτο πολιτικό ερώτημα που περιμένουμε όλοι να ακούσουμε.
Πότε πράττατε το σωστό, τότε ή τώρα; Για να ξέρει ο ελληνικός λαός, εάν τότε ψήφισε το λάθος ή εάν τώρα στηρίζει το λάθος. Αυτό όλοι περιμένουμε να το ακούσουμε.
Άρα, λοιπόν, οι συνοπτικές διαδικασίες για ένα τέτοιο θέμα μείζονος σημασίας και μάλιστα το ωραίο είναι, ότι επιλέγετε πάντα εορτές Αγίων.
Διερωτώμαι, εάν είχατε καλές σχέσεις το κάθε νομοσχέδιο θα είχε και έναν προστάτη Άγιο, σήμερα η πώληση προστάτη τον Άγιο Γεώργιο, τον 15 Αύγουστο το Μνημόνιο.
Έρχομαι τώρα σε ένα άλλο θέμα που είναι σοβαρό.
Πουθενά μέσα δεν γράφει τη λέξη «πώληση». Διαβάζοντας, λοιπόν, τον τίτλο του νομοσχεδίου «Διαρθρωτικά μέτρα για τη πρόσβαση λιγνίτη….» αυτό μπορεί να περάσει.
Πάμε τώρα στο άρθρο 3, «Πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας για την ολοκλήρωση της αποεπένδυσης» και σας ερωτώ, κύριε Υπουργέ, πού μάθατε τα ελληνικά και εσείς και οι συντάκτες;
Συγγνώμη, «από-επένδυση» είναι όταν το ίδιο εργοστάσιο, με το ίδιο καύσιμο, παράγει ρεύμα με το λιγνίτη, όταν το χρησιμοποιεί ο ιδιώτης και είναι «επένδυση» όταν το χρησιμοποιεί η Δ.Ε.Η.; Εδώ, η μόνη διαφορά είναι η πώληση. Το ίδιο εργοστάσιο το έχει η Δ.Ε.Η., την άλλη στιγμή το παίρνει ο ιδιώτης. Τι άλλαξε; «Από-επένδυση» είναι, κύριε Υπουργέ, όταν κλείνετε τα εργοστάσια.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): (εκτός μικροφώνου) Δεν φταίω εγώ. Μας διευκολύνει η αντιπαραβολή της λέξης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Ναι, πείτε μου. Αλλά η «από-επένδυση» δεν ταιριάζει εδώ. Εδώ ταιριάζει ή μόνο πώληση ή δωρεά, αν έχετε σκοπό να τα χαρίσετε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εκτός από θέμα μείζονος πολιτικής σημασίας, υπάρχει και νομικό πρόβλημα. Ρωτήστε τους νομικούς σας. Γιατί το πουλάτε και εσείς μιλάτε για «από-επένδυση». Πουλάτε. Άλλη η έννοια της «από-επένδυσης» και άλλη η έννοια της πώλησης. Είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό το οποίο σας λέω και παρακαλώ πολύ να το διορθώσετε και σας παρακαλώ, όταν θα έρθει στην Ολομέλεια, να βάλετε τον σωστό όρο.
Συνεχίζω και θα είμαι αρκετά σύντομος. Έρχομαι μόνο σε ένα θέμα. Δεν θα σας πω γιατί δεν το ψηφίζουμε. Εγώ θα σας πω έναν από τους πολλούς λόγους, γιατί δεν υπάρχει κανένα αντισταθμιστικό για τις τοπικές κοινωνίες. Για τα δικαιώματα των εργαζομένων της Δ.Ε.Η. είπαμε όλοι πολλά, για το Εθνικό Ενεργειακό Σχέδιο είπαν όλοι πολλά, αλλά για να δούμε λίγο και αυτές τις έρημες τοπικές κοινωνίες. Τι γινόταν επί δεκάδες χρόνια; Είμαι σαφής, επί δεκάδες χρόνια. Έτσι επιμερίζω την ευθύνη. Επτακόσια πενήντα εκατομμύρια  πληρώναμε, κατ’ έτος, για την ηλεκτροδότηση των νησιών. Σωστά και δίκαια. Πληρώναμε επιδότηση για την ηλεκτροδότηση όλης της ξηράς, για να πάει το ρεύμα από τη Φλώρινα στην Αθήνα, από τρία λεπτά την κιλοβατώρα, τώρα πάει στα εννιά λεπτά. Άρα ο Αθηναίος πληρώνει όσο και ο Φλωρινιώτης παραγωγός χωρίς να έχει επιδότηση ο παραγωγός και την έχει μόνον ο Αθηναίος. Πόσα λεφτά έχουν πάρει οι Φλωρινιώτες, οι Κοζανίτες και οι Αρκάδες από το κλέψιμο του ορυκτού πλούτου που λέγεται λιγνίτης; Ούτε ένα ευρώ, διότι η Δ.Ε.Η.
έλεγε ότι είναι κρατική εταιρεία και όταν έγινε Α.Ε., πάλι δεν έδινε ούτε ένα ευρώ, ενώ αν ήταν ιδιωτική εταιρεία θα έδινε το λεγόμενο λιγνιτόσημο .
Άρα, λοιπόν, αυτές οι περιοχές, με τελευταίο το θέμα του Α.Ε.Π., εξαιτίας της Δ.Ε.Η., η οποία συμμετείχε, παλαιότερα, στο Α.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας με 30% και τώρα με 40%, φαίνονταν πλούσιες, αλλά είναι φτωχές διότι ο πλούτος διαχέεται σε όλη την Ελλάδα και εμείς χάνουμε δεκάδες εκατομμύρια από το ΕΣΠΑ. Τα προγράμματα για την καταπολέμηση της ανεργίας, σε ισοδύναμες περιφέρειες, είναι διπλάσια. Στον αναπτυξιακό νόμο η Θεσσαλονίκη έχει 40% επιδότηση, ενώ η Φλώρινα, που είναι πιο φτωχή, έχει 30%. Πώς να συναγωνιστεί το λιμάνι και το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης; Στο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» που δώσατε προηγουμένως τα λιγότερα χρήματα και γενικά στα άλλα, τα αγροτικά, τα αναπτυξιακά. Γιατί; Γιατί φαινόμαστε πλούσιοι ενώ είμαστε φτωχοί και δεν λέω ότι φταίει η σημερινή Κυβέρνηση, αλλά πρέπει αυτό να αναπληρωθεί από εθνικούς πόρους.
Γι' αυτό, λοιπόν, λέω, κύριε Υπουργέ, εάν αύριο κτιστεί, το πάρει ο νέος ιδιοκτήτης και εκτίσει και τη δεύτερη μονάδα, ποιος τον εμποδίζει να πάρει εργαζόμενους - όπως έκανε η εταιρεία από την Κίνα- και να τους βάζει να μένουν στα ΤΟΛ; Υπάρχει, μέσα στο νομοσχέδιο, κάτι που να τον υποχρεώνει να πάρει πρώτο το ντόπιο δυναμικό; Και σας το λέω αυτό, γιατί ήταν μια άλλη επιχείρηση, ένα εργοστάσιο κατασκευής παπουτσιών ή ένα σουπερμάρκετ, δεν θα μπορούσαμε να υποχρεώσουμε τον ιδιοκτήτη. Ας πάρει όποιον θέλει. Εδώ, όμως, διαχειρίζεται πλούτο, στον οποίο η τοπική κοινωνία έχει μετοχές. Διαχειρίζεται το δικό μας λιγνίτη. Άρα, δικαιούμαστε και πρέπει να έχουμε προτεραιότητα στις προσλήψεις των ανέργων. Έχουμε τονίσει κατ' επανάληψη και το ζητάμε και από σας και πρέπει να συμπεριληφθεί μέσα στο νομοσχέδιο ότι πρέπει να δοθεί άμεσα 50% έκπτωση στους αγρότες και στους επιχειρηματίες, όσο ρεύμα και να καίνε. Στα δε νοικοκυριά, δωρεάν για να αντισταθμίσουν όλα αυτά τα δεκάδες εκατομμύρια, που χάνουν.
Θέλω, λοιπόν, να πω το θέμα της πρόσληψης των ανέργων και τουλάχιστον το θέμα του δωρεάν ηλεκτρικού ρεύματος είναι εκ των ουκ άνευ, έχω και άλλα να πω, δεν θα τα πω, τα οποία πρέπει να περιλαμβάνονται μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο, οπωσδήποτε.
Και θέλω να ολοκληρώσω, θα πάω στην τελευταία πρόταση απευθείας, η πώληση των μονάδων σήμερα από την κυβέρνηση αποτελεί την μεγαλύτερη απάτη των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που άλλα υποσχέθηκαν για να υφαρπάξουν την ψήφο του ελληνικού λαού και άλλα πράττουν σήμερα.
Ερωτώ κύριε Υπουργέ, ένα ερώτημα αιωρείται στους αιθέρες τους ελληνικούς, τι άλλο πρέπει να γίνει για να υποβάλλεται την παραίτησή σας, εσείς, ο κ. Σταθάκης, ο κ.Τσίπρας και ο κ.Καμμένος;
Να είστε καλά και χρόνια πολλά.

Στο Let’ Do it Greece 2018 που αποτελεί το ελληνικό σκέλος της Διεθνούς Εθελοντικής Εκστρατείας Καθαρισμού Let’s Do it World,
θα συμμετάσχουν και φέτος, τα χωριά, και οι φορείς των Πρεσπών υπό την αιγίδα του Δήμου.
Σε σύσκεψη που έγινε με μεγάλη συμμετοχή φορέων και των τοπικών κοινοτήτων στο Δημαρχείο Πρεσπών αποφασίστηκε η διοργάνωση από το Δήμο Πρεσπών σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πρεσπιωτών, την Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών, τον Αγροτικό Συνεταιρισμό «Πελεκάνος», τον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών και κυνηγετικό σύλλογο Φλώρινας καθώς και 9 Τοπικές κοινότητες του Δήμου Πρεσπών η υλοποίηση ενός εξαιρετικά φιλόδοξου προγράμματος δράσεων στα χωριά και την ύπαιθρο των Πρεσπών.
Κοινός στόχος είναι οι δράσεις αυτές, που γίνονται με πρωτοβουλία των προέδρων ΤΚ, φορέων και εθελοντών, να αλλάξουν την όψη των δημοσίων χώρων στην Πρέσπα αλλά και να ευαισθητοποιήσουν κατοίκους και επισκέπτες ώστε να απαλλαχτεί η Πρέσπα από μικρά και μεγάλα σκουπίδια.
Γιατί το περιβάλλον της Πρέσπας απαλλαγμένο από σκουπίδια είναι υπόθεση όλων μας!
Παρασκευή 27 Απριλίου, Παραλία Μ. Πρέσπας υπεύθυνη Α. Τοπαλοπούλου (6946338162)
Σάββατο 28 Απριλίου, Κούλα Πρεσπών, υπεύθυνος Μάνος Δημητρόπουλος (6974822743)
Την Κυριακή 29 Απριλίου στις 11 το πρωί κορυφώνονται οι δράσεις
Στην πλατεία της  Κρυσταλλοπηγής, υπεύθυνος Θεόφιλος Μπαζίνας (6978845473)
Στην πλατεία του Καρυών, υπεύθυνος Νίκος Μιχαηλίδης (τηλ. 6973385311)
Στην πλατεία του Λαιμού, υπεύθυνος Ηλίας Φωτάκης (τηλ. 6948893338)
Στην πλατεία του Αγ. Γερμανού, υπεύθυνη Αμαλία Τοπαλοπούλου (6946338162)
Στην πλατεία της Καλλιθέας, υπεύθυνος Κώστας Τερψόπουλος (τηλ. 6972869179)
Στην πλατεία του Λευκώνα, υπεύθυνη Μαρία Αγγελίδου (τηλ. 6976835075)
Στην πλατεία της Πύλης, υπεύθυνη Σοφία Ρέππα (τηλ. 6936716184)
Στην πλατεία του Κώττα, υπεύθυνη Σοφία Γλώσση Ράμου (τηλ. 6972136032)
Στην προκυμαία της Μικρολίμνης, υπεύθυνη Ζένια Αναστασιάδου ( 6944783768)
Στην Κρίνα (αρχή πεζογέφυρας) υπεύθυνη Βιβή Ρουμελιώτου (τηλ. 6942694776)
Στο Περβάλι (κιόσκια) υπεύθυνος Γρηγόρης Πασχαλίδης (τηλ.6944715906)
Οι σακούλες και τα γάντια θα διατεθούν μαζί με καπέλα από το Δήμο, που θα κάνει και την αποκομιδή μετά το τέλος των δράσεων.
Τα παιδιά κάτω των 11 ετών θα μπορούν να συμμετέχουν μόνο με συνοδεία ενήλικα.


Η Πρέσπα στην Εκστρατεία «Let's do it Greece 2018»

Στο Let’ Do it Greece 2018 που αποτελεί το ελληνικό σκέλος της Διεθνούς Εθελοντικής Εκστρατείας Καθαρισμού Let’s Do it World,
θα συμμετάσχουν και φέτος, τα χωριά, και οι φορείς των Πρεσπών υπό την αιγίδα του Δήμου.
Σε σύσκεψη που έγινε με μεγάλη συμμετοχή φορέων και των τοπικών κοινοτήτων στο Δημαρχείο Πρεσπών αποφασίστηκε η διοργάνωση από το Δήμο Πρεσπών σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πρεσπιωτών, την Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών, τον Αγροτικό Συνεταιρισμό «Πελεκάνος», τον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών και κυνηγετικό σύλλογο Φλώρινας καθώς και 9 Τοπικές κοινότητες του Δήμου Πρεσπών η υλοποίηση ενός εξαιρετικά φιλόδοξου προγράμματος δράσεων στα χωριά και την ύπαιθρο των Πρεσπών.
Κοινός στόχος είναι οι δράσεις αυτές, που γίνονται με πρωτοβουλία των προέδρων ΤΚ, φορέων και εθελοντών, να αλλάξουν την όψη των δημοσίων χώρων στην Πρέσπα αλλά και να ευαισθητοποιήσουν κατοίκους και επισκέπτες ώστε να απαλλαχτεί η Πρέσπα από μικρά και μεγάλα σκουπίδια.
Γιατί το περιβάλλον της Πρέσπας απαλλαγμένο από σκουπίδια είναι υπόθεση όλων μας!
Παρασκευή 27 Απριλίου, Παραλία Μ. Πρέσπας υπεύθυνη Α. Τοπαλοπούλου (6946338162)
Σάββατο 28 Απριλίου, Κούλα Πρεσπών, υπεύθυνος Μάνος Δημητρόπουλος (6974822743)
Την Κυριακή 29 Απριλίου στις 11 το πρωί κορυφώνονται οι δράσεις
Στην πλατεία της  Κρυσταλλοπηγής, υπεύθυνος Θεόφιλος Μπαζίνας (6978845473)
Στην πλατεία του Καρυών, υπεύθυνος Νίκος Μιχαηλίδης (τηλ. 6973385311)
Στην πλατεία του Λαιμού, υπεύθυνος Ηλίας Φωτάκης (τηλ. 6948893338)
Στην πλατεία του Αγ. Γερμανού, υπεύθυνη Αμαλία Τοπαλοπούλου (6946338162)
Στην πλατεία της Καλλιθέας, υπεύθυνος Κώστας Τερψόπουλος (τηλ. 6972869179)
Στην πλατεία του Λευκώνα, υπεύθυνη Μαρία Αγγελίδου (τηλ. 6976835075)
Στην πλατεία της Πύλης, υπεύθυνη Σοφία Ρέππα (τηλ. 6936716184)
Στην πλατεία του Κώττα, υπεύθυνη Σοφία Γλώσση Ράμου (τηλ. 6972136032)
Στην προκυμαία της Μικρολίμνης, υπεύθυνη Ζένια Αναστασιάδου ( 6944783768)
Στην Κρίνα (αρχή πεζογέφυρας) υπεύθυνη Βιβή Ρουμελιώτου (τηλ. 6942694776)
Στο Περβάλι (κιόσκια) υπεύθυνος Γρηγόρης Πασχαλίδης (τηλ.6944715906)
Οι σακούλες και τα γάντια θα διατεθούν μαζί με καπέλα από το Δήμο, που θα κάνει και την αποκομιδή μετά το τέλος των δράσεων.
Τα παιδιά κάτω των 11 ετών θα μπορούν να συμμετέχουν μόνο με συνοδεία ενήλικα.


Για γονείς, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες, φοιτητές και φοιτήτριες
Με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε για πρώτη φορά στη Φλώρινα μαζί, δυο από τους πιο σημαντικούς υπερασπιστές του παιδιού στη χώρα, επιστήμονες με σημαντικές διακρίσεις στην Ευρώπη: Τον κ.
Γιώργο Μόσχο, πρ. Συνήγορο του Παιδιού και τον κ. Γιώργο Νικολαΐδη, Ψυχίατρο και Διευθυντή στο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού.  
Οι διακεκριμένοι αυτοί επιστήμονες θα μιλήσουν σε επιμορφωτική εσπερίδα με θέμα «Προστατεύοντας το παιδί από τη βία», η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 30 Απριλίου, στις 6.30, στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου Φλώρινας.
Τα θέματα που θα αναπτύξουν οι ομιλητές είναι τα ακόλουθα:
-        Γ. Νικολαΐδης: «Βία κατά των παιδιών στην οικογένεια: Έκταση, χαρακτηριστικά και τρόποι αντιμετώπισης»
-        Γ. Μόσχος: «Η πρόληψη και η αντιμετώπιση της βίας στο σχολείο: Πόσο βοηθούν ο διάλογος και η συμμετοχή των μαθητών στη λήψη αποφάσεων»
Η εκδήλωση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, γονείς, επαγγελματίες, φοιτητές και φοιτήτριες και σε κάθε πρόσωπο που ενδιαφέρεται για την προστασία της ανηλικότητας.
Διοργανώνεται από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας δια του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων, το 2ο ΓΕΛ Φλώρινας και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του, την ΕΛΜΕ Φλώρινας και τον Δήμο Φλώρινας.
Προβλέπεται η χορήγηση βεβαιώσεων συμμετοχής.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.


Επιμορφωτική εσπερίδα στη Φλώρινα με θέμα: «Προστατεύοντας το παιδί από τη βία»

Για γονείς, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες, φοιτητές και φοιτήτριες
Με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε για πρώτη φορά στη Φλώρινα μαζί, δυο από τους πιο σημαντικούς υπερασπιστές του παιδιού στη χώρα, επιστήμονες με σημαντικές διακρίσεις στην Ευρώπη: Τον κ.
Γιώργο Μόσχο, πρ. Συνήγορο του Παιδιού και τον κ. Γιώργο Νικολαΐδη, Ψυχίατρο και Διευθυντή στο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού.  
Οι διακεκριμένοι αυτοί επιστήμονες θα μιλήσουν σε επιμορφωτική εσπερίδα με θέμα «Προστατεύοντας το παιδί από τη βία», η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 30 Απριλίου, στις 6.30, στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου Φλώρινας.
Τα θέματα που θα αναπτύξουν οι ομιλητές είναι τα ακόλουθα:
-        Γ. Νικολαΐδης: «Βία κατά των παιδιών στην οικογένεια: Έκταση, χαρακτηριστικά και τρόποι αντιμετώπισης»
-        Γ. Μόσχος: «Η πρόληψη και η αντιμετώπιση της βίας στο σχολείο: Πόσο βοηθούν ο διάλογος και η συμμετοχή των μαθητών στη λήψη αποφάσεων»
Η εκδήλωση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, γονείς, επαγγελματίες, φοιτητές και φοιτήτριες και σε κάθε πρόσωπο που ενδιαφέρεται για την προστασία της ανηλικότητας.
Διοργανώνεται από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας δια του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων, το 2ο ΓΕΛ Φλώρινας και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του, την ΕΛΜΕ Φλώρινας και τον Δήμο Φλώρινας.
Προβλέπεται η χορήγηση βεβαιώσεων συμμετοχής.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.


Σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία σε βάρος 57χρονης ημεδαπής.
Εξιχνιάστηκε, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Σερβίων- Βελβεντού, δυο (2) περιπτώσεις κλοπής (1 τετελεσμένη και 1 σε απόπειρα) που τελέστηκαν σε περιοχές της Κοζάνης και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 57χρονης ημεδαπής.
Συγκεκριμένα, μετά από αστυνομική έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων προέκυψε ότι, την 19-04-2018 το μεσημέρι σε περιοχή της Κοζάνης η 57χρονη με τη μέθοδο της απασχόλησης αφαίρεσε από 68χρονο ημεδαπό το χρηματικό ποσό των -300- ευρώ, επιβιβαζόμενη σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο όπου την ανέμενε έτερο άτομο-συνεργός της.
Επίσης, όπως προέκυψε από την έρευνα η ανωτέρω, λίγο νωρίτερα σε άλλη περιοχή της Κοζάνης, με μία ακόμη συνεργό της αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν χρήματα από 77χρονο ημεδαπό, επιβιβαζόμενες σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο όπου τις ανέμενε έτερο άτομο-συνεργός τους.
Από το Αστυνομικό Τμήμα Σερβίων-Βελβεντού συνεχίζονται οι έρευνες προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία τυχόν άλλων συνεργών, ενώ η δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.


Εξιχνιάστηκαν δύο κλοπές που τελέστηκαν σε περιοχές της Κοζάνης

Σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία σε βάρος 57χρονης ημεδαπής.
Εξιχνιάστηκε, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Σερβίων- Βελβεντού, δυο (2) περιπτώσεις κλοπής (1 τετελεσμένη και 1 σε απόπειρα) που τελέστηκαν σε περιοχές της Κοζάνης και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 57χρονης ημεδαπής.
Συγκεκριμένα, μετά από αστυνομική έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων προέκυψε ότι, την 19-04-2018 το μεσημέρι σε περιοχή της Κοζάνης η 57χρονη με τη μέθοδο της απασχόλησης αφαίρεσε από 68χρονο ημεδαπό το χρηματικό ποσό των -300- ευρώ, επιβιβαζόμενη σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο όπου την ανέμενε έτερο άτομο-συνεργός της.
Επίσης, όπως προέκυψε από την έρευνα η ανωτέρω, λίγο νωρίτερα σε άλλη περιοχή της Κοζάνης, με μία ακόμη συνεργό της αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν χρήματα από 77χρονο ημεδαπό, επιβιβαζόμενες σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο όπου τις ανέμενε έτερο άτομο-συνεργός τους.
Από το Αστυνομικό Τμήμα Σερβίων-Βελβεντού συνεχίζονται οι έρευνες προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία τυχόν άλλων συνεργών, ενώ η δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.


Τρίτη, 24 Απριλίου 2018

 Οι αθλητές της ποδηλασίας του ΣΟΧ Φλώρινας έλαβαν μέρος το τελευταίο 15ήμερο, σε σειρά αγώνων mtb με αξιόλογες εμφανίσεις. Συγκεκριμένα το Σαββατοκύριακο 14/15 Απρίλιου και στα πλαίσια του Author bike cup οι αθλητές, μετέβησαν αρχικά στους Αμπελόκηπους Θεσ/νικής και ακολούθως στην Ιερισσό Χαλ/δικης για να λάβουν μέρος σε 2 αγώνες mtb.
Αξιοσημείωτη ήταν η εμφάνιση του Χρίστου Δούκα που και τις 2 ημέρες τερμάτισε στην  6 θέση της κατηγορίας των mini μεγάλων αγοριών καθώς και της Γεωργίας Δούκα που την Κυριακή στην Ιερισσό κατετάγη 5η στην κατηγορία mini μεγάλων κοριτσιών. Ικανοποιητικές ήταν και οι εμφανίσεις των υπόλοιπων αθλητών της ομάδας, Γ. Τραΐτσης (8ος κατ. Παίδων), Γεώργιος Αποστολίδης (16ος παμπαίδων), Αρ. Μαντουλίδης (13, mini μεγάλα),  Π. Πολπατζης (12 mini μικρά), Γ. Μούτσιος (16 mini μικρά) και Σβάρνα Κ.(10η mini μικρά)
Το Σαββάτο 21 Απριλίου στα πλαίσια του Bottecchia Bike Cup οι αθλητές του ΣΟΧ Φλώρινας, βρέθηκαν στο φράγμα Θέρμης στην Θεσσαλονίκη και αγωνίστηκαν σε μια πραγματικά mountain διαδρομή για τις κατηγορίες τους, με τον Δούκα να ανεβαίνει στην 3η θέση του βάθρου, τον Τραίτση στην 4η και την Γ. Δουκα στην 5η. Ικανοποιητικά ήταν και τα αποτελέσματα των Πολπατζη, Μούτσιου και Σβάρνα. Όλοι οι  παραπάνω αγώνες είναι ενταγμένοι στο επίσημο πρόγραμμα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας σαν Κύπελλο Βορείου Ελλάδος ΕΠΣΜαΘ (σύνολο 12) για το έτος 2018.
Ο πρόεδρος και το Δ.Σ. εύχονται στους αθλητές, τους γονείς και τον προπονητή της ομάδας Μούσιο Νικόλαο θερμά συγχαρητήρια για τα πολύ καλά αποτελέσματα και καλή επιτυχία στους υπόλοιπους αγώνες του πρωταθλήματος που ακολουθούν.
Για περισσότερες λεπτομέρειες και αποτελέσματα σχετικά με τους αγώνες:https://www.facebook.com/VelosCyclingClub/posts/10156370591680127
και
https://www.facebook.com/212976898731573/photos/pcb.2049669298395648/2049668988395679/?type=3&theater

Για το Δ.Σ.
Λάζαρος Χ. Καράντζας
Πρόεδρος Σ.Ο.Χ. Φλώρινας
Αναβάλλεται το 4ο rally sprint Βελβεντού

Διάκρισης της ομάδες ποδηλασίες του ΣΟΧ στους τελευταίους αγώνες ποδηλασίες του κυπέλλου Ελλάδος

 Οι αθλητές της ποδηλασίας του ΣΟΧ Φλώρινας έλαβαν μέρος το τελευταίο 15ήμερο, σε σειρά αγώνων mtb με αξιόλογες εμφανίσεις. Συγκεκριμένα το Σαββατοκύριακο 14/15 Απρίλιου και στα πλαίσια του Author bike cup οι αθλητές, μετέβησαν αρχικά στους Αμπελόκηπους Θεσ/νικής και ακολούθως στην Ιερισσό Χαλ/δικης για να λάβουν μέρος σε 2 αγώνες mtb.
Αξιοσημείωτη ήταν η εμφάνιση του Χρίστου Δούκα που και τις 2 ημέρες τερμάτισε στην  6 θέση της κατηγορίας των mini μεγάλων αγοριών καθώς και της Γεωργίας Δούκα που την Κυριακή στην Ιερισσό κατετάγη 5η στην κατηγορία mini μεγάλων κοριτσιών. Ικανοποιητικές ήταν και οι εμφανίσεις των υπόλοιπων αθλητών της ομάδας, Γ. Τραΐτσης (8ος κατ. Παίδων), Γεώργιος Αποστολίδης (16ος παμπαίδων), Αρ. Μαντουλίδης (13, mini μεγάλα),  Π. Πολπατζης (12 mini μικρά), Γ. Μούτσιος (16 mini μικρά) και Σβάρνα Κ.(10η mini μικρά)
Το Σαββάτο 21 Απριλίου στα πλαίσια του Bottecchia Bike Cup οι αθλητές του ΣΟΧ Φλώρινας, βρέθηκαν στο φράγμα Θέρμης στην Θεσσαλονίκη και αγωνίστηκαν σε μια πραγματικά mountain διαδρομή για τις κατηγορίες τους, με τον Δούκα να ανεβαίνει στην 3η θέση του βάθρου, τον Τραίτση στην 4η και την Γ. Δουκα στην 5η. Ικανοποιητικά ήταν και τα αποτελέσματα των Πολπατζη, Μούτσιου και Σβάρνα. Όλοι οι  παραπάνω αγώνες είναι ενταγμένοι στο επίσημο πρόγραμμα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας σαν Κύπελλο Βορείου Ελλάδος ΕΠΣΜαΘ (σύνολο 12) για το έτος 2018.
Ο πρόεδρος και το Δ.Σ. εύχονται στους αθλητές, τους γονείς και τον προπονητή της ομάδας Μούσιο Νικόλαο θερμά συγχαρητήρια για τα πολύ καλά αποτελέσματα και καλή επιτυχία στους υπόλοιπους αγώνες του πρωταθλήματος που ακολουθούν.
Για περισσότερες λεπτομέρειες και αποτελέσματα σχετικά με τους αγώνες:https://www.facebook.com/VelosCyclingClub/posts/10156370591680127
και
https://www.facebook.com/212976898731573/photos/pcb.2049669298395648/2049668988395679/?type=3&theater

Για το Δ.Σ.
Λάζαρος Χ. Καράντζας
Πρόεδρος Σ.Ο.Χ. Φλώρινας
Αναβάλλεται το 4ο rally sprint Βελβεντού

Στις 22/04/2018 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στο εργατικό κέντρο
Λάρισας με τη συμμετοχή και νέων αγροτών από όλη την χώρα.
Τα προβλήματα που αναλύθηκαν και συζητήθηκαν έχουν να κάνουν αρχικά με την πτώση της τιμής γάλακτος, αγελαδινού και αιγοπρόβειου που σε πολλές περιπτώσεις μειώνεται στο 20% από τις τιμές της προηγούμενης περιόδου. Επόμενο θέμα που απασχόλησε ήταν οι απούλητες πατάτες της προηγούμενης χρονιάς που μένουν αδιάθετες ακόμα στις αποθήκες των παραγωγών. Στη συνέχεια συζητήθηκαν τα προβλήματα του ΕΛΓΑ, όπως η αναγκαστική ασφάλιση όλης της αγροτικής εκμετάλλευσης που δηλώνεται     στο (-)20% ή (+)20% και οι απλήρωτες αποζημιώσεις του 2017 οι οποίες έχουν καταγραφεί, έχουν ελεγχθεί και έχουν βγει τα ποσά αποζημίωσης. Στη συνέχεια η συζήτηση επικεντρώθηκε στο πρόβλημα των νέων αγροτών που για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά φορολογικά και ασφαλιστικά δεν εμφανίζονται ως κατά κύριο επάγγελμα αγρότες αλλά ως ελεύθεροι επαγγελματίες, θέμα για το οποίο ο Αγροτικός Σύλλογος Δήμου Αμυνταίου αποστέλει ερώτημα προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αλλά και προς τους εκπροσώπους αγροτικών φορέων των κομμάτων.
Ο Αγροτικός Σύλλογος Δήμου Αμυνταίου και η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων καλούν τους αγρότες και κτηνοτρόφους σε εγρήγορση και έτοιμους για διαμαρτυρία σε οτιδήποτε γίνεται για το ξεκλήρισμα της μικρομεσαίας αγροτιάς, στηρίζοντας τα συμφέροντα των πολυεθνικών και μονοπωλιακών συμφερόντων.-

Εκ μέρους
του ΔΣ
του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Αμυνταίου
η πρόεδρος
Διαμάντω Κρητικού


Σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στη Λάρισα με τη συμμετοχή και νέων αγροτών από όλη την χώρα

Στις 22/04/2018 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στο εργατικό κέντρο
Λάρισας με τη συμμετοχή και νέων αγροτών από όλη την χώρα.
Τα προβλήματα που αναλύθηκαν και συζητήθηκαν έχουν να κάνουν αρχικά με την πτώση της τιμής γάλακτος, αγελαδινού και αιγοπρόβειου που σε πολλές περιπτώσεις μειώνεται στο 20% από τις τιμές της προηγούμενης περιόδου. Επόμενο θέμα που απασχόλησε ήταν οι απούλητες πατάτες της προηγούμενης χρονιάς που μένουν αδιάθετες ακόμα στις αποθήκες των παραγωγών. Στη συνέχεια συζητήθηκαν τα προβλήματα του ΕΛΓΑ, όπως η αναγκαστική ασφάλιση όλης της αγροτικής εκμετάλλευσης που δηλώνεται     στο (-)20% ή (+)20% και οι απλήρωτες αποζημιώσεις του 2017 οι οποίες έχουν καταγραφεί, έχουν ελεγχθεί και έχουν βγει τα ποσά αποζημίωσης. Στη συνέχεια η συζήτηση επικεντρώθηκε στο πρόβλημα των νέων αγροτών που για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά φορολογικά και ασφαλιστικά δεν εμφανίζονται ως κατά κύριο επάγγελμα αγρότες αλλά ως ελεύθεροι επαγγελματίες, θέμα για το οποίο ο Αγροτικός Σύλλογος Δήμου Αμυνταίου αποστέλει ερώτημα προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αλλά και προς τους εκπροσώπους αγροτικών φορέων των κομμάτων.
Ο Αγροτικός Σύλλογος Δήμου Αμυνταίου και η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων καλούν τους αγρότες και κτηνοτρόφους σε εγρήγορση και έτοιμους για διαμαρτυρία σε οτιδήποτε γίνεται για το ξεκλήρισμα της μικρομεσαίας αγροτιάς, στηρίζοντας τα συμφέροντα των πολυεθνικών και μονοπωλιακών συμφερόντων.-

Εκ μέρους
του ΔΣ
του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Αμυνταίου
η πρόεδρος
Διαμάντω Κρητικού


O σύλλογος μηχανοκίνητου αθλητισμού Βελβεντού βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να σας ανακοινώσει ότι το 4ο rally sprint Βελβεντού αναβάλλεται λόγω έλλειψης συμμετοχών.

Αναβάλλεται το 4ο rally sprint Βελβεντού

O σύλλογος μηχανοκίνητου αθλητισμού Βελβεντού βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να σας ανακοινώσει ότι το 4ο rally sprint Βελβεντού αναβάλλεται λόγω έλλειψης συμμετοχών.

Την Παρασκευή 20/4/2018 έγινε η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας «net -metering» που
χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG-IPA Ελλάδας Αλβανίας.
Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή ποιοτικών δημοτικών υπηρεσιών (ύδρευση, δημόσιος φωτισμός) με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και οικονομικό κόστος. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 448.000€ ενώ ο προϋπολογισμός του Δήμου Πρεσπών είναι 274.000€.
Οι δράσεις στις Πρέσπες αφορούν την εγκατάσταση ηλιακών συστημάτων αυτοπαραγωγής σε επιλεγμένα αντλιοστάσια του Δήμου καθώς και την αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με νέα μικρότερης κατανάλωσης που θα περιορίζουν την φωτορύπανση και τις επιπτώσεις της στους ανθρώπους και την άγρια ζωή.
Το πρόγραμμα αυτό, μαζί με ένα ακόμα που αφορά ηλεκτροκίνηση στις μεταφορές αποτελούν βασικούς πυλώνες της προσπάθειας να επιτευχθεί ο στόχος να γίνουν οι Πρέσπες πράσινος Δήμος υλοποιώντας και ξεπερνώντας τις δεσμεύσεις του συμφώνου των Δημάρχων. 
Στην Αλβανική πλευρά το πρόγραμμα περιλαμβάνει την παροχή δημοτικού φωτισμού με αυτόνομα συστήματα φωτοβολταϊκών συνδυασμένων με αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας σε περιοχές των Δήμων Pustec και Kolojne.
Η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος συνέπεσε με την εβδομάδα σκοτεινών ουρανών στην οποία κορυφώνεται η καμπάνια ευαισθητοποίησης για τις επιπτώσεις της φωτορύπανσης της κακής επίδρασης δηλαδή του νυχτερινού φωτός στους ανθρώπους και στην άγρια ζωή. Το πρόγραμμά «net metering» είναι πρωτοποριακό με αυτή την έννοια διότι θα μελετήσει την επίπτωση του δημοτικού φωτισμού στα χωριά των Πρεσπών στην άγρια ζωή αξιοποιώντας το επιστημονικό δυναμικό της ΕΠΠ ενώ όλα τα φωτιστικά σώματα που θα εγκατασταθούν θα είναι πιστοποιημένα συμβατά με τα πρότυπα σκοτεινών ουρανών


Πρέσπες: Το πρόγραμμα “net metering”

Την Παρασκευή 20/4/2018 έγινε η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας «net -metering» που
χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG-IPA Ελλάδας Αλβανίας.
Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή ποιοτικών δημοτικών υπηρεσιών (ύδρευση, δημόσιος φωτισμός) με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και οικονομικό κόστος. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 448.000€ ενώ ο προϋπολογισμός του Δήμου Πρεσπών είναι 274.000€.
Οι δράσεις στις Πρέσπες αφορούν την εγκατάσταση ηλιακών συστημάτων αυτοπαραγωγής σε επιλεγμένα αντλιοστάσια του Δήμου καθώς και την αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με νέα μικρότερης κατανάλωσης που θα περιορίζουν την φωτορύπανση και τις επιπτώσεις της στους ανθρώπους και την άγρια ζωή.
Το πρόγραμμα αυτό, μαζί με ένα ακόμα που αφορά ηλεκτροκίνηση στις μεταφορές αποτελούν βασικούς πυλώνες της προσπάθειας να επιτευχθεί ο στόχος να γίνουν οι Πρέσπες πράσινος Δήμος υλοποιώντας και ξεπερνώντας τις δεσμεύσεις του συμφώνου των Δημάρχων. 
Στην Αλβανική πλευρά το πρόγραμμα περιλαμβάνει την παροχή δημοτικού φωτισμού με αυτόνομα συστήματα φωτοβολταϊκών συνδυασμένων με αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας σε περιοχές των Δήμων Pustec και Kolojne.
Η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος συνέπεσε με την εβδομάδα σκοτεινών ουρανών στην οποία κορυφώνεται η καμπάνια ευαισθητοποίησης για τις επιπτώσεις της φωτορύπανσης της κακής επίδρασης δηλαδή του νυχτερινού φωτός στους ανθρώπους και στην άγρια ζωή. Το πρόγραμμά «net metering» είναι πρωτοποριακό με αυτή την έννοια διότι θα μελετήσει την επίπτωση του δημοτικού φωτισμού στα χωριά των Πρεσπών στην άγρια ζωή αξιοποιώντας το επιστημονικό δυναμικό της ΕΠΠ ενώ όλα τα φωτιστικά σώματα που θα εγκατασταθούν θα είναι πιστοποιημένα συμβατά με τα πρότυπα σκοτεινών ουρανών


Η Εύξεινος Λέσχη Φλώρινας αναβιώνει την Τρίτη  1η Μαΐου το έθιμο των Παρχαριών. Η εκδήλωση  θα πραγματοποιηθεί στην κατασκήνωση  της Πρώτης, της Ιεράς Μητροπόλεως Φλώρινης Πρεσπών και Εορδαίας την Τρίτη  01/05/2018  με το εξής πρόγραμμα:
8.15πμ Εκκλησιασμός
10.45πμ Ομιλίες για την παράδοση των Παρχαριών – Παρασκευή γαλακτοκομικών προϊόντων με τον πατροπαράδοτο τρόπο.
Ομιλητές:
Βασιλειάδου Ελένη μέλος του Δ.Σ της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος
Ιωαννίδης Στυλιανός στρατιωτικός- βαλκανιολόγος
Παρουσίαση παραδοσιακών χορών από το Χορευτικό Τμήμα της Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας
12.00πμ Παραδοσιακό γλέντι .

Αναβιώνει την Τρίτη 1η Μαΐου το έθιμο των Παρχαριών

Η Εύξεινος Λέσχη Φλώρινας αναβιώνει την Τρίτη  1η Μαΐου το έθιμο των Παρχαριών. Η εκδήλωση  θα πραγματοποιηθεί στην κατασκήνωση  της Πρώτης, της Ιεράς Μητροπόλεως Φλώρινης Πρεσπών και Εορδαίας την Τρίτη  01/05/2018  με το εξής πρόγραμμα:
8.15πμ Εκκλησιασμός
10.45πμ Ομιλίες για την παράδοση των Παρχαριών – Παρασκευή γαλακτοκομικών προϊόντων με τον πατροπαράδοτο τρόπο.
Ομιλητές:
Βασιλειάδου Ελένη μέλος του Δ.Σ της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος
Ιωαννίδης Στυλιανός στρατιωτικός- βαλκανιολόγος
Παρουσίαση παραδοσιακών χορών από το Χορευτικό Τμήμα της Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας
12.00πμ Παραδοσιακό γλέντι .

Άκουσα τον κύριο πρόεδρο να λέει ότι το ενεργειακό κέντρο θα μετατεθεί από Κοζάνη στην Φλώρινα. Δεν ξέρω αν πρέπει να χαρώ ή να λυπηθώ γι’ αυτό. Ουσιαστικά στην Φλώρινα τώρα ξεκινάει η συζήτηση για το θέμα αυτό γιατί τώρα μπαίνουμε στην λιγνιτική περίοδο. Αλλά βλέποντας τα πράγματα στην Κοζάνη πράγματι χωράει μεγάλη συζήτηση για το αν αυτή η μονοκαλλιέργεια που θα οδηγηθούμε από τα ενεργειακά πεδία θα έχει τα ανάλογα αποτελέσματα. Προχωράω σε ένα ερώτημα. Υπάρχει ένα νομοσχέδιο προς ψήφιση. Την Τετάρτη ψηφίζουμε. Περνάει ή δεν περνάει; Υπάρχει plan b αν δεν ψηφιστεί την Τετάρτη; Η άρνηση της ψήφου θα έχει συνέπειες στην αξιολόγηση που έχουμε μπροστά μας. Θα είναι πολύ σημαντική η απάντησή σας πάνω σε αυτό το θέμα. 

Σέλτσας Κωνσταντίνος
Βουλευτής Φλώρινας


Ερώτηση Βουλευτή στον Υπουργό Ενέργειας κ. Σταθάκη

Άκουσα τον κύριο πρόεδρο να λέει ότι το ενεργειακό κέντρο θα μετατεθεί από Κοζάνη στην Φλώρινα. Δεν ξέρω αν πρέπει να χαρώ ή να λυπηθώ γι’ αυτό. Ουσιαστικά στην Φλώρινα τώρα ξεκινάει η συζήτηση για το θέμα αυτό γιατί τώρα μπαίνουμε στην λιγνιτική περίοδο. Αλλά βλέποντας τα πράγματα στην Κοζάνη πράγματι χωράει μεγάλη συζήτηση για το αν αυτή η μονοκαλλιέργεια που θα οδηγηθούμε από τα ενεργειακά πεδία θα έχει τα ανάλογα αποτελέσματα. Προχωράω σε ένα ερώτημα. Υπάρχει ένα νομοσχέδιο προς ψήφιση. Την Τετάρτη ψηφίζουμε. Περνάει ή δεν περνάει; Υπάρχει plan b αν δεν ψηφιστεί την Τετάρτη; Η άρνηση της ψήφου θα έχει συνέπειες στην αξιολόγηση που έχουμε μπροστά μας. Θα είναι πολύ σημαντική η απάντησή σας πάνω σε αυτό το θέμα. 

Σέλτσας Κωνσταντίνος
Βουλευτής Φλώρινας


24-4-2018
Όποτε θέλουμε να εντυπωσιάσουμε  ή να εκφραστούμε με τρόπο συνοπτικό και μεστό ανατρέχουμε σε όρους και φράσεις των αρχαίων ημών προγόνων, μακάρι να τους μοιάζαμε! Με λύπη είδα στα μέσα μαζικής δικτύωσης να αναπαράγεται από κάποιους άρθρο της KAZAN.GR NEWS , λες και δεν έχουν δικό τους λόγο. Ίσως τους λείπουν τα επιχειρήματα. Ψάχνοντας τρόπο να ελαχιστοποιήσουν, έως να καταργήσουν τα αποτελέσματα των παραιτήσεων μας μιλούν για τον τίτλο ριψάσπιδες που δινόταν στους εγκαταλείψαντες τη μάχη. Ο όρος βεβαίως ήταν προσβλητικός γιατί εγκατέλειπαν την αγώνα εν μέσω μάχης παρατώντας του υπόλοιπους απέναντι στον εισβολέα. Ο εχθρός στη σημερινή πραγματικότητα δεν είναι σαφής και κατ΄ επέκταση ούτε οι ριψάσπιδες.
Εμείς που παραιτηθήκαμε από τον συνδυασμού είμαστε αυτοί που συνεχίζουν τον αγώνα πίεσης για δημόσια επιχείρηση ρεύματος και δημόσιο χαρακτήρα διαχείρισης του νερού. Συνεχίζουμε να πιστεύουμε στα προτάγματα της «ανατροπής –δημιουργίας» και να αγωνιζόμαστε για αιρετές διοικήσεις που εργάζονται για το κοινό καλό. Και ναι πληρώνονται αλλά μόνο πληρώνονται νόμιμα δίχως διαπλοκές.
Αυτοί που δεν παραιτούνται της εξουσίας θέλουν να μας πείσουν ότι κρατούν την ασπίδα αγωνιζόμενοι τον εχθρό, συμπορευόμενοι το σύνολο των πολιτών; Θέλουν να μας πείσουν ότι η ρητή εντολή που τους δόθηκε με την ψήφο είναι, καταργώντας τα προτάγματα για τα οποία επιλέχτηκαν έναντι των άλλων συνδυασμών, να μην αντισταθούν στην πώληση των μετοχών της ΔΕΗ; Θέλουν να μας πείσουν ότι διαχειριστική εξυγίανση κι απομάκρυνση ημετέρων που υποσχέθηκαν  είναι απλώς η αλλαγή των ημετέρων- τώρα έχουμε τους δικούς μας;
Τέτοια ρητή εντολή δεν τους δόθηκε !! Μήπως δεν κατάλαβαν ή κάνουν ότι δεν κατάλαβαν, πως οι ριψάσπιδες τελικά είναι αυτοί. Αυτοί που συνεχίζουν να κρατούν την εξουσία κι όχι την ασπίδα του αγώνα. Αυτήν, την ασπίδα του αγώνα,  την έριξαν λίγο μετά την παραλαβή της εξουσία όταν άρχισαν οι διαπλοκές.
Ας σταματήσει λοιπόν η διαστρέβλωση του νοήματος των παραιτήσεων. Αυτές έγιναν για να επιστρέψουν οι διοικούντες στον αρχικό δρόμο που όριζαν τα προτάγματα και η εντολή της ψήφου. Αν δεν δύνανται να το πραγματοποιήσουν, να ξαναπάρουν δηλαδή την ασπίδα στο χέρι για να αγωνιστούν για όσα  υποσχέθηκαν και για το κοινό καλό ας ρίξουν από τα χέρια την ε ξ ο υ σ ί α ! ! !
ΤΣΙΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΡΙΨΑΣΠΙΔΕΣ»

24-4-2018
Όποτε θέλουμε να εντυπωσιάσουμε  ή να εκφραστούμε με τρόπο συνοπτικό και μεστό ανατρέχουμε σε όρους και φράσεις των αρχαίων ημών προγόνων, μακάρι να τους μοιάζαμε! Με λύπη είδα στα μέσα μαζικής δικτύωσης να αναπαράγεται από κάποιους άρθρο της KAZAN.GR NEWS , λες και δεν έχουν δικό τους λόγο. Ίσως τους λείπουν τα επιχειρήματα. Ψάχνοντας τρόπο να ελαχιστοποιήσουν, έως να καταργήσουν τα αποτελέσματα των παραιτήσεων μας μιλούν για τον τίτλο ριψάσπιδες που δινόταν στους εγκαταλείψαντες τη μάχη. Ο όρος βεβαίως ήταν προσβλητικός γιατί εγκατέλειπαν την αγώνα εν μέσω μάχης παρατώντας του υπόλοιπους απέναντι στον εισβολέα. Ο εχθρός στη σημερινή πραγματικότητα δεν είναι σαφής και κατ΄ επέκταση ούτε οι ριψάσπιδες.
Εμείς που παραιτηθήκαμε από τον συνδυασμού είμαστε αυτοί που συνεχίζουν τον αγώνα πίεσης για δημόσια επιχείρηση ρεύματος και δημόσιο χαρακτήρα διαχείρισης του νερού. Συνεχίζουμε να πιστεύουμε στα προτάγματα της «ανατροπής –δημιουργίας» και να αγωνιζόμαστε για αιρετές διοικήσεις που εργάζονται για το κοινό καλό. Και ναι πληρώνονται αλλά μόνο πληρώνονται νόμιμα δίχως διαπλοκές.
Αυτοί που δεν παραιτούνται της εξουσίας θέλουν να μας πείσουν ότι κρατούν την ασπίδα αγωνιζόμενοι τον εχθρό, συμπορευόμενοι το σύνολο των πολιτών; Θέλουν να μας πείσουν ότι η ρητή εντολή που τους δόθηκε με την ψήφο είναι, καταργώντας τα προτάγματα για τα οποία επιλέχτηκαν έναντι των άλλων συνδυασμών, να μην αντισταθούν στην πώληση των μετοχών της ΔΕΗ; Θέλουν να μας πείσουν ότι διαχειριστική εξυγίανση κι απομάκρυνση ημετέρων που υποσχέθηκαν  είναι απλώς η αλλαγή των ημετέρων- τώρα έχουμε τους δικούς μας;
Τέτοια ρητή εντολή δεν τους δόθηκε !! Μήπως δεν κατάλαβαν ή κάνουν ότι δεν κατάλαβαν, πως οι ριψάσπιδες τελικά είναι αυτοί. Αυτοί που συνεχίζουν να κρατούν την εξουσία κι όχι την ασπίδα του αγώνα. Αυτήν, την ασπίδα του αγώνα,  την έριξαν λίγο μετά την παραλαβή της εξουσία όταν άρχισαν οι διαπλοκές.
Ας σταματήσει λοιπόν η διαστρέβλωση του νοήματος των παραιτήσεων. Αυτές έγιναν για να επιστρέψουν οι διοικούντες στον αρχικό δρόμο που όριζαν τα προτάγματα και η εντολή της ψήφου. Αν δεν δύνανται να το πραγματοποιήσουν, να ξαναπάρουν δηλαδή την ασπίδα στο χέρι για να αγωνιστούν για όσα  υποσχέθηκαν και για το κοινό καλό ας ρίξουν από τα χέρια την ε ξ ο υ σ ί α ! ! !
ΤΣΙΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Λάμπρος Βασιλείου: Ο "Ταξιδευτής" που "Έμεινε μόνος" σε μουσική Ζωής Τηγανούρια
Ο Λάμπρος Βασιλείου, ένας νέος ερμηνευτής με μεστή και αισθαντική φωνή, κάνει το δισκογραφικό του ντεμπούτο με δύο γνήσια λαϊκά τραγούδια σε μουσική Ζωής Τηγανούρια.
Το πρώτο τραγούδι του άλμπουμ με τίτλο “Ταξιδευτής” σε στίχους της εξαίρετης Μαρίας Παπαδάκη, μας ταξιδεύει σε ήχους και εικόνες μιας άλλης εποχής, πιο αυθεντικής και ρομαντικής, με το video clip του Θάνου Λυμπερόπουλου και τη συμμετοχή της ταλαντούχας ηθοποιού Φιλιώς Τσομπανίδου.
Δείτε το video clip εδώ
Το δεύτερο τραγούδι του άλμπουμ υπογράφει ο αείμνηστος μεγάλος στιχουργός μας Ηλίας Κατσούλης, σε μουσική και πάλι της συνθέτριας & βιρτουόζου του ακορντεόν.
Το “Έμεινε μόνος”, είναι ένα θαυμάσιο ζεϊμπέκικο που συγκινεί τον ακροατή από τις πρώτες κιόλας νότες που μας χαρίζει με τον τζουρά του ο εξαιρετικός μουσικός Νίκος Κατσίκης.
Τα δύο τραγούδια που επέλεξε ο ερμηνευτής από το ακυκλοφόρητο υλικό του προσωπικού αρχείου της συνθέτιδος, μοιάζουν σαν δύο συνεχόμενες ενότητες από την ίδια ιστορία. Ο "Ταξιδευτής" που "Έμεινε μόνος" με τον Λάμπρο Βασιλείου.. Η 1η ενότητα στο video clip. Η 2η προσεχώς..!
Η Ζωή Τηγανούρια συνεχίζει, με τις ιδιαίτερες συνθέσεις της, να συνεργάζεται και να προβάλλει και νέες ταλαντούχες φωνές, προσφέροντας καλλιτεχνικά μία αυθεντική και πιο ανθρώπινη όψη στο Ελληνικό τραγούδι του σήμερα..
Κυκλοφορεί σε όλα τα διαδικτυακά καταστήματα από τη Zoe Music Ltd.


Νέα κυκλοφορία: Λάμπρος Βασιλείου σε μουσική Ζωής Τηγανούρια - "Ταξιδευτής" που "Έμεινε μόνος"

Λάμπρος Βασιλείου: Ο "Ταξιδευτής" που "Έμεινε μόνος" σε μουσική Ζωής Τηγανούρια
Ο Λάμπρος Βασιλείου, ένας νέος ερμηνευτής με μεστή και αισθαντική φωνή, κάνει το δισκογραφικό του ντεμπούτο με δύο γνήσια λαϊκά τραγούδια σε μουσική Ζωής Τηγανούρια.
Το πρώτο τραγούδι του άλμπουμ με τίτλο “Ταξιδευτής” σε στίχους της εξαίρετης Μαρίας Παπαδάκη, μας ταξιδεύει σε ήχους και εικόνες μιας άλλης εποχής, πιο αυθεντικής και ρομαντικής, με το video clip του Θάνου Λυμπερόπουλου και τη συμμετοχή της ταλαντούχας ηθοποιού Φιλιώς Τσομπανίδου.
Δείτε το video clip εδώ
Το δεύτερο τραγούδι του άλμπουμ υπογράφει ο αείμνηστος μεγάλος στιχουργός μας Ηλίας Κατσούλης, σε μουσική και πάλι της συνθέτριας & βιρτουόζου του ακορντεόν.
Το “Έμεινε μόνος”, είναι ένα θαυμάσιο ζεϊμπέκικο που συγκινεί τον ακροατή από τις πρώτες κιόλας νότες που μας χαρίζει με τον τζουρά του ο εξαιρετικός μουσικός Νίκος Κατσίκης.
Τα δύο τραγούδια που επέλεξε ο ερμηνευτής από το ακυκλοφόρητο υλικό του προσωπικού αρχείου της συνθέτιδος, μοιάζουν σαν δύο συνεχόμενες ενότητες από την ίδια ιστορία. Ο "Ταξιδευτής" που "Έμεινε μόνος" με τον Λάμπρο Βασιλείου.. Η 1η ενότητα στο video clip. Η 2η προσεχώς..!
Η Ζωή Τηγανούρια συνεχίζει, με τις ιδιαίτερες συνθέσεις της, να συνεργάζεται και να προβάλλει και νέες ταλαντούχες φωνές, προσφέροντας καλλιτεχνικά μία αυθεντική και πιο ανθρώπινη όψη στο Ελληνικό τραγούδι του σήμερα..
Κυκλοφορεί σε όλα τα διαδικτυακά καταστήματα από τη Zoe Music Ltd.Για την συνέχεια κάντε κλικ πάνω στον σύνδεσμος της πηγής>

Έκδοση προκήρυξης 5Ε/2018


Για την συνέχεια κάντε κλικ πάνω στον σύνδεσμος της πηγής>
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Συζητάμε σήμερα ένα μείζονος πολιτικής σημασίας νομοσχέδιο, η ψήφιση του οποίου θα αλλάξει ριζικά την άσκηση της ενεργειακής πολιτικής, που ασκείται από το κράτος. Θα αλλάξει ο ενεργειακός χάρτης της χώρας και η ΔΕΗ θα περάσει σε ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας, άγνωστο με βάση τα σημερινά δεδομένα.
Έχουμε μπροστά μας ορισμένα βασικά δεδομένα:
1ον)  υπάρχει μια σοβαρή υποχρέωση της Ελλάδας ώστε να συμμορφωθεί προς το ευρωπαϊκό δεδικασμένο αλλά και προς τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την λήψη μέτρων που θα καταργήσουν την μονοπωλιακή πρόσβαση της ΔΕΗ στον λιγνίτη. Πρόκειται για αμετάκλητες αποφάσεις που δεσμεύουν την ελληνική κυβέρνηση και την υποχρεώνουν να ρυθμίσει το ζήτημα της λιγνιτικής παραγωγής ενέργειας.
2ον) η συμμόρφωση αυτή πρέπει να γίνει με έναν δίκαιο και ορθολογικό τρόπο που δεν θα διαταράσσει τον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας, την εξασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος αλλά και το μέλλον της ΔΕΗ. Με άλλα λόγια το ζήτημα είναι πρωτίστως εθνικό και όχι στενά τοπικό.
Ο ενεργειακός σχεδιασμός της χώρας δεν πρέπει να κινδυνέψει ούτε στο ελάχιστο. Η ΔΕΗ που θα προκύψει μετά την επιχειρούμενη αποεπένδυση πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργήσει με αυτάρκεια και ανταγωνιστικότητα.
Εξασφαλίζει όμως το νομοσχέδιο αυτό τον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας με όρους δημοσίου συμφέροντος;
Η παρουσία της ΔΕΗ στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου και ειδικότερα στην Φλώρινα, στην Κοζάνη και στη Μεγαλόπολη είναι διαχρονική. Εκεί βρίσκεται η καρδιά της ενεργειακής παραγωγής της χώρας. Οι περιοχές αυτές έχουν υποστεί επί δεκαετίες όλη την περιβαλλοντική επιβάρυνση έχοντας μια μικρή ανταπόδοση συγκριτικά με τα προβλήματα που έχουν προκύψει. Χιλιάδες εργαζόμενοι της ΔΕΗ στις περιοχές αυτές αγωνιούν για το εργασιακό τους μέλλον. Υπάρχουν οικισμοί υπό διαδικασία μετεγκατάστασης εξαιτίας της λειτουργίας των ορυχείων. Χιλιάδες εκτάσεις γης έχουν απαλλοτριωθεί με σκοπό να εξυπηρετήσουν την λειτουργία της επιχείρησης. Η ίδια η ΔΕΗ και συγκεκριμένα η θυγατρική της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ προχωράει σε μια σειρά από έργα, όπως η μονάδα βιομάζας στον ΑΗΣ Αμυνταίου. Πρόκειται για μια διαχρονική και σημαντική δραστηριότητα, η οποία είναι σε εξέλιξη.
Όλα αυτά τα δεδομένα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη στην διαδικασία της αποεπένδυσης που ακολουθείται. Η αποεπένδυση αυτή που εξειδικεύεται στους ΑΗΣ Μελίτης και Μεγαλόπολης 3 και 4 αλλά και στα ορυχεία πέριξ αυτών οφείλει να εξασφαλίσει μια ομαλή μετάβαση στο νέο πλαίσιο λειτουργίας.
Ειδικά για την Μελίτη Φλώρινας πρέπει να εξασφαλιστεί ΡΗΤΑ η απρόσκοπτη συνέχιση του έργου της Τηλεθέρμανσης της Φλώρινας αλλά και της Μελίτης. Είναι δυο μεγάλα αναπτυξιακά έργα απολύτως απαραίτητα για τον δύσκολο χειμώνα της περιοχής. Πρέπει να εξασφαλιστεί ΡΗΤΑ το μέλλον της μετεγκατάστασης της Αχλάδας τόσο από άποψη χρηματοδότησης όσο και από τεχνική άποψη.
Απόλυτη προτεραιότητα της νέας διαδικασίας πρέπει να είναι η δίχως όρους και προϋποθέσεις εξασφάλιση των εργασιακών σχέσεων και των ασφαλιστικών δικαιωμάτων  των εργαζομένων. Καμία απόλυση και για κανέναν λόγο δεν πρέπει να γίνει δεκτή. Χωρίς την εξασφάλιση του ανθρώπινου δυναμικού των προς αποεπένδυση μονάδων και ορυχείων δεν μπορούμε να μιλάμε για δίκαιη διαδικασία.
Στα απολύτως αναγκαία στοιχεία που πρέπει να εξασφαλιστούν είναι και η ανταποδοτικότητα προς τις τοπικές κοινωνίες. Η συμβολή του προβλεπόμενου από το νομοσχέδιο ειδικού τέλους δεν μοιάζει απολύτως ικανοποιητική. Η περιβαλλοντική επιβάρυνση που υφίσταται η Δυτική Μακεδονία αλλά και η Μεγαλόπολη είναι τεράστια και η ανταπόδοση πρέπει να είναι η μεγαλύτερη δυνατή, ώστε οι τοπικές κοινωνίες να μην βγουν ζημιωμένες.
Μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία που δρομολογείται πρέπει να αναρωτηθούμε τι κερδίζουμε και τι χάνουμε. Πρέπει να αναρωτηθούμε αν εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον. Αν θα είμαστε σε θέση να χαράξουμε ως κράτος την ενεργειακή μας πολιτική με αυτάρκεια και αξιοπρέπεια. Αν θα μπορέσουν οι νέες εταιρείες που θα αναλάβουν να λειτουργήσουν προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Όλα αυτά πρέπει να σκεφτούμε την ημέρα της ψηφοφορίας του νομοσχεδίου.         

Σέλτσας Κωνσταντίνος
Βουλευτής Φλώρινας

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Συζητάμε σήμερα ένα μείζονος πολιτικής σημασίας νομοσχέδιο, η ψήφιση του οποίου θα αλλάξει ριζικά την άσκηση της ενεργειακής πολιτικής, που ασκείται από το κράτος. Θα αλλάξει ο ενεργειακός χάρτης της χώρας και η ΔΕΗ θα περάσει σε ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας, άγνωστο με βάση τα σημερινά δεδομένα.
Έχουμε μπροστά μας ορισμένα βασικά δεδομένα:
1ον)  υπάρχει μια σοβαρή υποχρέωση της Ελλάδας ώστε να συμμορφωθεί προς το ευρωπαϊκό δεδικασμένο αλλά και προς τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την λήψη μέτρων που θα καταργήσουν την μονοπωλιακή πρόσβαση της ΔΕΗ στον λιγνίτη. Πρόκειται για αμετάκλητες αποφάσεις που δεσμεύουν την ελληνική κυβέρνηση και την υποχρεώνουν να ρυθμίσει το ζήτημα της λιγνιτικής παραγωγής ενέργειας.
2ον) η συμμόρφωση αυτή πρέπει να γίνει με έναν δίκαιο και ορθολογικό τρόπο που δεν θα διαταράσσει τον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας, την εξασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος αλλά και το μέλλον της ΔΕΗ. Με άλλα λόγια το ζήτημα είναι πρωτίστως εθνικό και όχι στενά τοπικό.
Ο ενεργειακός σχεδιασμός της χώρας δεν πρέπει να κινδυνέψει ούτε στο ελάχιστο. Η ΔΕΗ που θα προκύψει μετά την επιχειρούμενη αποεπένδυση πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργήσει με αυτάρκεια και ανταγωνιστικότητα.
Εξασφαλίζει όμως το νομοσχέδιο αυτό τον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας με όρους δημοσίου συμφέροντος;
Η παρουσία της ΔΕΗ στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου και ειδικότερα στην Φλώρινα, στην Κοζάνη και στη Μεγαλόπολη είναι διαχρονική. Εκεί βρίσκεται η καρδιά της ενεργειακής παραγωγής της χώρας. Οι περιοχές αυτές έχουν υποστεί επί δεκαετίες όλη την περιβαλλοντική επιβάρυνση έχοντας μια μικρή ανταπόδοση συγκριτικά με τα προβλήματα που έχουν προκύψει. Χιλιάδες εργαζόμενοι της ΔΕΗ στις περιοχές αυτές αγωνιούν για το εργασιακό τους μέλλον. Υπάρχουν οικισμοί υπό διαδικασία μετεγκατάστασης εξαιτίας της λειτουργίας των ορυχείων. Χιλιάδες εκτάσεις γης έχουν απαλλοτριωθεί με σκοπό να εξυπηρετήσουν την λειτουργία της επιχείρησης. Η ίδια η ΔΕΗ και συγκεκριμένα η θυγατρική της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ προχωράει σε μια σειρά από έργα, όπως η μονάδα βιομάζας στον ΑΗΣ Αμυνταίου. Πρόκειται για μια διαχρονική και σημαντική δραστηριότητα, η οποία είναι σε εξέλιξη.
Όλα αυτά τα δεδομένα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη στην διαδικασία της αποεπένδυσης που ακολουθείται. Η αποεπένδυση αυτή που εξειδικεύεται στους ΑΗΣ Μελίτης και Μεγαλόπολης 3 και 4 αλλά και στα ορυχεία πέριξ αυτών οφείλει να εξασφαλίσει μια ομαλή μετάβαση στο νέο πλαίσιο λειτουργίας.
Ειδικά για την Μελίτη Φλώρινας πρέπει να εξασφαλιστεί ΡΗΤΑ η απρόσκοπτη συνέχιση του έργου της Τηλεθέρμανσης της Φλώρινας αλλά και της Μελίτης. Είναι δυο μεγάλα αναπτυξιακά έργα απολύτως απαραίτητα για τον δύσκολο χειμώνα της περιοχής. Πρέπει να εξασφαλιστεί ΡΗΤΑ το μέλλον της μετεγκατάστασης της Αχλάδας τόσο από άποψη χρηματοδότησης όσο και από τεχνική άποψη.
Απόλυτη προτεραιότητα της νέας διαδικασίας πρέπει να είναι η δίχως όρους και προϋποθέσεις εξασφάλιση των εργασιακών σχέσεων και των ασφαλιστικών δικαιωμάτων  των εργαζομένων. Καμία απόλυση και για κανέναν λόγο δεν πρέπει να γίνει δεκτή. Χωρίς την εξασφάλιση του ανθρώπινου δυναμικού των προς αποεπένδυση μονάδων και ορυχείων δεν μπορούμε να μιλάμε για δίκαιη διαδικασία.
Στα απολύτως αναγκαία στοιχεία που πρέπει να εξασφαλιστούν είναι και η ανταποδοτικότητα προς τις τοπικές κοινωνίες. Η συμβολή του προβλεπόμενου από το νομοσχέδιο ειδικού τέλους δεν μοιάζει απολύτως ικανοποιητική. Η περιβαλλοντική επιβάρυνση που υφίσταται η Δυτική Μακεδονία αλλά και η Μεγαλόπολη είναι τεράστια και η ανταπόδοση πρέπει να είναι η μεγαλύτερη δυνατή, ώστε οι τοπικές κοινωνίες να μην βγουν ζημιωμένες.
Μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία που δρομολογείται πρέπει να αναρωτηθούμε τι κερδίζουμε και τι χάνουμε. Πρέπει να αναρωτηθούμε αν εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον. Αν θα είμαστε σε θέση να χαράξουμε ως κράτος την ενεργειακή μας πολιτική με αυτάρκεια και αξιοπρέπεια. Αν θα μπορέσουν οι νέες εταιρείες που θα αναλάβουν να λειτουργήσουν προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Όλα αυτά πρέπει να σκεφτούμε την ημέρα της ψηφοφορίας του νομοσχεδίου.         

Σέλτσας Κωνσταντίνος
Βουλευτής Φλώρινας

Για την συνέχεια κάντε κλικ πάνω στον σύνδεσμος της πηγής>


Προσλήψεις στα Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας

Για την συνέχεια κάντε κλικ πάνω στον σύνδεσμος της πηγής>