Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2019

Με την απορρόφηση του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και την ίδρυση νέων Τμημάτων, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας θα μετασχηματιστεί σε ένα μεγάλο ίδρυμα που θα υπηρετεί γνωστικά αντικείμενα σε πέντε βασικά γνωστικά πεδία: Τεχνολογία (Πολυτεχνείο), Οικονομία-Διοίκηση, Γεωπονία, Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Καλές Τέχνες. Η πολιτική απόφαση έχει ληφθεί. Περιμένουμε την εφαρμογή της.
Σχετικά με το Τμήμα Ψυχολογίας, για το οποίο η συζήτηση συνεχίζεται, αξίζει να διευκρινιστούν τα εξής:
1. Η πρόταση για ίδρυση Τμήματος Ψυχολογίας προήλθε μέσα από την Παιδαγωγική Σχολή, μαζί με άλλες προτάσεις. Τηρήθηκαν όλες οι θεσμικές διαδικασίες για την έγκριση της πρότασης από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής και την επικύρωσή της από την Κοσμητεία. Οι αποφάσεις αυτές των Συλλογικών Οργάνων δεν μπορούν εκ των υστέρων να αναιρεθούν, και μάλιστα από πρόσωπα που με τον θεσμικό τους ρόλο και την καθ΄ ύλην αρμόδια ειδικότητα έχουν υπογράψει την πρόταση.
 2. Πρόκειται για ένα Τμήμα υψηλής ζήτησης, άρα και υψηλής βάσης εισαγωγής. Την ιδέα για το νέο Τμήμα έχει αγκαλιάσει η ακαδημαϊκή κοινότητα της Δυτικής Μακεδονίας, όπως εκφράζεται με το Συνδικαλιστικό όργανο των διδασκόντων (ΕΣΔΕΠ). Ήδη φοιτητές της Παιδαγωγικής Σχολής αγωνιούν αν θα μπορούσαν να εισαχθούν με κατατακτήριες, ώστε να σπουδάσουν Ψυχολογία.
3. Σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις λειτουργίας του Τμήματος: Η παιδαγωγική Σχολή ήδη διαθέτει 4 μέλη ΔΕΠ (στην ουσία 5, το ένα τελεί υπό διορισμό) και 3 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού με γνωστικό αντικείμενο στην Ψυχολογία. Επίσης, στο Νομοσχέδιο θα υπάρξει ρητή αναφορά σε 8 νέες θέσεις μελών ΔΕΠ για το Τμήμα, όπως για όλα τα τμήματα που θα λειτουργήσουν άμεσα. Στα πρώτα βήματα λοιπόν θα χρειαστεί να στηρίξουμε το Τμήμα Ψυχολογίας με τις δυνάμεις που διαθέτουμε. Είναι στο χέρι μας να προχωρήσουν με ταχείς ρυθμούς οι προκηρύξεις των νέων θέσεων, ώστε να περάσει γρήγορα σε αυτόνομη λειτουργία.
4. Στα προγράμματα σπουδών των τμημάτων Νηπιαγωγών και Δημοτικής Εκπαίδευσης διδάσκονται 6-8 μαθήματα σχετικά με την επιστήμη της Ψυχολογίας. Επίσης, από το 2008 αναπτύσσονται Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδικής Αγωγής. Στην κατεύθυνση της Ψυχολογίας, ακόμη, κινούνται και οι θεματικές γνωστικών αντικειμένων, Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Ημερίδων και Σεμιναρίων που αναπτύσσονται στη Σχολή. Ενδεικτικά, θα μπορούσε κανείς να αναφέρει:
Τις αναρτημένες εργασίες των μεταπτυχιακών φοιτητών και διδακτόρων της Παιδαγωγικής Σχολής στο Ιδρυματικό Καταθετήριο Επιστημονικών Εργασιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας dspace.uowm.gr
Τις υποτροφίες υποψήφιων διδακτόρων της Παιδαγωγικής Σχολής σε τομείς όπου η Παιδαγωγική και η Ψυχολογία συνεργάζονται για την παραγωγή γνώσης σε θεωρητικό και ερευνητικό επίπεδο http://schoolsoftskills-edbm34.eled.uowm.gr/
To 1o Συμπόσιο για την Ηθική και Δημοκρατική Εκπαίδευση (SIG13) που πραγματοποιήθηκε στη Φλώρινα (Νυμφαίο) τον Αύγουστο του 2008, σε συνεργασία με το EARLI https://eled.uowm.gr/event/1st-sigs-moral-and-democratic-education-symposium-issues-and-trends-in-moral-and-democratic-education/
Το 10ο Διεθνές Συνέδριο Εννοιολογικής Αλλαγής και το 1ο Summer School Εννοιολογικής Αλλαγής που πραγματοποιήθηκαν στη Φλώρινα τον Ιούνιο του 2016 http://www.edu.uowm.gr/site/node/518
Τη συμμετοχή της Παιδαγωγικής Σχολής σε Πρόγραμμα ERASMUS+ για την Κριτική Σκέψη, με 11 ιδρύματα από 9 ευρωπαϊκές χώρες (2016-2019)
Το Σεμινάριο Κριτικής Σκέψης που αναπτύχθηκε στη Σχολή τον Ιούνιο του 2018 για μεταπτυχιακούς φοιτητές, με επισκέπτες-εισηγητές δύο Καθηγήτριες από την Πορτογαλία
Την «Ημέρα Κριτικής Σκέψης» στην Παιδαγωγική Σχολή στις 26 Φεβρουαρίου 2019, με κριτική ανάλυση της κατανόησης εκθεμάτων από τις Φυσικές Επιστήμες
Τη νέα Πρόταση ERASMUS+ που κατατέθηκε πρόσφατα με τίτλο “Critical and Creative Thinking for Successful Jobs”_Action: Strategic Partnerships for higher education (KA203, Call for proposals 2019)
Το Διιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΗΠΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ (SOFT SKILLS) ΣΤΙΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ», που αναπτύσσεται από το Τμήμα  Ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το ΠΤΔΕ της Φλώρινας http://softskills.med.auth.gr/
5. Η Παιδαγωγική Σχολή έχει ήδη εγκαθιδρύσει συνεργασία με Υπηρεσίες Συμβουλευτικής του Δήμου, όπως το Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας, το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας και το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Φλώρινας (βλ. Ημερίδα Ενημέρωσης των φοιτητών/τριών στις 21 Νοεμβρίου 2018). 
6. Είναι γνωστό ότι οι σπουδές Ψυχολογίας στην Ελλάδα προσφέρονται από προγράμματα και φορείς με υψηλά δίδακτρα για τους φοιτητές. Αποτελεί ζήτημα δημοκρατικού ήθους της ακαδημαϊκής κοινότητας να υποστηρίξει την ευκαιρία που δίνεται σε νέους ανθρώπους να φοιτήσουν σε ένα τέτοιο Τμήμα δωρεάν.
7. Η επίκληση της ανεργίας των ψυχολόγων ως αντι-επιχείρημα για την ίδρυση του νέου Τμήματος είναι τουλάχιστον ατυχής. Γιατί; Επειδή τα πανεπιστήμια δεν είναι επαγγελματικές σχολές, όπως τα ΕΠΑΛ. Είναι θεσμοί παραγωγής και προώθησης της επιστημονικής γνώσης. Αν θέταμε εξάλλου ως κριτήριο λειτουργίας των Τμημάτων την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων τους, θα αμφισβητούσαμε  ξεκάθαρα και τους λόγους ύπαρξης των Παιδαγωγικών Τμημάτων που ήδη λειτουργούν στη Φλώρινα.
8. Η Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών δικαιούται να εμπλουτιστεί και να ενισχυθεί με ένα Τμήμα Ψυχολογίας που θα εδρεύει στην ευαίσθητη και πολύπαθη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας: ένα Τμήμα υψηλών προσδοκιών, υψηλών ακαδημαϊκών προδιαγραφών και υψηλής ζήτησης. Έχουμε ή δεν έχουμε εμπιστοσύνη στο διδακτικό-ερευνητικό προσωπικό της Σχολής, σε ό,τι αφορά τη γνώση και την εμπειρία τους; Εμείς λέμε ότι έχουμε! Και θα εμπιστευτούμε και τους νέους επιστήμονες που θα στελεχώσουν το Τμήμα.
Το εγχείρημα δεν είναι εύκολο, αξίζει όμως να το αναλάβουμε, επειδή σηματοδοτεί την ακαδημαϊκή ανάπτυξη του Ιδρύματος. Χρειάζεται θετική και δημιουργική στάση από όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής μας κοινότητας, αποφασιστικότητα, διάθεση για δουλειά και προθυμία για συνεργασία. Ορισμένοι –κατ’ ουσίαν ολίγιστοι– επιλέγουν με ασκήσεις ρητορικών επιχειρημάτων να υπονομεύσουν το νέο Τμήμα και να θέσουν σε αμφισβήτηση την ανάπτυξη ενός μεγάλου πανεπιστημίου στη Δυτική Μακεδονία. Εμείς θέλουμε το νέο Τμήμα Ψυχολογίας και παλεύουμε για ένα ακόμα Τμήμα στη Σχολή Καλών Τεχνών. Εξάλλου στη Σχολή μας μιλούμε κατά κόρον για έννοιες ποιότητας, αναβάθμισης, συνεργασίας, οράματος, αξιών, υψηλής στόχευσης και τα τοιαύτα…
Καιρός να τα κάνουμε και πράξη. Ιδού η Ρόδος…

Αικατερίνη Δημητριάδου
Κοσμήτορας της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας
Καθηγήτρια Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης


Μια μεγάλη ακαδημαϊκή πρόκληση η ίδρυση Τμήματος Ψυχολογίας στη Φλώρινα

Με την απορρόφηση του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και την ίδρυση νέων Τμημάτων, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας θα μετασχηματιστεί σε ένα μεγάλο ίδρυμα που θα υπηρετεί γνωστικά αντικείμενα σε πέντε βασικά γνωστικά πεδία: Τεχνολογία (Πολυτεχνείο), Οικονομία-Διοίκηση, Γεωπονία, Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Καλές Τέχνες. Η πολιτική απόφαση έχει ληφθεί. Περιμένουμε την εφαρμογή της.
Σχετικά με το Τμήμα Ψυχολογίας, για το οποίο η συζήτηση συνεχίζεται, αξίζει να διευκρινιστούν τα εξής:
1. Η πρόταση για ίδρυση Τμήματος Ψυχολογίας προήλθε μέσα από την Παιδαγωγική Σχολή, μαζί με άλλες προτάσεις. Τηρήθηκαν όλες οι θεσμικές διαδικασίες για την έγκριση της πρότασης από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής και την επικύρωσή της από την Κοσμητεία. Οι αποφάσεις αυτές των Συλλογικών Οργάνων δεν μπορούν εκ των υστέρων να αναιρεθούν, και μάλιστα από πρόσωπα που με τον θεσμικό τους ρόλο και την καθ΄ ύλην αρμόδια ειδικότητα έχουν υπογράψει την πρόταση.
 2. Πρόκειται για ένα Τμήμα υψηλής ζήτησης, άρα και υψηλής βάσης εισαγωγής. Την ιδέα για το νέο Τμήμα έχει αγκαλιάσει η ακαδημαϊκή κοινότητα της Δυτικής Μακεδονίας, όπως εκφράζεται με το Συνδικαλιστικό όργανο των διδασκόντων (ΕΣΔΕΠ). Ήδη φοιτητές της Παιδαγωγικής Σχολής αγωνιούν αν θα μπορούσαν να εισαχθούν με κατατακτήριες, ώστε να σπουδάσουν Ψυχολογία.
3. Σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις λειτουργίας του Τμήματος: Η παιδαγωγική Σχολή ήδη διαθέτει 4 μέλη ΔΕΠ (στην ουσία 5, το ένα τελεί υπό διορισμό) και 3 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού με γνωστικό αντικείμενο στην Ψυχολογία. Επίσης, στο Νομοσχέδιο θα υπάρξει ρητή αναφορά σε 8 νέες θέσεις μελών ΔΕΠ για το Τμήμα, όπως για όλα τα τμήματα που θα λειτουργήσουν άμεσα. Στα πρώτα βήματα λοιπόν θα χρειαστεί να στηρίξουμε το Τμήμα Ψυχολογίας με τις δυνάμεις που διαθέτουμε. Είναι στο χέρι μας να προχωρήσουν με ταχείς ρυθμούς οι προκηρύξεις των νέων θέσεων, ώστε να περάσει γρήγορα σε αυτόνομη λειτουργία.
4. Στα προγράμματα σπουδών των τμημάτων Νηπιαγωγών και Δημοτικής Εκπαίδευσης διδάσκονται 6-8 μαθήματα σχετικά με την επιστήμη της Ψυχολογίας. Επίσης, από το 2008 αναπτύσσονται Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδικής Αγωγής. Στην κατεύθυνση της Ψυχολογίας, ακόμη, κινούνται και οι θεματικές γνωστικών αντικειμένων, Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Ημερίδων και Σεμιναρίων που αναπτύσσονται στη Σχολή. Ενδεικτικά, θα μπορούσε κανείς να αναφέρει:
Τις αναρτημένες εργασίες των μεταπτυχιακών φοιτητών και διδακτόρων της Παιδαγωγικής Σχολής στο Ιδρυματικό Καταθετήριο Επιστημονικών Εργασιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας dspace.uowm.gr
Τις υποτροφίες υποψήφιων διδακτόρων της Παιδαγωγικής Σχολής σε τομείς όπου η Παιδαγωγική και η Ψυχολογία συνεργάζονται για την παραγωγή γνώσης σε θεωρητικό και ερευνητικό επίπεδο http://schoolsoftskills-edbm34.eled.uowm.gr/
To 1o Συμπόσιο για την Ηθική και Δημοκρατική Εκπαίδευση (SIG13) που πραγματοποιήθηκε στη Φλώρινα (Νυμφαίο) τον Αύγουστο του 2008, σε συνεργασία με το EARLI https://eled.uowm.gr/event/1st-sigs-moral-and-democratic-education-symposium-issues-and-trends-in-moral-and-democratic-education/
Το 10ο Διεθνές Συνέδριο Εννοιολογικής Αλλαγής και το 1ο Summer School Εννοιολογικής Αλλαγής που πραγματοποιήθηκαν στη Φλώρινα τον Ιούνιο του 2016 http://www.edu.uowm.gr/site/node/518
Τη συμμετοχή της Παιδαγωγικής Σχολής σε Πρόγραμμα ERASMUS+ για την Κριτική Σκέψη, με 11 ιδρύματα από 9 ευρωπαϊκές χώρες (2016-2019)
Το Σεμινάριο Κριτικής Σκέψης που αναπτύχθηκε στη Σχολή τον Ιούνιο του 2018 για μεταπτυχιακούς φοιτητές, με επισκέπτες-εισηγητές δύο Καθηγήτριες από την Πορτογαλία
Την «Ημέρα Κριτικής Σκέψης» στην Παιδαγωγική Σχολή στις 26 Φεβρουαρίου 2019, με κριτική ανάλυση της κατανόησης εκθεμάτων από τις Φυσικές Επιστήμες
Τη νέα Πρόταση ERASMUS+ που κατατέθηκε πρόσφατα με τίτλο “Critical and Creative Thinking for Successful Jobs”_Action: Strategic Partnerships for higher education (KA203, Call for proposals 2019)
Το Διιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΗΠΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ (SOFT SKILLS) ΣΤΙΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ», που αναπτύσσεται από το Τμήμα  Ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το ΠΤΔΕ της Φλώρινας http://softskills.med.auth.gr/
5. Η Παιδαγωγική Σχολή έχει ήδη εγκαθιδρύσει συνεργασία με Υπηρεσίες Συμβουλευτικής του Δήμου, όπως το Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας, το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας και το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Φλώρινας (βλ. Ημερίδα Ενημέρωσης των φοιτητών/τριών στις 21 Νοεμβρίου 2018). 
6. Είναι γνωστό ότι οι σπουδές Ψυχολογίας στην Ελλάδα προσφέρονται από προγράμματα και φορείς με υψηλά δίδακτρα για τους φοιτητές. Αποτελεί ζήτημα δημοκρατικού ήθους της ακαδημαϊκής κοινότητας να υποστηρίξει την ευκαιρία που δίνεται σε νέους ανθρώπους να φοιτήσουν σε ένα τέτοιο Τμήμα δωρεάν.
7. Η επίκληση της ανεργίας των ψυχολόγων ως αντι-επιχείρημα για την ίδρυση του νέου Τμήματος είναι τουλάχιστον ατυχής. Γιατί; Επειδή τα πανεπιστήμια δεν είναι επαγγελματικές σχολές, όπως τα ΕΠΑΛ. Είναι θεσμοί παραγωγής και προώθησης της επιστημονικής γνώσης. Αν θέταμε εξάλλου ως κριτήριο λειτουργίας των Τμημάτων την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων τους, θα αμφισβητούσαμε  ξεκάθαρα και τους λόγους ύπαρξης των Παιδαγωγικών Τμημάτων που ήδη λειτουργούν στη Φλώρινα.
8. Η Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών δικαιούται να εμπλουτιστεί και να ενισχυθεί με ένα Τμήμα Ψυχολογίας που θα εδρεύει στην ευαίσθητη και πολύπαθη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας: ένα Τμήμα υψηλών προσδοκιών, υψηλών ακαδημαϊκών προδιαγραφών και υψηλής ζήτησης. Έχουμε ή δεν έχουμε εμπιστοσύνη στο διδακτικό-ερευνητικό προσωπικό της Σχολής, σε ό,τι αφορά τη γνώση και την εμπειρία τους; Εμείς λέμε ότι έχουμε! Και θα εμπιστευτούμε και τους νέους επιστήμονες που θα στελεχώσουν το Τμήμα.
Το εγχείρημα δεν είναι εύκολο, αξίζει όμως να το αναλάβουμε, επειδή σηματοδοτεί την ακαδημαϊκή ανάπτυξη του Ιδρύματος. Χρειάζεται θετική και δημιουργική στάση από όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής μας κοινότητας, αποφασιστικότητα, διάθεση για δουλειά και προθυμία για συνεργασία. Ορισμένοι –κατ’ ουσίαν ολίγιστοι– επιλέγουν με ασκήσεις ρητορικών επιχειρημάτων να υπονομεύσουν το νέο Τμήμα και να θέσουν σε αμφισβήτηση την ανάπτυξη ενός μεγάλου πανεπιστημίου στη Δυτική Μακεδονία. Εμείς θέλουμε το νέο Τμήμα Ψυχολογίας και παλεύουμε για ένα ακόμα Τμήμα στη Σχολή Καλών Τεχνών. Εξάλλου στη Σχολή μας μιλούμε κατά κόρον για έννοιες ποιότητας, αναβάθμισης, συνεργασίας, οράματος, αξιών, υψηλής στόχευσης και τα τοιαύτα…
Καιρός να τα κάνουμε και πράξη. Ιδού η Ρόδος…

Αικατερίνη Δημητριάδου
Κοσμήτορας της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας
Καθηγήτρια Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης


 Συνελήφθησαν δυο άτομα για διακίνηση μεγάλης ποσότητας ακατέργαστης κάνναβης, βάρους 63,758 κιλών, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς
Κατασχέθηκαν, ανωτέρω ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης και (2) Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα.
Το πρώτο όχημα λειτουργούσε ως συντονιστής-προπομπός στη μεταφορά των ναρκωτικών ουσιών, ενώ το δεύτερο μετέφερε αυτές προς το εσωτερικό της χώρας
Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης εμπλέκεται και τρίτο άτομο, έγκλειστο σε Κατάστημα Κράτησης της χώρας
Συνελήφθησαν χθες (20-03-2019) το απόγευμα σε περιοχή της Κοζάνης, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καστοριάς, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Ομάδας Πάταξης Διασυνοριακού Εγκλήματος (Ο.Π.Δ.Ε.) του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Μεσοποταμίας Καστοριάς, δυο (2) αλλοδαποί, ηλικίας 45 και 22 ετών, για κατοχή και μεταφορά ναρκωτικών ουσιών, με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή τους.
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων δράσεων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων, οι προαναφερόμενοι αστυνομικοί προχώρησαν στην σύλληψη των δυο (2) αλλοδαπών, ενώ όπως πρόεκυψε από την προανάκριση, στην ίδια υπόθεση εμπλέκεται και 45χρονος αλλοδαπός, έγκλειστος σε Κατάστημα Κράτησης της χώρας, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.
Αναλυτικότερα, μετά από συντονισμένη επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν και αστυνομικοί των Διευθύνσεων Αστυνομίας Κοζάνης και Γρεβενών, χθες το απόγευμα σε περιοχή της Κοζάνης, ακινητοποιήθηκε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, με οδηγό τον 45χρονο και σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν εντός αυτού και κατασχέθηκαν (4) ταξιδιωτικοί σάκοι που περιείχαν συνολικά (57) συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους (63) κιλών και (758) γραμμαρίων.
Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, συνελήφθη και ο 22χρονος, διότι όπως διαπιστώθηκε, ως οδηγός έτερου Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου που προπορευόταν, λειτουργούσε ως προπομπός, διευκολύνοντας τη μεταφορά των ναρκωτικών ουσιών και ενημερώνοντας τον 45χρονο για ενδεχόμενο επικείμενων αστυνομικών ελέγχων.
Συνολικά κατασχέθηκαν:
εξήντα τρία (63) κιλά και επτακόσια πενήντα οχτώ (758) γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
δυο (2) Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα,
δυο (2) κινητά τηλέφωνα και
δυο (2) κάρτες SIM.
Την προανάκριση για την υπόθεση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καστοριάς.
Οι δυο συλληφθέντες, με τη δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα που σχηματίσθηκε σε βάρος τους καθώς και σε βάρος του τρίτου 45χρονου εμπλεκόμενου ατόμου, θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.

Συνελήφθησαν δυο άτομα για διακίνηση μεγάλης ποσότητας ακατέργαστης κάνναβης

 Συνελήφθησαν δυο άτομα για διακίνηση μεγάλης ποσότητας ακατέργαστης κάνναβης, βάρους 63,758 κιλών, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς
Κατασχέθηκαν, ανωτέρω ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης και (2) Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα.
Το πρώτο όχημα λειτουργούσε ως συντονιστής-προπομπός στη μεταφορά των ναρκωτικών ουσιών, ενώ το δεύτερο μετέφερε αυτές προς το εσωτερικό της χώρας
Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης εμπλέκεται και τρίτο άτομο, έγκλειστο σε Κατάστημα Κράτησης της χώρας
Συνελήφθησαν χθες (20-03-2019) το απόγευμα σε περιοχή της Κοζάνης, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καστοριάς, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Ομάδας Πάταξης Διασυνοριακού Εγκλήματος (Ο.Π.Δ.Ε.) του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Μεσοποταμίας Καστοριάς, δυο (2) αλλοδαποί, ηλικίας 45 και 22 ετών, για κατοχή και μεταφορά ναρκωτικών ουσιών, με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή τους.
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων δράσεων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων, οι προαναφερόμενοι αστυνομικοί προχώρησαν στην σύλληψη των δυο (2) αλλοδαπών, ενώ όπως πρόεκυψε από την προανάκριση, στην ίδια υπόθεση εμπλέκεται και 45χρονος αλλοδαπός, έγκλειστος σε Κατάστημα Κράτησης της χώρας, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.
Αναλυτικότερα, μετά από συντονισμένη επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν και αστυνομικοί των Διευθύνσεων Αστυνομίας Κοζάνης και Γρεβενών, χθες το απόγευμα σε περιοχή της Κοζάνης, ακινητοποιήθηκε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, με οδηγό τον 45χρονο και σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν εντός αυτού και κατασχέθηκαν (4) ταξιδιωτικοί σάκοι που περιείχαν συνολικά (57) συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους (63) κιλών και (758) γραμμαρίων.
Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, συνελήφθη και ο 22χρονος, διότι όπως διαπιστώθηκε, ως οδηγός έτερου Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου που προπορευόταν, λειτουργούσε ως προπομπός, διευκολύνοντας τη μεταφορά των ναρκωτικών ουσιών και ενημερώνοντας τον 45χρονο για ενδεχόμενο επικείμενων αστυνομικών ελέγχων.
Συνολικά κατασχέθηκαν:
εξήντα τρία (63) κιλά και επτακόσια πενήντα οχτώ (758) γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
δυο (2) Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα,
δυο (2) κινητά τηλέφωνα και
δυο (2) κάρτες SIM.
Την προανάκριση για την υπόθεση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καστοριάς.
Οι δυο συλληφθέντες, με τη δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα που σχηματίσθηκε σε βάρος τους καθώς και σε βάρος του τρίτου 45χρονου εμπλεκόμενου ατόμου, θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.

Η διακοπή της περιόδου ή αμηνόρροια όπως λέγεται στην ιατρική ορολογία, ταλαιπωρεί δυστυχώς έναν μεγάλο αριθμό γυναικών, σε διάφορες φάσεις της ζωής τους γι αυτό και χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: Αυτήν της πρωτοπαθούς που αναφέρεται στην μη εμφάνισή της κατά την εφηβεία και αυτήν της δευτεροπαθούς που διακόπτεται για μερικούς μήνες ή και περισσότερο.
Σε σοβαρότερες περιπτώσεις μπορεί να προκύψει και ως ανεπιθύμητη ενέργεια αν μια γυναίκα είναι εξαιρετικά ελλιποβαρής ή ταλαιπωρείται από χρόνιες παθήσεις (π.χ. θυρεοειδή) ή που επιβάλλεται μακροχρόνια λήψη φαρμάκων (π.χ. αντικαταθλιπτικά).
Επιπλέον, το στρες, η υπερκόπωση και η υπερβολική σωματική προπόνηση (αν μειώσει κατά πολύ το δείκτη μάζας σώματος) είναι και αυτοί παράγοντες που μπορεί να συμβάλλουν στην εμφάνιση αμηνόρροιας.
Ας τα δούμε όμως πιο αναλυτικά:
Πρωτοπαθής αμηνόρροια.
Συνήθως οφείλεται σε όψιμη έναρξη της ήβης αλλά μπορεί να προκληθεί επίσης από διαταραχή του αναπαραγωγικού ή ορμονικού συστήματος. Η καθυστερημένη έναρξη όμως μπορεί να οφείλεται και σε κληρονομικούς παράγοντες γι αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό να γνωρίζετε την ηλικία που ξεκίνησε η περίοδος της μητέρας σας. Σε κάθε περίπτωση όμως και εφόσον έχετε περάσει το 16ο έτος της ηλικίας σας και δεν έχει ξεκινήσει η περίοδός σας θα πρέπει να επισκεφθείτε έναν γυναικολόγο ώστε να υποβληθείτε στις απαραίτητες εξετάσεις και να μετρηθεί το επίπεδο των υποφυσιακών ορμονών γιατί η αδυναμία έναρξης της εμμηνόρροιας μπορεί να προκαλέσει εμπόδιο στην εφηβική ανάπτυξη (π.χ. σωματική τριχοφυΐα, διαπλάτυνση της λεκάνης κ.α.).
Δευτεροπαθής αμηνόρροια
Ο συνηθέστερος λόγος δευτεροπαθούς αμηνόρροιας είναι η εγκυμοσύνη όμως λόγω διαταραχής αποτελεί και η διατάραξη της ορμονικής ισορροπίας όπως για παράδειγμα κατά την περίοδο του θηλασμού μπορεί να διαπιστωθεί καθυστέρηση της εμφάνισης της περιόδου μέχρι τον απογαλακτισμό. Είτε όμως πρόκειται για ξαφνική είτε για σταδιακή παύση και εφόσον αποκλειστεί το ενδεχόμενο της εγκυμοσύνης και της κλιμακτηρίου, θα πρέπει να επισκεφθείτε τον γιατρό σας προκειμένου να σας υποβάλλει στις ανάλογες εξετάσεις αλλά και να ελέγξει τυχόν επίδραση κάποιας φαρμακευτικής αγωγής που ακολουθείτε. Παράλληλα για την περίπτωση που δεν έχετε ωορρηξία και θέλετε να συλλάβετε θα σας συστήσει αγωγή με φάρμακα που υποβοηθούν την γονιμότητα ή υποφυσιακές ορμόνες.
Φυσιολογικός κύκλος
Χωρίς να μπορούμε να μπορούμε να κατατάξουμε όλες τις γυναίκες σε μια κατηγορία ο φυσιολογικός κύκλος κυμαίνεται από 21 έως 35 ημέρες.


Όταν η περίοδος είναι σε… αστάθεια

Η διακοπή της περιόδου ή αμηνόρροια όπως λέγεται στην ιατρική ορολογία, ταλαιπωρεί δυστυχώς έναν μεγάλο αριθμό γυναικών, σε διάφορες φάσεις της ζωής τους γι αυτό και χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: Αυτήν της πρωτοπαθούς που αναφέρεται στην μη εμφάνισή της κατά την εφηβεία και αυτήν της δευτεροπαθούς που διακόπτεται για μερικούς μήνες ή και περισσότερο.
Σε σοβαρότερες περιπτώσεις μπορεί να προκύψει και ως ανεπιθύμητη ενέργεια αν μια γυναίκα είναι εξαιρετικά ελλιποβαρής ή ταλαιπωρείται από χρόνιες παθήσεις (π.χ. θυρεοειδή) ή που επιβάλλεται μακροχρόνια λήψη φαρμάκων (π.χ. αντικαταθλιπτικά).
Επιπλέον, το στρες, η υπερκόπωση και η υπερβολική σωματική προπόνηση (αν μειώσει κατά πολύ το δείκτη μάζας σώματος) είναι και αυτοί παράγοντες που μπορεί να συμβάλλουν στην εμφάνιση αμηνόρροιας.
Ας τα δούμε όμως πιο αναλυτικά:
Πρωτοπαθής αμηνόρροια.
Συνήθως οφείλεται σε όψιμη έναρξη της ήβης αλλά μπορεί να προκληθεί επίσης από διαταραχή του αναπαραγωγικού ή ορμονικού συστήματος. Η καθυστερημένη έναρξη όμως μπορεί να οφείλεται και σε κληρονομικούς παράγοντες γι αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό να γνωρίζετε την ηλικία που ξεκίνησε η περίοδος της μητέρας σας. Σε κάθε περίπτωση όμως και εφόσον έχετε περάσει το 16ο έτος της ηλικίας σας και δεν έχει ξεκινήσει η περίοδός σας θα πρέπει να επισκεφθείτε έναν γυναικολόγο ώστε να υποβληθείτε στις απαραίτητες εξετάσεις και να μετρηθεί το επίπεδο των υποφυσιακών ορμονών γιατί η αδυναμία έναρξης της εμμηνόρροιας μπορεί να προκαλέσει εμπόδιο στην εφηβική ανάπτυξη (π.χ. σωματική τριχοφυΐα, διαπλάτυνση της λεκάνης κ.α.).
Δευτεροπαθής αμηνόρροια
Ο συνηθέστερος λόγος δευτεροπαθούς αμηνόρροιας είναι η εγκυμοσύνη όμως λόγω διαταραχής αποτελεί και η διατάραξη της ορμονικής ισορροπίας όπως για παράδειγμα κατά την περίοδο του θηλασμού μπορεί να διαπιστωθεί καθυστέρηση της εμφάνισης της περιόδου μέχρι τον απογαλακτισμό. Είτε όμως πρόκειται για ξαφνική είτε για σταδιακή παύση και εφόσον αποκλειστεί το ενδεχόμενο της εγκυμοσύνης και της κλιμακτηρίου, θα πρέπει να επισκεφθείτε τον γιατρό σας προκειμένου να σας υποβάλλει στις ανάλογες εξετάσεις αλλά και να ελέγξει τυχόν επίδραση κάποιας φαρμακευτικής αγωγής που ακολουθείτε. Παράλληλα για την περίπτωση που δεν έχετε ωορρηξία και θέλετε να συλλάβετε θα σας συστήσει αγωγή με φάρμακα που υποβοηθούν την γονιμότητα ή υποφυσιακές ορμόνες.
Φυσιολογικός κύκλος
Χωρίς να μπορούμε να μπορούμε να κατατάξουμε όλες τις γυναίκες σε μια κατηγορία ο φυσιολογικός κύκλος κυμαίνεται από 21 έως 35 ημέρες.


 Τους υποψηφίους συμβούλους του συνδυασμού “αλλάζουμε πορεία” ανακοίνωσε, χθες, σε εκδήλωση στα Γρεβενά, ο υποψήφιος περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης.
Στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα της Π.Ε Γρεβενών παρουσίασε τους επιτυχημένους επαγγελματικά και καταξιωμένους κοινωνικά υποψηφίους, οι οποίοι στο σύνολο τους προσδίδουν χαρακτηριστικά πολυσυλλεκτικότητας και ανανέωσης στην πολιτική ζωή.
Οι υποψήφιοι είναι οι:
Ιωάννης Γιάτσιος, Περιστέρα Καφετζή, Ιωάννης Ντώνας, Λεωνίδας Τεντόγλου, Μαρία Τσακνάκη, Αθανάσιος Φωλίνας, Λάμπρος Χατζηζήσης και Μαρία Χατζηλιάδου.
Ο Γιώργος Κασαπίδης, αφού τους ευχαρίστησε για τη συμμετοχή τους, εξήρε την απόφαση τους να εκθέσουν τον εαυτό τους στην κοινωνία και να προσφέρουν σε μία δύσκολη συγκυρία για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα για την Π.Ε. Γρεβενών.
Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες των Γρεβενών να συμμετέχουν ενεργά στον όμορφο αυτόν αγώνα και να συμβάλλουν και αυτοί με τη δύναμη τους στην αλλαγή πορείας που τόσο ανάγκη έχει ο τόπος.


Παρουσίαση υποψήφιων Π.Ε. Γρεβενών του συνδυασμού «αλλάζουμε πορεία»

 Τους υποψηφίους συμβούλους του συνδυασμού “αλλάζουμε πορεία” ανακοίνωσε, χθες, σε εκδήλωση στα Γρεβενά, ο υποψήφιος περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης.
Στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα της Π.Ε Γρεβενών παρουσίασε τους επιτυχημένους επαγγελματικά και καταξιωμένους κοινωνικά υποψηφίους, οι οποίοι στο σύνολο τους προσδίδουν χαρακτηριστικά πολυσυλλεκτικότητας και ανανέωσης στην πολιτική ζωή.
Οι υποψήφιοι είναι οι:
Ιωάννης Γιάτσιος, Περιστέρα Καφετζή, Ιωάννης Ντώνας, Λεωνίδας Τεντόγλου, Μαρία Τσακνάκη, Αθανάσιος Φωλίνας, Λάμπρος Χατζηζήσης και Μαρία Χατζηλιάδου.
Ο Γιώργος Κασαπίδης, αφού τους ευχαρίστησε για τη συμμετοχή τους, εξήρε την απόφαση τους να εκθέσουν τον εαυτό τους στην κοινωνία και να προσφέρουν σε μία δύσκολη συγκυρία για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα για την Π.Ε. Γρεβενών.
Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες των Γρεβενών να συμμετέχουν ενεργά στον όμορφο αυτόν αγώνα και να συμβάλλουν και αυτοί με τη δύναμη τους στην αλλαγή πορείας που τόσο ανάγκη έχει ο τόπος.


Φωτεινή Τέντη.
Σε είδα σήμερα το πρωί να με κοιτάς στον καθρέφτη. Πρωί-πρωί και είχες όρεξη για κουβέντα.
Δεν με γνωρίζεις, είπες, είμαι η καινούρια σου συντροφιά. Από εδώ κι εμπρός, θα είμαι πάντα μαζί σου.
Την ημέρα, τη νύχτα, όταν ξυπνάς, όταν κοιμάσαι, θα με κουβαλάς συνεχώς και για όσο αναπνέεις.
Θα πορευτούμε παρέα ως το τέλος. Και να θέλεις δεν θα μπορείς να με διώξεις. Καλύτερα λοιπόν, να μάθεις να ζεις μαζί μου.
Μην προσπαθήσεις να με κρύψεις, ούτε να με εξαφανίσεις, θα σε εκδικηθώ.
Εκεί που θα με έχεις κρυμμένη, θα πετάγομαι ξαφνικά και θα σου βγάζω τη γλώσσα. Κι εκεί που θα με νομίζεις εξαφανισμένη, θα το φωνάζω σε όλους ότι δεν θα με νικήσεις ποτέ και τότε οι άλλοι θα σε κοιτάνε με οίκτο.
Περίγελος θα γίνεις, γι’ αυτό καλύτερα να μου φέρεσαι με σεβασμό.
Ναι, το ξέρω, κανείς δεν καλωσορίζει μια ρυτίδα. Κανείς μα κανείς κι ας λένε το αντίθετο! Όμως, τι μπορείς να κάνεις;
Δεν μπορείς να ξεγελάσεις κανέναν. Αν προσπαθήσεις να με μασκαρέψεις, θα σου κοστίσω πολύ ακριβά. Θα πουλήσεις την αξιοπρέπειά σου, την αυτοεκτίμηση, τη ζωή που έζησες. Θα ξεπουλήσεις το χθεσινό σου ξενύχτι, τον έρωτα που έκανες, το παιχνίδι που έπαιξες. Ακόμη κι αυτά γράψαν πάνω στο δέρμα σου.
Θα προδώσεις την ανασφάλειά σου, θα μάθουν όλοι ότι με φοβάσαι, με τρέμεις.
Ότι δεν είσαι παρά ένα ανώριμο ανθρωπάκι που δεν έμαθε ποτέ ότι κάποια πράγματα τελειώνουν για πάντα, αλλά σαν μικρό παιδί αρνείται να δεχθεί ότι το παιχνίδι τελειώνει, το γατάκι του θα πεθάνει, η νεότητα εκπνέει.
Ο χρόνος είναι ο πιο στυγνός έμπορος, δεν συγχωρεί και ζητάει τόκο για τα δάνεια που δίνει.
Τοκογλύφος Σάιλοκ, που θα σου κόψει κρέας από την πλάτη για λίγη παράταση νεότητας.
Γι’ αυτό μη με κοροϊδεύεις, μην κοροϊδεύεις τον εαυτό σου, τους άλλους. Θα με αγαπάς, για να σε αγαπώ.
Τι, αναρωτιέσαι γιατί οι άνθρωποι γερνάνε; Δεν ξέρω να σου πω, εγώ καθήκοντα εκτελώ.
Ίσως γερνάνε, για να μην ξεχνούν τη θέση τους στο χρόνο. Να θυμούνται ότι δεν θα ζήσουν αιώνια. Για να ξυπνήσουν και να αρχίσουν να τρέχουν λίγο πιο γρήγορα.
Ίσως γερνάνε, για να στενοχωριούνται λιγότερο όταν πεθαίνουν. Πρόβα για το τέλος μπας και τους λείψει λιγότερο η ζωή.
Ίσως για να κάνουν έρωτα πιο πολύ με την ψυχή και λιγότερο με το σώμα. Ίσως για να γυρίσουν πίσω στον εαυτό τους, να προετοιμαστούν για τη μοναξιά που τους περιμένει.
Ίσως, για να τους αγαπάνε γι’ αυτό που φτιάξαν μέσα τους τόσα χρόνια κι όχι μόνο για την ομορφιά που τους έδωσε η φύση.
Ίσως για να ξαναγίνουν μωρά και να τους φροντίζουν. Για να κερδίσουν πάλι την τρυφερότητα που προξενεί η ανημποριά.
Πραγματικά, δεν μπορώ να σου πω με σιγουριά!
Όμως, άκουσέ με καλά. Η κουκλίτσα στο εξώφυλλο του περιοδικού είναι δεκαοχτώ. Μόνο δεκαοχτώ!
Μην προσπαθήσεις να γίνεις σαν κι εκείνη, θα εξευτελιστείς. Μην προσπαθήσεις να ζήσεις σαν κι εκείνη, θα καταστραφείς...
Αυτά μου είπες απρόσκλητη επισκέπτρια πρωί-πρωί και νόμιζες ότι θα με τρομάξεις. Ατύχησες!
Δεν σ’ αγαπώ και να το θυμάσαι. Δεν ξέρω αν θα σε αγαπήσω ποτέ. Με πιάνει μια μανία να σε σβήσω κι εσένα και τις φίλες σου που μαζευτήκατε πάνω στο πρόσωπό μου, αλλά συγκρατιέμαι. Νικάει η λογική.
Παραμορφωμένο κακέκτυπο του εαυτού μου δεν θα γίνω. Αφύσικο ανθρωποειδές δεν θα καταντήσω.
Άλλωστε, ακόμα κι αν γινόταν να σε εξαφανίσω, δεκαοχτώ χρονών δεν θα γινόμουν ποτέ.
Είναι το βλέμμα μου που μεγάλωσε πρώτο, ξέρεις.
Πλαστικές για το βλέμμα δεν έχουν βρεθεί ακόμα. Αυτές απαιτούν πολύ περισσότερα από ένα απλό χειρουργικό νυστέρι…
Η αλήθεια είναι πως πολλές φορές κοιτάω στο περιοδικό το δεκαοχτάχρονο κορίτσι και εύχομαι να ήμουν πάλι δεκαοχτώ!
Μετά όμως κοιτάω τα μάτια του αγαπημένου μου και βλέπω πως με λαχταράει παρά τις ρυτίδες μου. Βλέπω την κόρη μου που με αγαπάει έτσι κι αλλιώς.
Σε λίγο θα είναι εκείνη δεκαοχτώ. Με την ψυχή των δεκαοχτώ.
Η δικιά μου ψυχή δεν χωράει σε κορμί δεκαοχτάρας. Δεν συντονίζονται αυτά τα δύο, κατάλαβες;
Βλέπω και τους παλιούς μου συμμαθητές και νομίζω ότι είμαι ακόμα έφηβη.
Τους θυμάμαι παιδιά και εκείνες οι αναμνήσεις θολώνουν όλες τις ρυτίδες στα πρόσωπά τους.
Κι έπειτα, ξέρω πολύ καλά πια, πως το φλερτ και ο έρωτας δεν σταματάνε ποτέ, ποτέ όμως! Μορφή και ένδυμα αλλάζουν.
Θέλει μόνο λίγη προσοχή, γιατί από μια ηλικία και μετά, αν διαλέξεις το λάθος ένδυμα γίνεσαι έρμαιο του γελοίου.
Και για να τα λέμε όλα και να μην κλαίγομαι διαρκώς, μερικές φορές εκεί πολύ στο βάθος, χαίρομαι που έχω απαλλαγεί από την αγωνία της τελειότητας που εμπεριέχει η νεότητα. Από την αγωνία της αψεγάδιαστης εμφάνισης.
Το «καλοδιατηρημένη» ύστερα από κάποια χρόνια είναι κομπλιμέντο και δεν φοβάται τα ψεγάδια 
Έτσι που λες, μισητή μου ρυτίδα! Φιλενάδες δεν θα γίνουμε, αλλά ούτε και εχθροί. Σιγά μη σου δώσω τη χαρά να σε πολεμήσω!
Έχω πολύ πιο ενδιαφέροντα πράγματα να κάνω. Να αγαπώ και να με αγαπούν!
Με λιγότερες ενοχές από ποτέ.
Πηγή: eyedoll.gr


Δεν χωράει για πάντα η ψυχή σε νεανικό κορμί

Φωτεινή Τέντη.
Σε είδα σήμερα το πρωί να με κοιτάς στον καθρέφτη. Πρωί-πρωί και είχες όρεξη για κουβέντα.
Δεν με γνωρίζεις, είπες, είμαι η καινούρια σου συντροφιά. Από εδώ κι εμπρός, θα είμαι πάντα μαζί σου.
Την ημέρα, τη νύχτα, όταν ξυπνάς, όταν κοιμάσαι, θα με κουβαλάς συνεχώς και για όσο αναπνέεις.
Θα πορευτούμε παρέα ως το τέλος. Και να θέλεις δεν θα μπορείς να με διώξεις. Καλύτερα λοιπόν, να μάθεις να ζεις μαζί μου.
Μην προσπαθήσεις να με κρύψεις, ούτε να με εξαφανίσεις, θα σε εκδικηθώ.
Εκεί που θα με έχεις κρυμμένη, θα πετάγομαι ξαφνικά και θα σου βγάζω τη γλώσσα. Κι εκεί που θα με νομίζεις εξαφανισμένη, θα το φωνάζω σε όλους ότι δεν θα με νικήσεις ποτέ και τότε οι άλλοι θα σε κοιτάνε με οίκτο.
Περίγελος θα γίνεις, γι’ αυτό καλύτερα να μου φέρεσαι με σεβασμό.
Ναι, το ξέρω, κανείς δεν καλωσορίζει μια ρυτίδα. Κανείς μα κανείς κι ας λένε το αντίθετο! Όμως, τι μπορείς να κάνεις;
Δεν μπορείς να ξεγελάσεις κανέναν. Αν προσπαθήσεις να με μασκαρέψεις, θα σου κοστίσω πολύ ακριβά. Θα πουλήσεις την αξιοπρέπειά σου, την αυτοεκτίμηση, τη ζωή που έζησες. Θα ξεπουλήσεις το χθεσινό σου ξενύχτι, τον έρωτα που έκανες, το παιχνίδι που έπαιξες. Ακόμη κι αυτά γράψαν πάνω στο δέρμα σου.
Θα προδώσεις την ανασφάλειά σου, θα μάθουν όλοι ότι με φοβάσαι, με τρέμεις.
Ότι δεν είσαι παρά ένα ανώριμο ανθρωπάκι που δεν έμαθε ποτέ ότι κάποια πράγματα τελειώνουν για πάντα, αλλά σαν μικρό παιδί αρνείται να δεχθεί ότι το παιχνίδι τελειώνει, το γατάκι του θα πεθάνει, η νεότητα εκπνέει.
Ο χρόνος είναι ο πιο στυγνός έμπορος, δεν συγχωρεί και ζητάει τόκο για τα δάνεια που δίνει.
Τοκογλύφος Σάιλοκ, που θα σου κόψει κρέας από την πλάτη για λίγη παράταση νεότητας.
Γι’ αυτό μη με κοροϊδεύεις, μην κοροϊδεύεις τον εαυτό σου, τους άλλους. Θα με αγαπάς, για να σε αγαπώ.
Τι, αναρωτιέσαι γιατί οι άνθρωποι γερνάνε; Δεν ξέρω να σου πω, εγώ καθήκοντα εκτελώ.
Ίσως γερνάνε, για να μην ξεχνούν τη θέση τους στο χρόνο. Να θυμούνται ότι δεν θα ζήσουν αιώνια. Για να ξυπνήσουν και να αρχίσουν να τρέχουν λίγο πιο γρήγορα.
Ίσως γερνάνε, για να στενοχωριούνται λιγότερο όταν πεθαίνουν. Πρόβα για το τέλος μπας και τους λείψει λιγότερο η ζωή.
Ίσως για να κάνουν έρωτα πιο πολύ με την ψυχή και λιγότερο με το σώμα. Ίσως για να γυρίσουν πίσω στον εαυτό τους, να προετοιμαστούν για τη μοναξιά που τους περιμένει.
Ίσως, για να τους αγαπάνε γι’ αυτό που φτιάξαν μέσα τους τόσα χρόνια κι όχι μόνο για την ομορφιά που τους έδωσε η φύση.
Ίσως για να ξαναγίνουν μωρά και να τους φροντίζουν. Για να κερδίσουν πάλι την τρυφερότητα που προξενεί η ανημποριά.
Πραγματικά, δεν μπορώ να σου πω με σιγουριά!
Όμως, άκουσέ με καλά. Η κουκλίτσα στο εξώφυλλο του περιοδικού είναι δεκαοχτώ. Μόνο δεκαοχτώ!
Μην προσπαθήσεις να γίνεις σαν κι εκείνη, θα εξευτελιστείς. Μην προσπαθήσεις να ζήσεις σαν κι εκείνη, θα καταστραφείς...
Αυτά μου είπες απρόσκλητη επισκέπτρια πρωί-πρωί και νόμιζες ότι θα με τρομάξεις. Ατύχησες!
Δεν σ’ αγαπώ και να το θυμάσαι. Δεν ξέρω αν θα σε αγαπήσω ποτέ. Με πιάνει μια μανία να σε σβήσω κι εσένα και τις φίλες σου που μαζευτήκατε πάνω στο πρόσωπό μου, αλλά συγκρατιέμαι. Νικάει η λογική.
Παραμορφωμένο κακέκτυπο του εαυτού μου δεν θα γίνω. Αφύσικο ανθρωποειδές δεν θα καταντήσω.
Άλλωστε, ακόμα κι αν γινόταν να σε εξαφανίσω, δεκαοχτώ χρονών δεν θα γινόμουν ποτέ.
Είναι το βλέμμα μου που μεγάλωσε πρώτο, ξέρεις.
Πλαστικές για το βλέμμα δεν έχουν βρεθεί ακόμα. Αυτές απαιτούν πολύ περισσότερα από ένα απλό χειρουργικό νυστέρι…
Η αλήθεια είναι πως πολλές φορές κοιτάω στο περιοδικό το δεκαοχτάχρονο κορίτσι και εύχομαι να ήμουν πάλι δεκαοχτώ!
Μετά όμως κοιτάω τα μάτια του αγαπημένου μου και βλέπω πως με λαχταράει παρά τις ρυτίδες μου. Βλέπω την κόρη μου που με αγαπάει έτσι κι αλλιώς.
Σε λίγο θα είναι εκείνη δεκαοχτώ. Με την ψυχή των δεκαοχτώ.
Η δικιά μου ψυχή δεν χωράει σε κορμί δεκαοχτάρας. Δεν συντονίζονται αυτά τα δύο, κατάλαβες;
Βλέπω και τους παλιούς μου συμμαθητές και νομίζω ότι είμαι ακόμα έφηβη.
Τους θυμάμαι παιδιά και εκείνες οι αναμνήσεις θολώνουν όλες τις ρυτίδες στα πρόσωπά τους.
Κι έπειτα, ξέρω πολύ καλά πια, πως το φλερτ και ο έρωτας δεν σταματάνε ποτέ, ποτέ όμως! Μορφή και ένδυμα αλλάζουν.
Θέλει μόνο λίγη προσοχή, γιατί από μια ηλικία και μετά, αν διαλέξεις το λάθος ένδυμα γίνεσαι έρμαιο του γελοίου.
Και για να τα λέμε όλα και να μην κλαίγομαι διαρκώς, μερικές φορές εκεί πολύ στο βάθος, χαίρομαι που έχω απαλλαγεί από την αγωνία της τελειότητας που εμπεριέχει η νεότητα. Από την αγωνία της αψεγάδιαστης εμφάνισης.
Το «καλοδιατηρημένη» ύστερα από κάποια χρόνια είναι κομπλιμέντο και δεν φοβάται τα ψεγάδια 
Έτσι που λες, μισητή μου ρυτίδα! Φιλενάδες δεν θα γίνουμε, αλλά ούτε και εχθροί. Σιγά μη σου δώσω τη χαρά να σε πολεμήσω!
Έχω πολύ πιο ενδιαφέροντα πράγματα να κάνω. Να αγαπώ και να με αγαπούν!
Με λιγότερες ενοχές από ποτέ.
Πηγή: eyedoll.gr


Έχει διαπιστωθεί ερευνητικά πως σε μικρές δόσεις το άγχος είναι ακίνδυνο, σε μεγάλες δόσεις είναι καταστροφικό και σε μεσαίες δόσεις μας κινητοποιεί, προκειμένου να επιτύχουμε τους μικρούς και μεγάλους στόχους μας. Το στρες λοιπόν θεωρείται ωφέλιμο σε «μεσαίες δόσεις», δηλαδή όταν η έντασή του δεν ξεπερνά τα προσωπικά όρια ανοχής του καθενός. Από την άλλη μεριά, όμως, όταν υπερβεί τα όρια της ανοχής μας (το «βέλτιστο σημείο απόδοσης», όπως το αποκαλούμε οι Ειδικοί), η σχέση του με την απόδοση γίνεται αντιστρόφως ανάλογη. Με άλλα λόγια, το στρες σε μεγάλες δόσεις μπορεί να «μπλοκάρει» τις επιδόσεις μας και να απειλήσει την ψυχική αλλά και σωματική μας υγεία. Γι' αυτό:
Το πρωί: Ανοίξτε τα μάτια σας με έναν φιλικό προς τα αυτιά σας ήχο και μην πατάτε ‘αναβολή’ στο κινητό σας! Πρόσφατη μελέτη έδειξε πως όσοι πατούν ‘snooze’ καταλήγουν να ξεκινούν την ημέρα τους με υψηλά επίπεδα άγχους αφού μειώνουν την ποιότητα ύπνου τους με τις συνεχείς διακοπές και καθυστερούν να σηκωθούν από το κρεβάτι τους, ασκώντας από το πρωί σημαντική πίεση στον εαυτό τους.
Ξεκινήστε την ημέρα σας σκεπτόμενοι θετικά χωρίς να προσπαθείτε να προβλέψετε πώς θα είναι η ημέρα που μόλις ξεκίνησε! Απλά απολαύστε την νέα ημέρα με ότι ευκαιρίες φέρει χωρίς να αγχώνεστε για πράγματα που -συνήθως- δεν μπορείτε να ελέγξετε!
Το μεσημέρι: Δώστε στο χώρο εργασίας σας το δικό σας στίγμα! Ένα φόντο υπολογιστή που σας ηρεμεί, μια φωτογραφία που σας κάνει να χαμογελάτε, ένα post-it με το μότο που σας παρακινεί!
Επιπλέον, όσος κι αν είναι ο φόρτος εργασίας σας μην παραλείπετε το διάλειμμά σας, κι αν έχετε την ευκαιρία βγείτε έξω στο φυσικό φως κι απολαύστε ποιοτικά το μεσημεριανό σας γεύμα!
Το απόγευμα: Εάν είστε ακόμη στο γραφείο και νιώθετε το άγχος να σας κυριεύει δοκιμάστε μια άσκηση αναπνοών που οι Ειδικοί χρησιμοποιούμε κατά κόρον στην διαχείριση άγχους αλλά και κρίσεων πανικού:
Εισπνεύστε από την μύτη μετρώντας μέχρι το πέντε, κρατήστε την αναπνοή σας μετρώντας μέχρι το πέντε και απελευθερώστε αργά την αναπνοή σας από το στόμα μετρώντας μέχρι το πέντε. Επαναλάβετε τρεις- πέντε φορές ώστε να βοηθήσετε το σώμα σας να ηρεμήσει. Αυτή είναι μία τεχνική αναπνοών για να σας ηρεμήσει και να σας βοηθήσει να ισορροπήσετε ψυχικά.
Το βράδυ: Η ημέρα σας έχει τελειώσει και όμως κάποιοι από εσάς κουβαλάτε το άγχος της δουλειάς στο σπίτι ή ακόμη και... στο κρεβάτι σας! Κλείστε τα μάτια και αφιερώστε λίγα λεπτά για να οραματιστείτε και να ‘ταξιδέψετε’ σε ένα τοπίο ή σε μια στιγμή που σας χαλαρώνει. Ο οραματισμός μπορεί να δράσει καταλυτικά στο άγχος και το στρες και να προετοιμάσει το υποσυνείδητό σας για έναν ξεκούραστο και ‘ξέγνοιαστο’ ύπνο απαλλαγμένο από άγχος και ένταση.
Πηγή: adapokrites.gr


Αυτά είναι τα τρικ που μειώνουν το άγχος πρωί-μεσημέρι-βράδυ

Έχει διαπιστωθεί ερευνητικά πως σε μικρές δόσεις το άγχος είναι ακίνδυνο, σε μεγάλες δόσεις είναι καταστροφικό και σε μεσαίες δόσεις μας κινητοποιεί, προκειμένου να επιτύχουμε τους μικρούς και μεγάλους στόχους μας. Το στρες λοιπόν θεωρείται ωφέλιμο σε «μεσαίες δόσεις», δηλαδή όταν η έντασή του δεν ξεπερνά τα προσωπικά όρια ανοχής του καθενός. Από την άλλη μεριά, όμως, όταν υπερβεί τα όρια της ανοχής μας (το «βέλτιστο σημείο απόδοσης», όπως το αποκαλούμε οι Ειδικοί), η σχέση του με την απόδοση γίνεται αντιστρόφως ανάλογη. Με άλλα λόγια, το στρες σε μεγάλες δόσεις μπορεί να «μπλοκάρει» τις επιδόσεις μας και να απειλήσει την ψυχική αλλά και σωματική μας υγεία. Γι' αυτό:
Το πρωί: Ανοίξτε τα μάτια σας με έναν φιλικό προς τα αυτιά σας ήχο και μην πατάτε ‘αναβολή’ στο κινητό σας! Πρόσφατη μελέτη έδειξε πως όσοι πατούν ‘snooze’ καταλήγουν να ξεκινούν την ημέρα τους με υψηλά επίπεδα άγχους αφού μειώνουν την ποιότητα ύπνου τους με τις συνεχείς διακοπές και καθυστερούν να σηκωθούν από το κρεβάτι τους, ασκώντας από το πρωί σημαντική πίεση στον εαυτό τους.
Ξεκινήστε την ημέρα σας σκεπτόμενοι θετικά χωρίς να προσπαθείτε να προβλέψετε πώς θα είναι η ημέρα που μόλις ξεκίνησε! Απλά απολαύστε την νέα ημέρα με ότι ευκαιρίες φέρει χωρίς να αγχώνεστε για πράγματα που -συνήθως- δεν μπορείτε να ελέγξετε!
Το μεσημέρι: Δώστε στο χώρο εργασίας σας το δικό σας στίγμα! Ένα φόντο υπολογιστή που σας ηρεμεί, μια φωτογραφία που σας κάνει να χαμογελάτε, ένα post-it με το μότο που σας παρακινεί!
Επιπλέον, όσος κι αν είναι ο φόρτος εργασίας σας μην παραλείπετε το διάλειμμά σας, κι αν έχετε την ευκαιρία βγείτε έξω στο φυσικό φως κι απολαύστε ποιοτικά το μεσημεριανό σας γεύμα!
Το απόγευμα: Εάν είστε ακόμη στο γραφείο και νιώθετε το άγχος να σας κυριεύει δοκιμάστε μια άσκηση αναπνοών που οι Ειδικοί χρησιμοποιούμε κατά κόρον στην διαχείριση άγχους αλλά και κρίσεων πανικού:
Εισπνεύστε από την μύτη μετρώντας μέχρι το πέντε, κρατήστε την αναπνοή σας μετρώντας μέχρι το πέντε και απελευθερώστε αργά την αναπνοή σας από το στόμα μετρώντας μέχρι το πέντε. Επαναλάβετε τρεις- πέντε φορές ώστε να βοηθήσετε το σώμα σας να ηρεμήσει. Αυτή είναι μία τεχνική αναπνοών για να σας ηρεμήσει και να σας βοηθήσει να ισορροπήσετε ψυχικά.
Το βράδυ: Η ημέρα σας έχει τελειώσει και όμως κάποιοι από εσάς κουβαλάτε το άγχος της δουλειάς στο σπίτι ή ακόμη και... στο κρεβάτι σας! Κλείστε τα μάτια και αφιερώστε λίγα λεπτά για να οραματιστείτε και να ‘ταξιδέψετε’ σε ένα τοπίο ή σε μια στιγμή που σας χαλαρώνει. Ο οραματισμός μπορεί να δράσει καταλυτικά στο άγχος και το στρες και να προετοιμάσει το υποσυνείδητό σας για έναν ξεκούραστο και ‘ξέγνοιαστο’ ύπνο απαλλαγμένο από άγχος και ένταση.
Πηγή: adapokrites.gr


Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι ξεκίνησε σήμερα Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019 και ώρα 8 π.μ., η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων κατασκηνωτικών επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2019, το οποίο θα υλοποιηθεί από την 15η Ιουνίου 2019 έως την: α) 3η Σεπτεμβρίου 2019 για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και β) 10η Σεπτεμβρίου 2019 για τα παιδιά με αναπηρία.
Η υποβολή αιτήσεων γίνεται από πιστοποιημένους χρήστες, αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).
Όσοι χρήστες δεν έχουν ήδη πιστοποιηθεί για την πρόσβασή τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, οφείλουν να προσέλθουν εγκαίρως στις Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ στις οποίες ανήκουν για την έκδοση κωδικών πρόσβασης. Δεν απαιτείται η προσέλευση στις Υπηρεσίες για όσους είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Οργανισμού και παράλληλα διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης για το TAXISnet, καθώς με την εισαγωγή στο σύστημα των κωδικών αυτών μπορούν να πιστοποιηθούν αυτόματα και ως χρήστες του ΟΑΕΔ.
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι/ες και άνεργοι/ες με πραγματικό οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2017 μέχρι 28.000 €, οι οποίοι/ες το έτος 2018:
Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι ξεκίνησε σήμερα Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019 και ώρα 8 π.μ., η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων κατασκηνωτικών επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2019, το οποίο θα υλοποιηθεί από την 15η Ιουνίου 2019 έως την: α) 3η Σεπτεμβρίου 2019 για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και β) 10η Σεπτεμβρίου 2019 για τα παιδιά με αναπηρία.
Η υποβολή αιτήσεων γίνεται από πιστοποιημένους χρήστες, αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).
Όσοι χρήστες δεν έχουν ήδη πιστοποιηθεί για την πρόσβασή τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, οφείλουν να προσέλθουν εγκαίρως στις Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ στις οποίες ανήκουν για την έκδοση κωδικών πρόσβασης. Δεν απαιτείται η προσέλευση στις Υπηρεσίες για όσους είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Οργανισμού και παράλληλα διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης για το TAXISnet, καθώς με την εισαγωγή στο σύστημα των κωδικών αυτών μπορούν να πιστοποιηθούν αυτόματα και ως χρήστες του ΟΑΕΔ.
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι/ες και άνεργοι/ες με πραγματικό οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2017 μέχρι 28.000 €, οι οποίοι/ες το έτος 2018:
Μπορεί πολλά απορρυπαντικά να διαφημίζονται ότι καθαρίζουν τα ρούχα και σε κρύο νερό (15 βαθμών), οι ειδικοί όμως φαίνεται πως έχουν αντίθετη άποψη. Στο πλαίσιο της έρευνάς τους, ερευνητές…
μικροβιολόγοι πήραν δείγματα από περισσότερα από 100 παιδικά ρούχα, ειδή και παιχνίδια.
Τα μισά από αυτά είχαν πλυθεί στους 40 βαθμούς Κελσίου και τα υπόλοιπα ήταν άπλυτα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από τις αναλύσεις, το πλύσιμο ρούχων και παιχνιδιών μέχρι τους 40 βαθμούς Κελσίου σκοτώνει λίγα μικρόβια.
Πιο συγκεκριμένα, το μικροβιακό φορτίο των ρούχων και των παιχνιδιών μετά το πλύσιμο στους 40 βαθμούς Κελσίου ήταν μόλις 14% μικρότερο από αυτό που είχαν όταν ήταν άπλυτα.
Παράλληλα, φάνηκε ότι, μετά από το πλύσιμο στους 40 βαθμούς Κελσίου, 1 στα 4 ρούχα και παιχνίδια είχαν ίχνη βακτηρίων που υπάρχουν στα κόπρανα.
Μάλιστα, τα περισσότερα βακτήρια που σχετίζονται με τα κόπρανα υπήρχαν στα πλυμένα παιχνίδια με τα οποία κοιμούνται αγκαλιά τα μικρά παιδιά, ενώ τα εσώρουχά τους είχαν το υψηλότερο βακτηριακό φορτίο.
Ποια είναι η σωστή θερμοκρασία
Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα ρούχα θα πρέπει να πλένονται τουλάχιστον στους 60 βαθμούς Κελσίου και ιδανικά στους 90.
Είναι ενδεικτικό ότι κάθε καθαρό εσώρουχο που έχει πλυθεί με κρύο νερό μπορεί να περιέχει μέχρι 10.000 μικρόβια που σχετίζονται με τα κόπρανα.
Αναλυτικά
- Τα ακάρεα αρχίζουν να πεθαίνουν στους 35-55 βαθμούς Κελσίου.
- Τα σεντόνια, οι μαξιλαροθήκες και οι παπλωματοθήκες πρέπει να πλένονται σε θερμοκρασία 55 – 60 βαθμούς Κελσίου, το ίδιο και οι θήκες των μαξιλαριών.
- Τα εσώρουχα, θα πρέπει να πλένονται σε καυτό νερό και ξεχωριστά από τα άλλα ρούχα (μπλούζες, παντελόνια, φορέματα κλπ) γιατί έχουν υψηλό μικροβιακό φορτίο.
- Να θυμάστε ότι τα μικρόβια και οι ιοί της γρίπης, του AIDS και της ηπατίτιδας πεθαίνουν σε θερμοκρασίες πάνω από 70 βαθμούς Κελσίου.
- Όλα τα ρούχα θα πρέπει να σιδερώνονται καλά.
Πηγή: trelokouneli.gr


Δείτε σε ποια θερμοκρασία σκοτώνονται όλα τα μικρόβια στο πλυντήριο

Μπορεί πολλά απορρυπαντικά να διαφημίζονται ότι καθαρίζουν τα ρούχα και σε κρύο νερό (15 βαθμών), οι ειδικοί όμως φαίνεται πως έχουν αντίθετη άποψη. Στο πλαίσιο της έρευνάς τους, ερευνητές…
μικροβιολόγοι πήραν δείγματα από περισσότερα από 100 παιδικά ρούχα, ειδή και παιχνίδια.
Τα μισά από αυτά είχαν πλυθεί στους 40 βαθμούς Κελσίου και τα υπόλοιπα ήταν άπλυτα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από τις αναλύσεις, το πλύσιμο ρούχων και παιχνιδιών μέχρι τους 40 βαθμούς Κελσίου σκοτώνει λίγα μικρόβια.
Πιο συγκεκριμένα, το μικροβιακό φορτίο των ρούχων και των παιχνιδιών μετά το πλύσιμο στους 40 βαθμούς Κελσίου ήταν μόλις 14% μικρότερο από αυτό που είχαν όταν ήταν άπλυτα.
Παράλληλα, φάνηκε ότι, μετά από το πλύσιμο στους 40 βαθμούς Κελσίου, 1 στα 4 ρούχα και παιχνίδια είχαν ίχνη βακτηρίων που υπάρχουν στα κόπρανα.
Μάλιστα, τα περισσότερα βακτήρια που σχετίζονται με τα κόπρανα υπήρχαν στα πλυμένα παιχνίδια με τα οποία κοιμούνται αγκαλιά τα μικρά παιδιά, ενώ τα εσώρουχά τους είχαν το υψηλότερο βακτηριακό φορτίο.
Ποια είναι η σωστή θερμοκρασία
Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα ρούχα θα πρέπει να πλένονται τουλάχιστον στους 60 βαθμούς Κελσίου και ιδανικά στους 90.
Είναι ενδεικτικό ότι κάθε καθαρό εσώρουχο που έχει πλυθεί με κρύο νερό μπορεί να περιέχει μέχρι 10.000 μικρόβια που σχετίζονται με τα κόπρανα.
Αναλυτικά
- Τα ακάρεα αρχίζουν να πεθαίνουν στους 35-55 βαθμούς Κελσίου.
- Τα σεντόνια, οι μαξιλαροθήκες και οι παπλωματοθήκες πρέπει να πλένονται σε θερμοκρασία 55 – 60 βαθμούς Κελσίου, το ίδιο και οι θήκες των μαξιλαριών.
- Τα εσώρουχα, θα πρέπει να πλένονται σε καυτό νερό και ξεχωριστά από τα άλλα ρούχα (μπλούζες, παντελόνια, φορέματα κλπ) γιατί έχουν υψηλό μικροβιακό φορτίο.
- Να θυμάστε ότι τα μικρόβια και οι ιοί της γρίπης, του AIDS και της ηπατίτιδας πεθαίνουν σε θερμοκρασίες πάνω από 70 βαθμούς Κελσίου.
- Όλα τα ρούχα θα πρέπει να σιδερώνονται καλά.
Πηγή: trelokouneli.gr


Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
Φλώρινα, 4/3/2019 Αρ. Πρωτ.: 23
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Φλωρίνης, σύμφωνα με το Καταστατικό του ΕΕΣ και με την απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, ληφθείσα κατά τη
συνεδρίαση αυτού της 7ης Φεβρουαρίου 2019, για διεξαγωγή στις 31/03/2019 Περιφερειακών Συνελεύσεων ταυτόχρονα σε όλα τα Περιφερειακά Τμήματα του ΕΕΣ, για την εκλογή των Περιφερειακών Συμβουλίων τους, συγχρόνως και με την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης του ΕΕΣ για την εκλογή Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Επιτροπής Δεοντολογίας, καλεί τα Μέλη του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Φλωρίνης σε
Περιφερειακή Συνέλευση
που θα συγκληθεί την 31η Μαρτίου 2019 ημέρα Κυριακή, με ώρα έναρξης διεξαγωγής της την 11 π.μ., στη Φλώρινα, στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, Ημιώροφος Διοικητηρίου, Πτολεμαίων 1, με τηλέφωνο 2385350596, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
-Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια αρχαιρεσιών ανάδειξης 9 Μελών και 2 Αναπληρωματικών Μελών για το Περιφερειακό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Φλωρίνης.
-Εκλογή 9 Μελών και 2 Αναπληρωματικών Μελών για το Περιφερειακό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Φλωρίνης (άρθρο 26 του Καταστατικού ΕΕΣ).
Σε περίπτωση μη απαρτίας, στην ως άνω Περιφερειακή Συνέλευση, θα συγκληθεί Α ́ Επαναληπτική Σύνοδος αυτής, στις 7 Απριλίου 2019, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.
Φλώρινα 4/3/2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Φλωρίνης
ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι επιθυμούντες να υποβάλουν υποψηφιότητα για το Περιφερειακό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Φλωρίνης παρακαλούνται να καταθέσουν από 10:00 έως 13:00 αίτηση υποψηφιότητας μετά συνημμένων δικαιολογητικών στην έδρα του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Φλωρίνης, Πτολεμαίων 1, Ημιώροφος Διοικητηρίου μέχρι 20/03/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μεσημβρινή.
Σε περίπτωση που κάποια ή όλα από τα δικαιολογητικά αυτά έχουν ήδη κατατεθεί από τον υποψήφιο στο Περιφερειακό Τμήμα και εξακολουθούν να είναι σε ισχύ, δεν απαιτείται η εκ νέου υποβολή τους. Η αίτηση υποψηφιότητας μπορεί να κατατίθεται είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής για το νομότυπο της αίτησης απαιτείται: α) η αίτηση να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του υποψηφίου από Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ, β) η σφραγίδα του ταχυδρομείου να φέρει ως ημερομηνία ταχυδρόμησης το αργότερο την 20/3/2019 και γ) η αίτηση να σταλεί είτε με e-mail (redcross.flo@gmail.com) στο Περιφερειακό Τμήμα το αργότερο έως την 20/3/2019.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην έδρα του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Φλωρίνης, Ταχ. Δ/νση: Πτολεμαίων 1, Ημιώροφος Διοικητηρίου, Τ.Κ. 53100, Τηλ.: 2385350596, redcross.flo@gmail.com (στις ώρες: από 10:00 έως 13:00).


Πρόσκληση Περιφερειακής Συνέλευσης του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Φλώρινας

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
Φλώρινα, 4/3/2019 Αρ. Πρωτ.: 23
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Φλωρίνης, σύμφωνα με το Καταστατικό του ΕΕΣ και με την απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, ληφθείσα κατά τη
συνεδρίαση αυτού της 7ης Φεβρουαρίου 2019, για διεξαγωγή στις 31/03/2019 Περιφερειακών Συνελεύσεων ταυτόχρονα σε όλα τα Περιφερειακά Τμήματα του ΕΕΣ, για την εκλογή των Περιφερειακών Συμβουλίων τους, συγχρόνως και με την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης του ΕΕΣ για την εκλογή Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Επιτροπής Δεοντολογίας, καλεί τα Μέλη του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Φλωρίνης σε
Περιφερειακή Συνέλευση
που θα συγκληθεί την 31η Μαρτίου 2019 ημέρα Κυριακή, με ώρα έναρξης διεξαγωγής της την 11 π.μ., στη Φλώρινα, στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, Ημιώροφος Διοικητηρίου, Πτολεμαίων 1, με τηλέφωνο 2385350596, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
-Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια αρχαιρεσιών ανάδειξης 9 Μελών και 2 Αναπληρωματικών Μελών για το Περιφερειακό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Φλωρίνης.
-Εκλογή 9 Μελών και 2 Αναπληρωματικών Μελών για το Περιφερειακό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Φλωρίνης (άρθρο 26 του Καταστατικού ΕΕΣ).
Σε περίπτωση μη απαρτίας, στην ως άνω Περιφερειακή Συνέλευση, θα συγκληθεί Α ́ Επαναληπτική Σύνοδος αυτής, στις 7 Απριλίου 2019, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.
Φλώρινα 4/3/2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Φλωρίνης
ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι επιθυμούντες να υποβάλουν υποψηφιότητα για το Περιφερειακό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Φλωρίνης παρακαλούνται να καταθέσουν από 10:00 έως 13:00 αίτηση υποψηφιότητας μετά συνημμένων δικαιολογητικών στην έδρα του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Φλωρίνης, Πτολεμαίων 1, Ημιώροφος Διοικητηρίου μέχρι 20/03/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μεσημβρινή.
Σε περίπτωση που κάποια ή όλα από τα δικαιολογητικά αυτά έχουν ήδη κατατεθεί από τον υποψήφιο στο Περιφερειακό Τμήμα και εξακολουθούν να είναι σε ισχύ, δεν απαιτείται η εκ νέου υποβολή τους. Η αίτηση υποψηφιότητας μπορεί να κατατίθεται είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής για το νομότυπο της αίτησης απαιτείται: α) η αίτηση να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του υποψηφίου από Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ, β) η σφραγίδα του ταχυδρομείου να φέρει ως ημερομηνία ταχυδρόμησης το αργότερο την 20/3/2019 και γ) η αίτηση να σταλεί είτε με e-mail (redcross.flo@gmail.com) στο Περιφερειακό Τμήμα το αργότερο έως την 20/3/2019.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην έδρα του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Φλωρίνης, Ταχ. Δ/νση: Πτολεμαίων 1, Ημιώροφος Διοικητηρίου, Τ.Κ. 53100, Τηλ.: 2385350596, redcross.flo@gmail.com (στις ώρες: από 10:00 έως 13:00).


Παγκόσμια κατακραυγή και αποτροπιασμό προκαλεί το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας και στο οποίο εμφανίζεται ένας 64χρονος Αμερικανός να πυροβολεί και να σκοτώνει ένα αρσενικό λιοντάρι την ώρα που εκείνο κοιμάται.
Το βίντεο, το οποίο έχει προκαλέσει κύματα οργής στα
social media, εμφανίζει τον 64χρονο Γκάι Γκόρνει από το Μανχάταν να σημαδεύει το ζώο την ώρα που κοιμάται και παραμένει ακίνητο στο έδαφος της σαβάνας.
Δευτερόλεπτα μετά τον πυροβολισμό, το άτυχο ζώο επιχειρεί να σταθεί στα πόδια του τρεκλίζοντας και κοιτάζει τριγύρω του για να διαπιστώσει τι είναι αυτό που του προκάλεσε τόσο πόνο. Στη συνέχεια ο Γκόρνεϊ πυροβολεί μία δεύτερη και τελικά μία τρίτη φορά και το αποτελειώνει. Ένας άλλος άνδρας που παρευρίσκεται στο έγκλημα και φαίνεται να του δίνει οδηγίες για την αποτρόπαια πράξη του, ακούγεται στο βίντεο να λέει: «Εντάξει, εντάξει, μην πυροβολείς άλλο». Στη συνέχεια σφίγγει το χέρι του 64χρονου λέγοντας: «Αυτό κύριε Γκόρνεϊ είναι ένα υπέροχο λιοντάρι. Συγχαρητήρια! Υπέροχο λιοντάρι…»
 
Και στη συνέχεια ενώ οι δύο άντρες στέκονται πάνω από το νεκρό ζώο, ο άνδρας επαναλαμβάνει με θαυμασμό: «Εξαιρετικά κύριε, υπέροχο λιοντάρι. Όμορφο. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό λιοντάρι» με την κάμερα να εστιάζει στο πρόσωπο του λιονταριού ενώ οι δύο άντρες πανηγυρίζουν την εκτέλεση.
Ο Γκάι Γκόρνεϊ συνηθίζει να σκοτώνει άγρια ζώα για χόμπι, κομπορρημονώντας ότι έχει σκοτώσει τουλάχιστον 70 μεγάλα άγρια ζώα, μεταξύ των οποίων ένας ιπποπόταμος, ένας ελέφαντας, ένας ρινόκερος, αναρτώντας στη συνέχεια φωτογραφίες τους στο διαδίκτυο.
Ο ίδιος, μιλώντας το 2015 στο CBS, δήλωσε ότι δεν μετανιώνει για τις πράξεις του, σημειώνοντας ότι: «Δυσκολεύομαι να καταλάβω το γεγονός ότι αν έχεις μία φωτογραφία του οποιουδήποτε με ένα νεκρό ελάφι, κανείς δεν ενδιαφέρεται. Αλλά αν είναι ελέφαντας είναι μεγάλο πρόβλημα. Αν είναι λιοντάρι, είναι τεράστιο πρόβλημα. Ωστόσο, εγώ, σε κάθε περίπτωση, διέκοψα μια καρδιά να χτυπά».
Απαντώντας μάλιστα σε όσους τον κατακρίνουν και τον απειλούν για τις αποτρόπαιες πράξεις του αναφέρει ότι: «Δεν βλέπω καμία λογική πίσω από την απειλή εναντίον κάποιου ο οποίος είναι επιδέξιος με τα όπλα και δεν θα δίσταζε στιγμή να υπερασπιστεί τον εαυτό του και την οικογένειά του. Μερικές φορές αναρωτιέμαι: είστε τρελοί;»
Το βίντεο έγινε
viral όταν αναρτήθηκε στο twitter από τον λογαριασμό @Protect_Wildlife με το παρακάτω μήνυμα:
«Για να το κάνει ακόμα χειρότερο, ο αυτοαποκαλούμενος κυνηγός δεν κατάφερε καν να σκοτώσει το άμοιρο λιοντάρι με την πρώτη».
Αν οι άνθρωποι δεν ήταν τόσο ανόητοι και διεφθαρμένοι, θα μπορούσαν να διαπιστώσουν πόση περισσότερη γενναιότητα απαιτείται για να φωτογραφήσεις ένα ζώο αντί να το πυροβολήσεις έγραψε ως απάντηση στην ανάρτηση ένας χρήστης , προσθέτοντας ότι «όταν ο θάνατος υπέροχων ζώων σου φέρνει ευχαρίστηση, δεν είσαι καλός άνθρωπος».
Τα λιοντάρια έχουν ήδη εκλείψει από τη Βόρεια Αφρική και θα μπορούσαν να εξαφανιστούν από την υπόλοιπη ήπειρο μέχρι το 2050.


Δείτε το σχετικό βίντεο. Προσοχή, σκληρές εικόνες!


Πηγή:
 http://www.skai.gr

64χρονος σκοτώνει λιοντάρι την ώρα που κοιμάται (video)

Παγκόσμια κατακραυγή και αποτροπιασμό προκαλεί το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας και στο οποίο εμφανίζεται ένας 64χρονος Αμερικανός να πυροβολεί και να σκοτώνει ένα αρσενικό λιοντάρι την ώρα που εκείνο κοιμάται.
Το βίντεο, το οποίο έχει προκαλέσει κύματα οργής στα
social media, εμφανίζει τον 64χρονο Γκάι Γκόρνει από το Μανχάταν να σημαδεύει το ζώο την ώρα που κοιμάται και παραμένει ακίνητο στο έδαφος της σαβάνας.
Δευτερόλεπτα μετά τον πυροβολισμό, το άτυχο ζώο επιχειρεί να σταθεί στα πόδια του τρεκλίζοντας και κοιτάζει τριγύρω του για να διαπιστώσει τι είναι αυτό που του προκάλεσε τόσο πόνο. Στη συνέχεια ο Γκόρνεϊ πυροβολεί μία δεύτερη και τελικά μία τρίτη φορά και το αποτελειώνει. Ένας άλλος άνδρας που παρευρίσκεται στο έγκλημα και φαίνεται να του δίνει οδηγίες για την αποτρόπαια πράξη του, ακούγεται στο βίντεο να λέει: «Εντάξει, εντάξει, μην πυροβολείς άλλο». Στη συνέχεια σφίγγει το χέρι του 64χρονου λέγοντας: «Αυτό κύριε Γκόρνεϊ είναι ένα υπέροχο λιοντάρι. Συγχαρητήρια! Υπέροχο λιοντάρι…»
 
Και στη συνέχεια ενώ οι δύο άντρες στέκονται πάνω από το νεκρό ζώο, ο άνδρας επαναλαμβάνει με θαυμασμό: «Εξαιρετικά κύριε, υπέροχο λιοντάρι. Όμορφο. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό λιοντάρι» με την κάμερα να εστιάζει στο πρόσωπο του λιονταριού ενώ οι δύο άντρες πανηγυρίζουν την εκτέλεση.
Ο Γκάι Γκόρνεϊ συνηθίζει να σκοτώνει άγρια ζώα για χόμπι, κομπορρημονώντας ότι έχει σκοτώσει τουλάχιστον 70 μεγάλα άγρια ζώα, μεταξύ των οποίων ένας ιπποπόταμος, ένας ελέφαντας, ένας ρινόκερος, αναρτώντας στη συνέχεια φωτογραφίες τους στο διαδίκτυο.
Ο ίδιος, μιλώντας το 2015 στο CBS, δήλωσε ότι δεν μετανιώνει για τις πράξεις του, σημειώνοντας ότι: «Δυσκολεύομαι να καταλάβω το γεγονός ότι αν έχεις μία φωτογραφία του οποιουδήποτε με ένα νεκρό ελάφι, κανείς δεν ενδιαφέρεται. Αλλά αν είναι ελέφαντας είναι μεγάλο πρόβλημα. Αν είναι λιοντάρι, είναι τεράστιο πρόβλημα. Ωστόσο, εγώ, σε κάθε περίπτωση, διέκοψα μια καρδιά να χτυπά».
Απαντώντας μάλιστα σε όσους τον κατακρίνουν και τον απειλούν για τις αποτρόπαιες πράξεις του αναφέρει ότι: «Δεν βλέπω καμία λογική πίσω από την απειλή εναντίον κάποιου ο οποίος είναι επιδέξιος με τα όπλα και δεν θα δίσταζε στιγμή να υπερασπιστεί τον εαυτό του και την οικογένειά του. Μερικές φορές αναρωτιέμαι: είστε τρελοί;»
Το βίντεο έγινε
viral όταν αναρτήθηκε στο twitter από τον λογαριασμό @Protect_Wildlife με το παρακάτω μήνυμα:
«Για να το κάνει ακόμα χειρότερο, ο αυτοαποκαλούμενος κυνηγός δεν κατάφερε καν να σκοτώσει το άμοιρο λιοντάρι με την πρώτη».
Αν οι άνθρωποι δεν ήταν τόσο ανόητοι και διεφθαρμένοι, θα μπορούσαν να διαπιστώσουν πόση περισσότερη γενναιότητα απαιτείται για να φωτογραφήσεις ένα ζώο αντί να το πυροβολήσεις έγραψε ως απάντηση στην ανάρτηση ένας χρήστης , προσθέτοντας ότι «όταν ο θάνατος υπέροχων ζώων σου φέρνει ευχαρίστηση, δεν είσαι καλός άνθρωπος».
Τα λιοντάρια έχουν ήδη εκλείψει από τη Βόρεια Αφρική και θα μπορούσαν να εξαφανιστούν από την υπόλοιπη ήπειρο μέχρι το 2050.


Δείτε το σχετικό βίντεο. Προσοχή, σκληρές εικόνες!


Πηγή:
 http://www.skai.gr

Το Σαββατοκύριακο 23 & 24/3/2019 θα διεξαχθούν αγώνες για τα πρωταθλήματα της Α’ Κατηγορίας ΕΠΣ Φλώρινας (16η αγωνιστική) και του 1ου Ομίλου της Β’ Κατηγορίας ΕΠΣ Φλώρινας (13η αγωνιστική). Οι αγώνες θα γίνουν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:
ΣΑΒΒΑΤΟ 23/3/2019
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ
ΩΡΑ
ΟΜΑΔΕΣ
Δ.Α.Κ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
3:00μμ
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ
Δ.Γ. ΚΟΛΧΙΚΗΣ
3:00μμ
ΔΟΞΑ ΚΟΛΧΙΚΗΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Κ.ΚΛΕΙΝΩΝ
Δ.Γ. ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ
3:00μμ
ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΣ ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ – ΒΙΤΣΙ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 23/3/2019
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ
ΩΡΑ
ΟΜΑΔΕΣ
Δ.Γ. ΦΙΛΩΤΑ
3:00μμ
ΘΥΕΛΛΑ ΦΙΛΩΤΑ – ΑΡΗΣ ΛΟΦΩΝ
Δ.Γ. ΒΑΡΙΚΟΥ
3:00μμ
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
Δ.Γ. ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ
3:00μμ
ΑΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ – ΕΛΛΑΣ Α.ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ
Δ.Γ. ΑΧΛΑΔΑΣ
3:00μμ
ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΧΛΑΔΑΣ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ
Δ.Γ. ΛΕΥΚΩΝΑΣ
3:00μμ
ΠΑΣ ΠΡΕΣΠΑΣ – ΑΚΡΙΤΑΣ ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ
Δ.Γ. ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ
3:00μμ
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Η αρχή που εκδίδει το πρόγραμμα των αγώνων δεν φέρει καμμία ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί στη διάρκεια διεξαγωγής τους.
ΠΡΟΣΟΧΗ. Τα γηπεδούχα σωματεία καλούνται για την έκδοση άδειας αγώνων για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τον ΚΑΠ και την Προκήρυξη και να μεριμνήσουν για τα μέτρα τάξης και πρώτων βοηθειών.
Σε περίπτωση αναβολής αγώνος για οποιονδήποτε λόγο, αυτός θα διεξαχθεί την Τετάρτη 27/3/2019 και ώρα 3:00μμ χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Το πρόγραμμα Αγώνων ΕΠΣ Φλώρινας 23 & 24/3/2019 (Α’ & Β’ Κατηγορία)

Το Σαββατοκύριακο 23 & 24/3/2019 θα διεξαχθούν αγώνες για τα πρωταθλήματα της Α’ Κατηγορίας ΕΠΣ Φλώρινας (16η αγωνιστική) και του 1ου Ομίλου της Β’ Κατηγορίας ΕΠΣ Φλώρινας (13η αγωνιστική). Οι αγώνες θα γίνουν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:
ΣΑΒΒΑΤΟ 23/3/2019
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ
ΩΡΑ
ΟΜΑΔΕΣ
Δ.Α.Κ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
3:00μμ
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ
Δ.Γ. ΚΟΛΧΙΚΗΣ
3:00μμ
ΔΟΞΑ ΚΟΛΧΙΚΗΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Κ.ΚΛΕΙΝΩΝ
Δ.Γ. ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ
3:00μμ
ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΣ ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ – ΒΙΤΣΙ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 23/3/2019
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ
ΩΡΑ
ΟΜΑΔΕΣ
Δ.Γ. ΦΙΛΩΤΑ
3:00μμ
ΘΥΕΛΛΑ ΦΙΛΩΤΑ – ΑΡΗΣ ΛΟΦΩΝ
Δ.Γ. ΒΑΡΙΚΟΥ
3:00μμ
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
Δ.Γ. ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ
3:00μμ
ΑΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ – ΕΛΛΑΣ Α.ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ
Δ.Γ. ΑΧΛΑΔΑΣ
3:00μμ
ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΧΛΑΔΑΣ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ
Δ.Γ. ΛΕΥΚΩΝΑΣ
3:00μμ
ΠΑΣ ΠΡΕΣΠΑΣ – ΑΚΡΙΤΑΣ ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ
Δ.Γ. ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ
3:00μμ
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Η αρχή που εκδίδει το πρόγραμμα των αγώνων δεν φέρει καμμία ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί στη διάρκεια διεξαγωγής τους.
ΠΡΟΣΟΧΗ. Τα γηπεδούχα σωματεία καλούνται για την έκδοση άδειας αγώνων για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τον ΚΑΠ και την Προκήρυξη και να μεριμνήσουν για τα μέτρα τάξης και πρώτων βοηθειών.
Σε περίπτωση αναβολής αγώνος για οποιονδήποτε λόγο, αυτός θα διεξαχθεί την Τετάρτη 27/3/2019 και ώρα 3:00μμ χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Οι 10 ηλίθιες συμβουλές που πρέπει να αγνοήσεις στη ζωή σου, αν θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου και να αγγίξεις τα όνειρά σου!
Δυστυχώς, πριν ακόμα ξεκινήσεις το ταξίδι σου για την εκπλήρωση των ονείρων σου, οι άνθρωποι που σε περιτριγυρίζουν, ακόμα και αυτοί που νοιάζονται για σένα, θα σου δώσουν απαίσιες συμβουλές. Και αυτό, όχι γιατί έχουν κακές προθέσεις. Απλά δεν μπορούν να κατανοήσουν την μεγαλύτερη εικόνα που βλέπεις εσύ στο μυαλό σου, τα όνειρα σου, το πάθος σου και τους στόχους που έχεις θέσει για την ζωή σου. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι το κέρδος που θα έχεις από την επίτευξη των ονείρων σου, αξίζει το ρίσκο… Έτσι λοιπόν, προσπαθούν να σε προστατέψουν υψώνοντας μια ασπίδα ανάμεσα σε εσένα και την πιθανότητα της αποτυχίας. Η ασπίδα όμως αυτή, μπαίνει και ανάμεσα σε εσένα και την πιθανότητα πραγματοποίησης των ονείρων σου.
Όπως έχει πει και ο Steve Jobs:
“Ο χρόνος σου είναι περιορισμένος, για αυτό μην τον σπαταλάς ζώντας την ζωή κάποιου άλλου. Μην παγιδεύεσαι σε δόγματα, όπως το να ζεις με τα αποτελέσματα που προκύπτουν όταν ακούς μόνο ότι σου προτείνουν οι άλλοι. Μην αφήσεις τον θόρυβο από τις σκέψεις των άλλων να καταπνίξουν την φωνή μέσα σου, την καρδιά σου και την διαίσθηση σου. Αυτά κατά ένα περίεργο τρόπο, ήδη ξέρουν τι πραγματικά θες να γίνεις. Όλα τα άλλα έρχονται δεύτερα.»
Ορίστε λοιπόν δέκα συμβουλές , που πιθανόν θα ακούσετε όταν αποφασίσετε να κυνηγήσετε τα όνειρα σας και οι λόγοι για τους οποίους είναι λάθος.
1. Μπορείς να ακολουθήσεις τα όνειρα σου κάποια μέρα, αλλά τώρα πρέπει να συγκεντρωθείς και να είσαι υπεύθυνος.
Κάποια μέρα; Ποια μέρα; Το κάποια μέρα δεν είναι καν μέρα. Είναι μια ομιχλώδης γενίκευση του χρόνου, που πιθανότατα δεν θα έρθει ποτέ. Σήμερα είναι η μόνη μέρα! Σήμερα είναι η μόνη μέρα που μπορείς να αρχίσεις να κάνεις την διαφορά στην ζωή σου. Και η επιδίωξη πραγματοποίησης των ονείρων σου, είναι το πραγματικό νόημα. Για αυτό σταμάτα να είσαι ανεύθυνος. Μην περιμένεις αυτήν την «κάποια μέρα». Κάνε σήμερα την πρώτη μέρα, της υπόλοιπης ζωής σου.
2. Την έχεις γ@μ…. αν αυτό που πας να κάνεις δεν πετύχει.
Λάθος!!! Αυτό είναι τεράστιο ψέμα γεμάτο βλακείες. Δεν είσαι καν κοντά στο να την έχεις γ@μ…. αν δεν πετύχει. Αντιθέτως το χειρότερο σενάριο, είναι τα πράγματα να μην πάνε όπως περίμενες και να πρέπει να επιστρέψεις πίσω σε αυτό που κάνεις τώρα.
3. Είναι ασφαλέστερο να μείνεις στην τωρινή σου εργασία.
Σίγουρα, υποθέτω. Αλλά ξέρεις τι είναι ακόμα πιο ασφαλές; Να πάς στο σπίτι σου, να κλειδωθείς στην κρεβατοκάμαρα σου και να μην βγεις ποτέ ξανά έξω. Και έτσι θα έχεις διώξει μακριά ολόκληρη την ζωή και τα όνειρα σου. Θυμήσου, ασφαλέστερο δεν σημαίνει πάντα και το καλύτερο…
4. Αυτό είναι αδύνατο!
Είναι αδύνατο αν δεν κάνεις ποτέ τίποτα για αυτό. Ο μόνος λόγος για τον οποίο κάποια πράγματα φαίνονται αδύνατα να συμβούν, είναι απλά γιατί κανείς δεν τα έχει επιτύχει ακόμη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι με την βοήθεια σου αυτά τα πράγματα δεν θα καταστούν δυνατά στο μέλλον. Εάν αφιερώσεις τον εαυτό σου σε ένα τελικό αποτέλεσμα, σχεδόν όλα είναι δυνατά. Απλά πρέπει να το θέλεις πάρα πολύ.
5. Μόνο λίγοι και τυχεροί τα καταφέρνουν.
Αυτό συμβαίνει γιατί αυτοί οι «λίγοι και τυχεροί» έστρωσαν τον κώλο τους κάτω και έκαναν κάτι για αυτό που ήθελαν. Είχαν την αποφασιστικότητα και την δύναμη της θέλησης για να το επιτύχουν. Μπορείς πολύ εύκολα να γίνεις ένας από αυτούς. Εξαρτάται από εσένα και μόνο εσένα.
6. Μπορεί να αποτύχεις. Και το να αποτύχεις είναι κακό.
Οι αποτυχίες είναι απλώς εμπόδια προς την επιτυχία. Δεν έχει σημασία με τι είναι ο δρόμος στρωμένος, σημασία έχει ότι στο τέλος του βρίσκεται αυτό που ήθελες. Είτε καταφέρεις να φτάσεις στο τέλος είτε όχι, θα είσαι κερδισμένος γιατί θα έχεις μάθει κάτι.
Το μεγαλύτερο λάθος θα είναι να μην κάνεις τίποτα, απλά γιατί φοβάσαι μην κάνεις λάθος. Αν δεν μπορείς να αποδεχθείς την αποτυχία, τότε δεν μπορείς να δεχθείς και την επιτυχία.
7. Δεν έχεις τα κατάλληλα εφόδια για να το πετύχεις.
Το θέμα δεν είναι να έχεις τα σωστά εφόδια. Είναι να μπορείς να εκμεταλλευτείς κατάλληλα τα υπάρχοντα εφόδια που έχεις. Ο Stevie Wonder δεν μπορούσε να δει. Έτσι αξιοποίησε την αίσθηση της ακοής σε πάθος για την μουσική και τώρα έχει 25 βραβεία Grammy.
8. Χρειάζεσαι περισσότερα χρήματα για να μπορέσεις να κάνεις το πρώτο βήμα.
Δεν χρειάζεσαι περισσότερα χρήματα. Χρειάζεσαι ένα σχέδιο. Χρειάζεσαι ένα προϋπολογισμό. Εξάλειψε όλα τα ασήμαντα έξοδα στην ζωή σου. Αν η επιδίωξη πραγματοποίησης του ονείρου σου απαιτεί να αφήσεις την καθημερινή σου εργασία, υπολόγισε το ελάχιστο ποσό εισοδήματος που απαιτείται για να ζήσεις. Το να μελετήσεις άλλους που τα έχουν καταφέρει με παρόμοιο τρόπο επίσης βοηθάει. Αλλά πάνω απ’ όλα, κάνε μικρά βήματα. Μην είσαι ανόητος και πιστεύεις ότι πρέπει να έχεις μαζέψει ένα συγκεκριμένο ποσό χρημάτων ή πρέπει να εγκαταλείψεις την καθημερινή σου εργασία για να πραγματοποιήσεις τα όνειρα σου. Αντιθέτως, αναρωτήσου «Τι ενέργειες μπορώ να κάνω με τα χρήματα και τους πόρους που έχω αυτήν την στιγμή, έτσι ώστε να πετύχω τον στόχο μου;».
9. Δεν χρειάζεσαι καμία βοήθεια. Είναι καλύτερα να το κυνηγήσεις μόνος σου.
Είσαι ότι και το σύνολο των ανθρώπων με τους οποίους περνάς και τον περισσότερο χρόνο μαζί. Αν κάνεις παρέα με τους λάθος ανθρώπους, τότε σίγουρα θα επηρεαστείς αρνητικά. Αλλά αν είσαι με τους σωστούς ανθρώπους, θα είσαι πολύ πιο ικανός και ισχυρός από ότι θα ήσουν μόνος σου. Βρες τους και δουλέψτε όλοι μαζί, ώστε να κάνετε την διαφορά στις ζωές όλων σας.
10. Φαίνεται ότι θέλει πολύ σκληρή δουλειά.
Και βέβαια θέλει! Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αξίζει τον κόπο. Η επιτυχία στην ζωή εξαρτάται από έναν σημαντικό παράγοντα: να βρεις μια δουλειά που να σου αρέσει να την κάνεις, όσο σκληρή και αν είναι. Όσο παραμένεις πραγματικά ο εαυτό σου και ακολουθείς τα δικά σου ενδιαφέροντα, αξίες και όνειρα μπορείς να πετύχεις. Και το πιο σημαντικό. Δεν θα ξυπνήσεις μετά από λίγα χρόνια, εργαζόμενος σε ένα περιβάλλον που μισείς, και θα αναρωτιέσαι πως στο διάολο θα συνεχίσεις να κάνεις αυτό το πράγμα και για τα επόμενα τριάντα χρόνια.
Έτσι λοιπόν, αν διαπιστώσεις ότι δουλεύεις σκληρά και αγαπάς αυτό που κάνεις, κάθε λεπτό, μην σταματάς. Έχεις καταφέρει κάτι τεράστιο. Επειδή η σκληρή δουλειά δεν είναι όντως σκληρή όταν επικεντρώνεσαι στα πάθη σου και τα όνειρα σου.
Αγνόησε λοιπόν αυτές τις ανόητες συμβουλές και θα είσαι στον σωστό δρόμο προς την εκπλήρωση των ονείρων σου!!!!!
Πηγή:dailyarticle.gr

Ηλίθιες συμβουλές που πρέπει να αγνοήσεις στη ζωή σου!

Οι 10 ηλίθιες συμβουλές που πρέπει να αγνοήσεις στη ζωή σου, αν θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου και να αγγίξεις τα όνειρά σου!
Δυστυχώς, πριν ακόμα ξεκινήσεις το ταξίδι σου για την εκπλήρωση των ονείρων σου, οι άνθρωποι που σε περιτριγυρίζουν, ακόμα και αυτοί που νοιάζονται για σένα, θα σου δώσουν απαίσιες συμβουλές. Και αυτό, όχι γιατί έχουν κακές προθέσεις. Απλά δεν μπορούν να κατανοήσουν την μεγαλύτερη εικόνα που βλέπεις εσύ στο μυαλό σου, τα όνειρα σου, το πάθος σου και τους στόχους που έχεις θέσει για την ζωή σου. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι το κέρδος που θα έχεις από την επίτευξη των ονείρων σου, αξίζει το ρίσκο… Έτσι λοιπόν, προσπαθούν να σε προστατέψουν υψώνοντας μια ασπίδα ανάμεσα σε εσένα και την πιθανότητα της αποτυχίας. Η ασπίδα όμως αυτή, μπαίνει και ανάμεσα σε εσένα και την πιθανότητα πραγματοποίησης των ονείρων σου.
Όπως έχει πει και ο Steve Jobs:
“Ο χρόνος σου είναι περιορισμένος, για αυτό μην τον σπαταλάς ζώντας την ζωή κάποιου άλλου. Μην παγιδεύεσαι σε δόγματα, όπως το να ζεις με τα αποτελέσματα που προκύπτουν όταν ακούς μόνο ότι σου προτείνουν οι άλλοι. Μην αφήσεις τον θόρυβο από τις σκέψεις των άλλων να καταπνίξουν την φωνή μέσα σου, την καρδιά σου και την διαίσθηση σου. Αυτά κατά ένα περίεργο τρόπο, ήδη ξέρουν τι πραγματικά θες να γίνεις. Όλα τα άλλα έρχονται δεύτερα.»
Ορίστε λοιπόν δέκα συμβουλές , που πιθανόν θα ακούσετε όταν αποφασίσετε να κυνηγήσετε τα όνειρα σας και οι λόγοι για τους οποίους είναι λάθος.
1. Μπορείς να ακολουθήσεις τα όνειρα σου κάποια μέρα, αλλά τώρα πρέπει να συγκεντρωθείς και να είσαι υπεύθυνος.
Κάποια μέρα; Ποια μέρα; Το κάποια μέρα δεν είναι καν μέρα. Είναι μια ομιχλώδης γενίκευση του χρόνου, που πιθανότατα δεν θα έρθει ποτέ. Σήμερα είναι η μόνη μέρα! Σήμερα είναι η μόνη μέρα που μπορείς να αρχίσεις να κάνεις την διαφορά στην ζωή σου. Και η επιδίωξη πραγματοποίησης των ονείρων σου, είναι το πραγματικό νόημα. Για αυτό σταμάτα να είσαι ανεύθυνος. Μην περιμένεις αυτήν την «κάποια μέρα». Κάνε σήμερα την πρώτη μέρα, της υπόλοιπης ζωής σου.
2. Την έχεις γ@μ…. αν αυτό που πας να κάνεις δεν πετύχει.
Λάθος!!! Αυτό είναι τεράστιο ψέμα γεμάτο βλακείες. Δεν είσαι καν κοντά στο να την έχεις γ@μ…. αν δεν πετύχει. Αντιθέτως το χειρότερο σενάριο, είναι τα πράγματα να μην πάνε όπως περίμενες και να πρέπει να επιστρέψεις πίσω σε αυτό που κάνεις τώρα.
3. Είναι ασφαλέστερο να μείνεις στην τωρινή σου εργασία.
Σίγουρα, υποθέτω. Αλλά ξέρεις τι είναι ακόμα πιο ασφαλές; Να πάς στο σπίτι σου, να κλειδωθείς στην κρεβατοκάμαρα σου και να μην βγεις ποτέ ξανά έξω. Και έτσι θα έχεις διώξει μακριά ολόκληρη την ζωή και τα όνειρα σου. Θυμήσου, ασφαλέστερο δεν σημαίνει πάντα και το καλύτερο…
4. Αυτό είναι αδύνατο!
Είναι αδύνατο αν δεν κάνεις ποτέ τίποτα για αυτό. Ο μόνος λόγος για τον οποίο κάποια πράγματα φαίνονται αδύνατα να συμβούν, είναι απλά γιατί κανείς δεν τα έχει επιτύχει ακόμη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι με την βοήθεια σου αυτά τα πράγματα δεν θα καταστούν δυνατά στο μέλλον. Εάν αφιερώσεις τον εαυτό σου σε ένα τελικό αποτέλεσμα, σχεδόν όλα είναι δυνατά. Απλά πρέπει να το θέλεις πάρα πολύ.
5. Μόνο λίγοι και τυχεροί τα καταφέρνουν.
Αυτό συμβαίνει γιατί αυτοί οι «λίγοι και τυχεροί» έστρωσαν τον κώλο τους κάτω και έκαναν κάτι για αυτό που ήθελαν. Είχαν την αποφασιστικότητα και την δύναμη της θέλησης για να το επιτύχουν. Μπορείς πολύ εύκολα να γίνεις ένας από αυτούς. Εξαρτάται από εσένα και μόνο εσένα.
6. Μπορεί να αποτύχεις. Και το να αποτύχεις είναι κακό.
Οι αποτυχίες είναι απλώς εμπόδια προς την επιτυχία. Δεν έχει σημασία με τι είναι ο δρόμος στρωμένος, σημασία έχει ότι στο τέλος του βρίσκεται αυτό που ήθελες. Είτε καταφέρεις να φτάσεις στο τέλος είτε όχι, θα είσαι κερδισμένος γιατί θα έχεις μάθει κάτι.
Το μεγαλύτερο λάθος θα είναι να μην κάνεις τίποτα, απλά γιατί φοβάσαι μην κάνεις λάθος. Αν δεν μπορείς να αποδεχθείς την αποτυχία, τότε δεν μπορείς να δεχθείς και την επιτυχία.
7. Δεν έχεις τα κατάλληλα εφόδια για να το πετύχεις.
Το θέμα δεν είναι να έχεις τα σωστά εφόδια. Είναι να μπορείς να εκμεταλλευτείς κατάλληλα τα υπάρχοντα εφόδια που έχεις. Ο Stevie Wonder δεν μπορούσε να δει. Έτσι αξιοποίησε την αίσθηση της ακοής σε πάθος για την μουσική και τώρα έχει 25 βραβεία Grammy.
8. Χρειάζεσαι περισσότερα χρήματα για να μπορέσεις να κάνεις το πρώτο βήμα.
Δεν χρειάζεσαι περισσότερα χρήματα. Χρειάζεσαι ένα σχέδιο. Χρειάζεσαι ένα προϋπολογισμό. Εξάλειψε όλα τα ασήμαντα έξοδα στην ζωή σου. Αν η επιδίωξη πραγματοποίησης του ονείρου σου απαιτεί να αφήσεις την καθημερινή σου εργασία, υπολόγισε το ελάχιστο ποσό εισοδήματος που απαιτείται για να ζήσεις. Το να μελετήσεις άλλους που τα έχουν καταφέρει με παρόμοιο τρόπο επίσης βοηθάει. Αλλά πάνω απ’ όλα, κάνε μικρά βήματα. Μην είσαι ανόητος και πιστεύεις ότι πρέπει να έχεις μαζέψει ένα συγκεκριμένο ποσό χρημάτων ή πρέπει να εγκαταλείψεις την καθημερινή σου εργασία για να πραγματοποιήσεις τα όνειρα σου. Αντιθέτως, αναρωτήσου «Τι ενέργειες μπορώ να κάνω με τα χρήματα και τους πόρους που έχω αυτήν την στιγμή, έτσι ώστε να πετύχω τον στόχο μου;».
9. Δεν χρειάζεσαι καμία βοήθεια. Είναι καλύτερα να το κυνηγήσεις μόνος σου.
Είσαι ότι και το σύνολο των ανθρώπων με τους οποίους περνάς και τον περισσότερο χρόνο μαζί. Αν κάνεις παρέα με τους λάθος ανθρώπους, τότε σίγουρα θα επηρεαστείς αρνητικά. Αλλά αν είσαι με τους σωστούς ανθρώπους, θα είσαι πολύ πιο ικανός και ισχυρός από ότι θα ήσουν μόνος σου. Βρες τους και δουλέψτε όλοι μαζί, ώστε να κάνετε την διαφορά στις ζωές όλων σας.
10. Φαίνεται ότι θέλει πολύ σκληρή δουλειά.
Και βέβαια θέλει! Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αξίζει τον κόπο. Η επιτυχία στην ζωή εξαρτάται από έναν σημαντικό παράγοντα: να βρεις μια δουλειά που να σου αρέσει να την κάνεις, όσο σκληρή και αν είναι. Όσο παραμένεις πραγματικά ο εαυτό σου και ακολουθείς τα δικά σου ενδιαφέροντα, αξίες και όνειρα μπορείς να πετύχεις. Και το πιο σημαντικό. Δεν θα ξυπνήσεις μετά από λίγα χρόνια, εργαζόμενος σε ένα περιβάλλον που μισείς, και θα αναρωτιέσαι πως στο διάολο θα συνεχίσεις να κάνεις αυτό το πράγμα και για τα επόμενα τριάντα χρόνια.
Έτσι λοιπόν, αν διαπιστώσεις ότι δουλεύεις σκληρά και αγαπάς αυτό που κάνεις, κάθε λεπτό, μην σταματάς. Έχεις καταφέρει κάτι τεράστιο. Επειδή η σκληρή δουλειά δεν είναι όντως σκληρή όταν επικεντρώνεσαι στα πάθη σου και τα όνειρα σου.
Αγνόησε λοιπόν αυτές τις ανόητες συμβουλές και θα είσαι στον σωστό δρόμο προς την εκπλήρωση των ονείρων σου!!!!!
Πηγή:dailyarticle.gr

Πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια (POF) και πρώιμη εμμηνόπαυση
Τι είναι η POF;
Συχνά ταξινομείται λάθος, η POF δεν είναι το ίδιο με την πρώιμη εμμηνόπαυση. Οι γυναίκες που έχουν πρώιμη εμμηνόπαυση σε σύντομο χρονικό διάστημα δεν θα έχουν καθόλου περίοδο, και δεν μπορούν να συλλάβουν παιδί διότι δεν θα παράγουν πλέον ωάρια στις ωοθήκες τους. Η POF από την άλλη μεριά, συμβαίνει όταν οι ωοθήκες για κάποιο λόγο σταματούν να δουλεύουν κανονικά  είτε από την ανεπάρκεια είτε από την δυσλειτουργία των ωοθυλακίων τους.
Επιπροσθέτως, γυναίκες με POF μπορεί να μην έχουν επί μήνες περίοδο και ξαφνικά να έχουν ένα φυσιολογικό κύκλο για λίγους μήνες πριν από ακόμα μία προσωρινή παύση αυτών. Ενώ η εμμηνόπαυση είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο, η POF δεν είναι και μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε γυναίκα κάτω της ηλικίας των 40, ακόμα και σε έφηβες.
Η παρεξήγηση που δημιουργείται ανάμεσα στην POF και στην πρώιμη εμμηνόπαυση είναι λόγω των παρόμοιων συμπτωμάτων της POF με αυτών της εμμηνόπαυσης. Τα σημάδια της POF συμπεριλαμβάνουν:
Αμηνόρροϊα (παύση της περιόδου) ή ανωμαλίες της περιόδου
Εξάψεις και εμφάνιση ιδρώτα κατά την διάρκεια της νύχτας
Διαταραχές ύπνου
Ευερεθιστότητα
Έκκριση κολπικών υγρών
Σωματική εξάντληση
Μείωση της libido
Πόνος κατά την διάρκεια του sex
Προβλήματα της ουροδόχου κύστης
υπογονιμότητα.
Επίσης, τα επίπεδα ορμονών σε μία γυναίκα με POF μπορεί να μοιάζουν με εκείνα μίας γυναίκας σε εμμηνόπαυση. Παρόλα αυτά, ενώ τα υψηλά επίπεδα της
ωοθυλακιοτρόπου ορμόνης (FSH) και τα χαμηλά επίπεδα των οιστρογόνων είναι φυσιολογικά σε μια γυναίκα κατά την εμμηνόπαυση, για μια γυναίκα με POF δεν θεωρούνται φυσιολογικά.
Γιατί συμβαίνει αυτό;
Η POF ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα για τους ερευνητές και για ειδικούς στην υπογονιμότητα για χρόνια. Ενώ υπάρχουν πολλές διαφορετικές εξηγήσεις για την POF , δεν αναγνωρίστηκε κάποιο συγκεκριμένο αίτιο. Οι πιο πιθανοί λόγοι που τα ωάρια σταματούν να παράγονται συμπεριλαμβάνουν είτε την χημειοθεραπεία είτε θεραπεία με ακτινοβολίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες.
Η δυσλειτουργία την ωοθυλακίων μπορεί να συμβεί αν μια γυναίκα χάσει μεγάλη ποσότητα των ωοθυλακίων ή μια ανώμαλη αυτοάνοση αντίδραση προκαλέσει το σώμα να επιτεθεί στα αναπτυσσόμενα ωοθυλάκια. Υπάρχει ακόμα μια πρόταση ότι η POF είναι γενετική ασθένεια. Παρόλα αυτά, μόνο το 10 με 20% των γυναικών που πάσχουν έχουν οικογενειακό ιστορικό της ασθένειας αυτής.
Λαμβάνοντας Α Διάγνωση.
Ο εμμηνορροϊκός κύκλος της γυναίκας είναι ένας καλός δείκτης για την υγεία της. Μια «χαμένη» περίοδος είναι συχνά ένα σημάδι ότι κάτι δεν πάει καλά και δικαιολογεί ένα ραντεβού στον γυναικολόγο.
Για να κάνει ο γιατρός την διάγνωση της POF, είναι απαραίτητο να κάνει μια εξέταση αίματος για να μετρήσει τα επίπεδα της FSH σε συνδυασμό με τα επίπεδα οιστραδιόλης στο αίμα. Ενώ το να χάσεις μια περίοδο είναι ένας καλός λόγος να επισκεφτεί τον γιατρό της, είναι συχνά απαραίτητο να μην είχε περίοδο για τέσσερις διαδοχικούς μήνες πριν διαγνωστεί ότι πάσχει από POF. Κατά της διερεύνηση της πιθανότητας ύπαρξης POF, θα χρειαστεί να κάνει 2 εξετάσεις αίματος για FSH με διαφορά ενός μήνα. Η διάγνωση POF είναι πιθανή αν βρεθεί ότι τα επίπεδα FSH είναι πάνω από 30mlU/ml.
Η POF μπορεί να συμπεριλαμβάνει και άλλα προβλήματα υγείας, γι αυτό είναι σημαντικό να λάβεις μια κατάλληλη θεραπεία για την ασθένεια. Η POF μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα εμφάνισης οστεοπόρωσης, καρδιοπάθειας, προβλήματα με τον θυρεοειδή, διαβήτη όπως και προβλήματα των επινεφριδίων.
Λαμβάνοντας θεραπεία

Όπως και με την εμμηνόπαυση, η πιο κοινή θεραπεία για την POF είναι η θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης (ΘΟΥ). Παρόλο που οι δόσεις των οιστρογόνων και προγεστερόνης (και συχνά και της τεστοστερόνης) είναι υψηλότερες στην ΘΟΥ για την εμμηνόπαυση, τα επίπεδα ορμονών αυξάνονται βαθμιαία ώστε το σώμα με τον καιρό να συνηθίσει τις ορμόνες.
Παρόλο που υπάρχουν κάποιες διαφωνίες σε σχέση με το κατά πόσο διάστημα η ΘΟΥ μπορεί να με ασφάλεια να χρησιμοποιηθεί στην εμμηνόπαυση, οι περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν ότι η ΘΟΥ είναι πιο ασφαλής στην POF. Και αυτό γιατί η ΘΟΥ  χρησιμοποιείται για να υποκαθιστά τα επίπεδα των ορμονών που στις γυναίκες θα έπρεπε ούτως ή άλλως να υπήρχαν. Κατά την διάρκεια της εμμηνόπαυσης, η ΘΟΥ έχει ως σκοπό να παρατείνει τα επίπεδα οιστρογόνων και προγεστερόνης στο σώμα. Φυσιολογικά, οι γυναίκες στην εμμηνόπαυση δεν έχουν υψηλά επίπεδα οιστρογόνων και προγεστερόνης. 
Με την αύξηση της ποσότητας οιστρογόνων και προγεστερόνης σε φυσιολογικά επίπεδα, οι περισσότερες γυναίκες με POF αρχίζουν να έχουν ξανά κανονική περίοδο. Η ΘΟΥ μπορεί επίσης να βοηθήσει στην μείωση των πιθανοτήτων στην εμφάνιση οστεοπόρωσης. Ενώ χάπια ορμονών μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αρκετοί γιατροί προτιμούν να χορηγήσουν στις ασθενείς τους αυτοκόλλητα ΘΟΥ, τα οποία απελευθερώνουν ορμόνες με σταθερό ρυθμό μέσα στο σώμα. 
Περιστασιακά , αντισυλληπτικά χάπια μπορεί να χορηγηθούν ώστε να παρέχουν στην γυναίκα υψηλά επίπεδα οιστρογόνων και προγεστερόνης. Ακολουθώντας μια υγιεινή διατροφή και  με καθημερινή άσκηση μπορεί να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο της οστεοπόρωσης αλλά και των καρδιακών παθήσεων.

ΠΡΩΙΜΗ ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ (Αμηνόρροια) Μέρος Α.

Πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια (POF) και πρώιμη εμμηνόπαυση
Τι είναι η POF;
Συχνά ταξινομείται λάθος, η POF δεν είναι το ίδιο με την πρώιμη εμμηνόπαυση. Οι γυναίκες που έχουν πρώιμη εμμηνόπαυση σε σύντομο χρονικό διάστημα δεν θα έχουν καθόλου περίοδο, και δεν μπορούν να συλλάβουν παιδί διότι δεν θα παράγουν πλέον ωάρια στις ωοθήκες τους. Η POF από την άλλη μεριά, συμβαίνει όταν οι ωοθήκες για κάποιο λόγο σταματούν να δουλεύουν κανονικά  είτε από την ανεπάρκεια είτε από την δυσλειτουργία των ωοθυλακίων τους.
Επιπροσθέτως, γυναίκες με POF μπορεί να μην έχουν επί μήνες περίοδο και ξαφνικά να έχουν ένα φυσιολογικό κύκλο για λίγους μήνες πριν από ακόμα μία προσωρινή παύση αυτών. Ενώ η εμμηνόπαυση είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο, η POF δεν είναι και μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε γυναίκα κάτω της ηλικίας των 40, ακόμα και σε έφηβες.
Η παρεξήγηση που δημιουργείται ανάμεσα στην POF και στην πρώιμη εμμηνόπαυση είναι λόγω των παρόμοιων συμπτωμάτων της POF με αυτών της εμμηνόπαυσης. Τα σημάδια της POF συμπεριλαμβάνουν:
Αμηνόρροϊα (παύση της περιόδου) ή ανωμαλίες της περιόδου
Εξάψεις και εμφάνιση ιδρώτα κατά την διάρκεια της νύχτας
Διαταραχές ύπνου
Ευερεθιστότητα
Έκκριση κολπικών υγρών
Σωματική εξάντληση
Μείωση της libido
Πόνος κατά την διάρκεια του sex
Προβλήματα της ουροδόχου κύστης
υπογονιμότητα.
Επίσης, τα επίπεδα ορμονών σε μία γυναίκα με POF μπορεί να μοιάζουν με εκείνα μίας γυναίκας σε εμμηνόπαυση. Παρόλα αυτά, ενώ τα υψηλά επίπεδα της
ωοθυλακιοτρόπου ορμόνης (FSH) και τα χαμηλά επίπεδα των οιστρογόνων είναι φυσιολογικά σε μια γυναίκα κατά την εμμηνόπαυση, για μια γυναίκα με POF δεν θεωρούνται φυσιολογικά.
Γιατί συμβαίνει αυτό;
Η POF ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα για τους ερευνητές και για ειδικούς στην υπογονιμότητα για χρόνια. Ενώ υπάρχουν πολλές διαφορετικές εξηγήσεις για την POF , δεν αναγνωρίστηκε κάποιο συγκεκριμένο αίτιο. Οι πιο πιθανοί λόγοι που τα ωάρια σταματούν να παράγονται συμπεριλαμβάνουν είτε την χημειοθεραπεία είτε θεραπεία με ακτινοβολίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες.
Η δυσλειτουργία την ωοθυλακίων μπορεί να συμβεί αν μια γυναίκα χάσει μεγάλη ποσότητα των ωοθυλακίων ή μια ανώμαλη αυτοάνοση αντίδραση προκαλέσει το σώμα να επιτεθεί στα αναπτυσσόμενα ωοθυλάκια. Υπάρχει ακόμα μια πρόταση ότι η POF είναι γενετική ασθένεια. Παρόλα αυτά, μόνο το 10 με 20% των γυναικών που πάσχουν έχουν οικογενειακό ιστορικό της ασθένειας αυτής.
Λαμβάνοντας Α Διάγνωση.
Ο εμμηνορροϊκός κύκλος της γυναίκας είναι ένας καλός δείκτης για την υγεία της. Μια «χαμένη» περίοδος είναι συχνά ένα σημάδι ότι κάτι δεν πάει καλά και δικαιολογεί ένα ραντεβού στον γυναικολόγο.
Για να κάνει ο γιατρός την διάγνωση της POF, είναι απαραίτητο να κάνει μια εξέταση αίματος για να μετρήσει τα επίπεδα της FSH σε συνδυασμό με τα επίπεδα οιστραδιόλης στο αίμα. Ενώ το να χάσεις μια περίοδο είναι ένας καλός λόγος να επισκεφτεί τον γιατρό της, είναι συχνά απαραίτητο να μην είχε περίοδο για τέσσερις διαδοχικούς μήνες πριν διαγνωστεί ότι πάσχει από POF. Κατά της διερεύνηση της πιθανότητας ύπαρξης POF, θα χρειαστεί να κάνει 2 εξετάσεις αίματος για FSH με διαφορά ενός μήνα. Η διάγνωση POF είναι πιθανή αν βρεθεί ότι τα επίπεδα FSH είναι πάνω από 30mlU/ml.
Η POF μπορεί να συμπεριλαμβάνει και άλλα προβλήματα υγείας, γι αυτό είναι σημαντικό να λάβεις μια κατάλληλη θεραπεία για την ασθένεια. Η POF μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα εμφάνισης οστεοπόρωσης, καρδιοπάθειας, προβλήματα με τον θυρεοειδή, διαβήτη όπως και προβλήματα των επινεφριδίων.
Λαμβάνοντας θεραπεία

Όπως και με την εμμηνόπαυση, η πιο κοινή θεραπεία για την POF είναι η θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης (ΘΟΥ). Παρόλο που οι δόσεις των οιστρογόνων και προγεστερόνης (και συχνά και της τεστοστερόνης) είναι υψηλότερες στην ΘΟΥ για την εμμηνόπαυση, τα επίπεδα ορμονών αυξάνονται βαθμιαία ώστε το σώμα με τον καιρό να συνηθίσει τις ορμόνες.
Παρόλο που υπάρχουν κάποιες διαφωνίες σε σχέση με το κατά πόσο διάστημα η ΘΟΥ μπορεί να με ασφάλεια να χρησιμοποιηθεί στην εμμηνόπαυση, οι περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν ότι η ΘΟΥ είναι πιο ασφαλής στην POF. Και αυτό γιατί η ΘΟΥ  χρησιμοποιείται για να υποκαθιστά τα επίπεδα των ορμονών που στις γυναίκες θα έπρεπε ούτως ή άλλως να υπήρχαν. Κατά την διάρκεια της εμμηνόπαυσης, η ΘΟΥ έχει ως σκοπό να παρατείνει τα επίπεδα οιστρογόνων και προγεστερόνης στο σώμα. Φυσιολογικά, οι γυναίκες στην εμμηνόπαυση δεν έχουν υψηλά επίπεδα οιστρογόνων και προγεστερόνης. 
Με την αύξηση της ποσότητας οιστρογόνων και προγεστερόνης σε φυσιολογικά επίπεδα, οι περισσότερες γυναίκες με POF αρχίζουν να έχουν ξανά κανονική περίοδο. Η ΘΟΥ μπορεί επίσης να βοηθήσει στην μείωση των πιθανοτήτων στην εμφάνιση οστεοπόρωσης. Ενώ χάπια ορμονών μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αρκετοί γιατροί προτιμούν να χορηγήσουν στις ασθενείς τους αυτοκόλλητα ΘΟΥ, τα οποία απελευθερώνουν ορμόνες με σταθερό ρυθμό μέσα στο σώμα. 
Περιστασιακά , αντισυλληπτικά χάπια μπορεί να χορηγηθούν ώστε να παρέχουν στην γυναίκα υψηλά επίπεδα οιστρογόνων και προγεστερόνης. Ακολουθώντας μια υγιεινή διατροφή και  με καθημερινή άσκηση μπορεί να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο της οστεοπόρωσης αλλά και των καρδιακών παθήσεων.