Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Εκπαίδευση. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Εκπαίδευση. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2019

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Φλώρινας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (δια της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Φλώρινας, στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου, έως τις 13 Δεκεμβρίου 2019.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Φλώρινας & στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φλώρινας:
Τηλ.: 2385044520 & 2385045969
Ταχ. Διεύθυνση: Δημ. Αγοράς 70
Email: flsxep@gmail.com
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.       


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Φλώρινας

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Φλώρινας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (δια της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Φλώρινας, στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου, έως τις 13 Δεκεμβρίου 2019.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Φλώρινας & στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φλώρινας:
Τηλ.: 2385044520 & 2385045969
Ταχ. Διεύθυνση: Δημ. Αγοράς 70
Email: flsxep@gmail.com
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.       


Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2019

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, εβδομήντα έξι (76) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), την Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Κράτους (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων), την Ιερά Μητρόπολη Τριφυλίας και Ολυμπίας (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων), τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (Υπουργείο Υγείας), το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Επιμελητήριο Λακωνίας (Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης) και την Ελληνική Στατιστική Αρχή, σύμφωνα με την Προκήρυξη Α.Σ.Ε.Π. 3Κ/2019 (ΦΕΚ 10/11-4-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), το Α.Σ.Ε.Π. καλεί τους υποψήφιους που περιλαμβάνονται στον, ανά κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ/ΥΕ), αλφαβητικό πίνακα, να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο Α.Σ.Ε.Π., στη διεύθυνση:


Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών της προκήρυξης 3Κ/2019

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, εβδομήντα έξι (76) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), την Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Κράτους (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων), την Ιερά Μητρόπολη Τριφυλίας και Ολυμπίας (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων), τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (Υπουργείο Υγείας), το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Επιμελητήριο Λακωνίας (Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης) και την Ελληνική Στατιστική Αρχή, σύμφωνα με την Προκήρυξη Α.Σ.Ε.Π. 3Κ/2019 (ΦΕΚ 10/11-4-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), το Α.Σ.Ε.Π. καλεί τους υποψήφιους που περιλαμβάνονται στον, ανά κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ/ΥΕ), αλφαβητικό πίνακα, να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο Α.Σ.Ε.Π., στη διεύθυνση:


Τι έδειξε έρευνα του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας, Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακριβείας «ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ» (ΕΠΙΨΥ) για τη σχολική ζωή των εφήβων στην Ελλάδα.
Το ΕΠΙΨΥ συνεχίζει τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της «Πανελλήνιας έρευνας για τις συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία των έφηβων-μαθητών» (Έρευνας HBSC/WHO) με την ενότητα «Οι Έφηβοι στο Σχολικό Περιβάλλον». Οι έφηβοι περνούν ένα σημαντικό μέρος της καθημερινότητάς τους στο σχολείο. Όπως έχει τεκμηριωθεί από πλήθος ερευνών, ένα θετικό σχολικό περιβάλλον μπορεί να αποτελέσει προστατευτικό παράγοντα για την ανάπτυξη και τη διαμόρφωση της προσωπικότητας του εφήβου ενώ αντιθέτως ένα προβληματικό σχολικό περιβάλλον οδηγεί συχνά σε χαμηλή ικανοποίηση από τη ζωή, εκδήλωση ψυχοσωματικών συμπτωμάτων και εμπλοκή σε συμπεριφορές υψηλού κινδύνου, όπως η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών. To ΕΠΙΨΥ κρίνει σκόπιμο να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί, οι πολιτικοί, οι οικογένειες των εφήβων και το ευρύ κοινό για τα ευρήματα της πανελλήνιας έρευνας στο μαθητικό πληθυσμό εφηβικής ηλικίας που διεξήχθη μέσα στο 2018 και που αφορούν τη σχολική ζωή των εφήβων στην Ελλάδα.


Πιεσμένοι από το σχολείο και τα φροντιστήρια αισθάνονται οι έφηβοι

Τι έδειξε έρευνα του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας, Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακριβείας «ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ» (ΕΠΙΨΥ) για τη σχολική ζωή των εφήβων στην Ελλάδα.
Το ΕΠΙΨΥ συνεχίζει τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της «Πανελλήνιας έρευνας για τις συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία των έφηβων-μαθητών» (Έρευνας HBSC/WHO) με την ενότητα «Οι Έφηβοι στο Σχολικό Περιβάλλον». Οι έφηβοι περνούν ένα σημαντικό μέρος της καθημερινότητάς τους στο σχολείο. Όπως έχει τεκμηριωθεί από πλήθος ερευνών, ένα θετικό σχολικό περιβάλλον μπορεί να αποτελέσει προστατευτικό παράγοντα για την ανάπτυξη και τη διαμόρφωση της προσωπικότητας του εφήβου ενώ αντιθέτως ένα προβληματικό σχολικό περιβάλλον οδηγεί συχνά σε χαμηλή ικανοποίηση από τη ζωή, εκδήλωση ψυχοσωματικών συμπτωμάτων και εμπλοκή σε συμπεριφορές υψηλού κινδύνου, όπως η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών. To ΕΠΙΨΥ κρίνει σκόπιμο να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί, οι πολιτικοί, οι οικογένειες των εφήβων και το ευρύ κοινό για τα ευρήματα της πανελλήνιας έρευνας στο μαθητικό πληθυσμό εφηβικής ηλικίας που διεξήχθη μέσα στο 2018 και που αφορούν τη σχολική ζωή των εφήβων στην Ελλάδα.


Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2019

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του ν.4547/2018, για το διδακτικό έτος 2019-2020, προσλαμβάνονται:
α) 215 εκπαιδευτικοί κλάδων ΕΑΕ και κλάδων γενικής εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτές στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση και
β) 161 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων γενικής εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτές στη γενική εκπαίδευση.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν για ανάληψη υπηρεσίας από την Τετάρτη 27 έως και την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019 και θα τοποθετηθούν με απόφαση των οικείων Διευθυντών Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ


Νέες προσλήψεις αναπληρωτών στην Πρωτοβάθμια

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του ν.4547/2018, για το διδακτικό έτος 2019-2020, προσλαμβάνονται:
α) 215 εκπαιδευτικοί κλάδων ΕΑΕ και κλάδων γενικής εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτές στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση και
β) 161 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων γενικής εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτές στη γενική εκπαίδευση.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν για ανάληψη υπηρεσίας από την Τετάρτη 27 έως και την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019 και θα τοποθετηθούν με απόφαση των οικείων Διευθυντών Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ


Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι για το διδακτικό έτος 2019-2020 άρθρου 86 του ν.4547/2018, προσλαμβάνονται:
α) 28 εκπαιδευτικοί ως προσωρινοί αναπληρωτές στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση και
β) 486 εκπαιδευτικοί ως προσωρινοί αναπληρωτές στη γενική εκπαίδευση.  
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Τετάρτη 27 έως και την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019, όπου και θα τοποθετηθούν, με απόφαση των Διευθυντών Εκπαίδευσης, στις οικείες Σχολικές Μονάδες πρόσληψής τους, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

Προσλήψεις 514 αναπληρωτών στην Ειδική Αγωγή

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι για το διδακτικό έτος 2019-2020 άρθρου 86 του ν.4547/2018, προσλαμβάνονται:
α) 28 εκπαιδευτικοί ως προσωρινοί αναπληρωτές στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση και
β) 486 εκπαιδευτικοί ως προσωρινοί αναπληρωτές στη γενική εκπαίδευση.  
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Τετάρτη 27 έως και την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019, όπου και θα τοποθετηθούν, με απόφαση των Διευθυντών Εκπαίδευσης, στις οικείες Σχολικές Μονάδες πρόσληψής τους, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2019

Στα πλαίσια του κύκλου διαλέξεων του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, θα πραγματοποιηθεί διάλεξη των Χάρη Κοντοσφύρη και Γιώργου Παλιάτσιου, με θέμα «Space as a Practice Place: Μία δράση γνωριμίας και σύμπραξης με τη Σχολή Καλών Τεχνών των Τιράνων». Η παρουσίαση θα γίνει την Τετάρτη 20-11-2019, στις 15:00, στην Αίθουσα Μέγας Αλέξανδρος, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και είναι ανοιχτή στο κοινό.
Στο πλαίσιο του προγράμματος Διμερείς Μορφωτικές Ανταλλαγές 2019, στο διάστημα 30 Οκτωβρίου έως και 5 Νοεμβρίου 2019, ο αναπληρωτής καθηγητής Χάρης Κοντοσφύρης και ο υποψήφιος διδάκτορας Γιώργος Παλιάτσιος, από τη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που εδρεύει στη Φλώρινα, επισκέφτηκαν τη Σχολή Καλών Τεχνών των Τιράνων, στη γειτονική Αλβανία. Η επίσκεψη αυτή είχε ως στόχο τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών και την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των δύο σχολών. Το χρονικό αυτής της επαφής περιελάμβανε την επίσκεψη στις εγκαταστάσεις και τα εργαστήρια της Σχολής των Τιράνων, τη γνωριμία με το διδακτικό προσωπικό της και εστίαζε, πρωτίστως, στην επαφή και αλληλεπίδραση με τους φοιτητές της.
Σε ένα δεύτερο επίπεδο, σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε μία δημιουργική διαδρομή, όπου, μέσα από τη συλλογικότητα και τη σύμπραξη, οδηγούνταν στη συν-διαμόρφωση εικαστικών έργων-παρεμβάσεων, τα οποία παρουσιάστηκαν στο κοινό υπό τη μορφή έκθεσης, σε γκαλερί των Τιράνων. Ο τίτλος που δόθηκε σε αυτή την έκθεση ήταν Space as a Practice Place, καθώς διαπραγματευόταν ζητήματα που αναπτύχθηκαν επί τόπου στη σύνδεση του δημόσιου και του ιδιωτικού χώρου-τόπου.
Η επιτυχία αυτής της συνεργασίας γίνεται εμφανής όχι μόνο από τα εικαστικά αποτελέσματα, αλλά, κυρίως, από τη διάθεση που εκφράστηκε από φοιτητές και διδάσκοντες για διατήρηση και διεύρυνση της από κοινού δράσης των δύο Βαλκανικών σχολών τέχνης.
Ο Χάρης Κοντοσφύρης γεννήθηκε στη Μυτιλήνη το 1965. Ξεκίνησε με σπουδές σκηνοθεσίας στη Σχολή Χατζίκου, στην Αθήνα (1984-1987) και μετά σπούδασε ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας (1987-1993). Παρουσίασε την πρώτη του ατομική έκθεση στην Αίθουσα Τέχνης Δεσμός (Αθήνα, 1992).
Από τα πρώτα του έργα χρησιμοποιεί υλικά κατασκευής, όπως τσιμέντο και μεταλλικά τελάρα, που λειτουργούν καταρχήν συμβολικά, παραπέμποντας στον σύγχρονο πολιτισμό και στο αστικό τοπίο. Χειρίζεται με ευελιξία τη φόρμα, τις χρωματικές διαβαθμίσεις και την υφή των υλικών του. Πολλές φορές τα έργα σχεδιάζονται in situ, ως εγκαταστάσεις που επαναπροσδιορίζουν τον περιβάλλοντα χώρο. Εντάσσει στη δουλειά του μορφές και υλικά που δείχνουν το ενδιαφέρον του για τις διαδικασίες της οπτικής αντίληψης και τη διαδραστική λειτουργία των έργων. Δημιουργεί κατοπτρισμούς και προοπτικές πολλαπλών ειδώλων, που ενεργοποιούν τη συμμετοχή του θεατή στη λειτουργία του έργου. Συχνά, αναπλάθει εικόνες και αφηγήσεις που παραπέμπουν σε μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων, κυρίως κοινωνικού περιεχομένου. Το έργο του περιλαμβάνει επιτοίχιες κατασκευές, εγκαταστάσεις, ζωγραφικά έργα και γλυπτά.
Παράλληλα με το εικαστικό του έργο, δίδαξε ως Λέκτορας στο Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2007), ενώ, σήμερα, είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στην Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα). Ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στη Φλώρινα.
Έχει παρουσιάσει το έργο του σε 19 ατομικές εκθέσεις και έχει συμμετάσχει και αλληλεπιδράσει σε πλήθος εκθέσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως, στην 3η Μπιενάλε Νέων Καλλιτεχνών Μεσογειακών Χωρών (Μπολόνια, Ιταλία 1988), στην 2η Μπιενάλε Θεσσαλονίκης (2009), ενώ το 2004 εκπροσώπησε την Ελλάδα στην 26η Μπιενάλε του Sao Paulo και το 2006 στη 2η Διεθνή Μπιενάλε του Πεκίνου. Εκθέτει στη Γκαλερί Ζουμπουλάκη στην Αθήνα και στην Γκαλερί Λόλα Νικολάου στη Θεσσαλονίκη. Το 2009 εξέδωσε το βιβλίο του Έσοπτρο+ από τις εκδόσεις futura.
Ο Γιώργος Παλιάτσιος είναι εικαστικός, ειδικός παιδαγωγός και εκπαιδευτής ενηλίκων σε ζητήματα τέχνης. Σπούδασε εικαστικά (Σ.Κ.Τ., Α.Π.Θ.), είναι κάτοχος Magister Εικαστικών (Πανεπιστήμιο Καλών Τεχνών Βελιγραδίου) και ΜΑ στην Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης (Παιδαγωγικό ΑΠΘ).
Ως καλλιτέχνης διερευνά την κοινωνική λειτουργία της Τέχνης σε διαφορετικά περιβάλλοντα και καταστάσεις με ποικίλα μέσα. Ως παιδαγωγός διερευνά ζητήματα αποδοχής της διαφορετικότητας, της ένταξης και της βελτίωσης του ευ ζην (well-being) μέσω της Τέχνης.
Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Ειδικής Αγωγής, της Ένωσης Καθηγητών Καλλιτεχνικών Μαθημάτων Μέσης Εκπαίδευσης και της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία.
Αυτή στιγμή ζει, εργάζεται και δημιουργεί στην Καστοριά, ενώ, παράλληλα, συνεχίζει τις σπουδές του ως υποψήφιος διδάκτορας του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Φλώρινας.
Ο Κοσμήτορας
Γιάννης Ζιώγας
Αναπληρωτής Καθηγητής

Διάλεξη Χ. Κοντοσφύρη & Γ. Παλιάτσιου στο Τ.Ε.Ε.Τ.

Στα πλαίσια του κύκλου διαλέξεων του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, θα πραγματοποιηθεί διάλεξη των Χάρη Κοντοσφύρη και Γιώργου Παλιάτσιου, με θέμα «Space as a Practice Place: Μία δράση γνωριμίας και σύμπραξης με τη Σχολή Καλών Τεχνών των Τιράνων». Η παρουσίαση θα γίνει την Τετάρτη 20-11-2019, στις 15:00, στην Αίθουσα Μέγας Αλέξανδρος, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και είναι ανοιχτή στο κοινό.
Στο πλαίσιο του προγράμματος Διμερείς Μορφωτικές Ανταλλαγές 2019, στο διάστημα 30 Οκτωβρίου έως και 5 Νοεμβρίου 2019, ο αναπληρωτής καθηγητής Χάρης Κοντοσφύρης και ο υποψήφιος διδάκτορας Γιώργος Παλιάτσιος, από τη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που εδρεύει στη Φλώρινα, επισκέφτηκαν τη Σχολή Καλών Τεχνών των Τιράνων, στη γειτονική Αλβανία. Η επίσκεψη αυτή είχε ως στόχο τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών και την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των δύο σχολών. Το χρονικό αυτής της επαφής περιελάμβανε την επίσκεψη στις εγκαταστάσεις και τα εργαστήρια της Σχολής των Τιράνων, τη γνωριμία με το διδακτικό προσωπικό της και εστίαζε, πρωτίστως, στην επαφή και αλληλεπίδραση με τους φοιτητές της.
Σε ένα δεύτερο επίπεδο, σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε μία δημιουργική διαδρομή, όπου, μέσα από τη συλλογικότητα και τη σύμπραξη, οδηγούνταν στη συν-διαμόρφωση εικαστικών έργων-παρεμβάσεων, τα οποία παρουσιάστηκαν στο κοινό υπό τη μορφή έκθεσης, σε γκαλερί των Τιράνων. Ο τίτλος που δόθηκε σε αυτή την έκθεση ήταν Space as a Practice Place, καθώς διαπραγματευόταν ζητήματα που αναπτύχθηκαν επί τόπου στη σύνδεση του δημόσιου και του ιδιωτικού χώρου-τόπου.
Η επιτυχία αυτής της συνεργασίας γίνεται εμφανής όχι μόνο από τα εικαστικά αποτελέσματα, αλλά, κυρίως, από τη διάθεση που εκφράστηκε από φοιτητές και διδάσκοντες για διατήρηση και διεύρυνση της από κοινού δράσης των δύο Βαλκανικών σχολών τέχνης.
Ο Χάρης Κοντοσφύρης γεννήθηκε στη Μυτιλήνη το 1965. Ξεκίνησε με σπουδές σκηνοθεσίας στη Σχολή Χατζίκου, στην Αθήνα (1984-1987) και μετά σπούδασε ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας (1987-1993). Παρουσίασε την πρώτη του ατομική έκθεση στην Αίθουσα Τέχνης Δεσμός (Αθήνα, 1992).
Από τα πρώτα του έργα χρησιμοποιεί υλικά κατασκευής, όπως τσιμέντο και μεταλλικά τελάρα, που λειτουργούν καταρχήν συμβολικά, παραπέμποντας στον σύγχρονο πολιτισμό και στο αστικό τοπίο. Χειρίζεται με ευελιξία τη φόρμα, τις χρωματικές διαβαθμίσεις και την υφή των υλικών του. Πολλές φορές τα έργα σχεδιάζονται in situ, ως εγκαταστάσεις που επαναπροσδιορίζουν τον περιβάλλοντα χώρο. Εντάσσει στη δουλειά του μορφές και υλικά που δείχνουν το ενδιαφέρον του για τις διαδικασίες της οπτικής αντίληψης και τη διαδραστική λειτουργία των έργων. Δημιουργεί κατοπτρισμούς και προοπτικές πολλαπλών ειδώλων, που ενεργοποιούν τη συμμετοχή του θεατή στη λειτουργία του έργου. Συχνά, αναπλάθει εικόνες και αφηγήσεις που παραπέμπουν σε μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων, κυρίως κοινωνικού περιεχομένου. Το έργο του περιλαμβάνει επιτοίχιες κατασκευές, εγκαταστάσεις, ζωγραφικά έργα και γλυπτά.
Παράλληλα με το εικαστικό του έργο, δίδαξε ως Λέκτορας στο Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2007), ενώ, σήμερα, είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στην Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα). Ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στη Φλώρινα.
Έχει παρουσιάσει το έργο του σε 19 ατομικές εκθέσεις και έχει συμμετάσχει και αλληλεπιδράσει σε πλήθος εκθέσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως, στην 3η Μπιενάλε Νέων Καλλιτεχνών Μεσογειακών Χωρών (Μπολόνια, Ιταλία 1988), στην 2η Μπιενάλε Θεσσαλονίκης (2009), ενώ το 2004 εκπροσώπησε την Ελλάδα στην 26η Μπιενάλε του Sao Paulo και το 2006 στη 2η Διεθνή Μπιενάλε του Πεκίνου. Εκθέτει στη Γκαλερί Ζουμπουλάκη στην Αθήνα και στην Γκαλερί Λόλα Νικολάου στη Θεσσαλονίκη. Το 2009 εξέδωσε το βιβλίο του Έσοπτρο+ από τις εκδόσεις futura.
Ο Γιώργος Παλιάτσιος είναι εικαστικός, ειδικός παιδαγωγός και εκπαιδευτής ενηλίκων σε ζητήματα τέχνης. Σπούδασε εικαστικά (Σ.Κ.Τ., Α.Π.Θ.), είναι κάτοχος Magister Εικαστικών (Πανεπιστήμιο Καλών Τεχνών Βελιγραδίου) και ΜΑ στην Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης (Παιδαγωγικό ΑΠΘ).
Ως καλλιτέχνης διερευνά την κοινωνική λειτουργία της Τέχνης σε διαφορετικά περιβάλλοντα και καταστάσεις με ποικίλα μέσα. Ως παιδαγωγός διερευνά ζητήματα αποδοχής της διαφορετικότητας, της ένταξης και της βελτίωσης του ευ ζην (well-being) μέσω της Τέχνης.
Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Ειδικής Αγωγής, της Ένωσης Καθηγητών Καλλιτεχνικών Μαθημάτων Μέσης Εκπαίδευσης και της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία.
Αυτή στιγμή ζει, εργάζεται και δημιουργεί στην Καστοριά, ενώ, παράλληλα, συνεχίζει τις σπουδές του ως υποψήφιος διδάκτορας του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Φλώρινας.
Ο Κοσμήτορας
Γιάννης Ζιώγας
Αναπληρωτής Καθηγητής

Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2019

 Η Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας καλωσορίζει τους νεοεισαχθέντες φοιτητές στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019, στις 2:00΄ μ.μ., στην αίθουσα Μέγας Αλέξανδρος της Σχολής.
Η συνάντηση αποσκοπεί στην ενημέρωση των φοιτητών για την οργάνωση και λειτουργία του Τ.Ε.Ε.Τ., από το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του Τμήματος, όπως και τη γνωριμία τους με τον τόπο των σπουδών τους, τη Φλώρινα.

Ο Κοσμήτορας
Γιάννης Ζιώγας
Αναπληρωτής Καθηγητής


Συνάντηση υποδοχής και ενημέρωσης πρωτοετών φοιτητών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

 Η Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας καλωσορίζει τους νεοεισαχθέντες φοιτητές στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019, στις 2:00΄ μ.μ., στην αίθουσα Μέγας Αλέξανδρος της Σχολής.
Η συνάντηση αποσκοπεί στην ενημέρωση των φοιτητών για την οργάνωση και λειτουργία του Τ.Ε.Ε.Τ., από το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του Τμήματος, όπως και τη γνωριμία τους με τον τόπο των σπουδών τους, τη Φλώρινα.

Ο Κοσμήτορας
Γιάννης Ζιώγας
Αναπληρωτής Καθηγητής


Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2019

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προχωρά, όπως ανακοίνωσε σήμερα το μεσημέρι, «στην αναστολή της έναρξης λειτουργίας 38 τμημάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης». Ως δικαιολογία γι’ αυτό προβάλλει τον ισχυρισμό ότι «δημιουργήθηκαν προεκλογικά για ψηφοθηρικούς λόγους από την προηγούμενη κυβέρνηση» και ότι αυτό έγινε «δίχως προηγούμενο σχεδιασμό και επαρκή τεκμηρίωση».
Ανάμεσα στα τμήματα που καταργούνται περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα τμήματα του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας
1. Παραγωγής Οπτικουαστικών Μέσων (Κοζάνης)
2. Λογοθεραπεία (Πτολεμαϊδα)
3. Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Φλώρινα)
4. Κινηματογράφου (Φλώρινα)
5. Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Καστοριά)
6. Μάρκετινγκ (Γρεβενά)
Δηλώνουμε την κατηγορηματική μας αντίθεση σε αυτή την επιλογή που ακυρώνει και το σημαντικότερο αναπτυξιακό έργο της τελευταίας εικοσαετίας στη Δυτική Μακεδονία, μετά την αιφνιδιαστική ανακοίνωση της «βίαιης απολιγνιτοποίησης» από το σοκ της οποίας ακόμη δεν έχουμε συνέλθει.
Καλούμε τους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης σε εγρήγορση. Προφανώς το οργανωμένο σχέδιο διάλυσης της κοινωνίας μας, περιλαμβάνει και άλλες εκπλήξεις, που απαιτούν επαγρύπνηση και οργάνωση αγώνων με τη συμμετοχή όλων για να ανακοπούν.

Νομαρχιακή Επιτροπή
ΣΥΡΙΖΑ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
Καλλιόπη Βέττα
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΥΠΟΝΟΜΕΥΟΥΝ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προχωρά, όπως ανακοίνωσε σήμερα το μεσημέρι, «στην αναστολή της έναρξης λειτουργίας 38 τμημάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης». Ως δικαιολογία γι’ αυτό προβάλλει τον ισχυρισμό ότι «δημιουργήθηκαν προεκλογικά για ψηφοθηρικούς λόγους από την προηγούμενη κυβέρνηση» και ότι αυτό έγινε «δίχως προηγούμενο σχεδιασμό και επαρκή τεκμηρίωση».
Ανάμεσα στα τμήματα που καταργούνται περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα τμήματα του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας
1. Παραγωγής Οπτικουαστικών Μέσων (Κοζάνης)
2. Λογοθεραπεία (Πτολεμαϊδα)
3. Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Φλώρινα)
4. Κινηματογράφου (Φλώρινα)
5. Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Καστοριά)
6. Μάρκετινγκ (Γρεβενά)
Δηλώνουμε την κατηγορηματική μας αντίθεση σε αυτή την επιλογή που ακυρώνει και το σημαντικότερο αναπτυξιακό έργο της τελευταίας εικοσαετίας στη Δυτική Μακεδονία, μετά την αιφνιδιαστική ανακοίνωση της «βίαιης απολιγνιτοποίησης» από το σοκ της οποίας ακόμη δεν έχουμε συνέλθει.
Καλούμε τους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης σε εγρήγορση. Προφανώς το οργανωμένο σχέδιο διάλυσης της κοινωνίας μας, περιλαμβάνει και άλλες εκπλήξεις, που απαιτούν επαγρύπνηση και οργάνωση αγώνων με τη συμμετοχή όλων για να ανακοπούν.

Νομαρχιακή Επιτροπή
ΣΥΡΙΖΑ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
Καλλιόπη Βέττα
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2019

-Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προχωρά άμεσα στην αναστολή της έναρξης λειτουργίας 37 τμημάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. Μεταξύ αυτών και της Φλώρινας, Η Σχολή Καλών Τεχνών – Κινηματογράφου.
-Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως και ο Υφυπουργός κ. Βασίλης Διγαλάκης, προέβησαν στην ακόλουθη δήλωση:
-«Το εκπαιδευτικό μας σύστημα και κατ’ επέκταση όλοι οι εμπλεκόμενοι σε αυτό έχουν ταλαιπωρηθεί στο παρελθόν από πελατειακές λογικές και ευκαιριακές διευθετήσεις.
Η προηγούμενη Κυβέρνηση, υπηρετώντας μικροπολιτικές σκοπιμότητες, θεσμοθέτησε πριν μερικούς μήνες μια σειρά από τμήματα σε όλη τη χώρα με προβλεπόμενη έναρξη λειτουργίας από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 και μετά, αναδιατάσσοντας τον ακαδημαϊκό χάρτη. Τα εν λόγω τμήματα δημιουργήθηκαν:
• χωρίς συγκεκριμένα ακαδημαϊκά κριτήρια,
• χωρίς να έχουν προηγηθεί οι απαιτούμενες μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας,
• χωρίς συνεκτικό σχεδιασμό,
• χωρίς καν την προηγούμενη γνώμη της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), ενώ ο νόμος προέβλεπε τη συμβολή και της αρχής αυτής σε τέτοιου είδους αποφάσεις,
• ενίοτε και με βουλευτικές τροπολογίες της τελευταίας στιγμής,
υποτιμώντας έτσι τα Ιδρύματά μας και τις δυνατότητες του εκπαιδευτικού μας συστήματος.
Όπως είναι φυσικό, ορισμένα από τα νέα αυτά τμήματα αντιμετωπίζουν προβλήματα σε υποδομές και προσωπικό, χωρίς να μπορεί να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία τους προς όφελος των μελλοντικών φοιτητών και της ακαδημαϊκής κοινότητας.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, αναστέλλουμε τη λειτουργία των 37 αυτών νέων τμημάτων με νομοθετική διάταξη που θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή.
Στόχος μας είναι να επανεξεταστεί η ανάγκη δημιουργίας τους συνολικά από τη νέα ενισχυμένη Ανεξάρτητη Αρχή, στη βάση ακαδημαϊκών κριτηρίων και μετά από την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών σκοπιμότητας και βιωσιμότητας. Το ίδιο θα ισχύει και για οποιαδήποτε νέα τμήματα πρόκειται να ιδρυθούν στο μέλλον, αλλά και για την αναδιάταξη του ακαδημαϊκού χάρτη εν συνόλω. Δεν είναι απλώς θέμα χρηστής και αποτελεσματικής διαχείρισης των οικονομικών πόρων της πολιτείας, αλλά πρωτίστως ευθύνη και χρέος απέναντι στους νέους και τις νέες που προσδοκούν πρόσβαση σε ποιοτικά δημόσια πανεπιστήμια και σε πτυχία με αντίκρισμα. Και παράλληλα μια ευκαιρία για να βελτιστοποιήσουμε τις αναπτυξιακές προοπτικές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας.
Στο πλαίσιο αυτό, εργαζόμαστε εντατικά και θα καταθέσουμε τις επόμενες εβδομάδες ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή για την ανώτατη εκπαίδευση. Σκοπεύουμε να την ενδυναμώσουμε και να την καταστήσουμε βασικό εταίρο διαμόρφωσης πολιτικής για την ανώτατη εκπαίδευση, αποκεντρώνοντας παράλληλα μια σειρά από εξουσίες με τη μεταφορά τους εκεί που πραγματικά πρέπει να ανήκουν. Η Παιδεία μας έχει ανάγκη από τη χάραξη μιας μακροχρόνιας στρατηγικής, στη βάση ευρύτερων συναινέσεων και με διάρκεια που υπερβαίνει τη θητεία μιας πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από την ενδυνάμωση των θεσμών και τη συνεπή τήρηση διαδικασιών.
Είναι ευκαιρία να αλλάξουμε παθογένειες ετών με τόλμη, βάζοντας τέλος σε πρακτικές που στερούν από τους νέους και τις νέες της πατρίδας μας την Παιδεία που τους αξίζει. Και στην κατεύθυνση αυτή θα αναζητήσουμε την ευρύτερη δυνατή συναίνεση, ακούγοντας τις προτάσεις όλων για το βέλτιστο τρόπο διαμόρφωσης του ακαδημαϊκού χάρτη με τις αναγκαίες διασφαλίσεις ποιότητας».


26
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(14 παρ.3 του ν.4610/19)-ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ έως τις 30 Απριλίου του προηγούμενου έτους από το έτος έναρξης της ακαδημαϊκής λειτουργίας. Η απόφαση για το ακαδημαικό έτος 2020-2021 εκδίδεται έως τις 31 Ιουλίου 2019 (55 ΠΑΡ.13)
ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ


Αναστολή έναρξης λειτουργίας, της Σχολής Καλών Τεχνών – Κινηματογράφου Φλώρινας

-Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προχωρά άμεσα στην αναστολή της έναρξης λειτουργίας 37 τμημάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. Μεταξύ αυτών και της Φλώρινας, Η Σχολή Καλών Τεχνών – Κινηματογράφου.
-Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως και ο Υφυπουργός κ. Βασίλης Διγαλάκης, προέβησαν στην ακόλουθη δήλωση:
-«Το εκπαιδευτικό μας σύστημα και κατ’ επέκταση όλοι οι εμπλεκόμενοι σε αυτό έχουν ταλαιπωρηθεί στο παρελθόν από πελατειακές λογικές και ευκαιριακές διευθετήσεις.
Η προηγούμενη Κυβέρνηση, υπηρετώντας μικροπολιτικές σκοπιμότητες, θεσμοθέτησε πριν μερικούς μήνες μια σειρά από τμήματα σε όλη τη χώρα με προβλεπόμενη έναρξη λειτουργίας από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 και μετά, αναδιατάσσοντας τον ακαδημαϊκό χάρτη. Τα εν λόγω τμήματα δημιουργήθηκαν:
• χωρίς συγκεκριμένα ακαδημαϊκά κριτήρια,
• χωρίς να έχουν προηγηθεί οι απαιτούμενες μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας,
• χωρίς συνεκτικό σχεδιασμό,
• χωρίς καν την προηγούμενη γνώμη της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), ενώ ο νόμος προέβλεπε τη συμβολή και της αρχής αυτής σε τέτοιου είδους αποφάσεις,
• ενίοτε και με βουλευτικές τροπολογίες της τελευταίας στιγμής,
υποτιμώντας έτσι τα Ιδρύματά μας και τις δυνατότητες του εκπαιδευτικού μας συστήματος.
Όπως είναι φυσικό, ορισμένα από τα νέα αυτά τμήματα αντιμετωπίζουν προβλήματα σε υποδομές και προσωπικό, χωρίς να μπορεί να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία τους προς όφελος των μελλοντικών φοιτητών και της ακαδημαϊκής κοινότητας.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, αναστέλλουμε τη λειτουργία των 37 αυτών νέων τμημάτων με νομοθετική διάταξη που θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή.
Στόχος μας είναι να επανεξεταστεί η ανάγκη δημιουργίας τους συνολικά από τη νέα ενισχυμένη Ανεξάρτητη Αρχή, στη βάση ακαδημαϊκών κριτηρίων και μετά από την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών σκοπιμότητας και βιωσιμότητας. Το ίδιο θα ισχύει και για οποιαδήποτε νέα τμήματα πρόκειται να ιδρυθούν στο μέλλον, αλλά και για την αναδιάταξη του ακαδημαϊκού χάρτη εν συνόλω. Δεν είναι απλώς θέμα χρηστής και αποτελεσματικής διαχείρισης των οικονομικών πόρων της πολιτείας, αλλά πρωτίστως ευθύνη και χρέος απέναντι στους νέους και τις νέες που προσδοκούν πρόσβαση σε ποιοτικά δημόσια πανεπιστήμια και σε πτυχία με αντίκρισμα. Και παράλληλα μια ευκαιρία για να βελτιστοποιήσουμε τις αναπτυξιακές προοπτικές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας.
Στο πλαίσιο αυτό, εργαζόμαστε εντατικά και θα καταθέσουμε τις επόμενες εβδομάδες ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή για την ανώτατη εκπαίδευση. Σκοπεύουμε να την ενδυναμώσουμε και να την καταστήσουμε βασικό εταίρο διαμόρφωσης πολιτικής για την ανώτατη εκπαίδευση, αποκεντρώνοντας παράλληλα μια σειρά από εξουσίες με τη μεταφορά τους εκεί που πραγματικά πρέπει να ανήκουν. Η Παιδεία μας έχει ανάγκη από τη χάραξη μιας μακροχρόνιας στρατηγικής, στη βάση ευρύτερων συναινέσεων και με διάρκεια που υπερβαίνει τη θητεία μιας πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από την ενδυνάμωση των θεσμών και τη συνεπή τήρηση διαδικασιών.
Είναι ευκαιρία να αλλάξουμε παθογένειες ετών με τόλμη, βάζοντας τέλος σε πρακτικές που στερούν από τους νέους και τις νέες της πατρίδας μας την Παιδεία που τους αξίζει. Και στην κατεύθυνση αυτή θα αναζητήσουμε την ευρύτερη δυνατή συναίνεση, ακούγοντας τις προτάσεις όλων για το βέλτιστο τρόπο διαμόρφωσης του ακαδημαϊκού χάρτη με τις αναγκαίες διασφαλίσεις ποιότητας».


26
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(14 παρ.3 του ν.4610/19)-ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ έως τις 30 Απριλίου του προηγούμενου έτους από το έτος έναρξης της ακαδημαϊκής λειτουργίας. Η απόφαση για το ακαδημαικό έτος 2020-2021 εκδίδεται έως τις 31 Ιουλίου 2019 (55 ΠΑΡ.13)
ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ


Πραγματοποιήθηκε χθες την 6η  Νοεμβρίου ημέρα Τετάρτη στις 7μ.μ συνάντηση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Α΄θμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας με τον βουλευτή της Ν.Δ του νομού μας κ. Γιάννη Αντωνιάδη. 
Ο Σύλλογος κατέθεσε υπόμνημα με τις θέσεις και τις προτάσεις πάνω σε εκπαιδευτικά θέματα τοπικού ενδιαφέροντος που αφορούν τον κλάδο.
Ορισμένες από τις θέσεις και τις προτάσεις του συλλόγου μας καθώς και τα θέματα που συζητήθηκαν στη μεταξύ μας συνάντηση ήταν :
• Η κάλυψη των οργανικών κενών για διορισμό στην Ειδική Αγωγή. Πληροφοριακά αναφέρουμε ότι αυτές ανέρχονται σε τέσσερεις (4) τον αριθμό.
• Η σύσταση και η κάλυψη νέων οργανικών θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ( ΕΕΠ,   ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, σχολικών νοσηλευτών, κλπ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) οι όποιες θα πρέπει νακαλυφθούν άμεσα με μόνιμους διορισμούς.
• Οι λύσεις που θα πρέπει να δοθούν σε όλα τα κτηριακά προβλήματα όπως  π.χ  το 4ο Νηπιαγωγείο Φλώρινας καθώς και το Νηπιαγωγείο Αμμοχωρίου που κατεδαφίστηκαν και θα πρέπει να ανεγερθούν και πάλι στον ίδιο ή σε διαφορετικό χώρο ως πολυδύναμα Νηπιαγωγεία.
• Οι προτάσεις που θα πρέπει να γίνουν για τροποποιήσεις προς το υπουργείο οικονομικών έτσι ώστε να δοθούν πρόσθετες έκτακτες επιχορηγήσεις στις Σχολικές Μονάδες της περιοχής μας λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, έτσι ώστε αυτές να ανταπεξέρχονται στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν με τη θέρμανση.
• Η δήλωση της αντίθεσή μας στις συγχωνεύσεις και τις μετονομασίες τμημάτων των Πανεπιστημίων και περαιτέρω συγχωνεύσεις Δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων.
• Η επιδίωξη  της ενεργειακής αναβάθμισης των Σχολείων της περιοχής μας.
• Συζητήθηκε επίσης η παρατεταμένη υποχρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης, καθώς και οι χαμηλές αποδοχές των εκπαιδευτικών.
• Έγινε στη συνέχεια ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη δημιουργία ενός νέου νομοθετικού προστατευτικού πλαισίου για τους εκπαιδευτικούς και για την αποφυγή της συνεχιζόμενης στοχοποίησής τους από τους γονείς.
Η θέση του συλλόγου είναι ότι όλα τα παραπάνω αφορούν σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία της περιοχής μας, ανικανοποίητα εκπαιδευτικά αιτήματα, καθώς και χρόνια προβλήματα καθημερινότητας που παραμένουν άλυτα και οδηγούν στη δυσλειτουργία των σχολικών μονάδων. Ευελπιστούμε, μετά από την παρέμβαση του βουλευτή μας, να δοθούν σε αυτά λύσεις.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ       ΛΑΖΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Συνάντηση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Α΄θμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας με τον βουλευτή της Ν.Δ κ. Αντωνιάδη

Πραγματοποιήθηκε χθες την 6η  Νοεμβρίου ημέρα Τετάρτη στις 7μ.μ συνάντηση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Α΄θμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας με τον βουλευτή της Ν.Δ του νομού μας κ. Γιάννη Αντωνιάδη. 
Ο Σύλλογος κατέθεσε υπόμνημα με τις θέσεις και τις προτάσεις πάνω σε εκπαιδευτικά θέματα τοπικού ενδιαφέροντος που αφορούν τον κλάδο.
Ορισμένες από τις θέσεις και τις προτάσεις του συλλόγου μας καθώς και τα θέματα που συζητήθηκαν στη μεταξύ μας συνάντηση ήταν :
• Η κάλυψη των οργανικών κενών για διορισμό στην Ειδική Αγωγή. Πληροφοριακά αναφέρουμε ότι αυτές ανέρχονται σε τέσσερεις (4) τον αριθμό.
• Η σύσταση και η κάλυψη νέων οργανικών θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ( ΕΕΠ,   ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, σχολικών νοσηλευτών, κλπ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) οι όποιες θα πρέπει νακαλυφθούν άμεσα με μόνιμους διορισμούς.
• Οι λύσεις που θα πρέπει να δοθούν σε όλα τα κτηριακά προβλήματα όπως  π.χ  το 4ο Νηπιαγωγείο Φλώρινας καθώς και το Νηπιαγωγείο Αμμοχωρίου που κατεδαφίστηκαν και θα πρέπει να ανεγερθούν και πάλι στον ίδιο ή σε διαφορετικό χώρο ως πολυδύναμα Νηπιαγωγεία.
• Οι προτάσεις που θα πρέπει να γίνουν για τροποποιήσεις προς το υπουργείο οικονομικών έτσι ώστε να δοθούν πρόσθετες έκτακτες επιχορηγήσεις στις Σχολικές Μονάδες της περιοχής μας λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, έτσι ώστε αυτές να ανταπεξέρχονται στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν με τη θέρμανση.
• Η δήλωση της αντίθεσή μας στις συγχωνεύσεις και τις μετονομασίες τμημάτων των Πανεπιστημίων και περαιτέρω συγχωνεύσεις Δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων.
• Η επιδίωξη  της ενεργειακής αναβάθμισης των Σχολείων της περιοχής μας.
• Συζητήθηκε επίσης η παρατεταμένη υποχρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης, καθώς και οι χαμηλές αποδοχές των εκπαιδευτικών.
• Έγινε στη συνέχεια ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη δημιουργία ενός νέου νομοθετικού προστατευτικού πλαισίου για τους εκπαιδευτικούς και για την αποφυγή της συνεχιζόμενης στοχοποίησής τους από τους γονείς.
Η θέση του συλλόγου είναι ότι όλα τα παραπάνω αφορούν σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία της περιοχής μας, ανικανοποίητα εκπαιδευτικά αιτήματα, καθώς και χρόνια προβλήματα καθημερινότητας που παραμένουν άλυτα και οδηγούν στη δυσλειτουργία των σχολικών μονάδων. Ευελπιστούμε, μετά από την παρέμβαση του βουλευτή μας, να δοθούν σε αυτά λύσεις.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ       ΛΑΖΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2019

Η Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας θα πραγματοποιήσει, την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ., στο αμφιθέατρο της Σχολής, εκδήλωση υποδοχής και ενημέρωσης των πρωτοετών φοιτητών των τμημάτων της Σχολής που εδρεύουν στην πόλη της Φλώρινας.
Η εκδήλωση έχει ως βασικό σκοπό την ενημέρωση των πρωτοετών φοιτητών σχετικά με τις δομές και υπηρεσίες του ιδρύματος, το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών των τμημάτων της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και τη γνωριμία με τον τόπο της Φλώρινας.
Χαιρετισμό στην εκδήλωση θα απευθύνει ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, η Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, οι Πρόεδροι των Τμημάτων της Σχολής και εκπρόσωποι Τοπικών Αρχών της πόλης της Φλώρινας.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης:
[11:00 – 12:00] Υποδοχή πρωτοετών. Χαιρετισμοί/ενημέρωση (Μεγ. Αμφιθέατρο)
[12:00 – 13:00] Ενημέρωση φοιτητών από τους υπευθύνους των τμημάτων

Η Κοσμήτορας
της Σχολής Κοινωνικών
και Ανθρωπιστικών Επιστημών
Αικατερίνη Δημητριάδου
Καθηγήτρια 1ης βαθμίδας
Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης


Εκδήλωση Υποδοχής πρωτοετών φοιτητών της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών

Η Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας θα πραγματοποιήσει, την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ., στο αμφιθέατρο της Σχολής, εκδήλωση υποδοχής και ενημέρωσης των πρωτοετών φοιτητών των τμημάτων της Σχολής που εδρεύουν στην πόλη της Φλώρινας.
Η εκδήλωση έχει ως βασικό σκοπό την ενημέρωση των πρωτοετών φοιτητών σχετικά με τις δομές και υπηρεσίες του ιδρύματος, το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών των τμημάτων της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και τη γνωριμία με τον τόπο της Φλώρινας.
Χαιρετισμό στην εκδήλωση θα απευθύνει ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, η Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, οι Πρόεδροι των Τμημάτων της Σχολής και εκπρόσωποι Τοπικών Αρχών της πόλης της Φλώρινας.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης:
[11:00 – 12:00] Υποδοχή πρωτοετών. Χαιρετισμοί/ενημέρωση (Μεγ. Αμφιθέατρο)
[12:00 – 13:00] Ενημέρωση φοιτητών από τους υπευθύνους των τμημάτων

Η Κοσμήτορας
της Σχολής Κοινωνικών
και Ανθρωπιστικών Επιστημών
Αικατερίνη Δημητριάδου
Καθηγήτρια 1ης βαθμίδας
Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης


Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2019

Η Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας καλωσορίζει, με μεγάλη χαρά, τους πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες στο τμήμα Γεωπονίας, στην πόλη της Φλώρινας.
Η υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12:00μ στο Αμφιθέατρο της Σχολής.
Η εκδήλωση έχει ως βασικό σκοπό την ενημέρωσή των πρωτοετών φοιτητών για τη δομή, το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών, την οργάνωση και τη λειτουργία του Τμήματος Γεωπονίας.
Οι πρωτοετείς φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να θέσουν τα ερωτήματά τους, τόσο για θέματα σπουδών, όσο και για γενικότερα ζητήματα που αφορούν τη διαμονή τους στην πόλη της Φλώρινας.


Φλώρινα: Υποδοχή πρωτοετών φοιτητών της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών

Η Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας καλωσορίζει, με μεγάλη χαρά, τους πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες στο τμήμα Γεωπονίας, στην πόλη της Φλώρινας.
Η υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12:00μ στο Αμφιθέατρο της Σχολής.
Η εκδήλωση έχει ως βασικό σκοπό την ενημέρωσή των πρωτοετών φοιτητών για τη δομή, το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών, την οργάνωση και τη λειτουργία του Τμήματος Γεωπονίας.
Οι πρωτοετείς φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να θέσουν τα ερωτήματά τους, τόσο για θέματα σπουδών, όσο και για γενικότερα ζητήματα που αφορούν τη διαμονή τους στην πόλη της Φλώρινας.


Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2019

 Οι εκπαιδευόμενοι του ΣΔΕ Φλώρινας τίμησαν την ημέρα της 28ης Οκτωβρίου. Φέτος οι εκδηλώσεις περιλάμβαναν δράσεις εντός αλλά και εκτός σχολικού χώρου. Μέσα στο σχολείο οι εκπαιδευόμενοι οργάνωσαν και υλοποίησαν εκδηλώσεις προκειμένου να κατανοήσουν το κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο του γεγονότος. Στη συνέχεια, περιηγήθηκαν σε χώρους της πόλης που συνδέονται με τα γεγονότα τόσο της έναρξης όσο και της εξέλιξης του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου.
Στη διάρκεια του ιστορικού περιπάτου, οι προφορικές μαρτυρίες επιζώντων και κείμενα μελετητών της τοπικής Ιστορίας, όπως οι κ.κ. Μεκάσης και Παπαχαρίσης, βοήθησαν τους εκπαιδευόμενους να ανακαλέσουν στη μνήμη τους εμπειρίες από την Κατοχή που έζησαν άνθρωποι του οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Η μεθοδολογική προσέγγιση της Ιστορίας και η βιωματική συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στην οικοδόμηση της γνώσης κινητοποίησε το ενδιαφέρον τους και διεύρυνε τη γνωστική εμπειρία τους για γεγονότα που άφησαν το αποτύπωμά τους στην ελληνική κοινωνία με έμφαση στη Φλώρινα.
Οι εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι του ΣΔΕ Φλώρινας
Ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Φλώρινας

 Οι εκπαιδευόμενοι του ΣΔΕ Φλώρινας τίμησαν την ημέρα της 28ης Οκτωβρίου. Φέτος οι εκδηλώσεις περιλάμβαναν δράσεις εντός αλλά και εκτός σχολικού χώρου. Μέσα στο σχολείο οι εκπαιδευόμενοι οργάνωσαν και υλοποίησαν εκδηλώσεις προκειμένου να κατανοήσουν το κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο του γεγονότος. Στη συνέχεια, περιηγήθηκαν σε χώρους της πόλης που συνδέονται με τα γεγονότα τόσο της έναρξης όσο και της εξέλιξης του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου.
Στη διάρκεια του ιστορικού περιπάτου, οι προφορικές μαρτυρίες επιζώντων και κείμενα μελετητών της τοπικής Ιστορίας, όπως οι κ.κ. Μεκάσης και Παπαχαρίσης, βοήθησαν τους εκπαιδευόμενους να ανακαλέσουν στη μνήμη τους εμπειρίες από την Κατοχή που έζησαν άνθρωποι του οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Η μεθοδολογική προσέγγιση της Ιστορίας και η βιωματική συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στην οικοδόμηση της γνώσης κινητοποίησε το ενδιαφέρον τους και διεύρυνε τη γνωστική εμπειρία τους για γεγονότα που άφησαν το αποτύπωμά τους στην ελληνική κοινωνία με έμφαση στη Φλώρινα.
Οι εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι του ΣΔΕ Φλώρινας
Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019

Γίνε και συ Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων
Ξεκλείδωσε τις δυνατότητές σου και βελτίωσε τους φόβους σου για Δημόσια ομιλία!!
Σεμινάριο 400 ωρών με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Προετοιμασία για Εξετάσεις & Μικροδιδασκαλία του ΕΟΠΠΕΠ και ένταξη σε Μητρώο εκπαιδευτών.
Πλήρη μοριοδότηση για όλες τις Δομές Δια Βίου Μάθησης (ΔΙΕΚ, ΣΕΚ, ΣΔΕ, ΙΝΕΔΙΒΙΜ)
Πληροφορίες- Εγγραφές στο: 6948833092 κ. Ντοβόλη Γιώτα
(Ώρες 18.00-21.00 καθημερινά)
Τo Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται:
α)  Σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης
β) Σε Στελέχη της Διοίκησης
γ) Σε πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης και
δ) Σε πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι έχουν επιστημονικό ενδιαφέρον για τα αναφερόμενα γνωστικά πεδία
Ημέρες και ώρες διεξαγωγής σεμιναρίου: Ένα Σαββατοκύριακο κάθε μήνα
Πόλεις διεξαγωγής:  Κοζάνη- Πτολεμαϊδα  Κόστος :480 ευρώ 450 ευρώ για όσους παρακολουθούν παράλληλα άλλο επιμορφωτικό σεμινάριο της  ΕΕΦ και για ανέργους.

ΑΝΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Γίνε και συ Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων
Ξεκλείδωσε τις δυνατότητές σου και βελτίωσε τους φόβους σου για Δημόσια ομιλία!!
Σεμινάριο 400 ωρών με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Προετοιμασία για Εξετάσεις & Μικροδιδασκαλία του ΕΟΠΠΕΠ και ένταξη σε Μητρώο εκπαιδευτών.
Πλήρη μοριοδότηση για όλες τις Δομές Δια Βίου Μάθησης (ΔΙΕΚ, ΣΕΚ, ΣΔΕ, ΙΝΕΔΙΒΙΜ)
Πληροφορίες- Εγγραφές στο: 6948833092 κ. Ντοβόλη Γιώτα
(Ώρες 18.00-21.00 καθημερινά)
Τo Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται:
α)  Σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης
β) Σε Στελέχη της Διοίκησης
γ) Σε πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης και
δ) Σε πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι έχουν επιστημονικό ενδιαφέρον για τα αναφερόμενα γνωστικά πεδία
Ημέρες και ώρες διεξαγωγής σεμιναρίου: Ένα Σαββατοκύριακο κάθε μήνα
Πόλεις διεξαγωγής:  Κοζάνη- Πτολεμαϊδα  Κόστος :480 ευρώ 450 ευρώ για όσους παρακολουθούν παράλληλα άλλο επιμορφωτικό σεμινάριο της  ΕΕΦ και για ανέργους.

Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2019

Ως γονείς, σε κάποια στιγμή, είναι πιθανό να βρεθείτε αντιμέτωποι με το σημείωμα ή το τηλεφώνημα από το σχολείο του παιδιού σας που σας καλεί να δείτε το δάσκαλο ή τη δασκάλα του για να συζητήσετε για την συμπεριφορά ή την απόδοσή του – ή ακόμα χειρότερα, το τηλεφώνημα που σας ενημερώνει ότι το παιδί σας  -στο γυμνάσιο ή λύκειο- δεν έχει εμφανιστεί στο σχολείο για κάποιες μέρες… χωρίς φυσικά να το ξέρετε. Τι πρέπει να κάνετε ως γονιός; Η Carole Banks, κοινωνική λειτουργός, με μεγάλη εμπειρία σε σχολικά θέματα, μας δίνει συμβουλές για την αντιμετώπιση των πιο συχνών προβλημάτων που έχουν να κάνουν με το σχολείο.
-Άσχημη συμπεριφορά στο σχολείο
Όταν το παιδί μας έχει κακή συμπεριφορά στο σχολείο, μπορεί να νιώσουμε ανησυχία, απογοήτευση, ενοχές, ντροπή, ή –το πιθανότερο- όλα αυτά μαζί. Εκτός από την καθ’ εαυτή  κακή συμπεριφορά, ανησυχούμε ότι το παιδί μας μπορεί να «βγάλει κακό όνομα» στο σχολείο και η φήμη του «άτακτου» ή του «ταραξία» να το ακολουθεί σε όλες τις τάξεις. Επιπλέον, μπορεί να αισθανόμαστε ντροπή, επειδή πιστεύουμε ότι οι δάσκαλοι του ή οι άλλοι γονείς μας κρίνουν και μας κατακρίνουν, ως γονείς, για την άσχημη συμπεριφορά του παιδιού μας.
Ορισμένα παιδιά συμπεριφέρονται άσχημα όταν αισθάνονται ότι έχουν «μείνει απέξω» ή έχουν «μείνει πίσω».  Βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας είναι σε θέση να παρακολουθεί τα μαθήματα του σχολείου και να κάνει τις εργασίες που του ζητούνται. Αν «μένει πίσω» επειδή δεν μπορεί να ακολουθήσει το ρυθμό της τάξης του –ή, αντίστοιχα, είναι πολύ μπροστά από την τάξη του– μπορεί να νιώθει άγχος, βαρεμάρα ή και απογοήτευση. Όλα αυτά μπορεί να οδηγήσουν κάποια παιδιά να συμπεριφερθούν άσχημα, είτε λεκτικά είτε με κάποια άλλη ενέργεια.
Πρέπει να τονιστεί ότι, γενικά, δεν πρέπει να επιβάλλουμε επιπλέον τιμωρία στα παιδιά, στο σπίτι, για την συμπεριφορά τους στο σχολείο, εκτός από σοβαρές περιπτώσεις, όταν, για παράδειγμα, το παιδί μας έχει καταστρέψει σχολική ή ξένη περιουσία ή είναι βίαιο με άλλα παιδιά. Για τις περισσότερες, πιο ήπιες περιπτώσεις κακής συμπεριφοράς, η τιμωρία που επιβάλλει το σχολείο αρκεί, όμως σε πιο σοβαρές ή χρόνιες περιπτώσεις θα χρειαστεί να συνεργαστούμε με το σχολείο για να καταλάβουμε τι συμβαίνει στο παιδί, ή και να ζητήσουμε την βοήθεια κάποιου ειδικού, ψυχολόγου ή κοινωνικού λειτουργού, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Το να τιμωρήσουμε απλά ξανά το παιδί στο σπίτι δεν θα το βοηθήσει να διορθώσει την συμπεριφορά του.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, αρκούν οι πειθαρχικές ενέργειες του σχολείου – δεν προσθέτει κάτι το να τιμωρήσουμε διπλά το παιδί και στο σπίτι. Αυτό που είναι πολύ πιο σημαντικό είναι να καταλάβουμε τι ώθησε το παιδί μας σε αυτή τη συμπεριφορά και να του μάθουμε πώς να συμπεριφερθεί διαφορετικά την επόμενη φορά που θα έρθει αντιμέτωπο με την ίδια κατάσταση ή το ίδιο συναίσθημα. Με άλλα λόγια, με το να πούμε στο παιδί μας «Θα μείνει στο δωμάτιο σου σήμερα και δεν έχει τηλεόραση ή παιχνίδι, επειδή συμπεριφέρθηκες άσχημα στο σχολείο» δεν του διδάσκει πώς πρέπει να συμπεριφερθεί διαφορετικά την επόμενη φορά. Πολλές φορές, νομίζουμε ότι με την τιμωρία τα παιδιά θα κάτσουν μόνα τους να σκεφτούν και να αντιληφθούν το λάθος τους. Όμως, ειδικά στις περιπτώσεις που το πρόβλημα είναι επαναλαμβανόμενο, είναι προφανές ότι το παιδί δεν μπορεί να το καταλάβει ή να το αντιμετωπίσει μόνο του και οι συνεχείς τιμωρίες δεν θα έχουν αποτέλεσμα. Πρέπει να το βοηθήσουμε.
Το πρώτο βήμα είναι να μιλήσουμε στους δασκάλους του προκειμένου να καταλάβουμε τι συμβαίνει – τι προκαλεί ή τι πυροδοτεί αυτές τις αντιδράσεις. Στη συνέχεια πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτά που το παιδί λέει στο σπίτι –και πρέπει να του δημιουργήσουμε την εμπιστοσύνη να ξέρει ότι μπορεί να μοιραστεί μαζί μας οτιδήποτε μπορεί να του συμβαίνει ή να αισθάνεται.
Μία σοβαρή παράμετρος, επίσης, είναι η δική μας στήριξη και συμπεριφορά απέναντι στους δασκάλους και τους υπεύθυνους του σχολείου του. Αν τα παιδιά μας ακούσουν εμάς να μιλάμε αρνητικά ή περιφρονητικά για τους δασκάλους και τους άλλους υπεύθυνους του σχολείου του, το πιθανότερο είναι ότι και εκείνα θα δείξουν ασέβεια απέναντι τους στο σχολείο – και απέναντι σε εμάς, επίσης, στην πορεία.
-«Μισώ την δασκάλα μου!»
Κάποια στιγμή, το παιδί σας μπορεί να έχει έναν δάσκαλο ή μία δασκάλα με την οποία να μην τα πηγαίνει καλά. Μερικές φορές μπορεί απλά να είναι θέμα διαφορετικής προσωπικότητας  – άλλες φορές μπορεί το παιδί να παρουσιάζει δυσκολία διαχείρισης της εξουσίας. Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση είναι να είμαστε δεκτικοί στα συναισθήματα του παιδιού. Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, να συμφωνήσουμε μαζί του, λέγοντας «Ναι, κι εγώ πιστεύω ότι η δασκάλα σου είναι κακιά/αυστηρή/άχρηστη/δεν ξέρει τι λέει κλπ.», γιατί υπονομεύοντας τον ρόλο και την εξουσία των δασκάλων, με τα λόγια ή τις πράξεις μας, δίνουμε στα παιδιά μας την «άδεια» να μην τους σέβονται. Από την άλλη, πρέπει να «επιτρέπουμε» και να δίνουμε στα παιδιά μας την ευκαιρία να μας μιλήσουν για το τι συμβαίνει στην τάξη και πώς αισθάνονται. Μην του πείτε ότι κάνει λάθος ή ότι δεν πρέπει να αισθάνεται έτσι. Όταν έχουμε ακούσει το παιδί μας, τότε θα είναι κι εκείνο πιο δεκτικό στο να ακούσει και την δική μας άποψη για το πώς μπορούν οι σχέσεις με την δασκάλα του να γίνουν καλύτερες.
Αν το παιδί είναι λίγο πιο μεγάλο, θα πρέπει να μάθει να αποδέχεται το γεγονός ότι ορισμένοι δάσκαλοι μπορεί να ζητούν πράγματα με τα οποία να μην συμφωνεί. Είναι μέρος της πραγματικότητας ότι δεν μπορεί κάθε δάσκαλος που θα έχει το παιδί μας να ανταποκριθεί ακριβώς σε αυτό που εκείνο χρειάζεται.  Είναι, επίσης, γεγονός ότι ορισμένες δασκάλες ίσως είναι πιο αυστηρές – δεν είναι όλες γλυκές και χαρωπές. Ως γονιός, σίγουρα δεν θέλετε να επέμβετε στον τρόπο που κάνουν την δουλειά τους. Αντ’ αυτού, βοηθήστε το παιδί σας. Μπορείτε να του εξηγήσετε ότι στη ζωή του θα συναντήσει πολλούς, διαφορετικούς ανθρώπους και θα πρέπει να μάθει να συνεργάζεται μαζί τους. Και ότι, ακόμα κι αν ο συγκεκριμένος δάσκαλος δεν είναι …η συμπάθεια του, είναι σημαντικό να μάθει να ξεπερνά αυτό το γεγονός, να δείχνει σεβασμό και να αποδίδει όσο καλύτερα μπορεί στην τάξη.
Αν η δασκάλα φαίνεται να μην …είναι το πρόβλημα, συναντήστε την και μοιραστείτε μαζί της τις εμπειρίες και τα συναισθήματα του παιδιού σας. Είναι καλό να προσπαθήσετε να βρείτε κάποια λύση μαζί, αν είναι εφικτό. Επίσης, αν το σχολείο διαθέτει κοινωνική λειτουργό ή παιδοψυχολόγο, ίσως θέλετε να την ενημερώσετε και, γιατί όχι, να την καλέσετε να συμμετέχει στην συζήτηση που θα κάνετε με την δασκάλα του παιδιού σας.

Προβλήματα στο σχολείο; Ψυχραιμία...

Ως γονείς, σε κάποια στιγμή, είναι πιθανό να βρεθείτε αντιμέτωποι με το σημείωμα ή το τηλεφώνημα από το σχολείο του παιδιού σας που σας καλεί να δείτε το δάσκαλο ή τη δασκάλα του για να συζητήσετε για την συμπεριφορά ή την απόδοσή του – ή ακόμα χειρότερα, το τηλεφώνημα που σας ενημερώνει ότι το παιδί σας  -στο γυμνάσιο ή λύκειο- δεν έχει εμφανιστεί στο σχολείο για κάποιες μέρες… χωρίς φυσικά να το ξέρετε. Τι πρέπει να κάνετε ως γονιός; Η Carole Banks, κοινωνική λειτουργός, με μεγάλη εμπειρία σε σχολικά θέματα, μας δίνει συμβουλές για την αντιμετώπιση των πιο συχνών προβλημάτων που έχουν να κάνουν με το σχολείο.
-Άσχημη συμπεριφορά στο σχολείο
Όταν το παιδί μας έχει κακή συμπεριφορά στο σχολείο, μπορεί να νιώσουμε ανησυχία, απογοήτευση, ενοχές, ντροπή, ή –το πιθανότερο- όλα αυτά μαζί. Εκτός από την καθ’ εαυτή  κακή συμπεριφορά, ανησυχούμε ότι το παιδί μας μπορεί να «βγάλει κακό όνομα» στο σχολείο και η φήμη του «άτακτου» ή του «ταραξία» να το ακολουθεί σε όλες τις τάξεις. Επιπλέον, μπορεί να αισθανόμαστε ντροπή, επειδή πιστεύουμε ότι οι δάσκαλοι του ή οι άλλοι γονείς μας κρίνουν και μας κατακρίνουν, ως γονείς, για την άσχημη συμπεριφορά του παιδιού μας.
Ορισμένα παιδιά συμπεριφέρονται άσχημα όταν αισθάνονται ότι έχουν «μείνει απέξω» ή έχουν «μείνει πίσω».  Βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας είναι σε θέση να παρακολουθεί τα μαθήματα του σχολείου και να κάνει τις εργασίες που του ζητούνται. Αν «μένει πίσω» επειδή δεν μπορεί να ακολουθήσει το ρυθμό της τάξης του –ή, αντίστοιχα, είναι πολύ μπροστά από την τάξη του– μπορεί να νιώθει άγχος, βαρεμάρα ή και απογοήτευση. Όλα αυτά μπορεί να οδηγήσουν κάποια παιδιά να συμπεριφερθούν άσχημα, είτε λεκτικά είτε με κάποια άλλη ενέργεια.
Πρέπει να τονιστεί ότι, γενικά, δεν πρέπει να επιβάλλουμε επιπλέον τιμωρία στα παιδιά, στο σπίτι, για την συμπεριφορά τους στο σχολείο, εκτός από σοβαρές περιπτώσεις, όταν, για παράδειγμα, το παιδί μας έχει καταστρέψει σχολική ή ξένη περιουσία ή είναι βίαιο με άλλα παιδιά. Για τις περισσότερες, πιο ήπιες περιπτώσεις κακής συμπεριφοράς, η τιμωρία που επιβάλλει το σχολείο αρκεί, όμως σε πιο σοβαρές ή χρόνιες περιπτώσεις θα χρειαστεί να συνεργαστούμε με το σχολείο για να καταλάβουμε τι συμβαίνει στο παιδί, ή και να ζητήσουμε την βοήθεια κάποιου ειδικού, ψυχολόγου ή κοινωνικού λειτουργού, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Το να τιμωρήσουμε απλά ξανά το παιδί στο σπίτι δεν θα το βοηθήσει να διορθώσει την συμπεριφορά του.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, αρκούν οι πειθαρχικές ενέργειες του σχολείου – δεν προσθέτει κάτι το να τιμωρήσουμε διπλά το παιδί και στο σπίτι. Αυτό που είναι πολύ πιο σημαντικό είναι να καταλάβουμε τι ώθησε το παιδί μας σε αυτή τη συμπεριφορά και να του μάθουμε πώς να συμπεριφερθεί διαφορετικά την επόμενη φορά που θα έρθει αντιμέτωπο με την ίδια κατάσταση ή το ίδιο συναίσθημα. Με άλλα λόγια, με το να πούμε στο παιδί μας «Θα μείνει στο δωμάτιο σου σήμερα και δεν έχει τηλεόραση ή παιχνίδι, επειδή συμπεριφέρθηκες άσχημα στο σχολείο» δεν του διδάσκει πώς πρέπει να συμπεριφερθεί διαφορετικά την επόμενη φορά. Πολλές φορές, νομίζουμε ότι με την τιμωρία τα παιδιά θα κάτσουν μόνα τους να σκεφτούν και να αντιληφθούν το λάθος τους. Όμως, ειδικά στις περιπτώσεις που το πρόβλημα είναι επαναλαμβανόμενο, είναι προφανές ότι το παιδί δεν μπορεί να το καταλάβει ή να το αντιμετωπίσει μόνο του και οι συνεχείς τιμωρίες δεν θα έχουν αποτέλεσμα. Πρέπει να το βοηθήσουμε.
Το πρώτο βήμα είναι να μιλήσουμε στους δασκάλους του προκειμένου να καταλάβουμε τι συμβαίνει – τι προκαλεί ή τι πυροδοτεί αυτές τις αντιδράσεις. Στη συνέχεια πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτά που το παιδί λέει στο σπίτι –και πρέπει να του δημιουργήσουμε την εμπιστοσύνη να ξέρει ότι μπορεί να μοιραστεί μαζί μας οτιδήποτε μπορεί να του συμβαίνει ή να αισθάνεται.
Μία σοβαρή παράμετρος, επίσης, είναι η δική μας στήριξη και συμπεριφορά απέναντι στους δασκάλους και τους υπεύθυνους του σχολείου του. Αν τα παιδιά μας ακούσουν εμάς να μιλάμε αρνητικά ή περιφρονητικά για τους δασκάλους και τους άλλους υπεύθυνους του σχολείου του, το πιθανότερο είναι ότι και εκείνα θα δείξουν ασέβεια απέναντι τους στο σχολείο – και απέναντι σε εμάς, επίσης, στην πορεία.
-«Μισώ την δασκάλα μου!»
Κάποια στιγμή, το παιδί σας μπορεί να έχει έναν δάσκαλο ή μία δασκάλα με την οποία να μην τα πηγαίνει καλά. Μερικές φορές μπορεί απλά να είναι θέμα διαφορετικής προσωπικότητας  – άλλες φορές μπορεί το παιδί να παρουσιάζει δυσκολία διαχείρισης της εξουσίας. Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση είναι να είμαστε δεκτικοί στα συναισθήματα του παιδιού. Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, να συμφωνήσουμε μαζί του, λέγοντας «Ναι, κι εγώ πιστεύω ότι η δασκάλα σου είναι κακιά/αυστηρή/άχρηστη/δεν ξέρει τι λέει κλπ.», γιατί υπονομεύοντας τον ρόλο και την εξουσία των δασκάλων, με τα λόγια ή τις πράξεις μας, δίνουμε στα παιδιά μας την «άδεια» να μην τους σέβονται. Από την άλλη, πρέπει να «επιτρέπουμε» και να δίνουμε στα παιδιά μας την ευκαιρία να μας μιλήσουν για το τι συμβαίνει στην τάξη και πώς αισθάνονται. Μην του πείτε ότι κάνει λάθος ή ότι δεν πρέπει να αισθάνεται έτσι. Όταν έχουμε ακούσει το παιδί μας, τότε θα είναι κι εκείνο πιο δεκτικό στο να ακούσει και την δική μας άποψη για το πώς μπορούν οι σχέσεις με την δασκάλα του να γίνουν καλύτερες.
Αν το παιδί είναι λίγο πιο μεγάλο, θα πρέπει να μάθει να αποδέχεται το γεγονός ότι ορισμένοι δάσκαλοι μπορεί να ζητούν πράγματα με τα οποία να μην συμφωνεί. Είναι μέρος της πραγματικότητας ότι δεν μπορεί κάθε δάσκαλος που θα έχει το παιδί μας να ανταποκριθεί ακριβώς σε αυτό που εκείνο χρειάζεται.  Είναι, επίσης, γεγονός ότι ορισμένες δασκάλες ίσως είναι πιο αυστηρές – δεν είναι όλες γλυκές και χαρωπές. Ως γονιός, σίγουρα δεν θέλετε να επέμβετε στον τρόπο που κάνουν την δουλειά τους. Αντ’ αυτού, βοηθήστε το παιδί σας. Μπορείτε να του εξηγήσετε ότι στη ζωή του θα συναντήσει πολλούς, διαφορετικούς ανθρώπους και θα πρέπει να μάθει να συνεργάζεται μαζί τους. Και ότι, ακόμα κι αν ο συγκεκριμένος δάσκαλος δεν είναι …η συμπάθεια του, είναι σημαντικό να μάθει να ξεπερνά αυτό το γεγονός, να δείχνει σεβασμό και να αποδίδει όσο καλύτερα μπορεί στην τάξη.
Αν η δασκάλα φαίνεται να μην …είναι το πρόβλημα, συναντήστε την και μοιραστείτε μαζί της τις εμπειρίες και τα συναισθήματα του παιδιού σας. Είναι καλό να προσπαθήσετε να βρείτε κάποια λύση μαζί, αν είναι εφικτό. Επίσης, αν το σχολείο διαθέτει κοινωνική λειτουργό ή παιδοψυχολόγο, ίσως θέλετε να την ενημερώσετε και, γιατί όχι, να την καλέσετε να συμμετέχει στην συζήτηση που θα κάνετε με την δασκάλα του παιδιού σας.

Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η τετραήμερη εκστρατεία ενημέρωσης παιδιών και ενηλίκων, με θέμα «Μαζί για την Ασφάλειά μας», που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης.
Καθόλη τη διάρκεια της εκστρατείας πραγματοποιήθηκαν διαλέξεις σε μαθητές Λυκείων, Γυμνασίων και Δημοτικών Σχολείων της ευρύτερης περιοχής της Κοζάνης, με θέματα σχετικά με την Ασφαλή Πλοήγηση στο Διαδίκτυο, τη Σχολική Βία και την Κυκλοφοριακή Αγωγή
Στο πλαίσιο της τετραήμερης εκστρατείας πραγματοποιήθηκαν ημερίδες, με τη συμμετοχή πλήθος κόσμου, ενώ ενημερώθηκαν  πάνω από 800 μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Κοζάνης
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η τετραήμερη (9-12/10/2019) εκστρατεία ενημέρωσης παιδιών και ενηλίκων, με θέμα «Μαζί για την ασφάλειά μας», που διοργάνωσε η Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης από κοινού με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τη συμμετοχή των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης στο Εκθεσιακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας.
Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλέγμα ειδικών δράσεων που αναπτύσσουν οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, με σκοπό την συνεχή ενημέρωση και την προστασία του κοινωνικού συνόλου.
Η εκστρατεία απευθυνόταν σε μαθητές Λυκείων, Γυμνασίων και Δημοτικών Σχολείων της ευρύτερης περιοχής της Κοζάνης, σε συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, καθώς και στο ευρύτερο κοινό.
Καθόλη τη διάρκεια της τετραήμερης εκστρατείας πραγματοποιήθηκαν διαλέξεις από έμπειρους αξιωματικούς των Τμημάτων Ασφάλειας, Τροχαίας και Τάξης Κοζάνης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης, καθώς και από πολιτικό προσωπικό αυτής, στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
Κυκλοφοριακή Αγωγή,
Ασφαλής Πλοήγηση στο Διαδίκτυο και
Σχολική Βία-Διαχωρισμός Επιθετικότητας με Εκφοβισμό.
Οι διαλέξεις πραγματοποιήθηκαν σε κατάλληλα διαμορφωμένες αίθουσες που είχαν δημιουργηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, στις οποίες οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα με τη βοήθεια οπτικοακουστικού υλικού, αλλά και μέσα από τη διαπροσωπική επικοινωνία με καταρτισμένο αστυνομικό και πολιτικό προσωπικό να ενημερωθούν για τις προαναφερόμενες ενότητες.
Οι μαθητές, αλλά και οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στους χώρους της, όπου προβάλλονταν φωτογραφίες και βίντεο που αφορούσαν θέματα οδικής ασφάλειας, να χρησιμοποιήσουν προσομοιωτές οδήγησης και χρήσης ζώνης ασφαλείας, που προσέδωσαν διαδραστικότητα και αρτιότερη ενημέρωση στους επισκέπτες για θέματα οδικής ασφάλειας.
Διανεμήθηκε σχετικό έντυπο ενημερωτικό υλικό και περιοδικά Αστυνομικής Ανασκόπησης, ενώ στο τέλος κάθε ημέρας πραγματοποιούνταν κλήρωση ποδηλάτων, με τα αντίστοιχα κράνη ποδηλασίας.
Την Τετάρτη, 09 Οκτωβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε ημερίδα στην αίθουσα Κοβεντάρειο του Δήμου Κοζάνης, την οποία παρακολούθησαν σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων των σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, αστυνομικό και πυροσβεστικό προσωπικό, αλλά και το ευρύτερο κοινό.
Η τετραήμερη εκστρατεία κορυφώθηκε το Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2019 το απόγευμα, στο Εκθεσιακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, με εισηγήσεις από το Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Κοζάνης, Αστυνόμο Α΄ κ. Φίλιππο Ζουρνατζή, την Εκπαιδευτικό-Καθηγήτρια Γυμνασίου και υπεύθυνη προγράμματος ECOMOBILITY κ. Ελευθερία Παπαδέλη, τον Ιατρό Ορθοπεδικό  Χειρούργο, Επιμελητή Β΄ του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης κ. Ηλία Σαρβάνη και τον Ιατρό Χειρούργου Επιμελητή Β΄ του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης, κ. Ιωάννη Πατέρα, με θεματικές ενότητες:
«Κοζάνη μια πόλη για όλους-Προσβασιμότητα» και
«Τροχαίο Ατύχημα ως κοινωνικό πρόβλημα-Επιπτώσεις»,
τις οποίες παρακολούθησε πλήθος κόσμου, ενώ στο τέλος πραγματοποιήθηκε η κλήρωση ποδηλάτων σε μαθητές, τα οποία προσέφεραν Φορείς, Σύλλογοι, Σωματεία και Επιχειρηματίες της περιοχής.
Συνολικά σε όλη την τετραήμερη εκστρατεία ενημερώθηκαν πάνω από 800 μαθητές της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Κοζάνης, ενώ  κληρώθηκαν 57 ποδήλατα, με αντίστοιχα κράνη,  επίσης διανεμήθηκαν 600 μπλουζάκια, στα οποία αναγράφονταν «Διαδικτυωθείτε, αλλά μην μπλεχτείτε», «Κυκλοφορώ υπεύθυνα και με ασφάλεια» και «Η βία δεν είναι μαγκιά».


Ολοκληρώθηκε η εκστρατεία ενημέρωσης παιδιών και ενηλίκων «Μαζί για την Ασφάλειά μας», που πραγματοποιήθηκε από την Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η τετραήμερη εκστρατεία ενημέρωσης παιδιών και ενηλίκων, με θέμα «Μαζί για την Ασφάλειά μας», που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης.
Καθόλη τη διάρκεια της εκστρατείας πραγματοποιήθηκαν διαλέξεις σε μαθητές Λυκείων, Γυμνασίων και Δημοτικών Σχολείων της ευρύτερης περιοχής της Κοζάνης, με θέματα σχετικά με την Ασφαλή Πλοήγηση στο Διαδίκτυο, τη Σχολική Βία και την Κυκλοφοριακή Αγωγή
Στο πλαίσιο της τετραήμερης εκστρατείας πραγματοποιήθηκαν ημερίδες, με τη συμμετοχή πλήθος κόσμου, ενώ ενημερώθηκαν  πάνω από 800 μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Κοζάνης
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η τετραήμερη (9-12/10/2019) εκστρατεία ενημέρωσης παιδιών και ενηλίκων, με θέμα «Μαζί για την ασφάλειά μας», που διοργάνωσε η Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης από κοινού με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τη συμμετοχή των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης στο Εκθεσιακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας.
Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλέγμα ειδικών δράσεων που αναπτύσσουν οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, με σκοπό την συνεχή ενημέρωση και την προστασία του κοινωνικού συνόλου.
Η εκστρατεία απευθυνόταν σε μαθητές Λυκείων, Γυμνασίων και Δημοτικών Σχολείων της ευρύτερης περιοχής της Κοζάνης, σε συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, καθώς και στο ευρύτερο κοινό.
Καθόλη τη διάρκεια της τετραήμερης εκστρατείας πραγματοποιήθηκαν διαλέξεις από έμπειρους αξιωματικούς των Τμημάτων Ασφάλειας, Τροχαίας και Τάξης Κοζάνης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης, καθώς και από πολιτικό προσωπικό αυτής, στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
Κυκλοφοριακή Αγωγή,
Ασφαλής Πλοήγηση στο Διαδίκτυο και
Σχολική Βία-Διαχωρισμός Επιθετικότητας με Εκφοβισμό.
Οι διαλέξεις πραγματοποιήθηκαν σε κατάλληλα διαμορφωμένες αίθουσες που είχαν δημιουργηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, στις οποίες οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα με τη βοήθεια οπτικοακουστικού υλικού, αλλά και μέσα από τη διαπροσωπική επικοινωνία με καταρτισμένο αστυνομικό και πολιτικό προσωπικό να ενημερωθούν για τις προαναφερόμενες ενότητες.
Οι μαθητές, αλλά και οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στους χώρους της, όπου προβάλλονταν φωτογραφίες και βίντεο που αφορούσαν θέματα οδικής ασφάλειας, να χρησιμοποιήσουν προσομοιωτές οδήγησης και χρήσης ζώνης ασφαλείας, που προσέδωσαν διαδραστικότητα και αρτιότερη ενημέρωση στους επισκέπτες για θέματα οδικής ασφάλειας.
Διανεμήθηκε σχετικό έντυπο ενημερωτικό υλικό και περιοδικά Αστυνομικής Ανασκόπησης, ενώ στο τέλος κάθε ημέρας πραγματοποιούνταν κλήρωση ποδηλάτων, με τα αντίστοιχα κράνη ποδηλασίας.
Την Τετάρτη, 09 Οκτωβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε ημερίδα στην αίθουσα Κοβεντάρειο του Δήμου Κοζάνης, την οποία παρακολούθησαν σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων των σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, αστυνομικό και πυροσβεστικό προσωπικό, αλλά και το ευρύτερο κοινό.
Η τετραήμερη εκστρατεία κορυφώθηκε το Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2019 το απόγευμα, στο Εκθεσιακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, με εισηγήσεις από το Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Κοζάνης, Αστυνόμο Α΄ κ. Φίλιππο Ζουρνατζή, την Εκπαιδευτικό-Καθηγήτρια Γυμνασίου και υπεύθυνη προγράμματος ECOMOBILITY κ. Ελευθερία Παπαδέλη, τον Ιατρό Ορθοπεδικό  Χειρούργο, Επιμελητή Β΄ του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης κ. Ηλία Σαρβάνη και τον Ιατρό Χειρούργου Επιμελητή Β΄ του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης, κ. Ιωάννη Πατέρα, με θεματικές ενότητες:
«Κοζάνη μια πόλη για όλους-Προσβασιμότητα» και
«Τροχαίο Ατύχημα ως κοινωνικό πρόβλημα-Επιπτώσεις»,
τις οποίες παρακολούθησε πλήθος κόσμου, ενώ στο τέλος πραγματοποιήθηκε η κλήρωση ποδηλάτων σε μαθητές, τα οποία προσέφεραν Φορείς, Σύλλογοι, Σωματεία και Επιχειρηματίες της περιοχής.
Συνολικά σε όλη την τετραήμερη εκστρατεία ενημερώθηκαν πάνω από 800 μαθητές της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Κοζάνης, ενώ  κληρώθηκαν 57 ποδήλατα, με αντίστοιχα κράνη,  επίσης διανεμήθηκαν 600 μπλουζάκια, στα οποία αναγράφονταν «Διαδικτυωθείτε, αλλά μην μπλεχτείτε», «Κυκλοφορώ υπεύθυνα και με ασφάλεια» και «Η βία δεν είναι μαγκιά».Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι αναρτήθηκαν σήμερα, Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019, οι τελικοί πίνακες αξιολόγησης για την πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτών με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ, έτους κατάρτισης 2019-2020.
Επιλέξτε τα παρακάτω αρχεία  για αναλυτική ενημέρωση:
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ


Τελικοί Πίνακες Αξιολόγησης εκπαιδευτών ΙΕΚ ΟΑΕΔ


Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι αναρτήθηκαν σήμερα, Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019, οι τελικοί πίνακες αξιολόγησης για την πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτών με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ, έτους κατάρτισης 2019-2020.
Επιλέξτε τα παρακάτω αρχεία  για αναλυτική ενημέρωση:
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ


Το Σάββατο 19 Οκτώβρη 2019 στο Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας, στις 19:00, η Νομαρχιακή Επιτροπή της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης του ΣΥΡΙΖΑ οργανώνει Ανοιχτή Γενική Συνέλευση με ομιλητές:
-Νίκο Παππά, βουλευτή, τομεάρχη οικονομίας του ΣΥΡΙΖΑ
-Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, βουλευτή, μέλος της Προοδευτικής Συμμαχίας
-Καλλιόπη Βέττα, βουλευτή Κοζάνης του ΣΥΡΙΖΑ
ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ

ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ


Ο ΣΥΡΙΖΑ Κοζάνης οργανώνει Ανοιχτή Γενική Συνέλευση

Το Σάββατο 19 Οκτώβρη 2019 στο Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας, στις 19:00, η Νομαρχιακή Επιτροπή της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης του ΣΥΡΙΖΑ οργανώνει Ανοιχτή Γενική Συνέλευση με ομιλητές:
-Νίκο Παππά, βουλευτή, τομεάρχη οικονομίας του ΣΥΡΙΖΑ
-Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, βουλευτή, μέλος της Προοδευτικής Συμμαχίας
-Καλλιόπη Βέττα, βουλευτή Κοζάνης του ΣΥΡΙΖΑ
ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ

ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ


Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2019

Η ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Φλώρινας ενημερώνει όλους τους μαθητές ότι τα μαθήματα για το σχολικό έτος 2019-2020 ξεκινούν κανονικά αύριο Παρασκευή 11 Οκτωβρίου και ώρα 8:30 π.μ.


ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Φλώρινας : Έναρξη μαθημάτων σχολικού έτους 2019-2020

Η ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Φλώρινας ενημερώνει όλους τους μαθητές ότι τα μαθήματα για το σχολικό έτος 2019-2020 ξεκινούν κανονικά αύριο Παρασκευή 11 Οκτωβρίου και ώρα 8:30 π.μ.


Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2019

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι αναρτήθηκαν  οι πίνακες αξιολόγησης των ΕΠΑ.Σ, αναπληρωτών–ωρομισθίων, όπως προέκυψαν μετά την εξέταση των Ενστάσεων Θεραπείας των υποψηφίων,  σχολικού έτους 2019-2020.
1.
Κ & Δ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
2.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ
3.
ΑΤΤΙΚΗ & ΝΗΣΙΑ
4.
ΗΠΕΙΡΟΣ
5.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
6.
ΚΡΗΤΗ
7.
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ


Τα τελικά αποτελέσματα του ΟΑΕΔ για προσλήψεις εκπαιδευτικών στις ΕΠΑΣ

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι αναρτήθηκαν  οι πίνακες αξιολόγησης των ΕΠΑ.Σ, αναπληρωτών–ωρομισθίων, όπως προέκυψαν μετά την εξέταση των Ενστάσεων Θεραπείας των υποψηφίων,  σχολικού έτους 2019-2020.
1.
Κ & Δ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
2.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ
3.
ΑΤΤΙΚΗ & ΝΗΣΙΑ
4.
ΗΠΕΙΡΟΣ
5.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
6.
ΚΡΗΤΗ
7.
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ