Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ειδήσεις. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ειδήσεις. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018

Υπό την προεδρία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Πέτρου Σερίδη και παρουσία του Δημάρχου Φλώρινας, κ. Γιάννη Βοσκόπουλου, το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας, συνεδρίασε, την Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018. Η Συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με δεκαεννιά  θέματα στην ημερήσια διάταξη.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:
«Λήψη απόφασης για την τεκμηρίωση της αδυναμίας εκτέλεσης με ιδία μέσα του Δήμου των υπηρεσιών καθαρισμού Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Φλώρινας για τις Δημοτικές Ενότητες, Φλώρινας, Μελίτης, Περάσματος και Κάτω Κλεινών», με εισηγήτρια την κ. Όλγα Μούσιου-Μυλωνά, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία καθώς το καταψήφισε ο κ. Τορλαχίδης.
«Ακύρωση της με αριθμ. 242/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας σχετικά με τον καθορισμό ειδικοτήτων για πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού έτους 2018 με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους», με εισηγήτρια την κ. Όλγα Μούσιου-Μυλωνά, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
«Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 36/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 2/2015 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, σχετικά με την παραχώρηση του Δημοτικού Σχολείου Καυκάσου στο ΝΠΙΔ ¨Επιμένουμε Ελλάδα¨ και εκ νέου παραχώρηση στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, για ένα έτος», με εισηγήτρια την  κ. Όλγα Μούσιου-Μυλωνά, Αντιδήμαρχο Φλώρινας και Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας.
«Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020», με εισηγήτρια την κ. Όλγα Μούσιου-Μυλωνά, Αντιδήμαρχο Φλώρινας και Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας.
«Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020», με εισηγήτρια την κ. Όλγα Μούσιου-Μυλωνά, Αντιδήμαρχο Φλώρινας και Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα  ψηφίστηκαν ομόφωνα.
«Έγκριση της υπ. αριθμ. 115/2018 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σχετικά με την Θ΄ Τροποποίηση προϋπολογισμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κ. Παναγιώτα Γαϊγάνη-Τίτα, Δημοτική Σύμβουλο και Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. Ελένης Γκορτσίλα, Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία καθώς το καταψήφισαν οι κ.κ. Κωνσταντινίδης, Παπασωτηρίου και Τορλαχίδης.
«Δημιουργία ΚΕΠ Υγείας (Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία) στον Δήμο Φλώρινας και ετήσια συντήρηση για το Λογισμικό του ΚΕΠ Υγείας και τις επιπλέον Υπηρεσίες», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
«Εκμίσθωση για υλοτομία της συστάδας 2α δάσους Παρορίου», με εισηγητή τον κ. Θεόδωρο Δημόπουλο, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
«Τροποποίηση πίνακα υλοτομίας Διαχειριστικής Μελέτης δασοκτήματος Κλαδοράχης», με εισηγητή τον κ. Θεόδωρο Δημόπουλο, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
«Έγκριση απομάκρυνσης επικίνδυνης βλάστησης περιμετρικά του π. ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ», με εισηγητή τον κ. Θεόδωρο Δημόπουλο, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
«Ψήφιση κανονισμού χρέωσης και επιβολής προστίμων αυτεπάγγελτου καθαρισμού ιδιωτικών οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων Δήμου Φλώρινας» (σχετ. οι υπ΄ αριθμ. 40/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και 224/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας), με εισηγητή τον κ. Θεόδωρο Δημόπουλο, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κ. Ιωάννη Αναγνωστόπουλου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος  Δήμου Φλώρινας.
«Ορισμός του τρόπου εκτέλεσης έργου», με εισηγητή τον κ. Νικόλαο Δούμτση, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κ. Δημήτριου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα  ψηφίστηκαν ομόφωνα.
«Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 69/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας, η οποία αφορά στην τρίτη τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Νικόλαο Ευαγγέλου, Πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία καθώς το καταψήφισαν οι κ.κ. Κωνσταντινίδης και Παπασωτηρίου.
«Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016», με εισηγητή τον κ. Κων/νο Τριανταφυλλίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία καθώς το καταψήφισαν οι κ.κ. Κωνσταντινίδης, Παπασωτηρίου και Τορλαχίδης.
«Καταβολή έκτακτης επιχορήγησης ποσού 24.800,00 € του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού για το έτος  2018», με εισηγητή τον κ. Κων/νο Τριανταφυλλίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
«Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής και ορισμός του ταμία για την είσπραξή της από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων», με εισηγητή τον κ. Κων/νο Τριανταφυλλίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
«Συνδιοργάνωση παράστασης με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Σερρών στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών, στις 24 Νοεμβρίου 2018», με εισηγητή τον  κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
«Ένταξη του Δήμου Φλώρινας στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. (WHO Hellenic Healthy Cities Network). Εγκριση Καταστατικού, ορισμός εκπροσώπων και Συντονιστικής Επιτροπής», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα  ψηφίστηκαν ομόφωνα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας, συνεδρίασε την Τρίτη 13 Νοεμβρίου με δεκαεννιά θέματα

Υπό την προεδρία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Πέτρου Σερίδη και παρουσία του Δημάρχου Φλώρινας, κ. Γιάννη Βοσκόπουλου, το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας, συνεδρίασε, την Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018. Η Συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με δεκαεννιά  θέματα στην ημερήσια διάταξη.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:
«Λήψη απόφασης για την τεκμηρίωση της αδυναμίας εκτέλεσης με ιδία μέσα του Δήμου των υπηρεσιών καθαρισμού Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Φλώρινας για τις Δημοτικές Ενότητες, Φλώρινας, Μελίτης, Περάσματος και Κάτω Κλεινών», με εισηγήτρια την κ. Όλγα Μούσιου-Μυλωνά, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία καθώς το καταψήφισε ο κ. Τορλαχίδης.
«Ακύρωση της με αριθμ. 242/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας σχετικά με τον καθορισμό ειδικοτήτων για πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού έτους 2018 με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους», με εισηγήτρια την κ. Όλγα Μούσιου-Μυλωνά, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
«Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 36/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 2/2015 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, σχετικά με την παραχώρηση του Δημοτικού Σχολείου Καυκάσου στο ΝΠΙΔ ¨Επιμένουμε Ελλάδα¨ και εκ νέου παραχώρηση στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, για ένα έτος», με εισηγήτρια την  κ. Όλγα Μούσιου-Μυλωνά, Αντιδήμαρχο Φλώρινας και Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας.
«Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020», με εισηγήτρια την κ. Όλγα Μούσιου-Μυλωνά, Αντιδήμαρχο Φλώρινας και Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας.
«Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020», με εισηγήτρια την κ. Όλγα Μούσιου-Μυλωνά, Αντιδήμαρχο Φλώρινας και Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα  ψηφίστηκαν ομόφωνα.
«Έγκριση της υπ. αριθμ. 115/2018 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σχετικά με την Θ΄ Τροποποίηση προϋπολογισμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κ. Παναγιώτα Γαϊγάνη-Τίτα, Δημοτική Σύμβουλο και Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. Ελένης Γκορτσίλα, Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία καθώς το καταψήφισαν οι κ.κ. Κωνσταντινίδης, Παπασωτηρίου και Τορλαχίδης.
«Δημιουργία ΚΕΠ Υγείας (Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία) στον Δήμο Φλώρινας και ετήσια συντήρηση για το Λογισμικό του ΚΕΠ Υγείας και τις επιπλέον Υπηρεσίες», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
«Εκμίσθωση για υλοτομία της συστάδας 2α δάσους Παρορίου», με εισηγητή τον κ. Θεόδωρο Δημόπουλο, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
«Τροποποίηση πίνακα υλοτομίας Διαχειριστικής Μελέτης δασοκτήματος Κλαδοράχης», με εισηγητή τον κ. Θεόδωρο Δημόπουλο, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
«Έγκριση απομάκρυνσης επικίνδυνης βλάστησης περιμετρικά του π. ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ», με εισηγητή τον κ. Θεόδωρο Δημόπουλο, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
«Ψήφιση κανονισμού χρέωσης και επιβολής προστίμων αυτεπάγγελτου καθαρισμού ιδιωτικών οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων Δήμου Φλώρινας» (σχετ. οι υπ΄ αριθμ. 40/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και 224/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας), με εισηγητή τον κ. Θεόδωρο Δημόπουλο, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κ. Ιωάννη Αναγνωστόπουλου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος  Δήμου Φλώρινας.
«Ορισμός του τρόπου εκτέλεσης έργου», με εισηγητή τον κ. Νικόλαο Δούμτση, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κ. Δημήτριου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα  ψηφίστηκαν ομόφωνα.
«Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 69/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας, η οποία αφορά στην τρίτη τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Νικόλαο Ευαγγέλου, Πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία καθώς το καταψήφισαν οι κ.κ. Κωνσταντινίδης και Παπασωτηρίου.
«Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016», με εισηγητή τον κ. Κων/νο Τριανταφυλλίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία καθώς το καταψήφισαν οι κ.κ. Κωνσταντινίδης, Παπασωτηρίου και Τορλαχίδης.
«Καταβολή έκτακτης επιχορήγησης ποσού 24.800,00 € του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού για το έτος  2018», με εισηγητή τον κ. Κων/νο Τριανταφυλλίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
«Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής και ορισμός του ταμία για την είσπραξή της από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων», με εισηγητή τον κ. Κων/νο Τριανταφυλλίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
«Συνδιοργάνωση παράστασης με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Σερρών στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών, στις 24 Νοεμβρίου 2018», με εισηγητή τον  κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
«Ένταξη του Δήμου Φλώρινας στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. (WHO Hellenic Healthy Cities Network). Εγκριση Καταστατικού, ορισμός εκπροσώπων και Συντονιστικής Επιτροπής», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα  ψηφίστηκαν ομόφωνα.
 Είκοσι έξι (26) μαθητές συνολικά της Σχολής ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ και του ΕΠΑΛ Φλώρινας, ξεκίνησαν την πρακτική τους άσκηση στον Δήμο Φλώρινας την Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2018.
Τους μαθητές, οι οποίοι θα απασχοληθούν στις υπηρεσίες του Δήμου, υποδέχτηκε ο Δήμαρχος Φλώρινας, κ. Ιωάννης Βοσκόπουλος, μαζί με τους Αντιδημάρχους, κ. Όλγα Μούσιου Μυλωνά και κ. Χρήστο Μπαρδάκα, ενώ παρόντες, επίσης, ήταν ο Διευθυντής της ΕΠΑΣ Μαθητείας, κ. Παντελής Μαύρου, και ο κ. Σωκράτης Εστές, Υποδιευθυντής της Σχολής, καθώς και οι καθηγητές του ΕΠΑΛ, κ. Παντελής Πυργιλής και ο κ. Βασίλειος Τσιώγκας.
Ο Δήμαρχος Φλώρινας καλωσορίζοντας τους μαθητές αναφέρθηκε στη συμβολή τους στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, με σκοπό την καλύτερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση των δημοτών. Ανέφερε, επίσης, ότι ο Δήμος Φλώρινας απασχολεί ετησίως μαθητές από το ΕΠΑΛ Φλώρινας και τη Σχολή της ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ με σκοπό την οικονομική στήριξη των τοπικών νοικοκυριών στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου. Τέλος, ευχαρίστησε τη Διοίκηση της ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ και του ΕΠΑΛ για την αγαστή συνεργασία τους. 
Με τη σειρά του, ο κ. Πυργιλής αναφέρθηκε στην εξαιρετική συνεργασία που υπάρχει ανάμεσα στον Δήμο Φλώρινας και στο ΕΠΑΛ, αφού ο Δήμος Φλώρινας αποτελεί τον φορέα που απασχολεί τους περισσότερους συνολικά μαθητές, βοηθώντας με τον τρόπο αυτό και το σχολείο, αλλά και τους μαθητές να αποκτήσουν εμπειρία αλλά και οικονομικό εισόδημα.
Ο κ. Μαύρου με τη σειρά του ευχαρίστησε τον κ. Δήμαρχο για τη συνεργασία με τη Δημοτική αρχή, αφού ο Δήμος Φλώρινας αποτελεί τον βασικότερο εργοδότη των μαθητών της ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ Φλώρινας, με αποτέλεσμα την οικονομική ενίσχυση πολλών οικογενειών στην περιοχή μας.

26 μαθητές της Σχολής ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ και του ΕΠΑΛ Φλώρινας ξεκίνησαν την πρακτική τους άσκηση στον Δήμο Φλώρινας

 Είκοσι έξι (26) μαθητές συνολικά της Σχολής ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ και του ΕΠΑΛ Φλώρινας, ξεκίνησαν την πρακτική τους άσκηση στον Δήμο Φλώρινας την Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2018.
Τους μαθητές, οι οποίοι θα απασχοληθούν στις υπηρεσίες του Δήμου, υποδέχτηκε ο Δήμαρχος Φλώρινας, κ. Ιωάννης Βοσκόπουλος, μαζί με τους Αντιδημάρχους, κ. Όλγα Μούσιου Μυλωνά και κ. Χρήστο Μπαρδάκα, ενώ παρόντες, επίσης, ήταν ο Διευθυντής της ΕΠΑΣ Μαθητείας, κ. Παντελής Μαύρου, και ο κ. Σωκράτης Εστές, Υποδιευθυντής της Σχολής, καθώς και οι καθηγητές του ΕΠΑΛ, κ. Παντελής Πυργιλής και ο κ. Βασίλειος Τσιώγκας.
Ο Δήμαρχος Φλώρινας καλωσορίζοντας τους μαθητές αναφέρθηκε στη συμβολή τους στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, με σκοπό την καλύτερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση των δημοτών. Ανέφερε, επίσης, ότι ο Δήμος Φλώρινας απασχολεί ετησίως μαθητές από το ΕΠΑΛ Φλώρινας και τη Σχολή της ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ με σκοπό την οικονομική στήριξη των τοπικών νοικοκυριών στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου. Τέλος, ευχαρίστησε τη Διοίκηση της ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ και του ΕΠΑΛ για την αγαστή συνεργασία τους. 
Με τη σειρά του, ο κ. Πυργιλής αναφέρθηκε στην εξαιρετική συνεργασία που υπάρχει ανάμεσα στον Δήμο Φλώρινας και στο ΕΠΑΛ, αφού ο Δήμος Φλώρινας αποτελεί τον φορέα που απασχολεί τους περισσότερους συνολικά μαθητές, βοηθώντας με τον τρόπο αυτό και το σχολείο, αλλά και τους μαθητές να αποκτήσουν εμπειρία αλλά και οικονομικό εισόδημα.
Ο κ. Μαύρου με τη σειρά του ευχαρίστησε τον κ. Δήμαρχο για τη συνεργασία με τη Δημοτική αρχή, αφού ο Δήμος Φλώρινας αποτελεί τον βασικότερο εργοδότη των μαθητών της ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ Φλώρινας, με αποτέλεσμα την οικονομική ενίσχυση πολλών οικογενειών στην περιοχή μας.

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου στην Κοβεντάρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης, η  4η συνεδρίαση  της  Επιτροπής  Παρακολούθησης  του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.
«Η εξέλιξη του προγράμματος είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Προσπαθούμε μέσα από το πρόγραμμα να απαντήσουμε πρωτίστως στα ζητήματα της απασχόλησης μέσα από την καινοτομία. Με την κινητικότητα των φορέων και των δικαιούχων τα αποτελέσματα γίνονται ορατά και απτά στους πολίτες της Περιφέρειάς μας» τόνισε ο Περιφερειάρχης, ο οποίος αναφέρθηκε στο κλείσιμο της ομιλίας του και στην αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, λέγοντας πως «για μας προτεραιότητα συνεχίζει να είναι η επιχειρηματικότητα και η καταπολέμηση της ανεργίας, οι υποδομές που απαντάνε σε ζητήματα της παιδείας, όπως το πανεπιστήμιο και μια σειρά από άλλα ζητήματα και δράσεις που το επόμενο διάστημα εξελίσσονται και θα είναι ορατά σε όλους τους πολίτες».
Κατά τη συνεδρίαση έγινε από τα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας παρουσίαση τόσο της γενικότερης πορείας του Προγράμματος, όσο και του βαθμού επίτευξης των επιμέρους στόχων σε επίπεδο προγράμματος, αλλά και σε επίπεδο αξόνων προτεραιότητας.
Από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του ΕΣΠΑ, των Επιτελικών Δομών και των Ειδικών Υπηρεσιών των Υπουργείων, των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των κοινωνικοοικονομικών φορέων της Περιφέρειας εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την πορεία του προγράμματος, ενώ επισήμαναν την ανάγκη για επιτάχυνση των απαραίτητων ενεργειών τόσο από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης όσο και από τις Κεντρικές Αρχές και τους Δικαιούχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ώστε να καλυφθούν οι στόχοι για το 2019 και να επιτευχθούν τα αποτελέσματα των αναπτυξιακών παρεμβάσεων του Προγράμματος.
Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με τις τοποθετήσεις των μελών και την έγκριση των αποφάσεων και συμπερασμάτων της 4ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης.

Θ. Καρυπίδης: Προσπαθούμε μέσα από το πρόγραμμα να απαντήσουμε πρωτίστως στα ζητήματα της απασχόλησης

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου στην Κοβεντάρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης, η  4η συνεδρίαση  της  Επιτροπής  Παρακολούθησης  του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.
«Η εξέλιξη του προγράμματος είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Προσπαθούμε μέσα από το πρόγραμμα να απαντήσουμε πρωτίστως στα ζητήματα της απασχόλησης μέσα από την καινοτομία. Με την κινητικότητα των φορέων και των δικαιούχων τα αποτελέσματα γίνονται ορατά και απτά στους πολίτες της Περιφέρειάς μας» τόνισε ο Περιφερειάρχης, ο οποίος αναφέρθηκε στο κλείσιμο της ομιλίας του και στην αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, λέγοντας πως «για μας προτεραιότητα συνεχίζει να είναι η επιχειρηματικότητα και η καταπολέμηση της ανεργίας, οι υποδομές που απαντάνε σε ζητήματα της παιδείας, όπως το πανεπιστήμιο και μια σειρά από άλλα ζητήματα και δράσεις που το επόμενο διάστημα εξελίσσονται και θα είναι ορατά σε όλους τους πολίτες».
Κατά τη συνεδρίαση έγινε από τα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας παρουσίαση τόσο της γενικότερης πορείας του Προγράμματος, όσο και του βαθμού επίτευξης των επιμέρους στόχων σε επίπεδο προγράμματος, αλλά και σε επίπεδο αξόνων προτεραιότητας.
Από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του ΕΣΠΑ, των Επιτελικών Δομών και των Ειδικών Υπηρεσιών των Υπουργείων, των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των κοινωνικοοικονομικών φορέων της Περιφέρειας εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την πορεία του προγράμματος, ενώ επισήμαναν την ανάγκη για επιτάχυνση των απαραίτητων ενεργειών τόσο από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης όσο και από τις Κεντρικές Αρχές και τους Δικαιούχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ώστε να καλυφθούν οι στόχοι για το 2019 και να επιτευχθούν τα αποτελέσματα των αναπτυξιακών παρεμβάσεων του Προγράμματος.
Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με τις τοποθετήσεις των μελών και την έγκριση των αποφάσεων και συμπερασμάτων της 4ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης.
Κατά τη διάρκεια του μηνός Οκτωβρίου του 2018, στις Διευθύνσεις Αστυνομίας Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας, συνελήφθησαν συνολικά  -246- άτομα και ειδικότερα:
Για παραβάσεις της Νομοθεσίας «περί εξαρτησιογόνων ουσιών»: -22-
Για κλοπές - διαρρήξεις: -17-
Για καταδιωκτικά έγγραφα (αποφάσεις δικαστηρίων, εντάλματα κ.λπ.): -32-
Για παραβάσεις της Νομοθεσίας «περί Αλλοδαπών»: -131- (εκ των οποίων  -128- για παράνομη είσοδο και παραμονή και -3- για μεταφορά μη νόμιμων αλλοδαπών)
Για παραβάσεις περί όπλων: -6-
Για παραβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας: -4-
για λοιπά αδικήματα: -34-
Εξιχνιάστηκαν:
Υποθέσεις ναρκωτικών: -22-
Κλοπές - διαρρήξεις: -12-
Υποθέσεις μεταφοράς μη νόμιμων αλλοδαπών: -4-
Υποθέσεις περί όπλων - εκρηκτικών: -9-
Υποθέσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας: -3-
Υποθέσεις για λοιπά αδικήματα: -25-
Κατασχέθηκαν:
Κάνναβη: -134- κιλά και -365,01- γραμμάρια
Ηρωίνη: -2,10- γραμμάρια
Μεθαμφεταμίνη: -1,1- γραμμάρια
Δενδρύλλια κάνναβης: -33-
Σπόροι κάνναβης: -189-
Αδασμολόγητος καπνός: -604- γραμμάρια
Τσιγάρα πακέτα: -315- τεμάχια
Χρηματικά ποσά: -2.515- ευρώ, -100- δολάρια και -2.500- λεκ Αλβανίας
Κινητά τηλέφωνα: -12-
Οχήματα: -8-
Κυνηγετικά όπλα: -8-
Περίστροφο: -1-
Αεροβόλο: -1-
Φυσίγγια: -8-
Λοιπά αντικείμενα υπαγόμενα στο νόμο περί όπλων: -16-
Αρχαία αντικείμενα: -24-
Πλαστογραφημένα έγγραφα: -2-
Υπενθυμίζονται ενδεικτικά, σημαντικές υποθέσεις που εξιχνιάστηκαν:

Μηνιαία δραστηριότητα των Αστυνομικών Υπηρεσιών Δυτικής Μακεδονίας του μήνα Οκτωβρίου 2018

Κατά τη διάρκεια του μηνός Οκτωβρίου του 2018, στις Διευθύνσεις Αστυνομίας Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας, συνελήφθησαν συνολικά  -246- άτομα και ειδικότερα:
Για παραβάσεις της Νομοθεσίας «περί εξαρτησιογόνων ουσιών»: -22-
Για κλοπές - διαρρήξεις: -17-
Για καταδιωκτικά έγγραφα (αποφάσεις δικαστηρίων, εντάλματα κ.λπ.): -32-
Για παραβάσεις της Νομοθεσίας «περί Αλλοδαπών»: -131- (εκ των οποίων  -128- για παράνομη είσοδο και παραμονή και -3- για μεταφορά μη νόμιμων αλλοδαπών)
Για παραβάσεις περί όπλων: -6-
Για παραβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας: -4-
για λοιπά αδικήματα: -34-
Εξιχνιάστηκαν:
Υποθέσεις ναρκωτικών: -22-
Κλοπές - διαρρήξεις: -12-
Υποθέσεις μεταφοράς μη νόμιμων αλλοδαπών: -4-
Υποθέσεις περί όπλων - εκρηκτικών: -9-
Υποθέσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας: -3-
Υποθέσεις για λοιπά αδικήματα: -25-
Κατασχέθηκαν:
Κάνναβη: -134- κιλά και -365,01- γραμμάρια
Ηρωίνη: -2,10- γραμμάρια
Μεθαμφεταμίνη: -1,1- γραμμάρια
Δενδρύλλια κάνναβης: -33-
Σπόροι κάνναβης: -189-
Αδασμολόγητος καπνός: -604- γραμμάρια
Τσιγάρα πακέτα: -315- τεμάχια
Χρηματικά ποσά: -2.515- ευρώ, -100- δολάρια και -2.500- λεκ Αλβανίας
Κινητά τηλέφωνα: -12-
Οχήματα: -8-
Κυνηγετικά όπλα: -8-
Περίστροφο: -1-
Αεροβόλο: -1-
Φυσίγγια: -8-
Λοιπά αντικείμενα υπαγόμενα στο νόμο περί όπλων: -16-
Αρχαία αντικείμενα: -24-
Πλαστογραφημένα έγγραφα: -2-
Υπενθυμίζονται ενδεικτικά, σημαντικές υποθέσεις που εξιχνιάστηκαν:
Τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης Παύλο Δραγκόλα, δέχθηκε την Τρίτη 13 Νοεμβρίου στο γραφείο του, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, παρουσία και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, οι εργαζόμενοι έθεσαν στον Περιφερειάρχη το θέμα του τιμολογίου της ΔΕΗ προς της Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης, το οποίο είναι τιμολόγιο οικιακής χρήσης και όχι βιομηχανικής, με συνέπεια να υπάρχει μεγάλο κόστος στην κατανάλωση ενέργειας.
Οι εργαζόμενοι ζήτησαν τη βοήθεια του Περιφερειάρχη να παρέμβει στους αρμόδιους φορείς, ώστε να γίνει το τιμολόγιο της ΔΕΗ για τις ΔΕΥΑ όλης της Ελλάδας βιομηχανικό και να μπορέσουν οι Επιχειρήσεις να μειώσουν τα έξοδά τους προς όφελος των πολιτών.
«Πρέπει να κτίσουμε τέτοιες πολιτικές ώστε το νερό ως δημόσιο αγαθό με μία σωστή διαχείριση να φτάνει επαρκές, με ποιότητα και πολύ χαμηλή τιμή στους καταναλωτές» τόνισε μεταξύ άλλων μετά τη συνάντηση ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θ. Καρυπίδης.

Συνάντηση του Προέδρου της ΠΟΕ – ΔΕΥΑ με τον Περιφερειάρχη Θ. Καρυπίδη

Τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης Παύλο Δραγκόλα, δέχθηκε την Τρίτη 13 Νοεμβρίου στο γραφείο του, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, παρουσία και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, οι εργαζόμενοι έθεσαν στον Περιφερειάρχη το θέμα του τιμολογίου της ΔΕΗ προς της Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης, το οποίο είναι τιμολόγιο οικιακής χρήσης και όχι βιομηχανικής, με συνέπεια να υπάρχει μεγάλο κόστος στην κατανάλωση ενέργειας.
Οι εργαζόμενοι ζήτησαν τη βοήθεια του Περιφερειάρχη να παρέμβει στους αρμόδιους φορείς, ώστε να γίνει το τιμολόγιο της ΔΕΗ για τις ΔΕΥΑ όλης της Ελλάδας βιομηχανικό και να μπορέσουν οι Επιχειρήσεις να μειώσουν τα έξοδά τους προς όφελος των πολιτών.
«Πρέπει να κτίσουμε τέτοιες πολιτικές ώστε το νερό ως δημόσιο αγαθό με μία σωστή διαχείριση να φτάνει επαρκές, με ποιότητα και πολύ χαμηλή τιμή στους καταναλωτές» τόνισε μεταξύ άλλων μετά τη συνάντηση ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θ. Καρυπίδης.
Με μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Βεύης συναντήθηκε την Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2018, ο Δήμαρχος Φλώρινας, κ. Γιάννης Βοσκόπουλος στο γραφείο του στο Δημαρχείο. 
Συγκεκριμένα, παρόντες ήταν η Πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Μαρία Σαββάκη, η ταμίας, κ. Λουίζα Τουρούντζη, καθώς και η Πρόεδρος της Τ.Κ. Σιταριάς, κ. Ζωή Τσακμάκη.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στο κτίριο του Γυμνασίου για τη βελτίωση των υποδομών της σχολικής μονάδας, αλλά και για τη διατήρηση της βέλτιστης λειτουργίας του σχολείου.
Ο κ. Δήμαρχος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι στην παρούσα χρονική στιγμή ολοκληρώνεται ένας διαγωνισμός για παρεμβάσεις σε σχολικές μονάδες ύψους 320.000,00€, ενώ σύντομα θα συμβασιοποιηθεί και ένα δεύτερο έργο, επίσης για παρεμβάσεις σε σχολικές μονάδες, ύψους 510.000,00€ περίπου. Με την συμβασιοποίηση του 2ου έργου, είπε, θα πραγματοποιηθούν και οι απαραίτητες παρεμβάσεις και στην κτιριακή εγκατάσταση του Γυμνασίου Βεύης, ώστε οι μαθήτριες και οι μαθητές να φοιτούν σε ένα όμορφο και δημιουργικό περιβάλλον.

Με μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Βεύης συναντήθηκε ο Δήμαρχος Φλώρινας κ. Γιάννης Βοσκόπουλος

Με μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Βεύης συναντήθηκε την Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2018, ο Δήμαρχος Φλώρινας, κ. Γιάννης Βοσκόπουλος στο γραφείο του στο Δημαρχείο. 
Συγκεκριμένα, παρόντες ήταν η Πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Μαρία Σαββάκη, η ταμίας, κ. Λουίζα Τουρούντζη, καθώς και η Πρόεδρος της Τ.Κ. Σιταριάς, κ. Ζωή Τσακμάκη.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στο κτίριο του Γυμνασίου για τη βελτίωση των υποδομών της σχολικής μονάδας, αλλά και για τη διατήρηση της βέλτιστης λειτουργίας του σχολείου.
Ο κ. Δήμαρχος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι στην παρούσα χρονική στιγμή ολοκληρώνεται ένας διαγωνισμός για παρεμβάσεις σε σχολικές μονάδες ύψους 320.000,00€, ενώ σύντομα θα συμβασιοποιηθεί και ένα δεύτερο έργο, επίσης για παρεμβάσεις σε σχολικές μονάδες, ύψους 510.000,00€ περίπου. Με την συμβασιοποίηση του 2ου έργου, είπε, θα πραγματοποιηθούν και οι απαραίτητες παρεμβάσεις και στην κτιριακή εγκατάσταση του Γυμνασίου Βεύης, ώστε οι μαθήτριες και οι μαθητές να φοιτούν σε ένα όμορφο και δημιουργικό περιβάλλον.
Την παρέμβαση του υπουργού για τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργούν έντονη αναστάτωση στους Έλληνες αγρότες και προκαλούνται από τη μέχρι σήμερα σύνταξη των δασικών χαρτών, ζητά με την κατάθεση επίκαιρης ερώτησης στη Βουλή ο βουλευτής Κοζάνης Γ. Κασαπίδης.
Παρά τις σχετικές έγκαιρες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις και επισημάνσεις, πολλά ήταν τα ζητήματα που παρουσιάστηκαν κατά την πληρωμή της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης. Αγροτικές και κτηνοτροφικές εκτάσεις χαρακτηρίστηκαν αγροτεμάχια εντός δασικών εκτάσεων και αποκλείστηκαν από τις ενισχύσεις εξαιτίας του ότι δεν ολοκληρώθηκε η σύνταξη των δασικών χαρτών. Ακόμα και σε περιοχές με μερικώς κυρωμένους χάρτες υπήρξαν περιπτώσεις όπου δεν ελήφθησαν υπόψη ενστάσεις και αντιρρήσεις των ενδιαφερομένων.
Πολλές και δικαιολογημένες οι διαμαρτυρίες των παραγωγών που βλέπουν τις επιδοτήσεις τους κουτσουρεμένες και τα επενδυτικά τους προγράμματα να τινάζονται στον αέρα σε μια κρίσιμη περίοδο.
Για τους λόγους αυτούς με την κατάθεση επίκαιρης ερώτησης ο κ. Κασαπίδης φέρνει το ζήτημα προς συζήτηση στη Βουλή, επιδιώκοντας την όσο το δυνατό πιο άμεση επίλυσή του.
Ακολουθεί το περιεχόμενο της επίκαιρης ερώτησης:
ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ: Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
κ. Σταύρο Αραχωβίτη
Θέμα: Προβλήματα και διαμαρτυρίες κατά την πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης του έτους 2018
Πολλά προβλήματα παρουσιάστηκαν κατά την πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης του έτους 2018. Πλήθος παραγωγών εισέπραξαν αρκετά λιγότερα από τα αναμενόμενα χρήματα. Τα πιο πολλά ζητήματα σχετίζονται με τους δασικούς χάρτες και τη μη οριστική σύνταξή τους. Έτσι, εκτάσεις αγροτικής και κτηνοτροφικής χρήσης χαρακτηρίστηκαν αγροτεμάχια εντός των δασικών εκτάσεων και αποκλείστηκαν από τις ενισχύσεις. Σε πολλές περιοχές στην επικράτεια ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ενσωμάτωσε τους μερικώς κυρωμένους δασικούς χάρτες. Όμως και εδώ σε αρκετές περιπτώσεις δεν ελήφθησαν υπόψη ενστάσεις και αντιρρήσεις των ενδιαφερομένων.
Διαφαίνονταν εδώ και καιρό ότι θα προκύψει αυτό το ζήτημα και σας είχε επισημανθεί. Οι διαδοχικές παρατάσεις που δόθηκαν στην υποβολή αντιρρήσεων για τους αναρτηθέντες δασικούς χάρτες επιβεβαίωσαν αυτό τον ισχυρισμό. Παράλληλα υπογραμμίστηκε ο κίνδυνος να χαθούν κοινοτικές επιδοτήσεις συνέπεια αυτής της κατάστασης. Τελικά εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι το πρόβλημα δεν επιλύθηκε αποτελεσματικά και οριστικά.
Επειδή η σύνταξη και κύρωση των δασικών χαρτών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική διευθέτηση της χρήσης εκτάσεων γης ως γεωργικής και κτηνοτροφικής,
Επειδή η βασική ενίσχυση είναι καθοριστικής σημασίας για τη ρευστότητα των αγροτικών επιχειρήσεων, τη λειτουργία τους και την πληρωμή των προμηθευτών, ενώ εκκρεμούν και άλλες πληρωμές μέτρων του Π.Α.Α. στις οποίες θα παρουσιαστούν οι ίδιες δυσκολίες,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Πού οφείλεται η καθυστέρηση στην οριστική σύνταξη και κύρωση των δασικών χαρτών; Για ποιο λόγο και παρά τις σχετικές προειδοποιήσεις δεν λήφθηκε μέριμνα για το πρόβλημα που ήταν σίγουρο ότι θα ανακύψει;
2. Τι προτίθεστε να πράξετε άμεσα για την επίλυση του ζητήματος και τη διασφάλιση των ζωτικής σημασίας ενισχύσεων των παραγωγών; Πώς σκοπεύετε να χειριστείτε αντίστοιχες δυσκολίες στις πληρωμές υπολοίπων μέτρων του Π.Α.Α.;
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κατάθεση επίκαιρης ερώτησης στη Βουλή από τον Γ. Κασαπίδη

Την παρέμβαση του υπουργού για τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργούν έντονη αναστάτωση στους Έλληνες αγρότες και προκαλούνται από τη μέχρι σήμερα σύνταξη των δασικών χαρτών, ζητά με την κατάθεση επίκαιρης ερώτησης στη Βουλή ο βουλευτής Κοζάνης Γ. Κασαπίδης.
Παρά τις σχετικές έγκαιρες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις και επισημάνσεις, πολλά ήταν τα ζητήματα που παρουσιάστηκαν κατά την πληρωμή της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης. Αγροτικές και κτηνοτροφικές εκτάσεις χαρακτηρίστηκαν αγροτεμάχια εντός δασικών εκτάσεων και αποκλείστηκαν από τις ενισχύσεις εξαιτίας του ότι δεν ολοκληρώθηκε η σύνταξη των δασικών χαρτών. Ακόμα και σε περιοχές με μερικώς κυρωμένους χάρτες υπήρξαν περιπτώσεις όπου δεν ελήφθησαν υπόψη ενστάσεις και αντιρρήσεις των ενδιαφερομένων.
Πολλές και δικαιολογημένες οι διαμαρτυρίες των παραγωγών που βλέπουν τις επιδοτήσεις τους κουτσουρεμένες και τα επενδυτικά τους προγράμματα να τινάζονται στον αέρα σε μια κρίσιμη περίοδο.
Για τους λόγους αυτούς με την κατάθεση επίκαιρης ερώτησης ο κ. Κασαπίδης φέρνει το ζήτημα προς συζήτηση στη Βουλή, επιδιώκοντας την όσο το δυνατό πιο άμεση επίλυσή του.
Ακολουθεί το περιεχόμενο της επίκαιρης ερώτησης:
ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ: Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
κ. Σταύρο Αραχωβίτη
Θέμα: Προβλήματα και διαμαρτυρίες κατά την πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης του έτους 2018
Πολλά προβλήματα παρουσιάστηκαν κατά την πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης του έτους 2018. Πλήθος παραγωγών εισέπραξαν αρκετά λιγότερα από τα αναμενόμενα χρήματα. Τα πιο πολλά ζητήματα σχετίζονται με τους δασικούς χάρτες και τη μη οριστική σύνταξή τους. Έτσι, εκτάσεις αγροτικής και κτηνοτροφικής χρήσης χαρακτηρίστηκαν αγροτεμάχια εντός των δασικών εκτάσεων και αποκλείστηκαν από τις ενισχύσεις. Σε πολλές περιοχές στην επικράτεια ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ενσωμάτωσε τους μερικώς κυρωμένους δασικούς χάρτες. Όμως και εδώ σε αρκετές περιπτώσεις δεν ελήφθησαν υπόψη ενστάσεις και αντιρρήσεις των ενδιαφερομένων.
Διαφαίνονταν εδώ και καιρό ότι θα προκύψει αυτό το ζήτημα και σας είχε επισημανθεί. Οι διαδοχικές παρατάσεις που δόθηκαν στην υποβολή αντιρρήσεων για τους αναρτηθέντες δασικούς χάρτες επιβεβαίωσαν αυτό τον ισχυρισμό. Παράλληλα υπογραμμίστηκε ο κίνδυνος να χαθούν κοινοτικές επιδοτήσεις συνέπεια αυτής της κατάστασης. Τελικά εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι το πρόβλημα δεν επιλύθηκε αποτελεσματικά και οριστικά.
Επειδή η σύνταξη και κύρωση των δασικών χαρτών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική διευθέτηση της χρήσης εκτάσεων γης ως γεωργικής και κτηνοτροφικής,
Επειδή η βασική ενίσχυση είναι καθοριστικής σημασίας για τη ρευστότητα των αγροτικών επιχειρήσεων, τη λειτουργία τους και την πληρωμή των προμηθευτών, ενώ εκκρεμούν και άλλες πληρωμές μέτρων του Π.Α.Α. στις οποίες θα παρουσιαστούν οι ίδιες δυσκολίες,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Πού οφείλεται η καθυστέρηση στην οριστική σύνταξη και κύρωση των δασικών χαρτών; Για ποιο λόγο και παρά τις σχετικές προειδοποιήσεις δεν λήφθηκε μέριμνα για το πρόβλημα που ήταν σίγουρο ότι θα ανακύψει;
2. Τι προτίθεστε να πράξετε άμεσα για την επίλυση του ζητήματος και τη διασφάλιση των ζωτικής σημασίας ενισχύσεων των παραγωγών; Πώς σκοπεύετε να χειριστείτε αντίστοιχες δυσκολίες στις πληρωμές υπολοίπων μέτρων του Π.Α.Α.;
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Καλούνται ότι οι επιτυχόντες των εξετάσεων Μαΐου 2018 του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, που είχαν υποβάλει αίτηση στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, να προσέρχονται στo γραφείο 9 της Διεύθυνσης (Διοικητήριο, 1ος όροφος) για να παραλάβουν το Πιστοποιητικό Επιτυχίας τους κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
Τα Πιστοποιητικά μπορούν να παραλάβουν οι ίδιοι οι επιτυχόντες με την ταυτότητα τους ή το δελτίο εξεταζομένου ή οι κηδεμόνες τους ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Παραλαβή πιστοποιητικών επιτυχίας του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2018

Καλούνται ότι οι επιτυχόντες των εξετάσεων Μαΐου 2018 του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, που είχαν υποβάλει αίτηση στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, να προσέρχονται στo γραφείο 9 της Διεύθυνσης (Διοικητήριο, 1ος όροφος) για να παραλάβουν το Πιστοποιητικό Επιτυχίας τους κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
Τα Πιστοποιητικά μπορούν να παραλάβουν οι ίδιοι οι επιτυχόντες με την ταυτότητα τους ή το δελτίο εξεταζομένου ή οι κηδεμόνες τους ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
Ο Δήμος Αμυνταίου γνωστοποιεί στους δημότες και τους κατοίκους του ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία περισυλλογής των
εγκαταλειμμένων  οχημάτων που βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους (πεζοδρόμια , δρόμους, πλατείες ,χώρους στάθμευσης κ.τ.λ.)
Τα εγκαταλελειμμένα οχήματα αποτελούν εστία μόλυνσης λόγω μακράς ακινησίας, καταλαμβάνουν θέσεις στάθμευσης και πιθανών παρεμποδίζουν την κυκλοφορία οχημάτων έκτακτης ανάγκης ,ζητείται η βοήθεια των κατοίκων προκειμένου να βελτιωθεί η εικόνα της Πόλης και να προστατευθεί  ο δημόσιος χώρος.
Για να θεωρηθεί ένα όχημα εγκαταλειμμένο θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις (Π.Δ. 116/5-3-2004)
α)  Να εγκαταλείπεται σε δημόσιους , δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους στους οποίους απαγορεύεται η στάθμευση για χρονικό διάστημα  μεγαλύτερο από 30 μέρες .
β)  Να εγκαταλείπεται σε άλλους δημόσιους ,δημοτικούς ή κοινοτικούς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 90 ημέρες και χωρίς την αδεία της αρμόδιας Υπηρεσίας ή Αρχής .
γ) Να εγκαταλείπεται σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του κυρίου ή νομέα του χώρου κατά δήλωση του.
δ) Να αποτελεί γενικά κίνδυνο για το περιβάλλον , την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων , καθώς και τη δημόσια ή ιδιωτική περιουσία.
Μετά τον εντοπισμό του εγκαταλειμμένου οχήματος, επικολλάται ειδικό υπηρεσιακό αυτοκόλλητο έγγραφο σε εμφανές σημείο του, προς ειδοποίηση του κατόχου του , ώστε αυτός να το απομακρύνει σε διάστημα 45 ημερών.
Αν τα οχήματα φέρουν πινακίδες , αναζητείται ο ιδιοκτήτης μέσω των Κρατικών Υπηρεσιών , επικολλάται ειδικό υπηρεσιακό αυτοκόλλητο έγγραφο για την απομάκρυνση του οχήματος και αποστέλλεται σχετική επιστολή στον ιδιοκτήτη.
Μέτα την παρέλευση 45 ημερών  και εφόσον έχει λάβει απάντηση από τις Υπηρεσίες Ασφαλείας , η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής υποχρεούται να το περισυλλέξει και να το μεταφέρει στις εγκαταστάσεις της εταιρίας που έχει ορισθεί από τον Δήμο Αμυνταίου , ως  σύστημα διαχείρισης εγκαταλειμμένων οχημάτων . Ο ιδιοκτήτης μπορεί να ζητήσει την επιστροφή του, καταβάλλοντας τα έξοδα για τη μεταφορά .
Εάν το όχημα δεν διεκδικηθεί από κανένα , μεταφέρεται τη ενδέκατη (11) ημερολογιακή ημέρα στο χώρο επεξεργασίας της εταιρείας προς καταστροφή. Εφόσον πρόκειται για όχημα με άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας , αυτές κατατίθενται από την εταιρεία στη αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών .
Η εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να προβεί στην παραπάνω διαδικασία μόνο μετά από υπόδειξη της αρμόδια υπηρεσίας    του Δήμου Αμυνταίου για το εγκαταλειμμένα οχήματα. Επίσης , η εταιρεία έχει υποχρέωση να εκδίδει Πιστοποιητικό Παραλαβής για κάθε όχημα που παρέλαβε μετά την μεταφορά του και Πιστοποιητικό Καταστροφής κατά την ενδέκατη (11) ημερολογιακή ημέρα.
ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα στο Αμύνταιο: Σε εξέλιξη το πρόγραμμα απομάκρυνση τους

Ο Δήμος Αμυνταίου γνωστοποιεί στους δημότες και τους κατοίκους του ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία περισυλλογής των
εγκαταλειμμένων  οχημάτων που βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους (πεζοδρόμια , δρόμους, πλατείες ,χώρους στάθμευσης κ.τ.λ.)
Τα εγκαταλελειμμένα οχήματα αποτελούν εστία μόλυνσης λόγω μακράς ακινησίας, καταλαμβάνουν θέσεις στάθμευσης και πιθανών παρεμποδίζουν την κυκλοφορία οχημάτων έκτακτης ανάγκης ,ζητείται η βοήθεια των κατοίκων προκειμένου να βελτιωθεί η εικόνα της Πόλης και να προστατευθεί  ο δημόσιος χώρος.
Για να θεωρηθεί ένα όχημα εγκαταλειμμένο θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις (Π.Δ. 116/5-3-2004)
α)  Να εγκαταλείπεται σε δημόσιους , δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους στους οποίους απαγορεύεται η στάθμευση για χρονικό διάστημα  μεγαλύτερο από 30 μέρες .
β)  Να εγκαταλείπεται σε άλλους δημόσιους ,δημοτικούς ή κοινοτικούς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 90 ημέρες και χωρίς την αδεία της αρμόδιας Υπηρεσίας ή Αρχής .
γ) Να εγκαταλείπεται σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του κυρίου ή νομέα του χώρου κατά δήλωση του.
δ) Να αποτελεί γενικά κίνδυνο για το περιβάλλον , την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων , καθώς και τη δημόσια ή ιδιωτική περιουσία.
Μετά τον εντοπισμό του εγκαταλειμμένου οχήματος, επικολλάται ειδικό υπηρεσιακό αυτοκόλλητο έγγραφο σε εμφανές σημείο του, προς ειδοποίηση του κατόχου του , ώστε αυτός να το απομακρύνει σε διάστημα 45 ημερών.
Αν τα οχήματα φέρουν πινακίδες , αναζητείται ο ιδιοκτήτης μέσω των Κρατικών Υπηρεσιών , επικολλάται ειδικό υπηρεσιακό αυτοκόλλητο έγγραφο για την απομάκρυνση του οχήματος και αποστέλλεται σχετική επιστολή στον ιδιοκτήτη.
Μέτα την παρέλευση 45 ημερών  και εφόσον έχει λάβει απάντηση από τις Υπηρεσίες Ασφαλείας , η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής υποχρεούται να το περισυλλέξει και να το μεταφέρει στις εγκαταστάσεις της εταιρίας που έχει ορισθεί από τον Δήμο Αμυνταίου , ως  σύστημα διαχείρισης εγκαταλειμμένων οχημάτων . Ο ιδιοκτήτης μπορεί να ζητήσει την επιστροφή του, καταβάλλοντας τα έξοδα για τη μεταφορά .
Εάν το όχημα δεν διεκδικηθεί από κανένα , μεταφέρεται τη ενδέκατη (11) ημερολογιακή ημέρα στο χώρο επεξεργασίας της εταιρείας προς καταστροφή. Εφόσον πρόκειται για όχημα με άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας , αυτές κατατίθενται από την εταιρεία στη αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών .
Η εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να προβεί στην παραπάνω διαδικασία μόνο μετά από υπόδειξη της αρμόδια υπηρεσίας    του Δήμου Αμυνταίου για το εγκαταλειμμένα οχήματα. Επίσης , η εταιρεία έχει υποχρέωση να εκδίδει Πιστοποιητικό Παραλαβής για κάθε όχημα που παρέλαβε μετά την μεταφορά του και Πιστοποιητικό Καταστροφής κατά την ενδέκατη (11) ημερολογιακή ημέρα.
ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018

Στο πλαίσιο του έργου LIFE AMYBEAR που ως στόχο έχει τη βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου και αρκούδας στους Δήμους Αμυνταίου και Φλώρινας, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 6:00μμ ενημερωτική ημερίδα στην πόλη της Φλώρινας. Συγκεκριμένα η ημερίδα θα λάβει χώρα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλώρινας, με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών και των φορέων για την καφέ αρκούδα.
Στη συνάντηση αυτή θα υπάρξει ενημέρωση- διαβούλευση των εκπροσώπων του προγράμματος με το Δημοτικό Συμβούλιο και τους Συμβούλους των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φλώρινας, ενώ η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους τους Δημότες που επιθυμούν να ενημερωθούν σχετικά με την αρκούδα.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημερίδας είναι:
Πρόγραμμα Ημερίδας
Αίθουσα Πολλαπλών ΧρήσεωνΔήμου Φλώρινας,
14 Νοεμβρίου, 2018
18:00-20:00
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
Α)Ζημιές από αρκούδα: Πρόληψη και αποζημιώσεις.
Ηλεκτροφόρες περιφράξεις.
Δίκτυο ανταλλαγής σκύλων φύλαξης κοπαδιών.
Το πρόβλημα των δηλητηριασμένων δολωμάτων.
Β)Παρεμβάσεις για την αποφυγή οδικών ατυχημάτων στα οποία εμπλέκεται η καφέ αρκούδα.
Ομάδες Άμεσης Επέμβασης.
Προσαρμογή του συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων.
Γ) Σήμα Ποιότητας Καφέ Αρκούδας: Πιστοποίηση και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών φιλικών για την αρκούδα.
Διάχυση κοινωνικο-οικονομικών ωφελειών  από την τουριστική κίνηση.
Δ)ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα συμπληρωθεί σχετικό ερωτηματολόγιο.
Η παραπάνω ημερίδα πραγματοποιείται και με την συμβολή του Δήμου Φλώρινας.

Ενημέρωση για την Καφέ Αρκούδα

Στο πλαίσιο του έργου LIFE AMYBEAR που ως στόχο έχει τη βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου και αρκούδας στους Δήμους Αμυνταίου και Φλώρινας, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 6:00μμ ενημερωτική ημερίδα στην πόλη της Φλώρινας. Συγκεκριμένα η ημερίδα θα λάβει χώρα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλώρινας, με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών και των φορέων για την καφέ αρκούδα.
Στη συνάντηση αυτή θα υπάρξει ενημέρωση- διαβούλευση των εκπροσώπων του προγράμματος με το Δημοτικό Συμβούλιο και τους Συμβούλους των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φλώρινας, ενώ η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους τους Δημότες που επιθυμούν να ενημερωθούν σχετικά με την αρκούδα.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημερίδας είναι:
Πρόγραμμα Ημερίδας
Αίθουσα Πολλαπλών ΧρήσεωνΔήμου Φλώρινας,
14 Νοεμβρίου, 2018
18:00-20:00
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
Α)Ζημιές από αρκούδα: Πρόληψη και αποζημιώσεις.
Ηλεκτροφόρες περιφράξεις.
Δίκτυο ανταλλαγής σκύλων φύλαξης κοπαδιών.
Το πρόβλημα των δηλητηριασμένων δολωμάτων.
Β)Παρεμβάσεις για την αποφυγή οδικών ατυχημάτων στα οποία εμπλέκεται η καφέ αρκούδα.
Ομάδες Άμεσης Επέμβασης.
Προσαρμογή του συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων.
Γ) Σήμα Ποιότητας Καφέ Αρκούδας: Πιστοποίηση και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών φιλικών για την αρκούδα.
Διάχυση κοινωνικο-οικονομικών ωφελειών  από την τουριστική κίνηση.
Δ)ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα συμπληρωθεί σχετικό ερωτηματολόγιο.
Η παραπάνω ημερίδα πραγματοποιείται και με την συμβολή του Δήμου Φλώρινας.
 Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συμμετείχε στην 34η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Philoxenia που πραγματοποιήθηκε  από  9 έως 11 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.
Δήμοι και στελέχη απ' όλη την Περιφέρεια ανέδειξαν τη Δυτική Μακεδονία ως έναν μοναδικό εναλλακτικό τουριστικό προορισμό για όλες τις εποχές και πρόβαλαν τα εξαιρετικά τοπικά προϊόντα της Δυτικής Μακεδονίας στους επισκέπτες της Έκθεσης.
Παράλληλα στελέχη της Περιφέρειας και επιχειρηματίες του τουριστικού μας τομέα πραγματοποίησαν δεκάδες B2B συναντήσεις με ξένους tour operetors παρουσιάζοντας το τουριστικό προφίλ της περιοχής με στόχο το άνοιγμα των αγορών του εξωτερικού.
Στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης Philoxenia με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πραγματοποιήθηκε η διαπεριφερειακή εκδήλωση με θέμα “Δρόμοι του Κρασιού” με στόχο την ανάπτυξη του Οινοτουρισμού μέσα από τη συνεργασία των Περιφερειών.
Η Αντιπεριφέρεια Δυτικής Μακεδονίας παρουσίασε το Οινοτουριστικό προϊόν της περιοχής, μια πολύ δυναμική μορφή τουρισμού που συμβάλει στους στρατηγικούς στόχους που έχει θέσει η Περιφέρεια και το οποίο περιλαμβάνει το Δρόμο του Κρασιού των Λιμνών, τα ανεξάρτητα επισκέψιμα οινοποιία και τα κελάρια της περιοχής.


Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην 34η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Philoxenia (9-11 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη)

 Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συμμετείχε στην 34η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Philoxenia που πραγματοποιήθηκε  από  9 έως 11 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.
Δήμοι και στελέχη απ' όλη την Περιφέρεια ανέδειξαν τη Δυτική Μακεδονία ως έναν μοναδικό εναλλακτικό τουριστικό προορισμό για όλες τις εποχές και πρόβαλαν τα εξαιρετικά τοπικά προϊόντα της Δυτικής Μακεδονίας στους επισκέπτες της Έκθεσης.
Παράλληλα στελέχη της Περιφέρειας και επιχειρηματίες του τουριστικού μας τομέα πραγματοποίησαν δεκάδες B2B συναντήσεις με ξένους tour operetors παρουσιάζοντας το τουριστικό προφίλ της περιοχής με στόχο το άνοιγμα των αγορών του εξωτερικού.
Στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης Philoxenia με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πραγματοποιήθηκε η διαπεριφερειακή εκδήλωση με θέμα “Δρόμοι του Κρασιού” με στόχο την ανάπτυξη του Οινοτουρισμού μέσα από τη συνεργασία των Περιφερειών.
Η Αντιπεριφέρεια Δυτικής Μακεδονίας παρουσίασε το Οινοτουριστικό προϊόν της περιοχής, μια πολύ δυναμική μορφή τουρισμού που συμβάλει στους στρατηγικούς στόχους που έχει θέσει η Περιφέρεια και το οποίο περιλαμβάνει το Δρόμο του Κρασιού των Λιμνών, τα ανεξάρτητα επισκέψιμα οινοποιία και τα κελάρια της περιοχής.


Από την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 έως και τη Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2018, θα λειτουργήσει στην πλατεία Γ. Μόδη, εντελώς δωρεάν, το «Ξύλινο Χωριό».
Ο Δήμος Φλώρινας καλεί, όσους επαγγελματίες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, να υποβάλουν σχετική αίτηση μέχρι την Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018, στο γραφείο Δημάρχου του Δήμου Φλώρινας (Δημαρχείο - Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα).
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής είναι:
Κάθε ενδιαφερόμενος, που επιθυμεί τη συμμετοχή του στο «ΞΥΛΙΝΟ ΧΩΡΙΟ», πρέπει να δηλώσει στον Δήμο μια (1) τουλάχιστον εορταστική εκδήλωση, που θα διοργανώσει ο ίδιος με την αρωγή του Δήμου πλαισιώνοντας το εορταστικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων που θα ανακοινωθεί σε τύπο, έντυπα και αφίσες.
Προτεραιότητα θα δοθεί σε όσους επαγγελματίες δραστηριοποιούνται στον χώρο των παραδοσιακών προϊόντων και στους Συλλόγους που προάγουν τοπικά ήθη και έθιμα.
Επίσης, παρακαλούνται όσοι Σύλλογοι ή φορείς εφόσον επιθυμούν είτε να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις το Δήμου είτε να προτείνουν την πραγματοποίηση συγκεκριμένων δράσεων, ακόμα και εκτός του «Ξύλινου Χωριού», όπως δηλώσουν τη συμμετοχή και τις προτάσεις τους.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Τηλ.2385351010, 2385351031 
Fax: 2385044628

Δήμος Φλώρινας: Συμμετοχή στο «ΞΥΛΙΝΟ ΧΩΡΙΟ»!

Από την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 έως και τη Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2018, θα λειτουργήσει στην πλατεία Γ. Μόδη, εντελώς δωρεάν, το «Ξύλινο Χωριό».
Ο Δήμος Φλώρινας καλεί, όσους επαγγελματίες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, να υποβάλουν σχετική αίτηση μέχρι την Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018, στο γραφείο Δημάρχου του Δήμου Φλώρινας (Δημαρχείο - Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα).
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής είναι:
Κάθε ενδιαφερόμενος, που επιθυμεί τη συμμετοχή του στο «ΞΥΛΙΝΟ ΧΩΡΙΟ», πρέπει να δηλώσει στον Δήμο μια (1) τουλάχιστον εορταστική εκδήλωση, που θα διοργανώσει ο ίδιος με την αρωγή του Δήμου πλαισιώνοντας το εορταστικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων που θα ανακοινωθεί σε τύπο, έντυπα και αφίσες.
Προτεραιότητα θα δοθεί σε όσους επαγγελματίες δραστηριοποιούνται στον χώρο των παραδοσιακών προϊόντων και στους Συλλόγους που προάγουν τοπικά ήθη και έθιμα.
Επίσης, παρακαλούνται όσοι Σύλλογοι ή φορείς εφόσον επιθυμούν είτε να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις το Δήμου είτε να προτείνουν την πραγματοποίηση συγκεκριμένων δράσεων, ακόμα και εκτός του «Ξύλινου Χωριού», όπως δηλώσουν τη συμμετοχή και τις προτάσεις τους.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Τηλ.2385351010, 2385351031 
Fax: 2385044628
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 167 και 185 του Νόμου 3852/10, σας καλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την  14η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης), με θέματα:
Για την συνέχεια κάντε κλικ πάνω στον σύνδεσμο της πηγής>


Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας την Τετάρτη 14/11/2018

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 167 και 185 του Νόμου 3852/10, σας καλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την  14η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης), με θέματα:
Για την συνέχεια κάντε κλικ πάνω στον σύνδεσμο της πηγής>


Στην Ουγγαρία βρέθηκαν  τις τελευταίες ημέρες οι διεθνείς αθλήτριες των ΣΑΡΙΣΩΝ  Φωτιάδου Χρυσή και Παπαδημητρίου Μαλαματένια, όπου πήραν μέρος σε διεθνές τουρνουά της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.
Τα κορίτσια εμπλουτίζοντας τις αγωνιστικές τους εμπειρίες δοκίμασαν τις δυνάμεις τους απέναντι σε πολύ δυνατές αθλήτριες από όλο τον κόσμο.
Πήραν μέρος σε δύο κατηγορίες, των νεανίδων και των κορασίδων, στο απλό, στο διπλό και στο ομαδικό και έδωσαν πολλούς δυνατούς αγώνες.
Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα δύο μας κορίτσια που εκπροσώπησαν επάξια την ελληνική επιτραπέζια αντισφαίριση της χώρας στην Ευρώπη.
ΣΑΡΙΣΕΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΚΑΙ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Στην Ουγγαρία βρέθηκαν  τις τελευταίες ημέρες οι διεθνείς αθλήτριες των ΣΑΡΙΣΩΝ  Φωτιάδου Χρυσή και Παπαδημητρίου Μαλαματένια, όπου πήραν μέρος σε διεθνές τουρνουά της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.
Τα κορίτσια εμπλουτίζοντας τις αγωνιστικές τους εμπειρίες δοκίμασαν τις δυνάμεις τους απέναντι σε πολύ δυνατές αθλήτριες από όλο τον κόσμο.
Πήραν μέρος σε δύο κατηγορίες, των νεανίδων και των κορασίδων, στο απλό, στο διπλό και στο ομαδικό και έδωσαν πολλούς δυνατούς αγώνες.
Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα δύο μας κορίτσια που εκπροσώπησαν επάξια την ελληνική επιτραπέζια αντισφαίριση της χώρας στην Ευρώπη.
ΣΑΡΙΣΕΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Τη βελτίωση του οδικού τμήματος της οδού Σπήλαιο – Γεφύρι Πόρτιτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, συνολικού μήκους 6,1 χιλιομέτρων, υλοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Η  προγραμματική σύμβαση του έργου,  συνολικού προϋπολογισμού 1. 265.000 ευρώ, υπεγράφη μεταξύ του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρου Καρυπίδη και του Δημάρχου Γρεβενών Γιώργου Δασταμάνη.
Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2018, με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Η ολοκλήρωση του έργου θα συμβάλλει στη τουριστική αξιοποίηση της περιοχής, καθώς θα γίνουν σημαντικές παρεμβάσεις στον υφιστάμενο δρόμο του αγροτικού δικτύου του Δήμου Γρεβενών, με στόχο τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών και την διασύνδεση του οικισμού Σπηλαίου με τον τουριστικό προορισμό του πέτρινου γεφυριού της Πόρτιτσας και του ομώνυμου φαραγγιού του ποταμού Βενέτικου.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας : 1.265.000 € για το δρόμο Σπήλαιο – Πόρτιτσα Γρεβενών

Τη βελτίωση του οδικού τμήματος της οδού Σπήλαιο – Γεφύρι Πόρτιτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, συνολικού μήκους 6,1 χιλιομέτρων, υλοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Η  προγραμματική σύμβαση του έργου,  συνολικού προϋπολογισμού 1. 265.000 ευρώ, υπεγράφη μεταξύ του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρου Καρυπίδη και του Δημάρχου Γρεβενών Γιώργου Δασταμάνη.
Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2018, με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Η ολοκλήρωση του έργου θα συμβάλλει στη τουριστική αξιοποίηση της περιοχής, καθώς θα γίνουν σημαντικές παρεμβάσεις στον υφιστάμενο δρόμο του αγροτικού δικτύου του Δήμου Γρεβενών, με στόχο τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών και την διασύνδεση του οικισμού Σπηλαίου με τον τουριστικό προορισμό του πέτρινου γεφυριού της Πόρτιτσας και του ομώνυμου φαραγγιού του ποταμού Βενέτικου.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του  Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.
β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.
γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).
ΚΑΛΕΙ
Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Αντωνιάδη Γεώργιο
Κούσκουρα Αμαλία
Καναβό Κωνσταντίνο
Στεργιούλη Παναγιώτη
Γιάτσιο Ιωάννη
Σαββόπουλο Δημήτριο
Σε συνεδρίαση την Τρίτη 13/11/2018 και ώρα  11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:
Για την συνέχεια κάντε κλικ πάνω στον σύνδεσμο της πηγής>

46η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του  Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.
β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.
γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).
ΚΑΛΕΙ
Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Αντωνιάδη Γεώργιο
Κούσκουρα Αμαλία
Καναβό Κωνσταντίνο
Στεργιούλη Παναγιώτη
Γιάτσιο Ιωάννη
Σαββόπουλο Δημήτριο
Σε συνεδρίαση την Τρίτη 13/11/2018 και ώρα  11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:
Για την συνέχεια κάντε κλικ πάνω στον σύνδεσμο της πηγής>

 Σε ένα ακόμα ανοιχτό αναπτυξιακό πρωτάθλημα πήραν μέρος οι ΣΑΡΙΣΕΣ. Το Σαββατοκύριακο 10-11/11/2018 δεκαπέντε παιδιά των ακαδημιών μας αγωνίστηκαν στη Βέροια σε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα που συγκέντρωσε 188 παιδιά από όλη την Ελλάδα.
Μπορεί αυτή τη φορά να μην ήρθε το μετάλλιο, όμως η επίδοση των αθλητών της Φλώρινας ήταν πολύ καλή και οι θέσεις των παιδιών σημαντικές. Ιδιαίτερα θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τα περισσότερα παιδιά μας είναι ηλικιακά τα μικρότερα στις κατηγορίες τους και αυτό κάνει την προσπάθειά τους δυσκολότερη.
Πιο ψηλά από όλους έφτασε ο Κων/νος Σωτηρίου (6ος) στην κατηγορία των παμπαίδων και η Γεωργία Σπανού (8η) στις παγκορασίδες.
Αναλυτικά τα παιδιά που αγωνίστηκαν και οι θέσεις που κατέλαβαν έχουν ως εξής:
Παμπαίδες (60): Σωτηρίου Κ. (6ος), Ελσάμι Ζ. (14ος), Ουλιάρης Στ. (15ος), Σαμπαλής Χ. (26ος)
Παγκορασίδες (26): Σπανού Γ. (8η), Μάλο Αλ. (13η), Χρυσοστομίδου Ει. (18η), Χρυσοστομίδου Ν. (21η), Γκέσσα Δ. (23η), Σινιάκη Ελ. (26η).
Παίδες (47): Μούσιας Σ. (13ος), Ελσάμι Ι. (18ος), Σφέτκος Ν. (24ος).
Κορασίδες (16): Άμπα Δ. (12η)
Νεάνιδες (11): Γενεράλη Μ. (10η)
Πολλά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για την αγωνιστικότητα και το πάθος τους.
Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο σειρά έχουν τα διασυλλογικά πρωταθλήματα. Η Γυναικεία ομάδα θα παίξει στην Αθήνα τρία παιχνίδια για την Α1 και η Αντρική ομάδα θα παίξει στη Θεσσαλονίκη δύο παιχνίδια για τη Β΄ Εθνική.
ΣΑΡΙΣΕΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ


ΟΙ ΣΑΡΙΣΕΣ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

 Σε ένα ακόμα ανοιχτό αναπτυξιακό πρωτάθλημα πήραν μέρος οι ΣΑΡΙΣΕΣ. Το Σαββατοκύριακο 10-11/11/2018 δεκαπέντε παιδιά των ακαδημιών μας αγωνίστηκαν στη Βέροια σε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα που συγκέντρωσε 188 παιδιά από όλη την Ελλάδα.
Μπορεί αυτή τη φορά να μην ήρθε το μετάλλιο, όμως η επίδοση των αθλητών της Φλώρινας ήταν πολύ καλή και οι θέσεις των παιδιών σημαντικές. Ιδιαίτερα θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τα περισσότερα παιδιά μας είναι ηλικιακά τα μικρότερα στις κατηγορίες τους και αυτό κάνει την προσπάθειά τους δυσκολότερη.
Πιο ψηλά από όλους έφτασε ο Κων/νος Σωτηρίου (6ος) στην κατηγορία των παμπαίδων και η Γεωργία Σπανού (8η) στις παγκορασίδες.
Αναλυτικά τα παιδιά που αγωνίστηκαν και οι θέσεις που κατέλαβαν έχουν ως εξής:
Παμπαίδες (60): Σωτηρίου Κ. (6ος), Ελσάμι Ζ. (14ος), Ουλιάρης Στ. (15ος), Σαμπαλής Χ. (26ος)
Παγκορασίδες (26): Σπανού Γ. (8η), Μάλο Αλ. (13η), Χρυσοστομίδου Ει. (18η), Χρυσοστομίδου Ν. (21η), Γκέσσα Δ. (23η), Σινιάκη Ελ. (26η).
Παίδες (47): Μούσιας Σ. (13ος), Ελσάμι Ι. (18ος), Σφέτκος Ν. (24ος).
Κορασίδες (16): Άμπα Δ. (12η)
Νεάνιδες (11): Γενεράλη Μ. (10η)
Πολλά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για την αγωνιστικότητα και το πάθος τους.
Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο σειρά έχουν τα διασυλλογικά πρωταθλήματα. Η Γυναικεία ομάδα θα παίξει στην Αθήνα τρία παιχνίδια για την Α1 και η Αντρική ομάδα θα παίξει στη Θεσσαλονίκη δύο παιχνίδια για τη Β΄ Εθνική.
ΣΑΡΙΣΕΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ


Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι το ΑΣΕΠ, βάσει της  υπ’ αριθ. 6/2018 απόφασης  της Ολομέλείας  του (σχετ. το από 3-10-2018 Δελτίο Τύπου του ΑΣΕΠ) προέβη, κατ’ εφαρμογή  των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 8 του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/21-11-2013), μετά τους απαιτούμενους ελέγχους,  στην κατάρτιση νέων προσωρινών πινάκων κατάταξης και διοριστέων  υποψηφίων για την πλήρωση σαράντα επτά (47) θέσεων τακτικού προσωπικού του κλάδου ΠΕ2 ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ), από τον πίνακα επιλαχόντων της Προκήρυξης 1Γ/2015 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 8/29-10-2015 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), με τα ίδια τυπικά και πρόσθετα προσόντα, όπως ακριβώς ορίζονταν στην ανωτέρω προκήρυξη.
Η επιλογή των διοριστέων στις νέες θέσεις πραγματοποιήθηκε ύστερα από τον έλεγχο των προσόντων, κριτηρίων και ιδιοτήτων των επιλαχόντων της Προκήρυξης 1Γ/2015, με βάση τη σειρά την οποία είχαν στους πίνακες κατάταξης του αντίστοιχου κλάδου.
Κατά των νέων προσωρινών πινάκων κατάταξης και διοριστέων οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων ενώπιον του ΑΣΕΠ, η προθεσμία υποβολής των οποίων ορίζεται από 13 Νοεμβρίου 2018 έως και την πάροδο της 22ας  Νοεμβρίου 2018,  ημέρας Πέμπτης.
Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο ΑΣΕΠ στην ακόλουθη διεύθυνση:
Α.Σ.Ε.Π.
Ένσταση για την διαδικασία πλήρωσης θέσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας  από Επιλαχόντες της
Προκήρυξης 1Γ/2015
T.Θ. 14 308
Αθήνα Τ.Κ. 115 10
Δεκτή επίσης γίνεται και η υποβολή ένστασης μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) (210−6400241, 210−6400686) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e−mail) (prosl.enstasi@asep.gr).
Στην ένσταση, που πρέπει να περιέχει συγκεκριμένους λόγους ακυρότητας κατά συγκεκριμένης πράξεως ή παραλείψεως, επισυνάπτεται και παράβολο πενήντα ευρώ (50€), άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το παράβολο που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e−παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) είτε από Δημόσιο Ταμείο. Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.
Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.
Σε εύλογο δε χρονικό διάστημα θα εκδοθεί Ανακοίνωση-Πρόσκληση για τη διενέργεια του  Γ΄ σταδίου του διαγωνισμού, την Ορθοφωνία.


ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ


ΑΣΕΠ 1Γ 2015: Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι το ΑΣΕΠ, βάσει της  υπ’ αριθ. 6/2018 απόφασης  της Ολομέλείας  του (σχετ. το από 3-10-2018 Δελτίο Τύπου του ΑΣΕΠ) προέβη, κατ’ εφαρμογή  των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 8 του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/21-11-2013), μετά τους απαιτούμενους ελέγχους,  στην κατάρτιση νέων προσωρινών πινάκων κατάταξης και διοριστέων  υποψηφίων για την πλήρωση σαράντα επτά (47) θέσεων τακτικού προσωπικού του κλάδου ΠΕ2 ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ), από τον πίνακα επιλαχόντων της Προκήρυξης 1Γ/2015 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 8/29-10-2015 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), με τα ίδια τυπικά και πρόσθετα προσόντα, όπως ακριβώς ορίζονταν στην ανωτέρω προκήρυξη.
Η επιλογή των διοριστέων στις νέες θέσεις πραγματοποιήθηκε ύστερα από τον έλεγχο των προσόντων, κριτηρίων και ιδιοτήτων των επιλαχόντων της Προκήρυξης 1Γ/2015, με βάση τη σειρά την οποία είχαν στους πίνακες κατάταξης του αντίστοιχου κλάδου.
Κατά των νέων προσωρινών πινάκων κατάταξης και διοριστέων οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων ενώπιον του ΑΣΕΠ, η προθεσμία υποβολής των οποίων ορίζεται από 13 Νοεμβρίου 2018 έως και την πάροδο της 22ας  Νοεμβρίου 2018,  ημέρας Πέμπτης.
Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο ΑΣΕΠ στην ακόλουθη διεύθυνση:
Α.Σ.Ε.Π.
Ένσταση για την διαδικασία πλήρωσης θέσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας  από Επιλαχόντες της
Προκήρυξης 1Γ/2015
T.Θ. 14 308
Αθήνα Τ.Κ. 115 10
Δεκτή επίσης γίνεται και η υποβολή ένστασης μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) (210−6400241, 210−6400686) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e−mail) (prosl.enstasi@asep.gr).
Στην ένσταση, που πρέπει να περιέχει συγκεκριμένους λόγους ακυρότητας κατά συγκεκριμένης πράξεως ή παραλείψεως, επισυνάπτεται και παράβολο πενήντα ευρώ (50€), άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το παράβολο που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e−παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) είτε από Δημόσιο Ταμείο. Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.
Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.
Σε εύλογο δε χρονικό διάστημα θα εκδοθεί Ανακοίνωση-Πρόσκληση για τη διενέργεια του  Γ΄ σταδίου του διαγωνισμού, την Ορθοφωνία.


ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ


Συνάντηση με κλιμάκιο της ΑΔΕΔΥ πραγματοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας κ. Στέφανος Μπίρος, τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου, στα γραφεία της Π.Ε. Φλώρινας.
Παρόντες στη συνάντηση ήταν ο Αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής ΑΔΕΔΥ κ. Δημήτρης Μπράτης, η Πρόεδρος του Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Φλώρινας κ. Μαρία Νεοκαζιώτη και μέλη του Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Φλώρινας.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των επισκέψεων που πραγματοποιεί κλιμάκιο της ΑΔΕΔΥ στην περιοχή της Φλώρινας με στόχο την ενημέρωση συνδικαλιστών και εργαζόμενων εν όψει της απεργίας της Τετάρτης 14 Νοεμβρίου. καθώς και της ημερίδας για τις εξελίξεις στις εργασιακές σχέσεις και την κοινωνική ασφάλιση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Δευτέρα 12 Νοεμβρίου, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλώρινας, με κεντρικό ομιλητή τον εργατολόγο κ. Γιώργο Ρωμανιά.
Βίντεο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:


Συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας με κλιμάκιο της ΑΔΕΔΥ

Συνάντηση με κλιμάκιο της ΑΔΕΔΥ πραγματοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας κ. Στέφανος Μπίρος, τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου, στα γραφεία της Π.Ε. Φλώρινας.
Παρόντες στη συνάντηση ήταν ο Αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής ΑΔΕΔΥ κ. Δημήτρης Μπράτης, η Πρόεδρος του Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Φλώρινας κ. Μαρία Νεοκαζιώτη και μέλη του Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Φλώρινας.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των επισκέψεων που πραγματοποιεί κλιμάκιο της ΑΔΕΔΥ στην περιοχή της Φλώρινας με στόχο την ενημέρωση συνδικαλιστών και εργαζόμενων εν όψει της απεργίας της Τετάρτης 14 Νοεμβρίου. καθώς και της ημερίδας για τις εξελίξεις στις εργασιακές σχέσεις και την κοινωνική ασφάλιση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Δευτέρα 12 Νοεμβρίου, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλώρινας, με κεντρικό ομιλητή τον εργατολόγο κ. Γιώργο Ρωμανιά.
Βίντεο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: