Τρίτη, 13 Αυγούστου 2019

Πώς να γίνετε πιο τυχεροί στη ζωή

Μια αραβική παροιμία λέει: "Πέτα έναν τυχερό άνθρωπο στη θάλασσα κι εκείνος θα βγει μ' ένα ψάρι στο στόμα". Οι τυχεροί άνθρωποι βρί­σκουν πάντα τους τέλειους συντρόφους, τις τέλειες δου­λειές, εκπληρώνουν τις φιλο­δοξίες τους και ζουν ευτυχι­σμένα.
Η επιτυχία τους δεν είναι αποτέλεσμα της ιδιαίτερα σκληρής δουλειάς ή της εξυ­πνάδας τους, αλλά της απα­ράμιλλης ικανότητάς τους να βρίσκονται στο κατάλληλο μέρος την κατάλληλη στιγμή. Αυτός ο συγχρονισμός τους με τις ευτυχείς συμπτώσεις μάς κάνει να πιστεύουμε ότι κάποιο τυχερό αστέρι λάμπει πάνω από το κεφάλι τους. Στο παρόν τεύχος σάς πα­ρουσιάζουμε την πρώτη επι­στημονική έρευνα για το θέμα της τύχης. Διαβάζοντας το θα ανακαλύψετε ότι κανείς δε γεννιέται τυχερός και ότι οι τυχεροί άνθρωποι ακολου­θούν υποσυνείδητα μερικές βασικές αρχές στη ζωή τους οι οποίες τους δημιουργούν καλή τύχη. Αυτές τις αρχές μπορούμε να τις ακολουθή­σουμε όλοι μας και πραγμα­τικά να βελτιώσουμε το βαθμό της καλοτυχίας που μας παρουσιάζεται στη ζωή.