Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017

«PyeongChang 2018»

Στην Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «PyeongChang 2018», θα συμμετάσχει και ο Δήμος Φλώρινας, η οποία θα διεξαχθεί επί ελληνικού εδάφους από τις 24 Οκτωβρίου 2017 έως και τις 31 Οκτωβρίου 2017.
Προκειμένου να καθοριστεί ο αριθμός των λαμπαδηδρόμων οι οποίοι θα συμμετάσχουν στο Δήμο  Φλώρινας, παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο αιτήσεως και να το καταθέσουν στο Δημαρχείο Φλώρινας- Γραφείο Δημάρχου, από την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017 έως και την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017. Οι αιτήσεις μπορούν να σταλούν και ηλεκτρονικά στο email: dimosflorinas@gmail.com . Το έντυπο συμμετοχής υπάρχει στο Δημαρχείο Φλώρινας, καθώς και στο site του Δήμου: www.cityoflorina.gr.
Η επιλογή των λαμπαδηδρόμων θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια τα οποία καθορίζει η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και συγκεκριμένα αναφέρει ότι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, ενώ προτεραιότητα έχουν:
Οι Ολυμπιονίκες.
Οι διακριθέντες στον αθλητισμό με σειρά προτεραιότητας διάκρισης (όπως Παγκόσμια- Ευρωπαϊκά- Πανελλήνια Πρωταθλήματα κ.ο.κ.).
Οι διακριθέντες στις τέχνες, στα γράμματα και στην κοινωνική προσφορά.
Στις ανωτέρω ιδιότητες περιλαμβάνονται αθλητές ή άτομα που ανήκουν στις ομάδες με ειδικές δεξιότητες (ΑμεΑ).
Η ημερομηνία της λαμπαδηδρομίας στο Δήμο Φλώρινας, θα ανακοινωθεί με την ολοκλήρωση του συνολικού προγράμματος από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.

ΔΗΜΟΣ ________________

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΙΑ «PyeongChang 2018»
24/10 - 31/10/2017

ΕΠΩΝΥΜΟ _______________________________________________________
ΟΝΟΜΑ ___________________________ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ  ___________________
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ___________ ΒΑΡΟΣ_______ΥΨΟΣ    _____________
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΤΟΛΗΣ (S,M,L,XL,XXL)[1] _________ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ______________
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ _______________________ΠΟΛΗ____________ ΤΚ ___________
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ______________________________________________________
Ε-ΜΑΙL, ΦΑΞ _____________________________________________________
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ/ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΙΑ  ____________________
________________________________________________________________
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ (ΑΜΕΑ)  ΝΑΙ □ ___________­______________________

ΔΗΛΩΣΗ
Με την παρούσα δηλώνω ότι:
1. Θα λάβω μέρος στην Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία, σεβόμενος τους κανονισμούς που τη διέπουν, τον Ολυμπιακό Χάρτη και τις αρχές του, ιδίως δε δεν έχω τιμωρηθεί για παραβίαση των κανονισμών περί ντόπινγκ και δεν έχω καταδικασθεί για αδικήματα που δημιουργούν ασυμβίβαστα και κωλύματα κατά τη νομοθεσία.
2. Η στολή και η δάδα που θα μου δοθούν σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενα πώλησης.  

Ημερομηνία…………………….
Ο/Η Δηλών/ούσα

____________________
(υπογραφή)[1] εφόσον υπάρχει διαθέσιμο από την Οργανωτική Επιτροπή της «PyeongChang 2018»